Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ceccar an 3- 2012

ceccar an 3- 2012

Ratings: (0)|Views: 1,757 |Likes:
Published by gelumoldovan

More info:

Published by: gelumoldovan on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
Auditul statutar al situatiilor financiare
1.Explicati conceptul de imagine fidela prin prisma regularitatii si sinceritatiicontabilitatii.
Raspuns:
Obiectivul fundamental al contabilităţii financiare este reflectarea stării patrimoniuluieconomic al unei entiţi la un moment dat şi se realizează cu ajutorul bilanţului patrimonial. Astfel egalitatea patrimonială generează egalitatea bilanţieră:ACTIV = PASIVImaginea fidelă ca obiectiv fundamental al contabilităţii, este un concept de origine britanică şi are în vedere respectarea standardelor contabile şi a legii. În plan teoretic,imaginea fidelă este definită prin prisma termenilor de imagine veridică şi imagine corectăsau imagine reală şi corectă.Imagine fidelă = sinceritate + regularitateSinceritatea înseamnă respectarea cu bună credinţă şi profesionalism a normelor (standardelor) şi procedurilor contabile în funcţie de cunoaşterea pe care contabilii trebuie să o aibă înmod normal asupra realităţii şi importanţei operaţiilor şi situaţiilor.Regularitate presupune că informaţia privind situaţia patrimoniului, situaţia financiară şirezultatul obţinut sunt în conformitate cu regulile şi procedurile in vigoare. Astfel căregularitatea trebuie apreciată în raport cu documentele legislative sau dereglementare.Versiunea franceză defineşte imaginea fidelă prin prisma ecuaţiei:Imaginea fidelă = sinceritate +regularitate + fidelitate.Aşadar, la cei doi termeni ai ecuaţiei imaginii fidele se mai adaugă şi al treilea termen,denumit, fidelitate, care are ca scop de a reda o imagine obiectivă sau mai degrabăcompletă şi pertinentă asuprarealităţii economice. Prin caracteristica completă, se are învedere prezentarea unui set de informaţii, pe baza căruia utilizatorul să-şi facă o imaginecât mai exacta asupra situaţiei patrimoniale şi rezultatului. 2.Probele de audit sunt mai credibile atunci cand:a) sunt obtinute dintr-o sursa independenta, din exteriorul intreprinderii b)este furnizata de un alt auditor c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii
.
 
Raspuns:
a) sunt obtinute dintr-o sursa independenta, din exteriorul intreprinderii3.Care sunt normele de referinta in audit ? Prezentati–le succint.
Raspuns:
În auditul situatiilor financiare ale unei entitãti sunt folosite douã categorii de norme dereferintã: norme contabile si norme de audit.2
 
1. Normele contabile; Normele (standarde) contabile sunt stabilite de organismelede reglementare din domeniul contabilitãtii care sunt, de regulã, organisme de interes public, autonome. Normele contabile sunt comune si obligatorii pentru toti cei carestabilesc, controleazã si utilizeazã situatiile financiare. Entitãtile care au obligatia de astabili situatii financiare sunt cele prevãzute la art. 1 din Legea Contabilitãtii. Cei carecontroleazã sunt prevãzuti prin legislatia fiecãrei tãri (auditori, cenzori) si au ca referintã inactivitatea lor normele contabile. Situatiile financiare sunt destinate sã satisfacã nevoilecomune de informatii ale unei game largi de utilizatori. Pentru multi utilizatori acestesituatii financiare constituie singura sursã de informatii complementare care sã le satisfacãnevoile. Aceste situatii financiare trebuie sã fie stabilite potrivit uneia sau mai multora dinreferintele urmãtoare: standarde internationale de raportare financiarã; standarde sau normecontabile nationale; alte referinte contabile bine precizate si recunoscute, aplicate pentruelaborarea si prezentarea situatiilor financiare. Normele contabile internationale suntstabilite de IASCF (Fundatia Comitetului pentru Standarde Internationale de Contabilitate)si sunt denumite generic Standardele Internationale de Raportare Financiarã (IFRS) carecuprind: Standardele Internationale de Raportare Financiarã emise de IASB (IFRS);Standardele Internationale de Contabilitate (lAS); Standardele de interpretare emise de SICsau IFRIC; Alte documente emise de IASB, SIC sau IFRIC.2. Normele de audit. Normele (standardele) de audit reprezintã un ansamblu dereguli definite de o autoritate profesionalã la care se referã auditorul pentru calificareamuncii sale. Acestea pot fi: Standardele Internationale de Audit (ISA), PracticileInternationale de Audit (IAPS), Standardele Internationale privind Angajamentele deRevizuire (ISRE), Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare (ISAE),Standardele Internationale pentru Misiuni Conexe (ISRS) emise de Consiliul pentruStandarde de Audit si Asigurãri (IAASB) din cadrul Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC); norme nationale emise de un organism profesional recunoscut ca fiind autoritate îndomeniu. Normele de audit permit tertilor sã aibã asigurarea cã opinia auditorului va fiemisã în functie de criterii de calitate omogene; ele permit însã si auditorului sã defineascãscopurile pe care le are de atins prin punerea în lucru a celor mai potrivite tehnici.4.Simulati o misiune de examen limitat asupra impozitului pe profit si alte impozite.
Raspuns:
 
Obiectivul unei misiuni de examen limitat este sa permita auditorului sa concluzioneze canici un fapt semnificativ nu a fost descoperit care sa-l faca sa creada ca situatiile financiarenu au fost stabilite în toate aspectele lor semnificative conform unui referential contabilidentificat (asigurare negativa).Auditorul trebuie sa respecte regulile de etica: independenta, integritatea, obiectivitatea,competenta profesionala, confidentialitate, profesionalismul si respectul fata de normeletehnice si profesionale.Principii generale ale misiunii de examen limitat (revizuire):1. Auditorul trebuie sa satisfaca "Codul privind conduita etica si profesionala in domeniulauditului financiar"2. Auditorul trebuie sa efectueze o revizuire in conformitate cu acest standard3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Damache Anca liked this
blytz2004 liked this
Sarışın Ema liked this
tiberiu22 liked this
Judit Csenteri liked this
Andra Halippa liked this
Andra Halippa liked this
Prumii Alexandra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->