Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
F&A BPO Services

F&A BPO Services

Ratings:
(0)
|Views: 115|Likes:
Published by blussiertt

More info:

Published by: blussiertt on Sep 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

 
]obb kb irfblrq ~l}bi}gkd hbibeg}q le hrqgibqq~labqq lr}qlragij”jlgij hbwlim alq} qkugijq }lgiiluk}gli kim jbk}dw bx~kimbm ak~khgdg}gbq)
E%K H^L qbxugabq0Dgeb hbwlim dge} kim qoge}
 Ugbz~lgi} ~k~bx 
u 
}ob hbibeg}q le wlrx H^L xbdk}gliqog~)
 
;
 Kq flxb lxjkigpk}gliq dllc }l hrqgibqq ~xlabqqlr}qlrxagij /H^L' kq k zkw }l qr~~lx} }obgxjxlz}o kim gf~xlub alf~b}g}gubibqq$ }obw ibbm}l biqrxb }ob xbdk}gliqog~ gq hrgd} li }ob xgjo}elrimk}gli) Hw kiqzbxgij axg}gakd {rbq}gliq kimokugij k qokxbm rimbxq}kimgij le jlkdq$ wlraki bq}khdgqo k }oxgugij ~kx}ibxqog~)
Gi }ob egikiab kim kaalri}gij /E%K' zldm$ H^L okq{rgacdw fk}rbm hbwlim ~rb dkhl khg}kjb elmbdgubgij ukdrb”kim hbwlim }ob qgf~db —dge} kim qoge}‖le arbi} E%K }kiqka}glikd ka}gug}gbq elf k adgbi} }lki lr}qlragij ~lugmb) Kqc kiw AEL zok} ob l qob gqdllcgij el elf lr}qlragij kim kd}olrjo }ob kiqzbzgdd giadrmb —alq} qkugijq$‖ }ok} bq~liqb gq dgcbdw }lelddlz }ob fbi}gli le —giiluk}gli$‖ —}kcgij kmuki}kjble ibz }baoildljgbq$‖ kim —jdlhkd ak~khgdg}gbq)‖Fkiw ljkigpk}gliq qkw }obw gig}gkddw mbagmbm }lbijkjb E%K H^L qbugabq }l qkub flibw$ hr} ilz}obw zki} flb) Zg}o }olqb gig}gkd qkugijq hbogim}obf$ }obw‗b dllcgij el giiluk}gli$ beegagbiagbq$ kimbx~kimbm ak~khgdg}gbq)
Xbkqliq adgbi}q hbdgbub gi H^L
]ob irfhb le ljkigpk}gliq bijkjgij }ob qbugabq leE%K qbugab ~lugmbq ali}girbq }l jlz) Kaalmgij}l Olqbq el Qlrabq$ gi 8>;; —]og}bbi ~babi} /lealf~kigbq' bx~ba} }l q}k} ki E%K H^L bijkjbfbi}el }ob egq} }gfb lub }ob ibx} ;8 fli}oq$ zogdb =>"~dki }l giabkqb }ob qal~b le }obg arbi} E%K H^Lka}gug}w)‖ /—]ob Egikiab % Kaalri}gij H^L fkcb}dkimqak~b gi 8>;;$‖
' Zb kb qbbgij giabkqbmgi}bbq} gi }ob fgm&qgpb alf~kiw fkcb} gi ~k}gardk) Kim hkqbm li O^ bx~bgbiab$ zb aki qbb }ok} flugij}l k H^L flmbd aki bqrd} gi qgjigegaki} alq} qkugijqel }obqb ljkigpk}gliq)]ob egq} bkqli flq} AELq gig}gkddw aliqgmb H^Lgq el }ob alq} qkugijq) Flq} ljkigpk}gliq kb khdb}l qkub 1>&=>" kq k bqrd} le dkhl khg}kjb kim}ob qakdkhgdg}w keelmbm hw bijkjgij H^L qbugabq)Gi kmmg}gli$ }kiqg}gligij }l k H^L flmbd ~lugmbqk fbkiq }l q}kimkmgpb kim gf~lub aliqgq}biaw giE%K l~bk}gliq) Lib O^ adgbi}$ k fk`l hbubkjb~lmrab$ qkgm g}q H^L bijkjbfbi} zkq }ob q}k}gij~lgi} el jdlhkd q}kimkmgpk}gli gi g}q l~bk}gliq kim}ob dbub }l bx~kimgij g}q qokbm qbugabq)Dkjb H^L ~lugmbq dgcb O^ kdql ~lugmb k ~k}o}l qr~~l} fbjb kim ka{rgqg}gli l bx~kiqglika}gug}gbq li k jdlhkd qakdb) Hw dbubkjgij dkijrkjbkim bjrdk}lw cilzdbmjb$ ki ljkigpk}gli aki bdwli }ob H^L ~lugmb }l {rgacdw kim beegagbi}dw qb} r~}ob E%K qbugabq b{rgbm gi k ibz fkcb}) K fk`ljdlhkd aliqrfb jllmq alf~kiw okq qkgm O^‗qmbdgubw ak~khgdg}gbq kim ard}rkd qgfgdkg}gbq bikhdbmg} }l lihlkm l~bk}gliq }l g}q qokbm qbugabq gikmmg}glikd alri}gbq flb {rgacdw }oki ge g} okm }gbm }l}kcb li }ob }kqc g}qbde)H^L bikhdbq ljkigpk}gliq }l elarq li }obg alf~b}g}gubkmuki}kjb zogdb babgugij dlzb&alq} qbugabq el~labqqbq }ok} kb il} k alb alf~b}biaw kim zobbgiubq}fbi} gq il} qreegagbi} }l ali}girb ~kq} gf~lubfbi}q)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->