Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Subjektif Sejarah Malaysia

Subjektif Sejarah Malaysia

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Fatini Diana
Top KISSM Questions (yellow highlighted)
Top KISSM Questions (yellow highlighted)

More info:

Published by: Fatini Diana on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2012

pdf

text

original

 
SEJARAH MALAYSIA1.Huraikan secara ringkas DUA daripada perkara-perkara berikut:a)Suruhanjaya Cobboldb)Suruhanjaya Reidc)Sistem Ahli
 Jawapan:a)Suruhanjaya Cobboldi.Suruhanjaya Cobbold telah ditubuhkan pada tahun 1962ii.Tujuan Suruhanjaya ini dibentuk untuk meninjau pendapat danpandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai cadanganpenubuhan Malaysiaiii.Suruhanjaya telah meninjau pandangan berbagai kumpulan danlapisan masyarakat selama tiga bulan dari bulan Febuari 1962 hinggaApril 1962iv.Dalam rangka tinjauannya, Suruhanjaya telah mengadakanpeninjauan yang meluas dan telah menerima 2,200 memorandumv.Suruhanjaya telah mengemukakan laporan kepada Kerajaan British dimana 80% daripada rakyat Sabah dan Sarawak telah menyokongrancangan penubuhan Malaysia, sementara 20% lagi tidak bersetujudengan rancangan tersebut.b)Suruhanjaya Reidi.Dipengerusikan oleh Lord Reid dari U.K. Ahli-ahli lain terdiri daripadaSir Ivor Jennings(U.K), Sir William Mc. Kell(Australia), B.Malik (India)dan Halim Abdul Hamid (Pakistan)ii.Suruhanjaya ini ditugaskan meyelia, dan megesyorkan satuperlembagaan bagi Tanah Melayu berdasarkan pemerintahandemokrasi berparlimen.
iii.
Suruhanjaya telah menerima 131 memorandum daripada berbagaipertubuhan dan orang perseoranganiv.Suruhanjaya telah mengadakan sebanyak 118 persidangan mulai Junhingga Oktober 1956v.Rang Perlembagaan yang dipinda diluluskan oleh Majlis Persekutuanpada 15 Ogos 1957 dan diluluskan pada 27 Ogos 1957c)Sistem Ahli
 
i.Dimulakan dalam tahun 1951 di peringkat Persekutuan. Ianya lebihkurang sama dengan Kabinet yang wujud sekarangii.Ianya hanya merupakan suatu cara untuk memberi latihan kepadapemimpin-pemimpin Persekutuan Tanah Melayu dalam hal-ehwalpentadbiran.iii.Ahli-ahlinya dilantik dan tidak diberi kuasa sepenuhnya untukmenentukan dasar kerajaan
iv.
Dengan wujudnya system ini maka perjalanan pentadbiran tidak lagitertumpu kepada Ketua Setiausaha Kerajaan. Beliau kini bertindaksebagai penyelaras sahaja.v.Diwujudkan beberapa jabatan dan sesetengahnya diketuai oleh ahli-ahli tidak rasmi Majlis Perundangan Persekutuan.
2.Campurtangan penjajah British dalam pentadbiran di negeri-negeriMelayu Bersekutu pada akhir abad ke-19 telah membawa perubahandalam system politik dan ekonomi. Huraikan perubahan-perubahantersebut.
Jawapan:POLITIK i.Wujudnya system residenSistem ini bermula apabila ditandatangani Perjanjian Pangkor 1874 olehSir Andrew Clarke, Gabenor Inggeris bagi Negeri-negeri SelatdenganRaja Abdullah, bakal Sultan Perak.ii.Campurtangan InggerisCampurtangan yang lebih aktif dalam menentukan dasar-dasar yangberkaitan dengan pengutipan hasil, undang-undang tanah dan gunatenaga.III.Penentangan orang MelayuKehilangan kuasa ,hak pungutan cukai,pelanggaran adat resam Melayuoleh Inggeris.iii.Perubahan Negeri-Negeri Melayu BersekutuSemenjak tahun 1896 pihak Inggeris telah berusaha untukmenyekutukan negeri-negri Selangor,Pahang, Perak dan NegeriSembilan. Pelaksanaan dasar ini mengambil masa 10 tahun untukdijayakan. Tujuan penyekutuan ini ialah untuk menyelesaikan masalah-masalah asas seperti penyelarasan dasar dan system untuk
 
pengambilan buruh imigran,memperimbangkan kemajuan perhubunganinfrastruktur dan pelaksanaan satu dasar dan system tanah yangseragam di negeri-negeri tersebut.Hasil dari persekutuan ini ialah:
Kemajuan system jalanraya dan keretapi di pantai baratSemenanjung
Pembangunan lading-ladang pertanian secara besar-besaran olehsector swastaMengukuhkan lagi dasar ‘pecah dan perintah’ Inggeris.EKONOMIi.Ekonomi penjajah yang bercorak selektif Iaitu hanya memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan yang memberihasil sahajaii.Wujud konsep ‘Old Malaya’ dan ‘New Malaya’Old Malaya – dimana kegiatan ekonominya tertumpu pada pertaniansecara kecil-kecilan dan penangkapan ikan.New Malaya-kegiatan ekonomi tertumpu kepada kegiatanperlombongan,pertanian lading,perkilangan serta perdagangan.
iii.
Aktiviti ekonomi bersifat ‘export oriented’di negeri-negeri pantai barativ.Aktiviti sara diri dan ekonomi dualisme- di negeri-negeri pantai timur.v.Perkembangan perusahaan bijih timahSemakain berkembang pesat semasa pemerintahan Inggeris di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Ini disebabkan permintaan yang besar ke atasbahan tersebut khususnya daripada Great Britain sendiri.vi.Kegiatan pertanian komersialSumber pendapatan tambahan. Gambir dan lada hitam diusahakan olehorang Cina di Johor, ubi kayu di Negeri Sembilan, tebu di Perak dan kopidi Perak dan Selangor.vii.Perhubungan / infrastrukturviii.Petempatan semula (Bandar baru,kampong dan estet)ix.Kemasukan imigran/ masyarakat majmuk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->