Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Групно следење на учениците во II одд

Групно следење на учениците во II одд

Ratings: (0)|Views: 2,692 |Likes:
Published by Valentina Todorova

More info:

Published by: Valentina Todorova on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
 
Следење на постигањата на учениците од
II , 2011/12 .
одделение во учебната год
 
СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НАУЧЕНИЦИТЕ ВО II ОДДЕЛЕНИЕ
УЧЕБНАТА 2011/12 ГОДИНА
 ЛЕГЕНДА:
НИВОВИСОКОСРЕДНОНИСКОЗНАК+ + ++ ++
Валентина Тодорова Професор по одделенска настава
1
 
 
Следење на постигањата на учениците од
II , 2011/12 .
одделение во учебната год
 
ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА
ДушицаМаријаНаташаКароли-наЕленаЃ.Стефа-нијаБојанаАндрејАндри- јанаАнтониоЃорѓиЕленаТ.Мартин
Животот и работатаво училиштето
Знае како е организ.училиштетоЗнае што работатвработените во учил.Има чувство замеѓусебнопочитување, помагањеи соработкаГо разбира значењетона зборовитеодговорност,праведност иприватностРазликува лично изаедничкоРазговара запразниците поврзанисо верска и државнатрадицијаУчествува вопрослави
Јас и другите
Знае да се претставиВерува во своитеспособности и своитепостапкиПрепознава сличностии разлики
Валентина Тодорова Професор по одделенска настава
2
 
 
Следење на постигањата на учениците од
II , 2011/12 .
одделение во учебната год
 
Го почитува туѓотомислењеРазговара за живототна човекот какопроцесГи разбира правилатана заедничко живеењеУчествува придонесување и гиприменува правилатана однесување во уч.Знае дека секој имаправа и одговорности
Мојот дом
Ги знае роднинскитеврскиИма чувство наприпадност консвоето семејствоРазликува видови насемејно живеењеЈа знае функцијата напросториите во домотЗнае, именува и гокористи мебелот иапаратите во домотВоочува и избегнуваопасностиРазликуваелементарни непогодиЗнае да се заштитиОдржува личнахигиена и во домот
Валентина Тодорова Професор по одделенска настава
3

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Milka Danilova liked this
Elena Jovanova liked this
openid_aQs1wCwj liked this
openid_aQs1wCwj liked this
Elena Panova liked this
Ilinka Pop-Icova liked this
Марија К. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->