Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Câu hỏi bài tập chuẩn độ điện thế - Copy

Câu hỏi bài tập chuẩn độ điện thế - Copy

Ratings: (0)|Views: 298|Likes:
Published by Thuan Hoa Nguyen

More info:

Published by: Thuan Hoa Nguyen on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2015

pdf

text

original

 
 
THIỆN HUỆ
-
MAI HỮU TRÍ –
DHTP6A
BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN MÔN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
Page 1
Câu hỏi
 1. Hãy so sánh các
phương pháp chuẩn độ độ điện thế so với những phươngpháp chuẩn độ thể tích
2.
Chứng minh rằng trong phương pháp chuẩn độ điện thế, thế của dung dịch biếnđổi đột ngột tại thời điểm sát trước và sát sau điểm tương đương.
3.
Phân tích những ưu điểm của phương pháp chuẩn độ điện thế?
 4
. Có mấy loại điện cực? Trính bày cấu trúc của điện cực loại 3? Cho ví dụ
 5
. Trình bày cấu trúc điện cực loại 2? Cho ví dụ
 6
. Trình bày cấu trúc điện cực quihydron. Chứng minh rằng người ta có thể dùngđiện cực này để đo pH
 7
. Có mấy loại phương pháp chuẩn độ điện thế? Trình bày một ví dụ về phương pháp kết tủa
Bài tập
 Bài 1
:
Tính Ep của một hệ Pin có cấu tạo như sau:
(Pt) H
2
HCl

Ag
+
 
Ag
Cho: E
o
2H
+
 / H
2
= 0 (V) E
o
Ag
+
 /Ag = 0,779 (V)[HCl] = 0,78 M [Ag
+
] = 0,25 M
Bài 2
:
Cho hệ Pin có cấu tạo như sau:
 
Cd
Cd
2+

H
2
SO
4
HgSO
4
.Hg
Cho biết: E
o
Cd
2+
 /Cd = -0,4 (V) E
o
HgSO
4
 / SO
42-
= 0,486 (V)[Cd
2+
]= 0,8 (M) [H
2
SO
4
]= 0,66 (M)a.
 
Viết các phản ứng có ở hai cực.
 b.
 
Tính E
Bài 3
:
Cho hệ pin có cấu tạo như sau:
 
Cd
CdCl
2
Hg
2
Cl
2
.Hg(Pt)
 
 
THIỆN HUỆ
-
MAI HỮU TRÍ –
DHTP6A
BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN MÔN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
Page 2
Biết: E
o
Cd
2+
 / Cd = - 0.4 (V),E
o
Hg
2
Cl
2
 /2Hg = 0.286 (V), [CdCl
2
]= 0.56 Ma.
 
Viết các phản ứng ở hai điện cực. Phản ứng trong pin
 b.
 
Tính Ep
Bài 4:
 
Cho hệ pin có cấu tạo như sau:
 
Zn
ZnCl
2
Hg
2
Cl
2
 
Hg
Biết: E
o
Zn
2+
 / Zn = - 0.77 v , E
o
Hg
2
Cl
2
 / 2Hg = 0.465v[ZnCl
2
] = 0.98 Na.
 
Viết các phản ứng ở hai điện cực.
 
b.
 
Tính EpBài 5 :
 
Cho một hệ pin có cấu tạo như sau:
 
Ag.AgCl
HCl
Hg
2
Cl
2
.Hg
Cho biết rằng: E
o
AgCl/Cl
-
= 0.223 ( V) , E
o
Hg
2
Cl
2
/ 2Hg = 0.465 (V)[HCl]= 0.99 (M)
 
 
HCl
= 0.95
 a.
 
Viết các phản ứng ở hai điện cực.
 b.
 
Tính Ep.
Bài 6
:
Cho hệ pin có cấu tạo như sau:
 
Ag.AgCl
HCl

AgNO
3
 
Ag.
Cho biết: E
o
AgCl/Ag = 0.223 (V) , E
o
Ag
+
 /Ag = 0.8 (V)[HCl] = 0.9 (M) , [AgNO
3
] = 0.8 (M)a.
 
Viết phản ứng xảy ra ở hai điện cực.
 b.
 
Tính Ep.
Bài 7
: Cho 1
 pin có cấu tạo như sau
:
 Ag AgNOCuClCu
 //  / 
32
 
)(8,0);(34,0
2
 E  E 
o Ag AgoCuCu
;
 AgNO
1
3
85,0
 
;
CuCl
7,0
2
8,0
 
 a.
 
Tính
 p
 E 
 b.
 
Phải
thêm bao nhiêu gam AgNO
3
 
để Ep
t
ăng
thêm
0.02 đơn vị
 
 
THIỆN HUỆ
-
MAI HỮU TRÍ –
DHTP6A
BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN MÔN PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
Page 3
B
iết
V
b
= 1lít
Bài 8
:
Chọn hệ pin cho các phản ứng chuẩn độ sau:
 a.
 
Chuẩ
n H
2
SO
4
 
 bằng dung dịch tiêu chuẩn NaOH 0,1N
 b.
 
Chuẩn Cu
2+
 
 bằng dung dịch tiêu chuẩn
Sn
2+
0,1Nc.
 
Chuẩn Fe
2+
 
 bằng dung dịch tiêu chuẩn K 
2
Cr
2
O
7
0,1N
Bài 9
:
Chọn hệ pin cho các phản ứng chuẩn độ sau:
 a.
 
Chuẩn H
2
SO
4
 
 bằng dung dịch tiêu chuẩn NaOH 0,1N
 b.
 
Chuẩn Sn
2+
 
 bằng dung dịch tiêu chuẩn Cu
2+
0,1Nc.
 
Chuẩn Br 
-
 
 bằng dung dịch tiêu chuẩn Ag
+
0,1N
Bài 10
:
Chọn hệ pin cho các phản ứng chuẩn độ sau:
 a.
 
Chuần H
2
SO
4
 
 bằng dung dịch tiêu chuẩn NaOH 0,1N
 b.
 
Chuẩn Cu
+
 
 bằng dung dịch tiêu chuẩn Ag
+
0,1Nc.
 
Chuẩn I
-
 
 bằng dung dịch tiêu chuẩn Ag
+
0,1N
Bài 11
: L
ập pin trong đó xảy ra các phản ứng sau:
 a)
CuCdSOCuSOCd 
44
 b)
 HB Ag H  AgB
222
2
 c)
 HClCl H 
2
22
 d)
223
22
Fe ZnFe Zn
 e)
)(
 AgClCl Ag
 
Bài 12
:
Chọn điện cực tạo hệ pin cho các quá trình chuẩn độ sau :
 -
Chuẩn dung dịch Cl
-
 
 bằng dung dịch Ag
+
 -
Chuẩn dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH
 -
Chuẩn dung dịch H
2
SO
4
 
 bằng dung dịch NaOH
 -
Chuẩn dung dịch Fe
2+
 
 bằng dung dịch Cr 
2
O
72-
 -
Chuẩn dung dịch Fe
2+
 
 bằng dung dịch MnO
4-
 -
Chuẩn dung dịch Sn
2+
 
 bằng dung dịch Fe
3+

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cá Mắm Mập liked this
A Rê Cơ liked this
Dieu Hien Vo liked this
Tre Con liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->