Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Buy Now $9.00
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

Słowo wstępne
Nie widzę, że jesteś nagi
Atak motyli
30 000 dolarów za godzinę
Ciężkie warunki
Nie gryź mikrofonu
Nietypowe zdjęcia
Jak nie zanudzić słuchaczy na śmierć
Czego nauczyło mnie moje 15 minut sławy
Co mówią ludzie?
Sprzęgło Twoim przyjacielem
Wyznania
Podręczne sztuczki zawodowców
Jak przedstawić argument
Co robić, jeżeli wystąpienie jest do niczego
Co robić, kiedy sprawy idą nie po Twojej myśli
Gorzej być nie może
Przydatne źródła
Autorzy zdjęć
O autorze
P. 1
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ci? s?uchali

Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ci? s?uchali

Ratings: (0)|Views: 79 |Likes:

Sztuka bycia gwiazd? wyst?pie? publicznych Jak hipnotyzowa? s?uchaczy i porywa? t?umy Jak by? rozlu?nionym, zabawnym i kompetentnym mówc? Jak stosowa? podr?czne sztuczki zawodowców Scott Berkun prezentuje przyst?pny i praktyczny poradnik, pozwalaj?cy roz?o?y? sztuk? przemawiania na czynniki pierwsze i dog??bnie j? zrozumie?. Szerokie do?wiadczenie autora u?atwia zrozumienie l?ku przed wyst?powaniem publicznym, gdy? wi?kszo?? tego, czego si? obawiamy, istnieje wy??cznie w naszym umy?le
Michael Lopp, autor ksi??ki Managing Humans
Cyceron powiedzia?, ?e nale?y sprawi?, aby s?uchacze byli uwa?ni, otwarci oraz ufni. Jak to osi?gn??? Po pierwsze nale?y unika? pretensjonalnych nawi?za? do martwych ludzi. Po drugie nale?y przeczyta? przydatny i zabawny poradnik przemawiania, napisany przez Scotta Berkuna
Jay Heinrichs, autor ksi??ki Thank You for Arguing

Spó?​niasz si? na w?asn? prelekcj?, laptop zaczyna podejrzanie dymi?, na sali jest dziesi?? osób, spo?ród których po?owa przysypia, a reszta ?mieje si? szyderczo, stres parali?uje Ci struny g?osowe, a na dodatek gdzie? w okolicy podst?pnie czai si? szef, czekaj?c na Twoj? wpadk?. A jednak mimo to przeprowadzasz znakomit? i profesjonaln? prezentacj?, a zebrani skanduj? Twoje imi?, prosz?c o wi?cej. Przesada? Mo?e tylko odrobin?.

Autor tego hipnotycznego poradnika doskonale zna si? na rzeczy — w trakcie swojej kariery wyg?osi? setki wyk?adów i prze?y? wi?kszo?? nieprzyjemnych, tragicznych czy kr?puj?cych sytuacji, które na ogó? przera?aj? przysz?ych i niedosz?ych mówców. Praktyczne lekcje i zaskakuj?ce wyznania pozwol? Ci popatrze? z zupe?nie innej perspektywy na sztuk? przemówie? publicznych, perswazji, skutecznej komunikacji, uczenia si? oraz nauczania. Chcesz si? uczy?? Ucz si? od mistrza.

Dowiedz si?, jak nie zanudzi? s?uchaczy na ?mier?. Odkryj, co robi?, kiedy sprawy id? nie po Twojej my?li. Sprawd?, jak nauczy? innych czegokolwiek. Poznaj sztuk? odpowiadania na niewygodne pytania. Naucz si? pokonywa? l?k i parali?uj?cy strach. Oce?, czego mo?esz nauczy? si?, ?ledz?c wyst?py komików.
"Przeczyta?am pierwsz? stron?, wy??czy?am telefon i komputer, bo wiedzia?am, ?e nie ma si? co rozprasza?, ta ksi??ka to naprawd? CO?!"
-- http://onepress.pl/recenzjamiwypu.phtml">tak o ksi??ce Scotta Berkuna pisze polska bestsellerowa autorka>>

Sztuka bycia gwiazd? wyst?pie? publicznych Jak hipnotyzowa? s?uchaczy i porywa? t?umy Jak by? rozlu?nionym, zabawnym i kompetentnym mówc? Jak stosowa? podr?czne sztuczki zawodowców Scott Berkun prezentuje przyst?pny i praktyczny poradnik, pozwalaj?cy roz?o?y? sztuk? przemawiania na czynniki pierwsze i dog??bnie j? zrozumie?. Szerokie do?wiadczenie autora u?atwia zrozumienie l?ku przed wyst?powaniem publicznym, gdy? wi?kszo?? tego, czego si? obawiamy, istnieje wy??cznie w naszym umy?le
Michael Lopp, autor ksi??ki Managing Humans
Cyceron powiedzia?, ?e nale?y sprawi?, aby s?uchacze byli uwa?ni, otwarci oraz ufni. Jak to osi?gn??? Po pierwsze nale?y unika? pretensjonalnych nawi?za? do martwych ludzi. Po drugie nale?y przeczyta? przydatny i zabawny poradnik przemawiania, napisany przez Scotta Berkuna
Jay Heinrichs, autor ksi??ki Thank You for Arguing

Spó?​niasz si? na w?asn? prelekcj?, laptop zaczyna podejrzanie dymi?, na sali jest dziesi?? osób, spo?ród których po?owa przysypia, a reszta ?mieje si? szyderczo, stres parali?uje Ci struny g?osowe, a na dodatek gdzie? w okolicy podst?pnie czai si? szef, czekaj?c na Twoj? wpadk?. A jednak mimo to przeprowadzasz znakomit? i profesjonaln? prezentacj?, a zebrani skanduj? Twoje imi?, prosz?c o wi?cej. Przesada? Mo?e tylko odrobin?.

Autor tego hipnotycznego poradnika doskonale zna si? na rzeczy — w trakcie swojej kariery wyg?osi? setki wyk?adów i prze?y? wi?kszo?? nieprzyjemnych, tragicznych czy kr?puj?cych sytuacji, które na ogó? przera?aj? przysz?ych i niedosz?ych mówców. Praktyczne lekcje i zaskakuj?ce wyznania pozwol? Ci popatrze? z zupe?nie innej perspektywy na sztuk? przemówie? publicznych, perswazji, skutecznej komunikacji, uczenia si? oraz nauczania. Chcesz si? uczy?? Ucz si? od mistrza.

Dowiedz si?, jak nie zanudzi? s?uchaczy na ?mier?. Odkryj, co robi?, kiedy sprawy id? nie po Twojej my?li. Sprawd?, jak nauczy? innych czegokolwiek. Poznaj sztuk? odpowiadania na niewygodne pytania. Naucz si? pokonywa? l?k i parali?uj?cy strach. Oce?, czego mo?esz nauczy? si?, ?ledz?c wyst?py komików.
"Przeczyta?am pierwsz? stron?, wy??czy?am telefon i komputer, bo wiedzia?am, ?e nie ma si? co rozprasza?, ta ksi??ka to naprawd? CO?!"
-- http://onepress.pl/recenzjamiwypu.phtml">tak o ksi??ce Scotta Berkuna pisze polska bestsellerowa autorka>>

More info:

Publish date: Sep 6, 2012
Added to Scribd: Sep 12, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457173202
List Price: $9.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/16/2014

226

9781457173202

$9.00

USD

pdf

You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 73 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 83 to 147 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 157 to 213 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 224 to 226 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Emilia Rusa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->