Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strukton Duurzame Projecten en Initiatieven

Strukton Duurzame Projecten en Initiatieven

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by krispijn
Brochure met overzicht van duurzame projecten en initiatieven van Strukton Groep
Brochure met overzicht van duurzame projecten en initiatieven van Strukton Groep

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: krispijn on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

 
Duurzaam
Duurzame projecten
 Verduurzaming gebouwen
De Rotterdamse gemeentelijkezwembaden worden energie-zuiniger, de CO2-uitstoot gaat omlaag en de water- en lucht-kwaliteit gaat omhoog. Degemeente besteedt het gehelebeheer en onderhoud van denegen zwembaden voor de komende tien jaar uit.Voor dit project heeft Strukton een Energy Service Company (ESCo) opgericht. De ESCo ontwerpt en realiseert de energie-besparende maatregelen, verzorgt de nanciering ervan engarandeert de energiebesparing.
Duurzaam gebouw
De Dienst UitvoeringOnderwijs en Belastingdienst in Groningen is gehuisvest in een van de duurzaamstegebouwen van Nederland.Strukton en partners verzor-gen het ontwerp, de bouw, denanciering, het beheer/onderhoud van dit kantoor alsook defacilitaire diensten voor een periode van twintig jaar.Duurzaamheid is integraal in het ontwerp en de exploitatieopgenomen, wat heeft geresulteerd in een duurzame gevel enduurzame installaties.
Sustainable Energy 
Strukton Sustainable Energy haalt energie uit water.Samen met de Nederlandseturbinebouwer Tocardo vor-men we Tidal Power Projects,een bedrijf dat gespecialiseerdis in de realisatie van golfener-gie en getijdenenergie wereldwijd. Het dienstenpakket bestaat uit het leveren van de turbines tot en met de engineering,de fundatie en de plaatsing ervan.In het Noord-Hollandse Den Oever beschikken wij over eentestcentrum voor getijdenenergie.
 Afvalbank
Het bedrijfsonderdeelAfvalbank Nederland regelt alle afval- en reststromen voorheel Strukton. De afvalbank zorgt onder meer voor levering van milieustraten, beperken van afvaltransport, coördi-neren van reststromen, opruimen van bouwplaatsen en adviesbij tenders. Bij het project City Inn Hotel te Amsterdam zijn weer in geslaagd om 87% van het afval geschikt te maken voorhergebruik.
Riffgat Windmolenpark
In de Noordzee, ten noord-oosten van Schiermonnikoog,komt windmolenpark Rigat.De Strukton-Hollandia Joint Venture bouwt hiervoor eenoshore hoogspanningstrans-formatorplatform. We verzor-gen de engineering, fabricage en installatie van het platform voor de aansluiting van dertig windturbines op het Duitsehoogspanningsnet. Het windmolenpark met een totaal vermogen van 108 megawatt (MW) zal 100.000 Duitse huis-houdens voorzien van duurzame energie.
Oplaadpalen
In Amsterdam is gestart met het bouwen van 2.500openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s. Decombinatie Essent/Struktonis verantwoordelijk voor het plaatsen van een groot deel van deze oplaadpunten. Naast oplaadpunten voor auto’sheeft Strukton ook oplaadinrichtingen geplaatst voor etsen,scooters en boten. Elektrisch vervoer sluit uitstekend aan bijde ambitie van Strukton om de eigen bedrijfsvoering verderte verduurzamen.
Warmte-koudeopslag
Strukton heeft een duur-zaam energieopslagsysteemgebouwd voor het koelen en verwarmen van het MaximaMedisch Centrum inEindhoven. Het systeem – dat de warmte en koude opslaat inde bodem – levert een CO2-reductie van 22% ten opzichte vantraditionele oplossingen. Dat is goed voor een reductie van1.040 ton, wat gelijkstaat aan gas- en elektragebruik voor160 huishoudens of het redden van 52.200 bomen.
Hergebruik remenergie
Strukton heeft een concept ontwikkeld dat bewegings-energie in voertuigen (treinen,trams, metro) behoudt enhergebruikt. Remenergie wordt opgeslagen in de accuin het voertuig.Bij andere toepassingen, zoals teruggave van remenergie aande bovenleiding of aanwenden voor verlichting op stations,gaat altijd energie verloren. Door de bewegingsenergie in het  voertuig zelf op te slaan, gaat er geen energie meer verloren.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->