Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
SALIR DE LA CRISIS (Es) GETTING OUT OF THE CRISIS (Es) KRISIALDITIK IRTETEA (Es)

SALIR DE LA CRISIS (Es) GETTING OUT OF THE CRISIS (Es) KRISIALDITIK IRTETEA (Es)

Ratings: (0)|Views: 1,082 |Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Sep 18, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/02/2014

 
 Cu c Pf~obm` Zczd~, by ifdu mfy ~dhldey cmr bmuybytybfmcl zfubybfm f~ fzbmbfm mdbygd~ fh DOCB Edmyd~,mf~ fh byu uzfmuf~u f~ utzzf~ybm` dmybybduDOCB Edmyd~ uddou yf if ntubmduu pbyg efazcmbdu f~ `fxd~madmyu efxd~di bm byu ~dzf~yu- ^dcid~u ugftli nd cpc~d ygcypd acr gcxd c efmhlbey fh bmyd~duy ygcy eftli chhdey ygd fnkdeybxbyr fh ygbu ~dzf~y- Bmxduyf~u ugftli efmubid~ ygbu ~dzf~ycu fmlr c ubm`ld hceyf~ bm acobm` ygdb~ bmxduyadmy idebubfm-
 
@C^CBC BMMFXCYBFM EDMYD^, @FB^T 3,C> AFMI^C@FMYDL; 295>4:3:9 XBYF^BC!@CUYDB[ 852893940LDODBYBF 8040:3074 IT^CM@F 8777324>: D!ACBL; bmhfJdocbedmyd~-dt  ue~bni-efa&DOCBEdmyd~
 
hcednffo-efa&docbedmyd~
 
gyyz;&&docbedmyd~3-nlf`uzfy-efa
 
gyyz;&&bmituy~bclzflber-nlf`uzfy-efa
 
 
Pf~obm` Zczd~
 
37 id udzybdan~d id >:3>
 
UCLB^ ID LC E^BUBU
@DYYBM@ FTY FH YGD E^BUBU O^BUBCLIBYBO B^YDYDC
3-
Dm mtduy~c fzbmbõm, du bazf~ycmyd elc~bhbec~cmyd lc fzbmbõm zûnlbec std, dm ydf~ác, c zduc~ idstd dl ldm`tckd zfláybef gcnbytcl ybdmid c bmibec~lf efmy~c~bf, lf ebd~yf du std ztdidm dwbuyb~ibuybmycu zfláybecu, dm fecubfmdu efmy~cibeyf~bcu,std udcm yficu dllcu xãlbicu zc~c lc hbmclbiciûlybac id
uclb~ id lc e~bubu
-
 
>-
Ctmstd lfu ib~b`dmydu zfláybefu ybdmidm c~dz~fegc~ud atytcadmyd lc hclyc id xclbid{ c
 
 
Cu c Pf~obm` Zczd~, by ifdu mfy ~dhldey cmr bmuybytybfmcl zfubybfm f~ fzbmbfm mdbygd~ fh DOCB Edmyd~,mf~ fh byu uzfmuf~u f~ utzzf~ybm` dmybybduDOCB Edmyd~ uddou yf if ntubmduu pbyg efazcmbdu f~ `fxd~madmyu efxd~di bm byu ~dzf~yu- ^dcid~u ugftli nd cpc~d ygcypd acr gcxd c efmhlbey fh bmyd~duy ygcy eftli chhdey ygd fnkdeybxbyr fh ygbu ~dzf~y- Bmxduyf~u ugftli efmubid~ ygbu ~dzf~ycu fmlr c ubm`ld hceyf~ bm acobm` ygdb~ bmxduyadmy idebubfm-
 
@C^CBC BMMFXCYBFM EDMYD^, @FB^T 3,C> AFMI^C@FMYDL; 295>4:3:9 XBYF^BC!@CUYDB[ 852893940LDODBYBF 8040:3074 IT^CM@F 8777324>: D!ACBL; bmhfJdocbedmyd~-dt  ue~bni-efa&DOCBEdmyd~
 
hcednffo-efa&docbedmyd~
 
gyyz;&&docbedmyd~3-nlf`uzfy-efa
 
gyyz;&&bmituy~bclzflber-nlf`uzfy-efa
 
 
UCLB^ ID LC E^BUBUdhdeyfu id utzd~c~ lc ubytcebõm id e~bubu id lcuduy~cyd`bcu daz~dmibicu zf~ utu ~bxcldu zfláybefu,lc xd~ici du std ibuybmycu
 ― 
dm fecubfmduefmy~cibeyf~bcu! duy~cyd`bcu cmyb!e~bubu ztdidmud~, dm duyd udmybif, dhdeybxcu zc~c lf`~c~ duyd hbm-
 
5-
Dxbidmydadmyd, duyd idncyd ~dstbd~d, dmz~bad~ lt`c~, zfmd~ud id cetd~if ufn~d dlub`mbhbecif idl efmedzyf
utzd~c~ lc e~bubu
- Mf dutm efmedzyf elc~f- Cl`tmfu lf idhbmdm efaf lc~detzd~cebõm id lc udmic id e~debabdmyfdefmõabef- Dm duyd udmybif, nbdm ztdid ideb~udstd Kczõm, zf~ dkdazlf, lldxc >: cófu bmad~uf dmtmc e~bubu hbmcmebd~c std cûm mf gc utzd~cif-
 
9-
Dm dl ecuf id lcu e~bubu hbmcmebd~cu,mf~acladmyd, ud dmybdmid std ut utzd~cebõm~dstbd~d tmc ~diteebõm utuycmebcl idl mbxdl idufn~ddmidticabdmyf clecm{cif zf~ lc defmfaácchdeycic, baz~duebmibnld zc~c ~detzd~c~ dle~debabdmyf defmõabef-
 
4-
¶Eõaf ud efmub`td duyd fnkdybxf6 Dm z~bad~lt`c~, du bazf~ycmyd ydmd~ dm etdmyc std lcutzd~cebõm id lc e~bubu mf ubdaz~d ud efmub`td cy~cxâu id adibfu
 ktuyfu
- Id cgá std ~dutlydbaz~duebmibnld ibhd~dmebc~ dmy~d duy~cyd`bcu cmyb!e~bubu
dhbecedu
r duy~cyd`bcu cmyb!e~bubu ktuycu-
 
Idu`~cebcicadmyd, duy~cyd`bcu iddazfn~debabdmyf id idyd~abmcifu udeyf~du idlc zfnlcebõm, ~duzfmucnldu f mf id lc ubytcebõm ide~bubu,
gcm htmebfmcif
, dm dl udmybif id std gcmzd~abybif `dmd~c~ lfu ~det~ufu ibuzfmbnlduuthbebdmydu zc~c cnf~ic~ dl z~feduf ididuczclcmecabdmyf hbmcmebd~f std lc utzd~cebõmid lc e~bubu mdedubyc-
8-
Dm lfu dyd~mfu idncydu dmy~d zc~ybic~bfu ridy~ceyf~du id lcu duy~cyd`bcu id ctuyd~bici, idlcu duy~cyd`bcu id dwzcmubõm afmdyc~bc, dye-, udflxbic ydmd~ dm etdmyc std
 ― 
efaf gdafubmibecif! ibuybmycu duy~cyd`bcu cmyb!e~bubu ztdidmud~, dm duyd udmybif, dhbecedu-
0-
Zf~ tm lcif, ecnd ibuetyb~, zf~ utztduyf, ub lcutzd~cebõm id lc e~bubu ztdid zd~ud`tb~ud cetclstbd~ z~debf- Tm efmhlbeyf nâlbef gc ubif, efmh~detdmebc, tm bmuy~tadmyf zc~c
utzd~c~
tmce~bubu defmõabec- R du tmc duy~cyd`bc std ud duyãnc~ckcmif dm duyd afadmyf dm idyd~abmcifueá~etlfu bmyd~mcebfmcldu-
7-
Iduid fy~f ztmyf id xbuyc, dl cmãlbubu id lcudwzd~bdmebcu gbuyõ~becu id lc utzd~cebõm id lcue~bubu hbmcmebd~cu ~dxdlc std duyd fnkdybxf ud gcefmud`tbif c y~cxâu id ibuybmycu zfláybecu-
 
2-
Zf~ tm lcif, dm ecub mbm`ûm ecuf ud gcmutzd~cif lcu e~bubu hbmcmebd~cu ubm ceybxcu zfláybecucmyb!e~bubu, ubazldadmyd duzd~cmif
c std ud~dcmtid dl e~debabdmyf
r std duyd e~debabdmyfzd~abyc cnf~ic~ dl z~feduf ididuczclcmecabdmyf- Duyf du cûm aãu ibháebl dm dlecuf ceytcl, icif dl ec~ãeyd~ `lfncl
 ― 
f, cl admfu,feebidmycl! id lc e~bubu hbmcmebd~c-
 
3:-
Lc dwzd~bdmebc idatduy~c ycanbâm std lcuduy~cyd`bcu id ctuyd~bici gcm ubif efm h~detdmebctm bmuy~tadmyf elcxd zc~c lc utzd~cebõm id lcue~bubu hbmcmebd~cu- Zd~f ycanbâm lf gcm ubif lcuduy~cyd`bcu id dwzcmubõm afmdyc~bc, f lcuduy~cyd`bcu id bazc`f id lc idtic-
 
33-
Dxbidmydadmyd, lc xclf~cebõm zfláybec id ecictmc id duycu duy~cyd`bcu du dudmebcladmydibuybmyc- Efaf lf ufm lfu efldeybxfu chdeycifu, lfuudeyf~du ufebcldu std dm ecic ecuf gcm gdegfh~dmyd c lfu efuydu idl iduczclcmecabdmyf-
 
3>-
Lf ebd~yf du std ub lcu zfláybecu cmyb!e~bubu mfgcm ydmbif gcuyc cgf~c âwbyf dm lfu ebmef cófuy~cmuet~~bifu iduid dl duycllbif id lc ceytcl e~bubuhbmcmebd~c dm >::0, dllf ybdmd z~fncnldadmyd

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->