Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nomen Artis - Dincolo de tacere, nr.13, luna septembrie, 2012

Nomen Artis - Dincolo de tacere, nr.13, luna septembrie, 2012

Ratings:
(0)
|Views: 99|Likes:
Review Magazine of ARTS!
Review Magazine of ARTS!

More info:

Published by: Viorela Codreanu Tiron on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
MEMBRI DE ONOARE :
Acad. prof. dr. Constantin
Bălăceanu
Stolnici – România
Ştefan
de Fay Consulul Onorific al României la Nisa,
Franţa
Acad.prof.dr. Ioan-Aurel Pop
-
Directorul Centrului de Studii Transilvane
Prof.univ.dr. Gelcu Maksutovici
Preşedinte
fondator
şi
membru de onoare al UniuniiCulturale a Albanezilor din România, profesor doctor în istorie
universală.
Prof.dr. Terezia Filip, România
Prof.dr. Giovanni Rotirotti, Italia
Asist. drd. Despina Elena
Grozăvescu,
România
Maria COZMA - Doctorand în Drept la Sorbona, Paris, membru USR
Emilia Ivancu - Lector la Universitatea „Adam Mickewicz”, Poznan, PoloniaMEMBRI FONDATORI:Viorela Codreanu TironMihai
Cătrună
Mihai
Păun
George Ghe. IonescuCASETA
REDACŢIEI:
Director Edit
ură
AmandaEdit - Nicolae NicolaeDirector editorial
şi
redactor-
şef
- Viorela Codreanu TironSecretar general de
redacţie:
Dorina
Litră
Redactori
:
Odette
Mărgăritescu,
Cristian Neagu,Marius
Zincă
,Viorel MuhaCOLBORATORI
ASOCIAŢI
:Christian W.Schenk – Germania; Daniel Medvedov 
-
Spania;Dorina
Şişu Ploeşteanu
- Irlanda; Elena
Buică
-Buni – USA;Eugen Cojocaru – Germania; Georgina Ecovoiu – România;Adalbert Gyuris – Germania; Prof.dr.Theodor Damian – New York
Pictură, grafică şi
design : pictor
şi
grafician ing. Mihai
Cătrună
Machetare
computerizată
: - ing. Mihai Gregor Codreanu
 
Editor on-line : -
ing. Mihai Păun
E-mail
redacţie
: nomenartis@gmail.comE-mail redactor-
şef
: viorelacodreanu@gmail.comPentru formatul pe support de hârtie se va face
comandă
la Editura AmandaEdit, prin e-mail!
 
 
ANUL II, nr. 13,SEPTEMBRIE 2012
 
RReeiissttaa 
NOMEN ARTIS
î  î 
şş
iipprrooppuunneess
ăă
ccoonnttrriibbuuiieellaapprroommooaarreeaattaalleenntteelloorrlliitteerraarree,,llaa ccrreeaarreeaauunnuuiicclliimmaattddeeccuullttuurr
ăă
aauutteennttiicc
ăă
 
şş
iirreessppoonnssaabbiill
ăă
,,î  î nnccoonnccoorrddaann
ţţăă
ccuuaalloorriilleeuunniieerrssaallee 
şş
iiccuu ttrraaddii
ţţ
iiiilleepprrooggrreessiissttee,,î  î nnccoonntteexxttuullgglloobbaalliizz
ăă
rriiii 
şş
iiiinntteeggrr
ăă
rriiiissppiirriittuuaalleeuunniieerrssaallee.. ****** 
ΠΠnnppaarrtteenneerriiaattccuullttuurraallccuuEEddiittuurraaAAmmaannddaaEEddiittBBuuccuurree
şş
ttii 
PPuubblliiccaa
ţţ
iieelluunnaarr
ăă
,,iinnddeeppeennddeenntt
ăă
--ffoonnddaatt
ăă
llaaBBuuccuurree
şş
ttii,,î  î nnaannuull22001111 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Soleil17 liked this
daniluz8888706 liked this
daniluz8888706 liked this
Viorela Codreanu Tiron liked this
mgfat liked this
Viorela Codreanu Tiron liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->