Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Infoblad Energieneutraal Bouwen Definitie en Ambitie - Def 8juni2012

Infoblad Energieneutraal Bouwen Definitie en Ambitie - Def 8juni2012

Ratings: (0)|Views: 1,132|Likes:
Published by Energiemedia

More info:

Published by: Energiemedia on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

 
InobladEnergieneutraalbouwen:defnitie & ambitie
 
2
 
Toelichting
Dit inoblad is voor bouwproessionals van beleids-maker tot uitvoerder en hee als doel om u teinormeren over de defnitie van energieneutraal enCO
2
-neutraal bouwen en hoe u uw ambities daarover vorm kunt geven.Gebruiksaanwijzing: Dit document leest het best onlinezodat u direct kunt doorklikken naar de voor u relevanteonderwerpen.
Leeswijzer 
 Wa vind u in de hoodsukken?:
•
‘Wa en waarom energieneuraalbouwen?’ beschrij de beschikbaredeniies, gee goede redenen omambiieus e zijn en bied richlijnen
en een webtool om met de begrippen
 om e gaan.
•
•
‘Beleid en regelgeving’verwijs naar inormaie over he beleid enaanzien van energieneuraal bouwenen geldende we- en regelgeving,(iner)naionaal en lokaal.
•
‘Aanvullende inormaie’gee eenoverzich van aanvullende (acher-grond)inormaie over insrumenenen hulpmiddelen, prakijkvoorbeel-den, lierauur en dergelijke.
 
Inoblad energieneutraal bouwen: defnitie & ambitie
Inleiding
Energieneutraal bouwen komt snel dichterbij. De herziene Europese Richtlijn2010/31/EU (aug. 2010) die over de energieprestatie van gebouwen gaat, steltdat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutraalmoeten zijn. En voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat zels al twee jaar eerder.De Richtlijn noemt belangrijke redenen om de eisen zo aan te scherpen:40 procent van het totale energieverbruik in de EU komt voor rekening vangebouwen. Een sterke reductie van het energieverbruik in de gebouwdeomgeving en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen vermindert
in belangrijke mate de energieafankelijkheid en zal de CO
2
-uitstoot aanzien-
lijk verlagen.Daarnaast is het heel belangrijk om door energiebesparing de stijgende woonlasten en huisvestingskosten in de hand te houden. Dit hee deminister van BZK ook aangegeven in het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving (ebr. 2011). Gebouwen en woningen die (relatie) veel energie gebruiken zullen een steeds groter deel van hun huisvestings-kosten zien opgaan aan energiekosten. Voor ‘energieneutraal bouwen’ is nog geen algemeen aanvaarde denitiegeormuleerd. Energieneutraal bouwen en renoveren is nu al technischmogelijk, en is ook hard nodig. In dit Inoblad vindt u inormatie over wat we kunnen verstaan onder energieneutraal bouwen en hoe u uw ambitieskunt bepalen. Daarvoor geven we enkele richtlijnen en er is een
webtool
omuw energieneutrale ambities te bepalen.
 Afakening
Dit Inoblad is geschreven tegen de achtergrond van energieneutrale woningen en gebouwen. De InobladenEnergieneutrale woningbouw enEnergieneutrale scholen en kantorengaan dieper in op energieneutraalbouwen voor deze sectoren. Voor inormatie over  wijken o stedenmet ambities om energieneutraal te worden verwijzen we naar de Agentschap NL-websites Gebiedsontwikkeling enKlimaatneutrale steden.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->