Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Dara Shukoh - The Prince Who Turned Sufi

Dara Shukoh - The Prince Who Turned Sufi

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by SikhDigitalLibray
The article "Dara Shukoh - The Prince who turned Sufi" was published in the October 1996 issue of The Sikh Review
The article "Dara Shukoh - The Prince who turned Sufi" was published in the October 1996 issue of The Sikh Review

More info:

Published by: SikhDigitalLibray on Sep 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

 
 SWNCKSKJ@
Cnwn ]oqdjo & Soa Xwk`ma uoj sqw`ac]qbk
Cnwn ]oqdjo, soa alca}s }j` jb Afxawjw ]onoainon`, un} gjw` jb ok} galjrac ~qaa` FqfsnyFnonl, jb soa Sni Fnonl bnfa. Oa un} gjw` k` Nifaw n`c ks k} }nkc sons oa un} gjw` ukso soagla}}k`e} jb Dounin Fqk`qcck` On}}n` Mok}osk Nifawk, j` >; ]nbnw >873 N.O. & 78so cn{ jb Fnwmo, >2>1 N.C. Ok} ewn`cbnsoaw Afxawjw Iaon`ekw `nfac okf Cnwn ]oqdjo & Dk`e jb Eljw{.Uoa` ]onoinon` ball }awkjq}l{ kll k` >251 N.C. oa xn}}ac jwcaw} sons Cnwn ]oqdjo }qmmaacacokf n} Afxawjw jb Calok n`c ca}kwac sons nll jbbkmknl} jb soa ]snsa jga{ac okf. Gqs Nllno ukllacjsoawuk}a, Cnwn ]oqdjo onc lan`k`e} bjw
Sn}}nuuqb 
n`c k` ncckskj` oa fnk`snk`acn}}jmknskj` ukso Ok`cq
{jek} 
n`c
}n`{n}k} 
& n mln}} jb 
}qbk} 
jw n}maskm} n`c wa`q`mknsa}. J`sok} xwasas Nqwn`eyag sjjd okf sj ga n onynwc bjw soa K}lnfkm Sowj`a. N gallkeawa`m{ gwauacnfj`e}s soa sowaa gwjsoaw} wa}qlsk`e k` n bkawma gnssla ns ]nfqenwo, ns n ck}sn`ma jb akeos fkla}bwjf Calok, j` soa 7;so cn{ jb Fn{, >21? N.C. Cnwn ]oqdjo un} cabansac n`c bnsa bnrjqwacNqwn`eyag sj ga soa wj{nl ju`aw jb soa xaawla}} sowj`a jb soa rn}s Fqeonl afxkwa jb K`ckn.Cnwn ]oqdjo blac sj soa Xq`ing, j` un{ sj Kwn`, sj }aad }qmmjqw bwjf ]ono Nggn} KK gqs un}gaswn{ac g{ Nbeon` Gqljjmo ]nwcnw Fnlkd Ikun`, uoj}a lkba Cnwn onc }nrac j`ma ns Gjln`Xn}}. Cnwn ]oqdjo, nlj`e ukso ok} }j` ]kxnw ]oqdjo n`c suj cnqeosaw}, un} on`cac jraw sjmjffn`caw Gnoncqw Don` uoj mj`ra{ac soaf sj Calok j` soa 7=wc cn{ jb Nqeq}s, >21; N.C.Fk}bjwsq`a onc gabnlla` nl}j anwlkaw uoa` ok} galjrac ukba xwk`ma}} Dnwkf&q`&`k}n @nckwnGaeqf ckac j` Iq`a 1so, >21; N.C. Oaw fjwsnl mjkl un} }a`s sj Lnojwa n`c gqwkac soawa, soamks{ jb 
Onywns Fkn` Fkw n`c ok} /Cnwn‚}+ Fqw}okc Fqlln ]ono Gncndo}on`k,
gak`e n }nmwacxlnma bjw Cnwn.Ns Calok oa un} aamqsac bjw
nxj}sn}{ q`caw soa ckmsnsa jb Nqwn`eyag‚} mjqws jb 
 
]onwkns 
j` soa=8so cn{ jb 
Nqeq}s, >21; N.C. Oa un} gqwkac k` soa mjfxjq`c jb Oqfn{q`‚}
 
fn~gnwn & 
sjfg
.
  Soa uojla ok}sjw{ jb Sqwdk}o ]qlsn`nsa n`c Fqeonl Kfxawknlk}f k} n }sjw{ jb rkjla`ma,mokmn`aw{, n`c mjq`saw mokmn`aw{.
 Soa raw{ Wj}on` Nwn uoj un} Nqwn`eyag‚} n}}k}sn`s k`
swanmoaw{ nenk`}s Cnwn n`c ok} bnfkl{ un} oaw}alb lnsaw xjk}j`ac sj canso g{ Nqwn`eyag,
nllaeacl{ bjw k`mksk`e Nqwn`eyag‚}
}j`, Ndgnw nenk`}s Nqwn`eyag. Soa ]kdo swnckskj`} }xand jb 
Cnwn ]oqdjo‚} xwjswnmsac }kmd`a}} uoa` Afxawjw ]onoainon`
wa~qk}kskj`ac }jfa N{qwrackm oawg} n} cafn`cac g{ soa wj{nl xo{}kmkn` bwjf soa ]ara`so
Eqwq, Eqwq Onw Wnk‚}
/>278&>22> N.C.+ xkj`aawk`e
Mokdks}nl{n 
& ck}xa`}nw{ k` Dkwnsxqw,Xq`ing. Soa oawg} uawa }nkc sj ga ekn`s
onwwnw 
& f{wjgnlf n`c
ljrq`e 
& mljra}. Sojqeo Cnwnonc fnca fa`skj` jb ok} kll`a}} k` ok}
‐ 
]ndk`ns&ql& 
Nqlkn‛ 
, n`c ks} swansfa`s ukso soa ckrk`aewnma jb Onywns Fkn` Fkw, `j fa`skj` jmmqw} jb soa oawg} jgsnk`ac g{ ok} wj{nl xnwa`s bwjf soa
]kdo Eqwq‚} ck}xa`}nw{. Ojuaraw, Cnwn ]oqdjo onc n ewans waenwc
bjw Eqwq Onw Wnk n`c, ks k}}nkc, Eqwq Onw Wnk n}}k}sac bqekskra Cnwn ]okdjo ukso ok} ju` swjjx} q`caw soa mjffn`c jb ]kdn`cnw, }j` jb Monqcow{ Ln`eno. Q`bjwsq`nsal{, ]kdn`cnw un} gaswn{ac k` ]k`c n`c ball k`sjsoa on`c} jb soa a`afka}, uoj mj`ra{ac okf sj Calok uoawa oa un} xqs sj canso q`caw
Nqwn`eyag‚} jwcaw}. Nqwn`eyag `araw }unlljuac soa }j
&mnllac oj}skla nms jb soa Eqwq n`c n}
 
}jj` n} oa a`swa`moac okf}alb j` soa sowj`a, oa }a`s bjw Eqwq Onw Wnk sj ok} mjqws. ]kdook}sjw{ on} n lj`e nmmjq`s jb sok} axk}jca. Gqs ua }onll ej k`sj sons ckewa}}kj`.
“Ojuaraw, soa ewans
}xkwksqnl lancaw} jb soa nea araw nrjkcac n fk}onx jb n wamdla}} n`cq`oaack`e mkrklk}nskj`. K` bnms soa{ onra afgwnmac soakw xjwskj` jb oqfn` mnsn}swjxoa n`conra lkrac sowjqeo uksojqs wn`mjqw sj soa nwgkswnw{ q}nea jb soa mj}fkm xjuaw ns soakw bk`eawskx}.
 Soa{ onra sj lkra uksok` soa lnu} jb jqw xo{}kmnl ujwlc.‖
 N} k} uall d`ju`, Eqwq Onw Wnk ckc `js ej sj faas Afxawjw Nqwn`eyag k` xaw}j`. Oa }a`s ok}alcaw }j` Gngn Wnf Wnk, n`c }qbbawac soa mj`}a~qa`ma}.Cnwn ]oqdjo un} nsswnmsac sj ]qbk}f, uokmo ojlc} sons soawa nwa n} fn`{ wjnc} sj Ejc n}soawa nwa soj}a uoj }aad Okf. Oa mnwwkac jqs n sojwjqeo n}}a}}fa`s jb Rackm lksawnsqwa n`c nmjfxnwk}j` gasuaa` K}lnfkm n`c Mowk}skn` ]mwkxsqwa}. Oa un} k`ksknsac k`sj Racn`skmXoklj}jxo{ g{ n` Qcn}k f{}skm Lnl
Cn}} uoj un} n xwjfk`a`s axj`a`s jb ]n`s Dngkw‚}
sanmok`e}. Oa nl}j a`ij{ac soa mjfxn`{ jb Gonens Wnfn`n`c n`c Fq}lkf Gnkwnnek /n}maskm+Fkwyn ]nnlkd Lnojwk n`c Fkwyn Lnojwk.Cnwn ]oqdjo uwjsa fn`{ gjjd}, fj}s jb soa}a k` Xaw}kn`9
]ndk`ns&ql&Nqlkn 
uokmo mj`snk`} ngkjewnxokmnl }dasmo jb Onywns Fkn` Fkw, fa`skj`} n} fn`{ n} `k`a jsoaw gjjd} uwkssa` g{ Cnwn9 soa kfxjwsn`s gak`e
‐ 
Fnifnn&ql&Gnowaa` 
‚,
 
‐ 
]kww&a&Ndgnw 
‚, jw
 
]kww&ql&N}wnnw 
,
Cnw&]unlj& Inunng Cnwn ]qdjoun Gngn Lnll Cn}.
 Uokla uwksk`e
‐ 
Fnifnn&ql&Gnowaa` 
‚ 
/Fk`elk`e jb Suj Jman`}+ soa suj jman`} nweqngl{ gak`eOk`cqk}f n`c K}lnf, Cnwn ]oqdjo onc gabjwa ok} rk}kj` n mlanw a~qnlks{ jb soa mwaacnlcjmswk`a} jb soa bnkso} jb Ok`cqk}f n`c K}lnf, k.a.
Racn`sn 
n`c
Sn}}nuuqb 
. Oa uwksa} sons, k`ok} casnklac ck}mq}}kj` k` xwjswnmsac n`c xwjlj`eac faask`e} ukso Ok`cq k`sallamsqnl} n`cwalkekjq} lancaw}, j` soa A}}a`ma jb Ejc &
Fnwbns&a&Wnggnn`k&Ynns 
, oa onc mjfa sj soamj`mlq}kj` sons soa ckbbawa`ma} gasuaa` Ok`cqk}f n`c K}lnf uawa }kfxl{ jb ujwc} n`c rjkma.N} nl}j uokla axlnk`k`e soa a~qnlks{ jb 
Dqbs 
n`c K}lnf /Cnwd`a}} n`c Lkeos+ n`c gasuaa`
Fn`ckw 
n`c
Fn}ikc,
oa uwksa} sons,
‐Q`k~qa Nllno ga xwnk}ac
nwjq`c uoj}a Ckrk`a bnma K}lnfn`c
Dqbw 
nwa suj
yqlb 
& swa}}a} jb onkw mn}mnck`e }{ffaswkmnll{ j` aksoaw }kca, jxxj}ksa j`an`jsoaw, {as `j`a jb soaf okca} Ok} ganqskbql mjfxlakj`. Oa ncc} bqwsoaw,
‐K nf xwjqc sons
sok} gjjd} on} gaa` uwkssa` bjw soa moj}a` xajxla jb gjso walkekj`} uoj onxxa` sj ga mnxnglasj ga`abks bwjf ks}
wanck`e n`c caax }sqc{.‚ 
Cnwn ]oqdjo on} nl}j ck}mq}}ac soa cjmswk`a jb Arjlqskj` &
]kl}klno&a&Nnbwaa`k}o 
& uksok` soa mj`sas jb gjso, Ok`cqk}f n`c K}lnf, uoawa oabk`c} `j ckbbawa`ma n`c }xand} jb ks} a~qnlks{.
Fnifnn&ql&Gnowaa` 
on} xwkyac }ke`kbkmn`ma sons, k` ks, oa on} a`canrjqwac& n`c }qmmaacac & sjck}mq}} mjfxnwnskra }sqc{ jb suj bnkso}, j`a uoj}a n`sk~qks{ on} }skll sj ga a}snglk}oac, n`csoa jsoaw uoj}a axn`}kj` n`c caraljxfa`s k` n fklla``kqf n`c n onlb mj`sk`qac sj nfnyaewans sok`daw} jb soa ujwlc.
]kww&a&Ndgnw 
& Soa Ewans ]amwas jw
]kww&a&N}wnnw 
& Soa }amwas jb }amwas} & Soa ewans F{}saw{ un}soa
wa}qls jb Cnwn ]oqdjo‚} aswafa bn}mk`nskj` ukso soa ewans`a}}, rn}s`a}}, caxso, n`c
eljw{,jb soa n`mka`s Ok`cq ljwa. Oa un} jb soa jxk`kj` sons ]n`}dwks un} q`}qwxn}}ac k`}{}safnsk}k`e n`c xawbamsk`e d`julacea &
e{n` & klf 
j` soa anwso. Oa onc fnca n sojwjqeo}sqc{ jb Xaw}kn`, Nwngkm, n`c jsoaw ndk` ln`eqnea}, {as oa onc axwa}}ac sok} jxk`kj` k` ok}swn`}lnskj` jb bkbs{&suj ]n`}dwks
Qxn`k}onc} 
k`sj Xaw}kn`, n`c onc `nfac ks
]kww&a&Ndgnw 
jw
]kww& a&N}wnnw 
. K` ks} bjwaujwc Cnwn ]okdjo uwksa} sons,
“K onc mjllamsac n lnwea `qfgaw jb Ok`cq
xq`cks} n`c }n`{n}k} bwjf Ga`nwn}, soa ma`saw jb soa Ok`cq ljwa n`c uk}cjf, ukso uoj}a oalxK mjfxlasac sok} ujwd uksok` }k
fj`so} k` Calok‖, k.a. g{ soa 7?so jb Iq`a, >251 N.C
. Oa un}
 
jb 37 {anw} jb nea soa`. Ok} k`sawa}s k` soa}a un} `js sons jb n fawa }mojlnw gqs sons jb n caaxwalkekjq} sok`daw.Oa bjq`c soa Cjmswk`a jb soa Q`ks{ jb Ejc uksok` soa
Qxn`k}onc} 
, n`c oa k} }nkc sj galkara sons
“soa
wabawa`ma k`
Nl ^qw‛n` 
sj soa okcca` gjjd} &
qffnq&Dksng 
un} sj soa
Qxn`k}onc} 
, gamnq}asoa{ mj`snk` soa a}}a`ma jb q`ks{ n`c soa{ nwa soa }amwas} uokmo onc sj ga daxs okcca`, soa
fj}s n`mka`s gjjd}.‖
Soa
Nl& 
^qw‛n` 
wanc}9& Sons /sok} k} k`caac n n
`jgla ^qw‚n`. K` n gjjd daxs okcca`,
uokmo `j`a sjqmoaso }nra soaxqwkbkac. N waralnskj` bwjf soa Ljwc jb soa ujwlc}./
]qwn 
LRK&55&?8 n`c L___R&7>&77+N ma`sqw{ lnsaw N`~qkaskl Cqxawwj`, n Bwa`mo }mojlnw swn`}lnsac soa Xaw}kn` sas} k`sj Bwa`mo,n`c lnsaw k`sj Lnsk`, k` soa {anw} >?8>&>?87 N.C. Soa Lnsk` raw}kj` ball k`sj soa on`c} jb ]mjxa`onqaw ]oallk`e uoj xjxqlnwk}ac ks} }sqc{ k`Eawfn`{ n`c }nkc,
“Ks
on} gaa` soa }jlnma jb f{ lkba n`c K ojxa ks ukll ga soa }nfa nbsaw f{ 
canso.‖
Soq} soa a`skwa ujwlc un} k`swjcqmac sj soa sanmok`e n`c uk}cjf jb soa
Qxn`k}onc} 
.Eqwq Ejgk`c ]k`eo />222&>58? N.C.+, Sa`so Eqwq jb soa ]kdo bnkso, gqklcaw jb soa Donl}n]k`eo} />2;; N.C.+ k} galkarac sj onra eas swn`}bawwac
]kww&a&Ndgnw 
k`sj Xq`ingk /Eqwfqdok+bwjf soa jwkek`nl Xaw}kn`, g{ ok} mjqws xjas}, gjso Ok`cq} n`c Fq}lkf}, ga}sjuk`e j` soaflkgawnl ekbs} k` dk`c n`c mjk`. Soa sjsnl lksawnsqwa }j swn`}lnsac n`c xwjcqmac g{ soa Eqwq n`cok} mjqws xjas} k} cjmqfa`sac sj ga ngjqs ; fnq`c} n`c `nfac
Rkc{n}nenw 
& A}}a`ma jb d`julacea. Gqs, q`bjwsq`nsal{, nll sok} wnwa lksawnw{ uanlso un} un}oac nun{ k` soa sjwwa`sknlunsaw} jb soa ]nslqi nbsaw soa Eqwq, ok} bnfkl{, n`c soa swjjx}, onc arnmqnsac N`n`cxqw ]nokg& Mks{ jb Glk}}, soa }ans jb soa Donl}n, k` Camafgaw >583 N.C., bjlljuk`e n xwjswnmsac }kaea g{ Nqwn
`eyag‚} nwf{ sj wjqsa soa ]kdo Eqwq bjw ok}
nllaeac wagallkj`.Eqwq Ejgk`c ]k`eo on} xjwswn{ac }jfa }ke`kbkmn`s ara`s} jb soa xwjswnmsac }kaea n`c ok}bjwmac ca}awskj` k` ok} ok}sjwkm
fk}nnl 
&
Ynbnw @nnfn 
& Lassaw jb rkmsjw{, k` Xaw}kn` }mwkxs, sjNqwn`eyag gabjwa soa lnssaw xn}}ac nun{ k` Bagwqnw{ jb soa {anw >585 N.C.
Cnw ]unnl&j&Inunng Cnwn ]oqdjo 
 
un Gngn Lnl Cn}} 
& n gjjdlas k` ~qa}skj` n`c n`}uawbjwfns, gasuaa` Cnwn
]oqdjo n`c ]qbk ]n`s Dngkw‚} />=;?
&>1>? N.C.+ xwjfk`a`s bjlljuaw LnlCn}} axjq`ck`e soa xoklj}jxo{ jb Ok`cq walkekj` n`c ]qbk}skm ljwa. Sok}
Wn}nnln 
& gjjdlas k}jb ewans k`sawa}s sj gjso soa bjlljuaw} jb Ok`cqk}f n`c K}lnf.Gngn Lnl, n
Fq`ca{n 
Gnkwnek un} n Ok`cq Donswk g{ mn}sa n`c galj`eac sj soa sju` jb Dn}qw,ck}swkms Lnojwa, `ju k` Xndk}sn`, gqs oa }xa`s fj}s jb ok} lkba k` rkllnea Co{n`xqw, `anw Gnsnln,Xq`ing. Oa un} n mlj}a bwka`c jb Onywns Fkn` Fkw. Cnwn ]oqdjo oalc okf k` okeo a}saaf. Oaon} gaa` fa`skj`ac g{ Cnwn ]oqdjo k` ok}
Fnoifnn&ql&Gnowaa` 
, nlj`e ukso jsoaw xwjfk`a`s]qbk Fn}onkado. Cnwn ]oqdjo onxxa`ac sj faas okf k` Lnojwa uokla wasqw`k`e bwjf n`q`}qmma}}bql unw k` ^n`conw, }jfaskfa k` soa fkccla jb Camafgaw >21= N.C. Soa{ onc lj`eck}mq}}kj`}, jw cknljeqa & /
Cj&Lje 
+ }xwanc jraw }ara` }kssk`e}. Fq`}ok Mon`caw Gon` Gwnofk`jb 
Xnsknln, uoj un} Cnwn ]oqdjo‚} oanc nfn`qa`}a} gwjqeos sj uwksk`e soa}a ck}mq}}kj`}
 q`caw jwcaw} jb soa Xwk`ma. Soa uwksk`e} }oju sons swqso n`c carjskj` sjunwc} Ejc cj `js onran` amlq}kra mlnkf jb n`{ j`a walkekj`. Soa}a ck}mq}}kj` uawa bkw}s xqglk}oac k` Qwcqswn`}lnskj`} g{ Fqikg Ok`c Xwa}}, Cnw{n En`i, Calok. Soakw Qwcq swn`}lnskj` onc lnsal{ gaa`xqglk}oac nenk` g{ n Ok`cq `nfac Mokwn`ik Lnl./
Gnyf&a&Sakfqwk 
g{ ]n{ac ]qdnkfn @n~rk & xnea 38=+.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->