Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakawihan Barudak

Kakawihan Barudak

Ratings:
(0)
|Views: 3,578|Likes:
Published by YasfiMaziya

More info:

Published by: YasfiMaziya on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

 
DIAJAR DINA KAKAWIHAN BARUDAK
1
 
DIAJAR DINA KAKAWIHAN BARUDAKYukeu Yuliani Mustofa
 
DIAJAR DINA KAKAWIHAN BARUDAK
2
Kakawihan Barudak
Kakawihan asal kecapna tina kawih. Kawih dina kamusbasa Sunda miboga harti lagu sora jelema anu euweuhpupuhna, taya patokanana. Sedengkeun kakawihan nyaétanyorakeun rupa-rupa kawih, biasana nu sok ngawih téhbarudak di luhur tangkal bari eundeuk-eundeukan tandaningbungah, kakawihan mah tara aya anu dihariringkeun.Dina Danandjaya (1997 : 147) kakawihan barudakdisebutna
nyanyian permainan (play song). Nyanyian permainan (play song) yakni nyanyian yangmempunyai irama gembira serta kata-kata lucu danselalu dikaitkan dengan permainan bermain (play)atau permainan bertanding(game).
Kakawihan barudak ieu kaasup kana wangun folklorelisan anu ka asup kana nyanyian rakyat. Nyanyian rakyatnyaéta wangun lagu tradisional anu boga sababaraha wangungumantung kana tempat nyebarna éta lagu. Definisi ieu sarua jeung definisi anu dipaparkeun ku Jan Harold Brunvand.
“Nyanyian rakyat adalah salah satu genre atau
bentuk folklore yang terdiri dari kata-kata dan lagu, yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional, serta banyak 
mempunyai varian.” (Brunvand 
dalam Danandjaja,1997 : 141)
 
DIAJAR DINA KAKAWIHAN BARUDAK
3
Folklor sorangan asal kecapna tina
 folk 
jeung
lore
.
Folk 
 hartina sakelompok manusa anu miboga cirri-ciri fisik, social, jeung kabudayaan anu bisa dibedakeun jeung kelompok anusejenna. Sedengkeun
lore
nyaéta tradisi
 folk 
atawa tradisimasarakat
.
Hartina sabagian tina kabudayaanna anudiwariskeun turun temurun. Danandjaja maparkeun definisi
 folklore
nyaéta:
Sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun temurun, diantara macamkolektif apa saja, secara tradisional dalam versi yangberbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat  pembantu pengingat (mnemonic device).(Danandjaja, 1997 : 2)
Lamun ditilik-tilik kakawihan barudak ieu téh ayahubunganna jeung kaulinan barudak jeung sipatna dwitunggalteu bisa dipisahkeun antara kakawihan jeung kaulinanbarudak. Ku sabab kakawihan barudak ieu sok di paké dinakaulinan barudak, sok sanajan teu kabéh kakawihan barudakieu aya kaulinanna atawa teu kabéh kaulinan barudak ayakakawihanna.Tapi, ti waktu ka waktu, kakawihan geus teu dipakédeui ku barudak nu keur arulin. Loba pisan barudak anu geusteu wanoh kana naon anu disebut kakawihan barudak ieu.Kakawihan jeung kaulinan barudak saeutik-saeutik

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->