Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Letter to Seattle Council re: SODO arena

Letter to Seattle Council re: SODO arena

Ratings: (0)|Views: 420 |Likes:
Published by KING 5 News
Signed by reps for Seattle Mariners, manufacturing and maritime interests.
Signed by reps for Seattle Mariners, manufacturing and maritime interests.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: KING 5 News on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2012

pdf

text

original

 
\a~p/ ;2# 2>;2Mfo/ Pjg Bqrha||# Lmkjr
Mfo/ \kccz Lckre# Ojle Cjlkpk ko` Gjlmkac F‚Brjao# Gagbar|
 Hfyarogaop ^arifrgkola ko` Ijokola Lfggjppaa\akppca Ljpz Lfqoljc
@akr Lmkjr~ar|fo Bqrha|| ko` Lfqoljcgagbar| Lckre# Cjlkpk# ko` F‚Brjao4
 Xa kra k lfkcjpjfo fi \F@F bq|joa||a|# ckbfr ra~ra|aopkpjya|# aoyjrfogaopkcj|p|# ko` pmagkrjpjga jo`q|prz/ Ifr pma rak|fo| |ap ifrpm bacfx# xa ra|~alpiqccz ra{qa|p pmkp zfq~f|p~foa koz yfpa fo pma rayj|a`
\F@F kraok -–Kraok‗*
Gagfrko`qg fi Qo`ar|pko`joh`kpa` \a~pagbar ;;# 2>;2 -GFQ*
kp pma Lfqoljc|‚ Hfyarogaop ^arifrgkola ko` Ijokola
Lfggjppaa fo Pmqr|`kz# \a~pagbar ;< kp 24>> ~g/
Pma Lfqoljc‚| lfo|j`arkpjfo fi pmj|
j||qa pfgfrrfx ofp focz cakya| pma ~qbcjl xjpm pff cjppca pjga pf kokczta pma rayj|a` ko`lfg~ca} GFQ# bqp ayao k lqr|frz rayjax fi pma GFQ lfoprk`jlp| pma ~ragj|a pmkp pma~rf~f|a` Kraok cflkpjfo xjcc qo`arhf fbdalpjya ko` lra`jbca iqpqra rayjax qo`ar pma
\pkpa Aoyjrfogaopkc ^fcjlz Klp -–\A^K‗*/
 
Kp pma Ljpz Lfqoljc‚| ~ra|| lfoiaraola za|par`kz#
Lf
qoljcgagbar| Bqrha||# F‚Brjao#
ko` Lckre ra~ra|aopa` pmkp pma ~rf~f|a` Kraok cflkpjfo xjcc ba |qbdalp pf pma rfbq|pjg~klp ko` kcparokpjya |jpa kokcz|j| ra{qjra` bz \A^K# k lrqljkc |pkpa aoyjrfogaopkc ko`cko` q|a ckx/ Jp xk| ag~mk|jta` pmkp pma |jpjoh `alj|jfo xjcc ba gk`a focz kipar pma AJ\j| lfg~capa`/ Pmj| j| xmkp gkoz fi q| mkya ra{qa|pa`/Mfxayar# pma rayj|a` GFQ `fa| ofp gkplm zfqr rmapfrjl/ \~aljijlkccz# \alpjfo 2 -~h/ 2*
fi pma –Qo`ar|pko`joh|‗ |alpjfo
|pkpa|
pmkp# –Pma Kraok
xjcc ba cflkpa` fo pma ^rfdalp
\jpa# xmjlm j| |fqpm fi `fxopfxo \akppca/‗ -ag~mk|j| k``a`*
Gkoz fi pma |qb|a{qaopGFQ ~rfyj|jfo| kra pmao bk|a` fo pmj| ~ra'`aijoa` ^rfdalp \jpa# ko` fpmar ~rfyj|jfo|~ra|q~~f|a pmj| `alj|jfo/ Pma cj|p fi ofo'lfoifrgjoh ~rfyj|jfo| j| pff cfoh pf gaopjfo#bqp xjpm gfra pjga# pma|a lko ba j`aopjija` ko` lfrralpa`/Pma bfppfg cjoa j| pmkp#
kp za|par`kz‚| ~ra|| lfoiaraola
jp xk| ra~ra|aopa` pmkp pma rayj|a`GFQ garacz |ap'
q~ k –~rfla||‗ bz xmjlm ko kraok cflkpjfo xfqc` ba `apargjoa`
ko` jp|jg~klp| fo pma aoyjrfogaop ko` irajhmp gfbjcjpz xfqc` ba k||a||a`/ Bqp pma GFQ#racak|a` focz kipar pma lcf|a fi bq|joa|| za|par`kz# lcakrcz ~ra'|acalp| k cflkpjfo ko` focz~kz| cj~ |aryjla pf \A^K
/ Xa bacjaya pma GFQ‚| ~ra
'|acalpjfo xjcc ~radq`jla pma
pmfrfqhmoa|| ko` lra`jbjcjpz fi pma AJ\‚ kcparokpjya |jpa cflkpjfo# xjcc pkjop
jp| k`a{qklz#ko` lfo|pjpqpa| ko jg~argj||jbca
–klpjfo‗
pkeao xjpmfqp \A^K rayjax/^cak|a pkea pma pjga pf hap pmj| rjhmp/ Xa k||qga pmkp pma|a jolfo|j|paolja| bapxaao zfqr~qbcjl |pkpagaop| ko` pma `rkip GFQ kra `rkipjoh arrfr|# lkq|a` bz pma ~ra|| fi pjga ko`ko aiifrp pf gkea k| iax lmkoha| k| ~f||jbca pf pma ~rjfr `rkip/ Zfqr oax k~~rfklmra{qjra| k lkraiqc ra`rkipjoh/ Cfoh|pko`joh Lfqoljc ~rfla`qrkc rqca| fr`jokrjcz ra{qjrak`ykola ~qbcjlkpjfo fi pma|a `rkip|# xjpm k`a{qkpa pjga ifr lfo|j`arkpjfo ko` pxf xaae|ifr k iqcc lfqoljc yfpa/ Xa k|e pmkp zfq `f pmj| gfra lkraiqccz/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->