Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
JADUAL PEPERIKSAAN PPU *STPM BAHARU PENGGAL 1 2013

JADUAL PEPERIKSAAN PPU *STPM BAHARU PENGGAL 1 2013

Ratings: (0)|Views: 525|Likes:
Published by Josh, LRT

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Josh, LRT on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
 
^c`oojk : W]^I
 
8>:7
 
IJDKLW ^C^CXLEWJJ@ IJKJ\WLJ
 
DJMSJK _JE]S
 
^C^CXLEWJJ@ WLDLK ]L@OOL ^CXWCEFKJBJ@ IJKJ\WLJ
 
^C@OOJK : ]JBS@ 8>:7
 
 
_jetu pcpcrlesjj` jmjkjb hcrhczj-hczj ic`oleut ecrtjs. Gjkf` mlecbc`mjel ic`ycije wjetu pcpcrlesjj` schc`jr hjol sctljp ecrtjs ic`oleut pc`oojk.
 
Ijsj yj`o mlhc`jrej` hjol scsujtu ecrtjs jmjkjb schjojlij`j yj`o ml`yjtjej` mjkji pctje hcrsctc`tj`oj` mc`oj` `jij ecrtjs hcrec`jj`.
IJWJ ]JIHJBJ@ ]LMJE MLHC@JXEJ@
. Ijsj u`tue icihjgj sfjkj` jmjkjb tcrijsue mjkji ijsj yj`o ml`yjtjej` hjol ecrtjs hcrec`jj`.
 
 J`mj mlil`tj icihjgj
JXJBJ@ EC^JMJ GJKF@,
 
JIJXJ@
,
mj`
^CXL@OJ]J@
 yj`o mlhcrlej` mjkji Djmujk _jetu pcpcrlesjj` l`l.
 
 J`mj
tlmje
 mlhc`jrej` icihjwj Djmujk _jetu l`l ec mjkji mcwj`/hlkle pcpcrlesjj`. Wlkj kc`oejpej` ijekuijt pjmj ecrjtj`
^C@OJESJ@ FKCB
 
GJKF@
 mj` pftf`o ecrjtj` tcrschut u`tue mlscrjbej` ecpjmj Ectuj ^c`ojwjs pjmj bjrl pcrtjij pcpcrlesjj` j`mj.
 
Wciuj gjkf` yj`o ic`ojihlk pcpcrlesjj` Wldlk ]l`ool ^crscefkjbj` Ijkjyslj (W]^I) ml`jslbjtl supjyj hcrpjejlj` ecijs mj` scsujl (gjkf` scefkjb icijejl pjejlj` scrjoji scefkjb), mj` sc`tljsj ic`oleut tjtjtcrtlh ml mjkji mcwj`/hlkle pcpcrlesjj`.
 
Gjkf` yj`o l`ol` eckujr jwjk
tlmje
mlhc`jrej` eckujr mjkji tcipfb 7> il`lt sckcpjs pcpcrlesjj` hcriukj mj` mjkji tcipfb 7> il`lt schckui
 
pcpcrlesjj` tjijt.
JXJBJ@ JI
W]^I/D:
^joc
: fa =
Wbjrc Joc`t4 KX] Mfguic`ts
 
 
DJMSJK _JE]S ^C^CXLEWJJ@ HCX]SKLW ^C^CXLEWJJ@ ^C@OOJK : W]^I 8>:7
 
]JXLEB WLMJ@O _JE]S ^C^CXLEWJJ@ EFM ECX]JW IJWJ 3 @fvcihcr 8>:8
(Ls`l`)
 WLMJ@O :
24>> po
 ‗
 :>4>> po
 
<>>/: ^c`ojdlj` Ji : 8 dji
 WLMJ@O 8
::4>> po
 ‗
 :4>> pto <=2/: ^crjeju`j` : 8 dji
 
::4>> po
 ‗
 :847> tob <11/: Wjl`s Wuej` : dji
 WLMJ@O 7
847> pto
 ‗
 =47> pto
 
<::/:
 
Hjbjsj Gl`j :
 
8 dji
 
847> pto
 ‗
 =47> pto
 
<:8/:
 
Hjbjsj ]jilk :
 
8 dji
 
847> pto
 ‗
 =47> pto
 
<7>/:
 
Wyjrljb :
 
8 dji
 1 @fvcihcr 8>:8
(Wckjsj)
 WLMJ@O :
24>> po
 ‗
 :>4>> po <8>/: Kltcrjturc l` C`oklsb : 8 dji
 
24>> po
 ‗
 :>4>> po <88/: Ecsusjstcrjj` Ickjyu Efiu`lejtla : 8 dji
 
24>> po
 ‗
 <47> po <1>/: ^byslgs : dji
 WLMJ@O 8
::4>> po
 ‗
 :4>> pto <=8/: Ocforjal : 8 dji
 WLMJ@O 7
847> pto
 ‗
 =47> pto <:7/: Hjbjsj Jrjh : 8 dji
 
847> pto
 ‗
 =4>> pto <3>/: Ijtbcijtlgs (I) : dji
 
847> pto
 ‗
 =4>> pto <3=/: Ijtbcijtlgs (]) : dji
 ? @fvcihcr 8>:8
(Xjhu)
 WLMJ@O :
24>> po
 ‗
 :>4>> po <:>/: Hjbjsj Ickjyu : 8 dji
 
24>> po
 ‗
 <47> po <1=/: Hlfkfoy : dji
 WLMJ@O 8
::4>> po
 ‗
 :4>> pto <7:/: Ssukumml` : 8 dji
 
::4>> po
 ‗
 :847> tob <32/: L`afrijtlf` j`m Gfiiu`lgjtlf`s ]cgb`fkfoy : :¹ dji
 WLMJ@O 7
847> pto
 ‗
 =4>> pto <=1/: ^c`ojdlj` ^cr`ljojj` : dji
 2 @fvcihcr 8>:8
(Ebjils)
 WLMJ@O :
24>> po
 ‗
 :>4>> po <=>/: Wcdjrjb : 8 dji
 
24>> po
 ‗
 <47> po <18/: Gbcilstry : dji
 WLMJ@O 8
::4>> po
 ‗
 :4>> pto <?>/: Wc`l Qlsujk : 8 dji
 WLMJ@O 7
847> pto
 ‗
 =47> pto <==/: Cef`fil : 8 dji
 
847> pto
 ‗
 =4>> pto <31/: Aurtbcr Ijtbcijtlgs : dji
 
Gjtjtj`4
:. Ojrls tcoje ml schckjb `jij ecrtjs ic`u`dueej` gjkf`
tlmje
 hfkcb ic`ojihlk kchlb mjrlpjmj sjtu ecrtjs mjkji euipukj` ecrtjs yj`o hcrec`jj`. 8. Hjol ijtj pckjdjrj` Ijtbcijtlgs W, Ijtbcijtlgs ], Gfiputl`o, ^byslgs, Gbcilstry, mj` Hlfkfoy, ecrtjs sfjkj` jmjkjb mjkji mwlhjbjsj, ljltu hjbjsj L`oocrls mj` hjbjsj Ijkjyslj. Gjkf` mlhc`jrej` ic`ukls djwjpj` mjkji hjbjsj L`oocrls jtju hjbjsj Ijkjyslj.
^joc
8 fa =
Wbjrc Joc`t4 KX] Mfguic`ts
 
 
JXJBJ@ EC^JMJ GJKF@
:
 J`mj bc`mjekjb hcrjmj ml tcipjt mumue ml mjkji mcwj`/hlkle pcpcrlesjj`
 klij hckjs il`lt
 
schckui
 
pcpcrlesjj` hcriukj
 hjol tljp-tljp ecrtjs.
8
 J`mj mlecbc`mjel ickctjeej`
ejm pc`oc`jkj`
 mj`
Kjpfrj` ^c`mjatjrj` Ecijsuej` Gjkf`
 (
K^EG
) j`mj ml jtjs icdj scpj`dj`o ijsj pcpcrlesjj` mldjkj`ej`. J`mj iu`oel`
tlmje
mlhc`jrej` ic`ojihlk pcpcrlesjj` scelrj`yj j`mj
 tlmje
 icihjwj ecmuj-muj mfeuic` l`l. Gjkf` bc`mjekjb ic`gctje K^EG ijsl`o-ijsl`o
ic`oleut pc`oojk pcpcrlesjj` tjbu` scijsj
 mjrlpjmj pfrtjk Ijdkls ^cpcrlesjj` Ijkjyslj www.ipi.cmu.iy. 
7
 J`mj
 
bc`mjekjb icihcrltjbu ^c`ojwjs mc`oj`
scrtj-icrtj
 dlej
 
(
j
) j`mj mlhcrl ecrtjs sfjkj` hjol scsujtu ecrtjs yj`o
tlmje
 j`mj jihlk, jtju (
h
) j`mj mlhcrl ecrtjs sfjkj` yj`o kjl` mjrlpjmj yj`o mldjmujkej` hjol wjetu pcpcrlesjj` hcrec`jj`.
=
 J`mj bc`mjekjb ic`ukls `fihfr ejm pc`oc`jkj`, j`oej olklrj`, efm mj` `jij ecrtjs, mj` tjbu` pcpcrlesjj` mc`oj` dckjs mjkji ruj`o yj`o mlscmljej` pjmj bckjlj` pcrtjij ecrtjs djwjpj` j`mj. ^jmj bckjlj`-bckjlj` ecrtjs djwjpj` yj`o hcrleut`yj mj` pjmj pctj, ecrtjs orja, mj` schjojl`yj, tukls `fihfr ejm pc`oc`jkj`, `fihfr pusjt, mj` j`oej olklrj` sjbjdj.
3
]ukls djwjpj` j`mj mc`oj` ic`oou`jej` pc`j ijtj hfkj hcrmjewjt
 bltji
 jtju
hlru
 pjmj ecmuj-muj hckjb bjkjij` ecrtjs djwjpj`
ickjl`ej`
 dlej tcrmjpjt jrjbj` pjmj ecrtjs sfjkj` yj`o ickjrj`o j`mj hcrhujt mcilelj`. ^c`sck hcrwjr`j jtju pc`j ijtj hfkj hcrwjr`j kjl` bj`yj hfkcb mlou`jej` u`tue ickuels ojihjr rjdjb mj` pctj sjbjdj.
1
S`tue ic`djwjh sfjkj`-sfjkj` dc`ls j`cej plklbj`, bj`yj pc`sck
8H
sjbjdj yj`o hfkcb mlou`jej`.
?
 J`mj bc`mjekjb icihjwj sc`mlrl jkjt ijtcijtle mj` jkjt kuelsj` hjol ijtj pckjdjrj` yj`o icicrkuej``yj.
2
 Jpjhlkj j`mj mljrjbej` hcrbc`tl ic`ukls, susu` mj` lejt sciuj ecrtjs djwjpj` j`mj mc`oj` ecijs ic`oleut tcrtlh `fihfr sfjkj` yj`o mldjwjh. J`mj bc`mjekjb mumue ml tcipjt j`mj scbl`ooj mlhc`jrej` eckujr fkcb Ectuj ^c`ojwjs.
<
Wlkj jihlk
pcrbjtlj`
 hjbjwj4 (
j
)  J`mj
tlmje mlhc`jrej`
 icklpjt ecrtjs tukls yj`o mlhcejkej` u`tue ic`ockjeej` j`mj mjrlpjmj mlsyjel icihjwj ijsue ecrtjs tukls. Dlej j`mj ic`crlij ecrtjs tukls yj`o icipu`yjl ecsj` klpjtj`, scrjbej` sciukj ecrtjs ltu ecpjmj ^c`ojwjs. (
h
)  J`mj
tlmje mlhc`jrej`
 icihjwj eckujr ecrtjs tukls sjij jmj yj`o tckjb jtju yj`o hckui mlou`jej` mjrl mcwj`/hlkle pcpcrlesjj`. (
)  J`mj
tlmje mlhc`jrej`
 sjij scejkl icrfefe ml mjkji mcwj`/hlkle pcpcrlesjj`.
:>
Ijekuijt tc`tj`o
Wlalr Ijtcijtle ^criukjj` Gjihrlmoc
5
]jtjtj`mj, ]jerla,
 
mj`
 
Xuius Ijtcijtle
(
Ijtbcijtlgjk @ftjtlf`, Mcal`ltlf`s, j`m Afriukjc
)
,
 mj`
Hueu Mjtj
(
Mjtj Hffekct 
)
,
 tckjb mlijsueej` mjkji ecrtjs sfjkj` yj`o hcrejltj`
.
 
::
Ejkeukjtfr ckcetrf`le yj`o sc`yjp mj` tlmje hfkcb mlprforji sjbjdj yj`o hfkcb mlou`jej` mjkji pcpcrlesjj` W]^I
ecgujkl
 sfjkj` tcrtc`tu tlmje icihc`jrej` pc`oou`jj``yj. _jkju hjojlij`jpu`, ^c`ojwjs pusjt pcpcrlesjj`
tlmje
 hcrtj`oou`odjwjh ic`ycmljej` pu`gj eujsj u`tue ejkeukjtfr. Hjbj` kjl` yj`o hcrejltj` mc`oj` ejkeukjtfr tcrschut, scpcrtl ejtjkfo ejkeukjtfr jtju ij`ujk pc`oou`jj` ejkeukjtfr,
tlmje
 mlhc`jrej` mlhjwj ijsue ec mjkji mcwj`/hlkle pcpcrlesjj`.
^joc
7 fa =
Wbjrc Joc`t4 KX] Mfguic`ts

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Xanxus Xan liked this
Izz Ija liked this
Bella Crista J's liked this
Qaseh Ashrah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->