Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ADAT ISTIADAT SUNDA.doc

ADAT ISTIADAT SUNDA.doc

Ratings:
(0)
|Views: 169|Likes:
Published by Putu Calista Gitta

More info:

Published by: Putu Calista Gitta on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2015

pdf

text

original

 
ADAT ISTIADAT SUNDA
Made Diana GinaXIS1 / 29
 
Upacara Daur Hirup Manusa
A.Upacara Adat Mangsa Kehamilan
1. Upacara Ngandung Opat BulanTiheula Masarakat Jawa Kulon lamun saurang awéwé kakara ngandung 2 atawa 3 bulan tacan disebuthamil, masih disebutmengidam. Sanggeus liwat 3 bulan barulah disebut hamil. Upacara ngandung TiluBulan sarta Lima Bulan dipigawé minangka béjaka tatangga sarta baraya yén awéwé éta geus enyaanhamil.Tapi ayeuna kecenderungan jalma-jalma ngalaksanakeun upacara dina waktu kehamilanmenginjank opat bulan, alatan dina umurkehamilan opat bulan éta pisan waktu ditiupkannyaroh dina jabang orok ku Alloh SWT. Biasana palaksanaan upacara Ngandungopat Bulan ieu ngondangpengajian pikeun ngabacakeun do’a salamet, biasana doanurbuat sarta doa séjénna ambéh orokna mulus,sampurna, cageur, sarta salamet.2. Upacara Ngandung Tujuh Bulan/TingkebanUpacara Tingkeban nyaéta upacara anu diayakeun dina waktu saurang ibu ngandung 7 bulan. Hal étadilaksanakeun ambéh orokanu di jero kandungan sarta ibu anu ngababarkeun baris salamet.Tingkeban asalna ti kecap tingkeb hartina tutup, maksudna siibuanu keur ngandung tujuh bulan henteu kaci galo jeung salakina nepika opat puluh poé sageus persalinan, sarta ulah digawé beuratteuing alatan orok anu dikandung geus badag, hal ieu pikeun nyingkahan ti hijihal anu henteu dipikahayang. Di jero upacara ieudawam diayakeun pengajian biasana maca ayat-ayat Al-quran surat Yusuf, surat Lukman sarta surat Maryam.Di gigireun / sabeulah éta disiapkeun ogé parabot pikeun upacara memandikan ibuhamil , sarta anu utama nyaéta rujak kanistrenanu diwangun ti 7 macem buah-buahan.Ibu anu keur hamil tadi dimandikan ku 7 jelema kulawarga deukeut anu dipingpin saurangparaji sacaragunta-ganti kalayan ngagunakeun 7 lembar lawon batik anu dipaké gunta-ganti saban guyuran sarta dimandikan jeungcai kembang 7rupa. Dina guyuran katujuh dimasukan belut nepi ka mengena dina beuteung si ibuhamil, hal ieu dimaksudkanambéh orok anu baris dilahirkan bisa leumpang lancar (licin kawas belut). Babarengan kalayan muragna belut, kalapa gading anugeus digambari inohong wayang ku salakina dibelah jeung bedog. Hal ieu dimaksudkan ambéh orok anu dikandung sarta kolotnabisa migawé alus lahir sarta batin, kawas kaayaan kalapa gading warnana éndah, lamun dibelah caina bersih sarta amis. Étapisanperumpamaan anu diharepkeun pikeun orok anu dikandung sangkan meunangkeun kasalametandunia-akhirat.Sageus réngsé dimandikan biasana ibu hamil didandani dibawa nuju ka tempat rujakkanistren tadi anu geus disiapkeun. Saterusnasangibu ngajual rujak éta ka barudak sarta para sémah anu hadir dina upacara éta, sarta maranéhanana meulina kalayanngagunakeun talawengkar, nyaéta kenténg anu geus dijieun bundar kawas koin. Samentara si ibuhamil ngajual rujak, salakinamiceun sésa parabot mandi kawas cai sésa dina jajambaran, belut, kembang, dsb. Kabéhanana éta kudu dipiceun di jalan simpangopat atawa simpang tilu. Sanggeus rujakkanistren béak terjual selesailah sauntuyan upacara adat tingkeban.3. Upacara Ngandung Salapan BulanUpacara sembuilan bulan dilaksanakeun sanggeus umur kandungan asup salapan bulan. Dina upacaraieu diayakeun pengajianjeung maksud ambéh orok anu dikandung gancang lahir kalayan salamet alatan geus waktuna lahir. Dina upacara ieu dibuar buburleupas, minangka simbul ti upacara ieu nyaéta sangkan meunang gampangna wayah ngababarkeun, leupas. Bubur leupas ieubiasana dibagikeun reujeung sangu tumpeng atawa kadaharan séjénna.4. Upacara Reuneuh Mundingeun
 
Upacara ReuneuhMundingeun dilaksanakeun lamun awéwé anu ngandung leuwih ti salapan bulan,bahkan aya anu nepika 12 bulantapi tacan ngababarkeun ogé, awéwé anu hamil éta disebut ReuneuhMundingeun, kawas munding atawa munding anu bunting.Upacara ieu diayakeun ambéh awéwé anu hamil kolot éta geura-giru ngababarkeun ulah kawas munding, sarta ambéh henteulumangsung hijihal anu henteu dipikahayang.Dina palaksanaanana beuheung awéwé éta dikalungi kolotok sarta dituntun ku indungbeurang bari maca doa dibawa ka kandangmunding. Lamun euweuh kandang munding, cukup kalayanngalingkung imah saloba tujuh kali. Awéwé anu hamil éta kudu migawékawas munding sarta menirukansada munding bari dituntun sarta diiringkan ku barudak anu nyekel pecut. Sanggeus ngalingkungkandang munding atawa imah, saterusna ku indung beurangdimandikan sarta dititah asup ka dina imah. Di dayeuh palaksanaanupacara ieu geus arang dilaksanakeun.
B. Upacara Kalahiran sarta Mangsa Orok
1. Upacara Miara TembuniTembuni/placenta ditempo minangka baraya orok alatan éta henteu kaci dipiceun sembarangan, tapi kudu diayakeun upacarawayah ngaruangna atawa menghanyutkannya ka walungan.Babarengan jeung orok dilahirkan, tembuni(placenta) anu kaluar biasana dirawat dibersihkeun sarta dimasukan ka dina pendil dicampuri samara-samara garam,asam sarta gula beureum tuluy ditutup maké lawon bodas anu geus dibéré hawa ngaliwatan awileutik (elekan). Pendildiemban jeung lawon panjang sarta dipayungi, biasana ku saurang paraji pikeun dikuburkan di halamanimahatawa deukeut imah. Aya ogé anu dihanyutkan ka walungan sacara adat. Upacara penguburantembuni dibiruyungan pembacaan doa salamet sarta nepikeun kado atawa tawasulan ka Syeh Abdulkadir Jaelani sarta ahli kubur. Di deukeut kuburan tembuni étadinyalakan cempor/pelita nepika tali puseur orok ucul ti beuteungna.. Upacara pemeliharaan tembunidimaksudkan ambéh orok étasalamet sarta jaga jadi jelema anu berbahagia.2. Upacara Nenjrag BumiUpacara Nenjrag Bumi ialah upacara memukulkan halu ka bumi saloba tujuh kali di deukeut orok, atawa cara séjén nyaéta orokdibaringkan di luhur pelupuh (lanté ti bambo anu dibelah-belah ), saterusna indung beurangmenghentakkan sukuna ka pelupuh dideukeut orok. Maksud sarta tujuan ti upacara ieu ialah ambéh orok jaga jadi anak anu henteu lekas terkejut atawa sieun lamunngadéngé sada anu ujug-ujug sarta pikasieuneun.3.Upacara Puput Puseur Sanggeus orok leupas ti tali puseurna, biasana diayakeun selamatan.Tali puseur anu geus ucul éta ku indung beurang diasupkeunka dina kanjutkundang. Saterusna bujal orok ditutup jeung duit logam/benggol anu geus dibungkus kasa atawa kapassartadiikatkan dina beuteung orok, maksudna ambéh puseur orok henteu dosol,menonjol ka luar. Aya ogé dina waktu upacara ieudilaksanakeun sakaligus kalayan pemberian ngaran orok. Dina upacara ieu dibacakeun doa salamet, sarta disadiakeun buburbeureum bubur bodas. Aya kapercayaan yén tali puseur (tali ari-ari) kaasup baraya orok ogé anu kudu dipulasara kalayan éstuning-éstuning. Sedengkeunbaraya orok anu tilu deui ialah tembuni, pembungkus, sarta kakawah. Tali ari, tembuni,pembungkus, sarta kakawah dawam disebutdulur opat kalimapancer, nyaéta opat duduluran sarta kalimana minangka puseurna ialah orok éta. Kakabéhanana éta kududipulasara kalayan alus ambéh orok éta jaga sanggeus dewasa bisa hirup rukun kalayan saudara-saudaranya (lanceuk sarta adina)ku kituna tercapailah kabagjaan.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Muhammad Taufiqurahman liked this
Muhammad Taufiqurahman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->