Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Medici 21

Medici 21

Ratings:
(0)
|Views: 605|Likes:
Published by danevide

More info:

Published by: danevide on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
7
SADR@AJ
 Rije
þ 
urednika
 Neka me posljednja doga
ÿ 
anjau zdravstvu podstaknušeda razmišljam o kategorijivremena. Koliko nekada samo sekunde mogu da presude,da ožive ili ugase jedan život. Vrijeme kojim upravljaljekar, nije isto što i vrijemetrgovca, bankara, prosvjetnog radnika. To je jedno jakoteško vrijeme, u kojem treba brzo reagovati,odlu
þ 
ivati, procjenjivati. Sve u jednom smijeru-ozdravljenju, produženju života bolesnih. U sistemu zdravstvene zaštite, vrijeme je, opet po mom nekomrazmišljanju, veliki riziko faktor, i u sprije
þ 
avanjui lije
þ 
enju bolesti. Poznato je upozorenje, da ako se neko oboljenje otkrije na vrijeme, ve
ü
e su šanse pozitivnog ishoda u toku lije
þ 
enja. Ili, ako na vrijemeu slu
þ 
aju saobra
ü
ajnih nezgoda, elementarnihnepogoda i ostalih vanrednih prilika, povrije
ÿ 
eneosobe, što prije dovezete do prve zdravstveneustanove, smanjujete rizik negativnih ishoda ponjihovo zdravlje. Kategorija vremena u medicini se možeilustrovati brojnim primjerima iz prakse. Pomenimo nedavni, koji je u javnosti, ozna
þ 
envrlo humanim. Eksplantacija organa od donorakod koga je konstatovana moždana smrt i njihovatransplantacija. Prva radnja se prvi put desila u Klini
þ 
kom centru Banjaluka, a druga, ve
ü
rutinska,u Univerzitetsko-klini
þ 
kom centru Tuzla. I sve to utoku 24
þ 
asa.
ý 
etiri teško oboljele osobe, po
þ 
ele suda žive novi - izvjesniji život. Ili, recimo, vrijemekao odrednica zbrinjavanja bolesnika u Jedinici zamoždani udar, intenzivne njege, beba u inkubatoru. Zaista, to vrijeme prati
þ 
ovjekov život od po
þ 
etkado kraja. Ali, opet naglašavam, u medicini ono ima posebno mjesto i u rezltatima i u posljedicama. Svenjegove nijanse oduvijek su prisutne u sadražajunašeg 
þ 
asopisa. Na Vama je, da odvojite, tek toliko potrebnog vremena, da biste ih prepoznali.Ostanimo na vezi, Vaš glavni urednik  prim. dr Momir Pušac
POZITIVNE FREKVENCIJE
Jun - mjesec prava osiguranika
10
U društvu akademikaNebojše Lali
ĕ
a
12
Univerzitetski kampus
18
Institut za transfuziologiju VM
22
Novosti o celijakiji
24
Banja Vru
ĕ
ica
32
U susret vrelom ljetu
34
 Agencija za lijekove RS
50
NMK 
77
Info izbor
98
Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture RS broj 6-09-3783/03 od 25.09.2003. upisanou Registar javnih glasila pod r. br. 430. Svako umnožavanje, reprodukovanje i kopiranjedijela ili cijelog materijala iz
þ
asopisa i www izdanja dozvoljeno je isklju
þ
ivo uz pismenusaglasnost izdava
þ
a.
Glavni urednik:
Prim. dr Momir Pušac
 Izvršna urednica:
An
ÿ
a S. Ili
ü
Tehni 
þ 
ki urednik:
Desimir Mir 
þ
i
ü
 Stru
þ 
no nau
þ 
ni konzilij redakcije:
akademik prof. dr Miodrag Ostoji
ü
, akademik prof. dr Miodrag
ý
oli
ü
, prof. dr Zoran Popovi
ü
, prof. dr Miodrag Jevti
ü
, prof. dr Zoran Rako
þ
evi
ü
,doc. dr Ljiljana Vujoti
ü
, prof. dr Srboljub Golubovi
ü
, doc. dr Duško Vuli
ü
, prof. dr DuškoVasi
ü
, prof. dr Zdenka Krivoku
ü
a, prof. dr Senad Mehmedbaši
ü
, prof. dr Sandra Lazarevi
ü
, prof. dr Miroslav Petkovi
ü
, mr. sc. ph. Pero Rokvi
ü
, mr. ph. Nataša Grubiša
 Stru
þ 
ni savjet redakcije:
prim. dr Lela Popovi
ü
, prim. dr Slavko Dunji
ü
, prim. dr MiraPopovi
ü
, mr. ph. Dragana Relji
ü
, dr Rade Dubaji
ü
, dr Danica Mihajlovi
ü
, dr MehmedBošnjak, mr. sci. med. dr Branislav Loli
ü
i dr Dušan Bastaši
ü
, dr Slavko Pe
ü
anac, AmraOdobaši
ü
, Nataša Aleksi
ü
Redakcija: 78000 Banja Luka, Nikole Paši
ü
a 26, Tel: +387 (0)51 318 606,+387 (0) 65 603 346; e-mail: medici. com@blic.net; www.medicicom.com
 Izdava
þ 
:
“Medici.com” Banja Luka, Nikole Paši
ü
a 26
 Direktorica:
Vera Pušac
 Prodaja, marketing, promocija:
Jovana i Jelena Pušac
 Distributer za Srbiju:
BeoimpexAD
Beograd tel. +381113809715
Štampa:
”Glas srpski - Grafika” AD, Banja Luka
 Za štampariju:
Gordan Matrak 22. broj izlazi avgusta 2007. godine
 
8
KOMENTARI
Medici.comi
Medici.com i
kodlekarau
kod lekara u
Vojvodini
 Vojvodini
Kada sam prvi put otvorila
þ
asopis Medici.com, a to je bilo pre dve godine u Ohridu na Prvomkongresu opšte/porodi
þ
ne medicineJugoisto
þ
ne Evrope, uverila samse da naziv i sadržaj u potpunostiodgovaraju mojim o
þ
ekivanjima. Naime, mislim da nam je bašovakva publikacija potrebna, jer nam je pre svega informacija u našojoblasti nedostajala, i ako ve
ü
ina naslekara prepozna šta nam se nudi uovom
þ
asopisu ima
ü
emo svi koristi. Naravno,
þ
asopis Medici.com
ü
e postojati, ali koliko
ü
e on biti i naš,zavisi koliko
ü
emo se mi uklju
þ
iti, ato zna
þ
i da lekari iz Društva lekaraVojvodine trebaju objavljivati u Medici.com-u, kako stru
þ
no-edukativnetekstove, iskustva iz nauke i prakse, tako
ÿ
e informacije o stru
þ
nimskupovima i sl. Ako smo prisutni, ima
ü
emo više razloga da se i pretplatimoi redovno dobivamo Medici.com, a na taj na
þ
in ima
ü
emo komunikacijune samo sa kolegama iz Banjaluke, RS ve
ü
i sa svim prostorim bivšeJugoslavije. Sa zadovoljstvom prihvatamo saradnju sa Medici.com-mozaik medicinskih komunikacija i želimo ve
ü
i tiraž u Vojvodini.
Mostovi
Mostovi
saradnje
saradnje
Vaš, odnosno moj
þ
asopis,redovno
þ
itam od prvog broja i
þ
inim to za sve ve
ü
im zadovoljstvomi sve ve
ü
im nestrpljenjem iš
þ
ekujemnovi broj.Kroz ovih nekoliko godinaizlaženja
þ
asopisa, uredništvo na
þ
elu sa glavnim urednikom, uspešnose izborilo sa “de
þ
ijim bolestima”od kojih boluju svi novi poduhvatii izrastao je u izazito kvalitetnumedicinsku publikaciju.Mislim da sa pravom nosi nazivmozaik medicinske komunikacijekoji iz dana u dan postaje sve ve
ü
ii lepši. Ako smo saglasni da je pravainformacija i kvalitetna komunikacija preduslov za vodjenje uspesnog privatnog i poslovnog života, onda ovaj
þ
asopis u mnogom doprinosi tome. U ovom moderno dizajniranom,vizuelno primamljivom i kvalitetno opremljenom
þ
asopisu, srž je stru
þ
noi selektivno izabran sadžaj kojeg iš
þ
itavaju kako medicinski radnici istru
þ
njaci vezani za medicinsku nauku tako i širok sloj “obi
þ
nih ljudi”.Zahvaljuju
ü
i ovom
þ
asopisu, pokrenuti su mnogobrojni mostovisaradnje koji povezuju kolege izvan granica ovog entiteta sa namau Republici Srpskoj, ali su ovim mostovima povezani i pacijenti sazdravstvenim ku
ü
ama u okruženju u kojima mogu dobiti medicinskeusluge koje im kod nas jos nažalost uvek nisu dostupne.Pružena je mogu
ü
nost eminentnim stru
þ
njacima iz oblasti zdravstvada u ovom
þ
asopisu daju doprinos edukaciji zdravstvenih radnika, ali istanovništva. Na kraju želim da pohvalim neiscrpnu energiju glavnog urednika koji je prisutan na svim zna
þ
ajnijim manifestacijama vezanim za zdravstvo unašem bližem i daljem okruženju i da mu poželim dalji uspeh, a uredništvuuputim svoju podršku i
þ
estitke.
Bosnalijeku
Bosnalijek u
Medici.com-u
Medici.com-u
Kompanija Bosnalijek je me
ÿ
u prvim farmaceutskim kompanijama prepoznala budu
ü
u poziciju stru
þ
nog
þ
asopisa Medici.com, koji je tada, uodnosu na poziciju koju danas ima, bio na samom po
þ
etku. Bez imalo pretjerivanja želim da istaknemtu našu sposobnost, da na vrijeme prepoznamo pravu instituciju, pravi
þ
asopis i pravog
þ
ovjeka koji toradi sa puno emocija, sa punoentuzijazma i da je u svemu tome jasno pozicionirao Bosnalijek, baškao što je i urednik Medici.com-au saradnji sa ovom kompanijom prepoznao korektnost, poslovnost i profesionalnu kulturu.To potvr 
ÿ
ujenaša saradnja na obostrano zadovoljstvo od prvoga dana pojavljivanjaovog
þ
asopisa. No, naša želja je da ta saradnja bude još dublja i kvalitetnija,te stoga smatramo da ovaj stru
þ
no-edukativni
þ
asopis treba da ima jošve
ü
u dozu prisutnosti u kompaniji Bosnalijek.
ý
asopis treba više da bude prisutan i u Federaciji i to ne samo u ve
ü
imcentrima, ve
ü
posebno u manjim sredinama, gdje pozorišta, bioskopi isportski spektakli ne oduzimaju gra
ÿ
anstvu puno vremena i gdje kolegei nisu baš na izvoru informacija.Svemu bih, sa ponosom dodao i našu ulogu „distributera“ ovog
þ
asopisa u kojem je, iz broja u broj, Bosnalijek sve prisutniji. Naime,svim našim kolegama i gostima koji nam dolaze iz Slovenije, Hrvatske,Srbije, Makedonije i Crne Gore, uz reklamni materijal upakujemo i po jedan primjerak ovog kvalitetnog i sveobuhvatnog
þ
asopisa.
Prim. dr Snežana Arlov-Krneta radiologJZU Dom zdravlja Banja LukaPrim. mr sci. dr Zlatka Markov,predsednik Sekcije opšte medicineDruštva lekara Vojvodine - Srpskoglekarskog društvaDr Umid Šalaka, direktor marketinga iprodaje Bosnalijeka
Poštovaniuredni
ð
e!
Poštovani uredni
ð
e!
Pro
þ
itao sam Vaš
þ
asopis i u njemu pronašao zaista mnogo korisnihinformacija, i došao do saznanja koja su preko potrebna nama, “obi
þ
nim”ljudima. Ta saznanja meni ulivaju poverenje jer dolaze od najuglednijihdoktora svetskog glasa i renomea, tako da svaki njihov savet, nama,medicinski neupu
ü
enim ljudima, do
ÿ
e kao zapovest ljudskog življenja.Traže
ü
i put kojim bih nastavito kroz život, bio sam ube
ÿ
enja da je uživotu najbolje biti lekar ili sveštenik.Tada sam mislio da lekari nikadane mogu biti bolesni, a da sveštenici nikada ne umiru. Nošen de
þ
a
þ
kim maštanjima i ube
ÿ
enjima, opredelio sam se zasvešteni
þ
ku službu. Rade
ü
i tako svoje svešteni
þ
ke delatnosti imao sam priliku, obilaze
ü
i bolesnike po bolnicama, (to je ovde u dijaspori
þ
esta pojava a i obaveza sveštenika), da sre
ü
em i bolesne doktore, a ni sveštenicinaravno, nisu ve
þ
ni na ovoj zemlji. Mi sveštenici kažemo: ”ako slušašdoktora bolestan možes da ozdraviš, a ako slušaš sveštenika lakše
ü
zadobiti život ve
þ
ni”.Pored velikog broja korisnih i potrebnih informacija i odgovara namnoga životna pitanja, Vaš
þ
asopis vidim kao retko kvalitetan, što posadržaju, što po kvalitetu tekstova, i po ure
ÿ
iva
þ
kom stilu, na
þ
emu Vamiskreno
þ
estitam.Oduševljen spoznajom o postojanju ovakvog
þ
asopisa, u
þ
ini
ü
u sveda ga preporu
þ
im i našim lekarima ovde u Sidneju, pa bih Vam stoga predložio da desetak primeraka pošaljete na moju adresu, a ja
ü
u se potruditi da do
ÿ
e do pravih
þ
italaca.Poštovani uredni
þ
e, neka Vam Gospod podari uspeha u Vašem radusa željom da Vaš trud bude zapažen i nagra
ÿ
en od nas, kojima je svakamedecinska informacija korisna.
Vaš dobroželatej,Protojerej-stavrofor \uro \ur
Ý 
evi
Ú
, Paroh i starešinaSabornog hrama Svetog Velikomu
Ü
enika Georgija u Sidneju - Australija
 
ZDRAVSTVO
10
Informisan osiguranik  je snažan podsticaj reformi.Najavljen kompleksan programkampanje prema stanovništvusa ciljem stvaranja partnerskogodnosa.
Zdravstvena knjižica vrijediviše ako znaš svoja prava, moto je kampanje koja se u organizacijiFonda zdravstvenog osiguranja provodi u Republici Srpskoj umjesecu junu. “Kampanja je po
þ
etak  procesa edukacije osiguranika, što je bitna pretpostavka da se propisana prava iz zdravstvenog osiguranjakoriste u punoj mjeri i snažan podsticaj reformi zdravstvenogsektora”, istakao je direktor FondaGoran Kljaj
þ
in na konferenciji zanovinare organizovanoj u povodu po
þ
etka kampanje. Isti
þ
u
ü
i zna
þ
ajuklju
þ
ivanja osiguranika u procesreforme, direktor Fonda je izjavioda
ü
e Fond podržati najavljenuinicijativu za formiranje udruženjaosiguranika, nevladine organizacijekoja
ü
e u fokusu svog interesovanjaimati prava iz zdravstvenogosiguranja i kvalitet zdravstvenezaštite.Ministar zdravlja i socijalne zaš-tite Ranko Škrbi
ü
, daju
ü
i podrškuaktivnostima Fonda, najavio je kom- pleksan program kampanje premastanovništvu sa ciljem vra
ü
anja povjerenja u zdravstveni sistemi stvaranja partnerskog odnosa ukome bi pacijenti mogli da uti
þ
u i
Kampanja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Jun-mjesecprava
“Jun - mjesec prava
osiguranika”
osiguranika”
sugerišu u kom pravcu bi trebalo dase razvija zdravstvo i kakvu uslugužele da imaju. “Ovim što radimo saFondom ho
ü
emo da zdravstvenuuslugu podignemo na nivo kojiimaju razvijeni zdravstveni sistemiu zemljama Evropske unije”, istakao je ministar Škrbi
ü
i dodao da suMinistarstvo zdravlja i institucije uokviru njega, me
ÿ
u kojima je i Fondzdravstvenog osiguranja, pokrenuli brojne aktivnosti kako bi zdravstvenisistem digli na viši operativni nivoi vratili dignitet doktora i drugihzdravstvenih radnika. Ministar zdravlja je istakao da su ve
ü
uloženazna
þ
ajna sredstva i da predstojedalja ulaganja u rekonstrukcijuzdravstvenih ustanova i njihovoopremanje, kao i u edukacijuzdravstvenih radnika.
Vodi
ð
izaosiguranike
 Vodi
ð
i za osiguranike
Brojni problemi u zdravstvenomsektoru uticali su na krajnje negativanstav osiguranika o svrsishodnostizdravstvenog osiguranja. Analize su pokazale da je na takav stav dobrimdijelom uticalo nepoznavanje pravaiz zdravstvenog osiguranja. To, kao idonošenje novih opštih akata kojimasu regulisana prava iz zdravstvenogosiguranja, podstakli su Fond dauradi vodi
þ
e za osigurnike. Krozosam vodi
þ
a osiguranici mogu dase informišu o svojim pravimau domu zdravlja, bolnicama iklinikama, pravu na lijek, pravu nalije
þ
enje izvan Republike Srpske, pravu na fizikalnu rehabilitaciju u banjama i drugim specijalizovanimustanovama, pravu na ortopedska idruga pomagala, kao i obavezamai pravima u vezi sa li
þ
nim u
þ
ü
emu troškovima zdravstvene zaštite.Uz osnovne informacije o pravima,osiguranici se u vodi
þ
ima moguinformisati i o primjerima kršenjanjihovih prava i dobiti odgovore nanaj
þ
ü
a pitanja.Vodi
þ
i kroz prava iz zdravstvenogosiguranja dostupni su osiguranicimana šalterima Fonda prilikom ov- jere zdravstvene knjižice, a nadan po
þ
etka kampanje vodi
þ
i sudijeljeni gra
ÿ
anima na trgovimagradova u kojima su sjedišta filijalaFonda. Za samo nekoliko sati, prvogdana kampanje, gra
ÿ
anima širomRepublike Srpske podijeljeno je preko 50.000 vodi
þ
a.U toku kampanje vodi
þ
i sudostavljeni poslanicima u Narodnoj
“ Aktivnosti Ministarstva isvih institucija u zdravstvu,poput Fonda, Institutaza zaštitu zdravlja idrugih institucija koje suzadužene da obezbijedeadekvatnu zdravstvenuuslugu, usmjerene su u dvapravca. Jedan pravac jevra
ü
anje digniteta doktorai zdravstvenih radnika, adrugi je vra
ü
anje povjerenjastanovništva u zdravstvenisistem”, istakao je ministar zdravlja Ranko Škrbi
ü
.
Prof. dr Ranko [krbi}, GoranKljaj~in, Biljana Rodi}-Obradovi}, Zoran Karali}

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Stefan Vislavski liked this
Marija Filipovic liked this
Marija Filipovic liked this
Fisnik Ramadani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->