Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista de Filosofie 3-4-2007 (p.447 Recenzie Roatis)

Revista de Filosofie 3-4-2007 (p.447 Recenzie Roatis)

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by originics

More info:

Published by: originics on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
REVISTA DE FILOSOFIE
TOMUL LIV Nr. 3–4 2007
S U M A R 
ISTORIA FILOSOFIEI UNIVERSALE
 FENOMENOLOGIA SPIRITULUI 
A LUI G.W.F. HEGEL LA 200 ANITraduceri inedite din scrierile lui George Wilhelm Friedrich Hegel (
 Alexandru Boboc
) .......... 239STUDIIALEXANDRU BOBOC, Speculativ şi „gândire speculativă” în fenomenologia spiritului ...... 245CLAUDIU BACIU, Procesualitatea conştiinţei de sine în
 Fenomenologia spiritului
............... 261DRAGOŞ POPESCU,
 
Elemente de
 
ştiinţă a logicii în
 Fenomenologia spiritului
de Hegel ...... 281
 
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Dincoace de raţiune. Semnificaţia conştiinţei-de-sine în
 Fenomenologia spiritului
............................................................................................... 289
 FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
SESIUNE LA ACADEMIA ROMÂNĂ: PETRE BOTEZATU ŞI ARAM FRENKIANALEXANDRU SURDU,
 
Petre Botezatu continuator al clasicismului în logica românească . 301TEODOR DIMA,
 
Pseudo-jurnal din Iaşi, strada Sărăriei, numărul 174 .................................... 307GHEORGHE VLĂDUŢESCU,
 
Comparatism, comparativism, limbaj ..................................... 317ALEXANDRU BOBOC,
 
Aram Frenkian şi ideea de filosofie comparată ................................ 323
ISTORIA FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI
ANGELA BOTEZ, Constantin Rădulescu-Motru şi „Revista de filosofie” .............................. 327RAINER SCHUBERT, Cunoaşterea luciferică şi tehnica. Asupra unei transformări filosoficea unui concept fundamental la Lucian Blaga .................................................................. 347
 
ANDREEA ŞCHIOPU-PALLY, Metafizica cunoaşterii şi cea a culturii la Lucian Blaga ........ 355
ÎNSEMNĂRI FILOSOFICE
PABLO QUINTANILLA PÉREZ-WICHT, De la oglindă la caleidoscop: apariţia şi dezvoltareafilosofiei în Peru (II) ....................................................................................................... 371MARIA FERNANDA HERRERA ACUÑA,
 
Ce ne poate salva? ............................................. 387PETRU IOAN,
 
Ecouri ale bioeticii în câmpul ştiinţelor umane ................................................ 395ELENA COBIANU, CĂTĂLINA MARIA MIHĂILESCU,
 
Valori ale globalizării şi drepturilor omului ..................................................................................................................................... 403
OPINII DESPRE CĂRŢI
 În obiectiv
: ANGELA BOTEZ
, 40 ani de cercetare ştiinţifică. Mapamond filosofic
, EdituraFloare Albastră, Bucureşti, 2006, 285 p. ........................................................................ 415
 
Rev. filos.,
LIV,
 
3–4
, p. 235–464, Bucureşti, 2007
 
ANA BAZAC, O lucrare despre ce înseamnă a cerceta în filosofie .......................................... 415CONSTANTIN STROE, O carte despre
ethos, pathos
şi
logos
în cercetarea filosofică
 
........... 421
ANIVERSARE: ACADEMICIANUL MIRCEA MALIŢA LA 80 DE ANI
TEODOR DIMA, Mircea Maliţa şi jocul complex al ideilor ..................................................... 425
 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Festivalul naţional „Lucian Blaga”, Ediţia a VII-a, Tg. Mureş (
 Eugeniu Nistor 
) ...................... 429Lucian Blaga în limba maghiară (
Chereji Peris Tereza
) ........................................................... 430
 REPERE BIBLIOGRAFICEBernhard Waldenfels
,
Schiţa unei fenomenologii responsive
, traducere şi notă introductivăde Ion Tănăsescu, Editura Pelican, 2006, 120 p.
 
(Irina Rotaru)
;
Mara Beller
,
Quantum Dialogue – The Making of a Revolution
, Chicago University Press, Chicago& London, 1999, xv+365 p.
 
(Sebastian Mateiescu)
;
Teodor Dima,
 Privind înapoi cudeferenţă – Eseuri despre
 
 gânditori români
, Editura Academiei Române, 2006, 220 p.
(Bogdan Baghiu)
;
Florian Roatiş,
 
 Pledoarie pentru filosofia românească. Eseuriaproape polemice
, Editura Aius, Craiova, 2006, 195 p.
(I. Muntean)
;
AdrianMichiduţă
,
 Ion Petrovici
– 
 Filosofie şi politică. Eseuri filosofice, discursuri şicuvântări politice,
Ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, note şi bibliografie deAdrian Michiduţă, Craiova, Aius PrintEd, 2006, 312 p.
 
(Ana Bazac)
;
AdrianMichiduţă,
 Publicistica lui Mircea Florian
(I, Filosofia timpului nostru, II, Filosofiaromânească), Editura Aius, Craiova, 2005, 900 p.
 
(Florian Roatiş)
;
Laura Pană,
 Modele culturale ale societăţii cunoaşterii din perspectiva culturii tehnice
, coordonator Laura Pană, Bucureşti, Politehnica Press, 2006, 208 p.
(Ana Bazac)
............................. 433
CĂRŢI DE FILOSOFIE APĂRUTE LA EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE ÎNANUL 2006
................................................................................................................... 457
AUTORII
................................................................................................................................. 459236
 
REVISTA DE FILOSOFIEREVIEW OF PHILOSOPHY
TOME LIV Issues 3–4 2007
C O N T E N T S
THE HISTORY OF UNIVERSAL PHILOSOPHY
 PHENOMENOLOGY OF SPIRIT 
BY G.W.F. HEGEL AT 200 YEARSDistinctive translations from G.W.F. Hegel’s letters (
 Alexandru Boboc)
.................................. 239STUDIESALEXANDRU BOBOC, Speculative and “Speculative Thinking” in the
 
Phenomenology of Spirit 245CLAUDIU BACIU, The process of self consciousness in
 Phenomenology of Spirit 
................ 261DRAGOŞ POPESCU, Elements of Science of Logic in Hegel’s
Phenomenology of Spirit 
...... 281ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, On this Side of Reason. The Signification of Self-Consciousnessin the
Phenomenology of Spirit 
...................................................................................... 289
 ROMANIAN PHILOSOPHY
ROMANIAN ACADEMY SESSION: PETRE BOTEZATU AND ARAM FRENKIANALEXANDRU SURDU, Petre Botezatu as a Continuer of the Classicism in Romanian Logic 301
 
TEODOR DIMA, Pseudo-journal from Iaşi, 174 Sărăriei Street ............................................... 307
 
GHEORGHE VLĂDUŢESCU, Comparatism, Comparativism, Language ............................... 317
 
ALEXANDRU BOBOC, Aram Frenkian and the Idea of Comparative Philosophy ................. 323
 
HISTORY OF ROMANIAN PHILOSOPHY
ANGELA BOTEZ, Constantin Rădulescu-Motru and “Review of Philosophy” ................................ 327RAINER SCHUBERT, Luciferic
 
and Technical Knowledge. Upon a Philosophical Transformationof a Fundamental Concept of Lucian Blaga ................................................................... 347ANDREEA ŞCHIOPU-PALLY, Metaphysics of Knowledge and Metaphysics of Culture azLucian Blaga .................................................................................................................. 355
PHILOSOPHICAL NOTES
PABLO QUINTANILLA PÉREZ-WICHT, From Mirror to Kaleidoscope: The Appearanceand Development of Philosophy in Peru ........................................................................ 371MARIA FERNANDA HERRERA ACUÑA, What can save Us? ............................................. 387
 
PETRU IOAN, Echoes of Bioethics in the Realm of Human Sciences ..................................... 395
 
ELENA COBIANU, CĂTĂLINA MARIA MIHĂILESCU, Values of Globalisation and of Human Rights ................................................................................................................. 403Rev. filos.,
LIV,
 
3–4
, p. 235–464, Bucureşti, 2007

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->