Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
K-FIQH : Slide Undi Kerana Hadiah (Edited)

K-FIQH : Slide Undi Kerana Hadiah (Edited)

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:
Published by IARnews
Kertas Kerja Konvensyen Fiqh-Poltik Islam 2012
Kertas Kerja Konvensyen Fiqh-Poltik Islam 2012

More info:

Published by: IARnews on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
06/09/20121
OlehDr. ZaharuddinAbdul Rahman
UNDIAl Isyhad)
(Al Wala' /Al Munasoroh)
/(
TAKYIF UNDIDALAM ISLAM
 
06/09/20122
1) Al Isyhad()
dari sudut bahasa bererti: Penyaksian terhadapsesuatu.
Manakala di sisi fuqaha' pula ia adalah: Menyatakan kesaksianbenar di hadapan hakim terhadap orang yang didakwa yangmana dengan kesaksian tersebut, hakim akan memutuskanhukumannya.
Berdasarkan hubungan ini, pengundi bertindak sebagai saksiyang menyatakan kesaksiannya terhadap calon untukditentukan kelayakannya oleh pihak suruhanjaya pilihanraya.
Inilah yang dimaksudkan dengan proses pengundian adalah suatuproses PENYAKSIAN. Firman Allah :
 
“Bersaksilah dengan mereka yang adil dari kalangan kamu”( At-Talaq: 2)
Firman Allah :
  
“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabilamereka dipanggil
(
al Baqarah : 282)
Takyif ini disarankan oleh prof. Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradawi.
 
06/09/20123
2) Al Wala' ataual Munasoroh(
) 
Dari sudut bahasa: Kekerabatan; pertolongan; persaudaraan dan kasih sayang.
Begitu juga al munasoroh, mempunyai pengertian yang agak serupa.
Dari sudut fiqh: Seseorang yang tidak diketahui keturunannya menyatakanpersaudaraannya terhadap seseorang yang popular keturunannya denganungkapan, "Anda adalah saudara saya di mana jika saya mati, anda akanmewarisi harta saya dan jika saya melakukan jenayah anda juga turut sertabertanggungjawab." Lalu dijawab oleh pihak yang kedua, "Saya menerimapernyataan/permintaan anda itu." Dengan itu, terbentuklah hubungan al wala'.
Ini adalah pandangan Prof. Dr. Sa'ad Mas'ad Hilali, ketua Panatia FiqhPerbandingan, Jabatan Syariah Islamiyyah, Universiti al Azhar
Di sisi mazhab Hanafi, hubungan al wala' merupakan satu sebabdaripada sebab-sebab perwarisan harta. Manakala mazhab Maliki,Syafi'i, Hambali, Imam Ibnu Syubrumah, Imam Sufyan al Thauri,Imam al Auza'i dan kebanyakan ulama berpandangan bahawa iabukan salah satu sebab perwarisan harta.
Berdasarkan hubungan ini, pengundi memilih calon atas dasar alwala' dan al munasoroh. Pengundi dianggap menyatakan taatsetianya kepada seseorang calon dengan mengundinya.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->