Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1. ALLAH (Zoti është Një)
2. ER-RRAHMAN (i Gjithëmëshirshmi)
3. ER-RRAHIM (Mëshirëploti)
4. EL MALIK (Sundimtari)
5. EL-KUDDUS (i Pastërti)
6. ES-SELAM (Paqedhënësi)
7. EL-MU’MIN (Siguruesi)
8. EL-MUHEJMIN (Mbizotëruesi)
9. EL-AZIZ (Fuqiploti)
10. EL-XHABBAR (i Gjithëfuqishmi)
11. EL-MUTEKEBBIR (i Madhëruari)
12. EL-HALIK (Krijuesi)
13. EL-BARIJ (Filluesi i mrekullueshëm)
14. EL-MUSAVVIR (Formëdhënësi)
15. EL-VEHHAB (Dhuruesi i mirësive)
16. EL-GAFFAR (Ai që falë shumë)
17. EL-KAHHAR (Mbisunduesi)
18. ER-REZAK (Furnizuesi)
19. EL-FETTAH (Zgjidhjedhënësi)
20. EL-‘ALIM (i Gjithëdijshmi)
21. EL-KABID (Shtrënguesi)
22. EL-BASIT (Dhënësi-ofruesi)
23. EL-HAFID (Përulësi)
24. ER-RAFI’ (Lartësuesi)
25. EL-MU’IZZ (Ngritësi)
26. EL-MUDHIL (Nënshtruesi)
27. ES-SEMI’ (Dëgjuesi)
28. EL-BASIR (Vështruesi)
29. EL-HAKEM (Gjykuesi)
30. EL-‘ADL (i Drejti)
31. EL-LATIF (i Buti, i Miri)
32. EL-HABIR (i Gjithëinformuari)
33. EL-HALIM (Përdëllimtari)
34. EL-‘ADHIM (Madhështori)
35. EL-GAFUR (Gjithëfalësi)
36. ESH-SHEKUR (Falënderuesi)
37. EL-‘ALIJJ (i Lartësuari)
38. EL-KEBIR (i Madhi)
39. EL-HAFIDH (Ruajtësi)
40. EL-MUKIT (Ushqyesi)
41. EL-HASIB (Llogarimarrësi)
42. EL-XHELIL (Madhështori)
43. EL-KERIM (Fisniku-Bujari)
44. ER-RAKIB (Vigjiluesi)
45. EL-MUXHIB (Lutjepranuesi)
46. EL-VASI’ (Gjithëpërfshirësi)
47. EL-HAKIM (i Urti-i Gjithëdituri)
48. EL-VEDUD (i Dashuri)
49. EL-MEXHID (i Lavduari)
50. EL-BA’ITH (Ringjallësi)
51. ESH-SHEHID (Dëshmuesi)
52. EL-HAKK (i Vërteti)
53. EL-VEKIL (Përkujdesësi)
54. EL-KAVIJJ (i Forti)
55. EL-METIN (i Pathyeshmi)
56. EL-VELIJJ (Mbrojtësi)
57. EL-HAMID (I Falënderuari)
58. EL-MUHSIJ (Gjithënjohësi)
59. EL-MUBDIJ (Nismëtari)
60. EL-MU’ID (Rikrijuesi)
61. EL-MUHJI (Jetëdhënësi)
62. EL-MUMIT (Jetëmarrësi)
63. EL-HAJJ (i Gjalli)
64. EL-KAJJUM (i Përjetshmi)
65. EL-VAXHID (Kreatori)
66. EL-MAXHID (i Nderuari)
67. EL-VAHID (i Vetmi)
68. ES-SAMED (i Domosdoshmi)
69. EL-KADIR (i Fuqishmi)
70. EL-MUKTEDIR (i Gjithëmundshmi)
71. EL-MUKADDIM (Lartësuesi)
72. EL-MUEHHIR (Poshtëruesi)
73. EL-EVVEL (i Pari)
74. EL-AHIR (i Fundit)
75. EDH-DHAHIR (i Dukshmi)
76. EL-BATIN (i Padukshmi)
77. EL-VALIJ (Udhëheqësi)
78. EL-MUTE’ALIJ (i Gjithëlartësuari)
79. EL-BERR (Bamirësi)
80. ET-TEVVAB (Pendimpranuesi)
81. EL-MUNTEKIM (Ndëshkuesi)
82. EL-AFUVVU (Mëkatfalësi)
83. ER-RAUF (i Dhembshuri)
84. MALIKU-L-MULK (Mbretëruesi-pushtet mbajtësi )
85. DHUL-XHELALI VEL-IKRAM (Atij i takon madhështia e nderi)
86. EL-MUKSIT (Drejtësidhënësi)
87. EL-XHAMI’ (Tubuesi)
88. EL-GANIJJ (i Pasuri)
89. EL-MUGNI (Pasuridhënësi)
90. EL-MANI’ (Privuesi)
91. ED-DARU (Dëmsjellësi)
92. EN-NAFI’ (Dobiprurësi)
93. EN-NUR (Drita)
94. EL-HADI (Udhëzuesi)
95. EL- BEDI’ (Shpikësi)
96. EL-BAKI (i Përhershmi)
97. EL-VARITH (Trashëguesi)
98. ER-RESHID (Drejtuesi)
99. ES-SABUR (Durimtari)
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06 99EmrateBukur-MexhidYvejsi-A5

06 99EmrateBukur-MexhidYvejsi-A5

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by Daut Ibrahimi

More info:

Published by: Daut Ibrahimi on Sep 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 57 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->