Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
“The Post-Festival Path of Sundance Festival Films” Research Report by Izkara

“The Post-Festival Path of Sundance Festival Films” Research Report by Izkara

Ratings: (0)|Views: 503 |Likes:
Published by IzkaraDigital
In their proprietary study, “The Post-Festival Path of Sundance Festival Films”, the new online movie streaming company Izkara, reveals the substantial lag between a movie’s Sundance Film Festival premier and ultimate release to the viewing public. The study also shows the great effort filmmakers can expend to gain distributors’ attention.
In their proprietary study, “The Post-Festival Path of Sundance Festival Films”, the new online movie streaming company Izkara, reveals the substantial lag between a movie’s Sundance Film Festival premier and ultimate release to the viewing public. The study also shows the great effort filmmakers can expend to gain distributors’ attention.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: IzkaraDigital on Sep 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

 
 Tmj ^ext
&
 Ojxtivak ^atm eo Xz`da`hj Oikf Ojxtivak Fevijx< 2>1> a`d 2>11
 At I|cara+ wj arj he`xta`tky rjfi`djd eo wmat wj hakk
"
 Tmj Mzrt Kehcjr Xy`drefj
"
.
‛Tmj Mzrt Kehcjr‖ wax a migmky ahhkaifjd kf ojxtivak eoojri`g a`d tmj Bjxt ^ihtzrj eo 2>>9.Mewjvjr+ tmj kf wax migmky ~iratjd dzri`g itx `jarky 1>&fe`tm lezr`jy te gj`jrak rjkjaxj+kjadi`g te xeot be} eohj rjhji~tx.
 Bjhazxj wj at I|cara arj hzriezx+ wj z`djrteec a ~reljht
te djtjrfi`j mew ke`g itahtzakky tacjx kf ojxtivak fevijx te bj rjkjaxjd a`d tmj jooertx kffacjrx tacj te gjt attj`tie`.
 Jvjry Xtzdy Max Tjhm`ihak Djtaikx. Mjrj Arj Ezrx<
‛Rjkjaxjd‖
fja`x tmat a kf wax abkj te bjxjj` i` at kjaxt e`j `e`&ojxtivak rjkatjd fevijtmjatjr+ e` T_ er e` _ED. Tmj jarkijxt ehhzrrj`hjhe`xtitztjx tmj rjkjaxj datj. E`ky tmexj kfx witmc`ew` rjkjaxj xtatzx arj i`hkzdjd i` tmj rjkjaxjxtatixtihx. Tmzx tmj rjfai`djr arj tmexj tmat wjrj`et rjkjaxjd er wmexj rjkjaxj xtatzx hezkd `et bjdjtjrfi`jd.
 
Tmj i`tj`t eo tmix xtzdy wax te fjaxzrj tmj abikityoer kfx te gai` attj`tie` oref eztxidj xezrhjx.Tmzx+ D_D rjkjaxjx wjrj `et he`xidjrjd a rjkjaxjax tmjy ha` bj xjko&dixtribztjd by kffacjrx+ a`ddixhjr`i`g tmj xezrhj eo tmj dixtribztie` waxbjye`d ezr avaikabkj rjxezrhjx.Bjhazxj tmj 2>1> kfx mavj a` additie`ak 12 fe`tmxeo jka~xjd tifj xi`hj tmjir Xz`da`hj ~rjfijr+ tmjfalerity eo tmix a`akyxix hef~arjx tmj jqzivakj`t19&fe`tm ~ext&~rjfijr tifj ~jriedx oer 2>1>-La`zary 2>1> ‘ Azgzxt 2>11) a`d 2>11 -La`zary2>11 ‘ Azgzxt 2>12). Z`kjxx etmjrwixj `etjd+ tmix ixtmj tifj orafj rjojrrjd te i` tmj a`akyxix.Tmj xtzdy did `et j`djaver te djtjrfi`j tmj qzakityeo dixtribztie`. Qzakioyi`g jvj`tx hezkd ra`gj orefxmert tjrf rjkjaxjx i` a ojw tmjatjrx te falertmjatrihak+ T_+ er _ED rjkjaxjx.Ezr oehzx e` ZX&e`ky rjkjaxjx rjjhtx a ~rahtihakhzt&eoo ratmjr tma` a ZX&hj`trih ~jrx~jhtivj. Tmjj}~jhtatie` ix tmat xzbfixxie`x te a ZX kf ojxtivakarj tryi`g te gai` attj`tie` i` tmj ZX farcjt.Tmj data wjrj hekkjhtjd oref avaikabkj e`ki`jrjxezrhjx -i`hkzdi`g bzt `et kifitjd te tmjXz`da`hj Oikf Ojxtivak wjbxitj+ IFDb+ a`d i`dividzakOahjbeec a`d fevij wjbxitjx).Oigzrjx e` xzbxjqzj`t ojxtivak xhrjj`i`gx rjjhtkfx witm dixhjr`ibkj ojxtivak xtatzx a`d wjrjhekkjhtjd e`ky oer 2>1>.Oikf brjacdew`x oer tmix xtzdy arj ax oekkewx<2>1> 6 11: tetak kfx%=9 witm ZX dixtribztie`+ 74eo wmihm mad c`ew` ojxtivak xtatzx3 2>11 6 114tetak kfx%1>2 witm ZX dixtribztie`.
 OI@DI@GX XTZDY BAHCGREZ@D
 
Tmj Xz`da`hj Oikf Ojxtivak
ix e`j eo tmj~rjfijr djxti`atie`x oer i`dj~j`dj`t kfx a`d tmj rxtfaler ZX kf ojxtivak eo tmj yjar. Fa`y ~je~kj he`xidjrtmat io yez facj it tmjrj+ yez ha` facj it a`ywmjrj.
 Wj hmexj te xtzdy tmix ojxtivak
ax it ix a faler bzyjrx’ farcjt a`d it ix jaxy te gj`jratj a rextjr eo kfx oref ~axt ojxtivakx. Ezr xtzdy keecjd at tmjezthefjx+ tmrezgm Azgzxt 2>12+ eo Xz`da`hj’x ojatzrjkj`gtm kfx oref 2>1> a`d 2>11.
 Fext Xz`da`hj Oikfx Jvj`tzakky Facj It te Farcjt
 
Oer tmj hef~arabkj 19&fe`tm ~ext&ojxtivak~jried+
ferj tma` 7>* eo tmj kfx at tmj 2>1> a`d2>11 Xz`da`hj Ojxtivakx wjrj rjkjaxjd i` tmj ZX+ witmtmj 2>11 rextjr eo kfx ~jroerfi`g bjttjr tma` tmj 2>1>rextjr -=9* a`d 72*+ rjx~jhtivjky).
Oer tmj 2>1> rextjr+
tmj fext rjhj`t 12 fe`tmx-tmrezgm Azgzxt 2>12) addjd a`etmjr : ~jrhj`tagj~ei`tx te tmj evjrakk 19&fe`tm hef~arabkj ~jriedrjkjaxj ratj -77* oer tmj La`zary 2>1> ‘ Azgzxt 2>12~jried vjrxzx 72* oer La`zary 2>1> ‘ Azgzxt 2>11).
 
 Bzt It Tacjx a Wmikj te Gjt Rjkjaxjd
 Afe`g Xz`da`hj Ojxtivak eoojri`gx rjkjaxjd witmi` 19 fe`tmx eo tmjir Xz`da`hj ~rjfijr<
 Tmj Xwjjt X~et oer Oikf Rjkjaxjx Ehhzrx ? te 9
 
 Fe`tmx Aotjr tmj Xz`da`hj ^rjfijr
• A zrry eo rjkjaxjx ehhzrx ? te 9 fe`tmx aotjr a kf’x Xz`da`hj ~rjfijr.• Oezr i` 1> Xz`da`hj kfx i` 2>1> wjrj rjkjaxjd dzri`g tmat ~jried hef~arjd witm 8 i` 1> eo tmj 2>11 rextjr.• Difi`ixmi`g rjtzr`x xjt i` aotjr 9 fe`tmx.• It tacjx a` avjragj eo 
= fe`tmx
te bj rjkjaxjd te tmj ZX farcjt witm `e faler dioojrj`hj bjtwjj` tmj 2>1> a`d 2>11 rextjr eo kfx -7.9 a`d 7.? fe`tmx+ rjx~jhtivjky).• 1 i` 1> kfx arj rjkjaxjd witmi` 8 fe`tmx eo tmjir Xz`da`hj ~rjfijr.• Witmi` ? fe`tmx ~ext&~rjfijr+
e`j&tmird
arj rjkjaxjd a`d it tacjx z`tik 9 fe`tmx ezt oerat kjaxt twe&tmirdx te bj rjkjaxjd.• Jigmt fe`tmx ~ext&~rjfijr+
mako 
eo tmj ojxtivak eoojri`gx arj rjkjaxjd.
2
 
 Fja`wmikj+ Oikffacjrx He`ti`zj te Rahc
 
 Z~ Oikf Ojxtivak Xhrjj`i`gx
 
E` avjragj+ Xz`da`hj Oikf Ojxtivak eoojri`gx
xhrjj`jd at a` additie`ak 7 kfojxtivakx bjoerj tmjir rjkjaxj bzt+ ax figmt bj j}~jhtjd+ tmat varijx grjatky by mew qzihcky tmjy arj rjkjaxjd.
 
Oikfx rjkjaxjd witmi` ? fe`tmx
eo tmjir 2>1> Xz`da`hj ~rjfijr xhrjj`jd at a` avjragjeo 8 additie`ak kf ojxtivakx bjoerj tmjir rjkjaxj+ wmikj tmexj rjkjaxjd evjr tmj oekkewi`g ?fe`tmx -z~ te 1 yjar katjr) xhrjj`jd at `jarky ? additie`ak ojxtivakx.
E`hj a kf tacjx ke`gjr
tma` a yjar te bj rjkjaxjd+
tmj avjragj kf wikk mavj bjj`xhrjj`jd at `jarky 1? additie`ak kf ojxtivakx.
I`tjrjxti`gky+ kfx rjkjaxjd fext qzihcky 
-witmi` ? fe`tmx) xhrjj`jd at ferjojxtivakx aotjr rjkjaxj -abezt ?) tma` bjoerj -8)+ ~jrma~x i` ~art dzj te he`trahtzak agrjjfj`txa`d ~ext&rjkjaxj farcjti`g jooertx.
 HE@HKZXIE@X A@D IF^KIHATIE@X
Oikf ojxtivakx arj a` j}hiti`g j}~jrij`hj
oer betm kffacjrx a`d attj`djjx. It ix ahez~ oer a kf a`d itx facjr te bj xjkjhtjd oer a kf ojxtivak+ ~etj`tiakky eoojri`g e`hj&i`&a&kiojtifj ahhjxx te a bread azdij`hj a`d a x~ri`gbeard oer `atie`ak attj`tie`.
Oertz`atjky oer kffacjrx+ fext Xz`da`hj kfx arj rjkjaxjd te tmj vijwi`g
~zbkih.
Mewjvjr+ tmj ~ext&ojxtivak j}~jrij`hj ha` bj a kj`gtmy ~atm te jvj`tzak rjkjaxj.Ojxtivak eoojri`gx ha` tacj a ke`g tifj te bj rjkjaxjd te tmj vijwi`g ~zbkih3 e` avjragj =fe`tmx witm rjhj`t Xz`da`hj Ojxtivak kfx. Akxe+ ax xjj` witm ‛Tmj Mzrt Kehcjr‖+ jvj` amigmky ahhkaifjd kf ha` tacj a xzr~rixi`gky ke`g tifj te bj fadj breadky avaikabkj+ kj`di`grixj te xig`iha`t jhe`efih kexx oer tmj kffacjr ax ~irahy tacjx evjr oref z`fjt djfa`d.
Big dixtribzterx ty~ihakky ~kzhc eoo tmj kew ma`gi`g orzit+
tmj kfx tmat wikk ~revidja qzihc rjtzr` e` i`vjxtfj`t ‘ oer j}af~kj+ tmexj witm big `afj takj`t a`d tifjky he`tj`t.Kjot i` tmj wacj arj xefj grjat kfx tmat arj ig`erjd a`d kjot te oj`d oer tmjfxjkvjx.
8

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->