Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A gyermek játéka

A gyermek játéka

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 182 |Likes:
Published by Anytha0902

More info:

Published by: Anytha0902 on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

 
A GYERMEK JÁTÉKA
1.
 
A JÁTÉK FOGALMA, KLASSZIKUS JÁTÉKELMÉLETEK
Számos olyan elmélet született, amely megpróbálta megragadni és megmagyarázni a játék lényegét.1.
 
energiafelesleg elmélet2.
 
relaxáció elmélet3.
 
előgyakorlás elmélet
 4.
 
átörökítési, vagy megismétlési elmélet1.
 
az
energiafelesleg - elmélet:
 / 
Spencer
 
 – 
1873/ - a gyermek szabad energiáit vezeti le a játékban-
a játéknak semmiféle funkcionális jelentőssége nincs
 -
az alapvető szükségletek elvégzése után megmaradt „erő”
 1.
 
tíz évvel később
relaxáció
 – 
elmélet
 Lazarus
 
 – 
üdülés, vagy pihenés elmélet / - a játék épp ellentétes célt szolgál
 – 
a felélt energia pótlását- a játék önmagától élvezetes1.
 
a századfordulón
előgyakorlás – 
elmélet
/Karl
Groos
-
a felnőtt emberi tevékenységek, és a gyermekjátékok saját
os hasonlóságát ismeri fel- a játék
 – 
 
a felébredő ösztönök produktuma
 Olyan tevékenység, amely
 – 
 
lehetőséget nyújt az ösztönök gyakorlására abban a korban, amikor a
gyerek biológiai érettsége és szociális helyzete kizárja a valódi alkalmazhatóságot.(pl. szerepjáték
 – 
 
szülőt játszik)
 - a tapasztalatszerzés, a gyakorlás fontosA játék egyik legátfogóbb definíciója:
„ a játék egy olyan funkció, melyben az organizmus egy kívánt természetes, vagy kreált cél eléérése
elé saját maga állít akadályt és ezzel az intenzív örömszerzés indukciójának tetszés szerint
reprodukálható feltételeit teremti meg.”
 1.
 
átöröklési, vagy megismétlési - elmélet
/ Stanley
 Hall 
- a gyermek a játékban megismétli a történelmi korok játékainak tevékenységeit(vadászat, halászat, harci ösztön)
 
1.
 
A JÁTÉK GYERMEKLÉLEKTANI MAGYARÁZATAI, JELLEMZŐI
 
A gyermek játéka nagyon sok heterogén jelenséget foglal magába.
Sok különféle tevékenysége lehet elsődlegesen játék.
 Nincs olyan élménye
 – 
kínos, vagy kellemes
 – 
amely ne válhatna egy játék kiindulásává.Minden lehet játék, - de nem minden az.
Ami a játékot elkülöníti a gyerek sok más tevékenységétől, az – 
a játéktevékenység örömszínezete.A gyerekeknek
 – 
sajátos játékviselkedésük van:-
derűs
 - ellazult- gondtól mentesEmellett fontos, hogy a játék
 – 
önmagáért való.- a tevékenykedés- a manipuláció- az elképzelésszerzi az örömöt, - nem pedig a szükséglete, - vágya kielégülése.A játék
 – 
feszültségcsökkenést eredményez. A játék sokféle örömforrásból táplálkozik.
 Funkciógyakorlás:
A csecse
mő játékai a szájához kapcsolódnak 
 -
szopómozgás, hangokkal játszik → 2. év járás, ugrás, egyensúlyozást.
 - nyúlást, fogást- közelítést, eltolástAz érés tehát együtt jár bizonyos feszültségekkel. Ennek a feszültségnek a feloldása adja a
 funkcióöröm
öt. (Karl Bühler nevezte így)
Ezzel rendszerint együtt jár az „
én csinálom” öröme
.Örömforrás lehet a
ritmusosság
: gesztusok, mozgás, szavak szabályos megismétlése.A cselekvés ritmusos megismétlésének hátterében az
ismétlés öröm
e és a gyerek helyzetéből fakadó
bizonytalanság-biztonság áll.Az
utánzás
1 ½ - 2 éves kortól jellemzi a gyermek játékát.Utánozhat embert, tárgyat. Mindent, amit lát, megjelenít.
Általánosan örömforrás „
másnak lenni
 Az utánzás a képzeletet mozgósítja
 – 
 
sohasem teljes kettős tudatállapot
van, - a realitás és a fikció
kettősségéről van szó. (pl. papírsütit nem eszi meg)
 Az
illúzió
 
is örömforrása a játéknak, mert csökkenti a játékot kísérő tudat feszültségét.
 Ilyen örömforrás még a
 feszültsé 
g, amit:- a véletlen mozzanatok (pl. kockadobás)- a titok- a humor- az átváltozás öröme okoznakA
 játéktartalom
, mint feszültségredukció:
A játék tartalma is lehet feszültséglevezető, és így – 
örömforrás.
családjáték: beleélik magukat a szülők mindennapjaiba – 
 
„felnőtté válnak”
 
 Lehet örömforrása a
konfliktushordozó kínos élmények levezetése
révén is.
 pl. a szülők veszekedését újra eljátssza,
- így csökkenti a kínos élmény feszültségét, - megszelídítvea hozzá tapadó indulatokat.
Tehát a gyermekjátékok tematikája is feszültséglevezető:
 - konfliktus csökkenés
 
- kompenzáció- szerepcsere (pl. bárány eszi meg a farkast)Ezt Freud ismerte fel.
A játék jellemzői:
A munka által anyagi, kulturális javakat hozunk létre, - szükségletek kielégítését szolgáljuk.
A játszó gyereknek nincsen ilyen kívülről kapott
, -
társadalmi célkitűzése, feladata.
 A játék mindig spontán és önkéntes.A gyermeket a játékra
 belső feszültség késztet
i, -
amely elsődlegesen fiziológiai
-
 pszichikai érésből
fakad, -
de nagy hatással van a szociális környezet és a felnőttek viselkedése is.
 Minden játék sajátossága
 – 
a feszültségcsökkenés és az öröm.
Feszültséget okoz az „én akarom csinálni” kívánsága is.
 Az én-
fejlődésből és a társadalomhoz való alkalmazkodás együttes igényéből keletkezik a
szabályok betartásának igénye.A játék általános
 jellemzői közé tartozik 
a játék komolysága is.A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, -
személyiségalakulásának fontos tényezője
.- ügyesedik- okosodik- fejleszti manuális készségeit- ismerkedik a dolgok tulajdonságaivalA cselekvés által olya
n problémákat old meg, amely később – 
a problémamegoldó gondolkodásalapja lesz.Az ismeretek, tapasztalatok
 – 
beépülnek tudattartalmába.
Gyakorolja az egymáshoz való alkalmazkodást, együttműködést, kooperációt, kommunikációt
 Társas kapcsolatai alakulnak:- érzelmi élete gazdagodik- megkönnyíti a szocializációt- közösségi magatartása kialakulA játék
 – 
kétszeresen társadalmi jelenség:
 
a játék tartalmát, formáját, kialakulását
 – 
 
a gyermeket körülvevő emberi kapcsolatok 
befolyásolják
 
a játék folyamán - társkapcsolatai alakulnak, gazdagodnak
1.
 
PIAGET
 – 
KOGNITIV JÁTÉKELMÉLETE:AZ EXPLORÁCIÓS JÁTÉK, A SZIMBOLIKUS JÁTÉK, A SZABÁLYJÁTÉK
 
Piaget tétele
: a gyermeki képzeleti játék, vagy fikció, amelynek döntő szerepe van a gyermeki
gondolkodásban, azt mutatja, hogy a szimbolikus gondolkodás meghaladja a tudattalant.1922-
 ben a berlini pszichoanalitikus kongresszuson előadást tartott a szimbolikus – 
és a gyermekigondolkodásról. (Freud is hallgatta)Azt állította, hogy a gyermeki gondolkodás
 – 
szinkretikus és prelogikus, ezért mutat hasonlóságot atudattalan szimbolikus (nem logikus) és racionális gondolkodással, és átmenetet képez aszimbolikus és a racionális gondolkodás között.Amikor a gyerek az egyik tárgyat alakítja másikká, - feltételezhetjük, - hogy ez az asszimilációtudatos.(
 tudatos vagy primer szimbólum
: a gyerek tudatába van annak, amit ábrázol)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->