Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giao trinh3dsmax so luoc .pdf

giao trinh3dsmax so luoc .pdf

Ratings: (0)|Views: 596|Likes:
Published by Anhtu Levu
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Anhtu Levu on Sep 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2012

pdf

text

original

 
 3Dsmax -Trung tâm Tin h
ọc Phương Anh
 
Giáo viên gi
ảng dạy: Nguyễn Tiến Dũng 
 
GIÁO TRÌNH 3DMAX 16 BU
ỔI
 
(GIÁO TRÌNH S
Ơ LƯỢC NỘI DUNG CHÍNH)
 
BU
ỔI 1.
 + Gi
ới
thi
ệu các công cụ cơ bản
:
- Các thanh toolbar.
 
- Các thao tác ch
ọn đối tượng.
 
+ Các ch
ế độ bắt điểm, bắt gó
c:
 
- C
ách điều chỉnh bắt điểm
- b
ắt góc xoay.
 - Công c
ụ tạo đối tượng đối xứng.
 - C
oppy đối tượng.
 -
Thao tác gióng đối tượng (Alt+A)
 - Gi
ới thiệu các đối tượng cơ bản trong 3dsmax. Box (hinh hộp), cycle ( h
 ình tr
ụ), sphie( h
 ình c
ầu) .v.v.
 - Hi
ệu chỉnh kích thước đối tượng
 
+ Th
ực h
ành:
D
ựng 1 cái b
àn.
 
 3Dsmax -Trung tâm Tin h
ọc Phương Anh
 
Giáo viên gi
ảng dạy: Nguyễn Tiến Dũng 
 
BU
ỔI 2.
 
+ Gi
ới thiệu hệ thống công cụ hiệu chỉnh đối tượng Edittable Spline (đối tượng 2d)
 - Gác hi
ệu chỉnh trong Editable
Spline.- C
ấp độ 1
- Vertex - hi
ệu chỉnh điểm.
 - C
ấp độ 2
- Segment - hi
ệu chỉnh cạnh.
 - C
ấp độ 3
- Spline - hi
ệu chỉnh tuyến.
 - FFD Modifier List.
+ Th
ực h
ành:
- D
ựng 1 cái ghế.
 
BU
ỔI 3:
 
+ Gi
ới thiệu công cụ
Extrude:
- Nguyên t
ắc Extrude.
 - Các hi
ệu chỉnh đường Spline cao cấp.
 - Giói thi
ệu công cụ Lofl
- Compound Objects..- Gi
ới thiệu Sweep Modifier 
 
+ Th
ực h
ành:
- D
ựng cái cửa.
 - D
ựng cái q
u
ầy bar.
- D
ựng Gờ ph
ào trang trí n
ội thất.
 
 
 3Dsmax -Trung tâm Tin h
ọc Phương Anh
 
Giáo viên gi
ảng dạy: Nguyễn Tiến Dũng 
 
BU
ỔI 4:
 
- Gi
ới thiệu công cụ dựng cầu thang
v
ới các loại thang 1 vế
- 2 v
ế
- thang xo
ắn.
 - Cách d
ựng cầu thang từ mặt cắt
-
Đường Line 2D.
( Line - Path Deform)
+ Th
ực h
ành:
- D
ựng cầu thang.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->