Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ATH Fekezhetetlen Reszlet 3.

ATH Fekezhetetlen Reszlet 3.

Ratings: (0)|Views: 1,270 |Likes:
Published by Tracy Bass

More info:

Published by: Tracy Bass on Sep 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
56
Forrest kilépett a parkolóba, hogy megnézze a hóesést.Lassan, nagy pelyhekben hullott, széles, tépett kristályok-ban, amelyek olyan lassan szállingóztak, hogy az ember, haakarta, el is kaphatta volna bármelyiket, és ez azt jelentette,hogy nemsokára eláll a havazás. Ahhoz viszont túl sok hul-lott az útra, hogy Forrest átjusson a Thornton-hegyen. Lát-szott a hóra fröccsent vér, Forrest friss havat kotort lábávala foltra. A parkoló túloldalán Maggie teherkocsija állt, egy1928-as, fenyőzöld Ford mellett. Valami nem stimmelt azautó körvonalaival a hóesésben, úgyhogy Forrest átsétált aparkolón a kocsihoz, és ahogy közelebb ért, látta, hogy egytest támaszkodik az első sárhányónak. Az a ickó volt, akit bokszerrel ütött meg, a homlokán sötét maszatban alvadt vér. Biztos elvonszolta magát idáig. A másik ickó, akit ad-dig rugdalt, amíg az el nem vesztette az eszméletét, eltűnt.A parkoló üres volt, leszámítva az ő kocsiját és Maggie te-herautóját. Nem fújt a szél, Forrest hallotta, ahogy puhánszállingózik a hó a fák közt, és valahol magasan fönt a he-gyen egy teherkocsi motorja sivít.Aztán látta, hogy kocsijának motorházteteje résnyire nyit-va van, és újra fellobbant benne a forró düh. Arra gondolt,ezért az árokba dobja a ickót, és eltöri a lábát. Felrakja abokáját egy kőre, és addig ugrál a sípcsontján, amíg el nemtörik mindkettő. Már a gondolat is fárasztotta, és keserűenkívánta, bárcsak ne tette volna ezt a ickó. Lehajolt a nyaká-hoz, hogy lássa, van-e pulzusa, és érezte, hogy szabályosanáramlik a vére. Élt, és ez annyit jelentett, hogy sokkal többet fog szenvedni hajnalig. Forrest csodálkozott, milyen sokanvannak, akik úgy ébrednek fel reggel, hogy valamiféle verés-re van szükségük, és milyen fantasztikus dolgokat képesekmondani vagy tenni, hogy egy másik ember beverje a képü-
lawlesss001-392.indd 562012.08.23. 20:48
 
57
ket. Talán az utóhatás miatt: az égető megaláztatást keresik,amikor eljön a fájdalmas reggel, és odébb hengerednek asárban, kitapogatják a szájukat, hogy megvannak-e a fogaik,vagy inoman hozzáérnek beszakadt fülükhöz, a visszapil-lantó tükörben nézik dagadt arcukat, amelyre rászáradt avér. Forrest arra gondolt, ha ezt akarják, ennyi erővel megis adhatja nekik. Akár így, akár úgy, az árokba fogja lökni,és eltöri a lábát, és ha a ickó belehal, az ő baja.Leguggolt, a hajtókájánál fogva megragadta a ickót, ésmár épp lerángatta volna az autófelhajtóról, hogy az árok-hoz cibálja, amikor egyszerre kinyílt a ickó szeme, és hidegkeze megragadta Forrest két csuklóját. Arcára vicsorgás ült ki, még most is dőlt a vér az ajkából. Forrest a kezét teker-gette, hogy kiszabadítsa magát.A francba, iam!, mondta Forrest. Kérsz még?Hirtelen megérezte, hogy a másik közelíti meg hátulról,és a gallérja köré fonja a kezét. A mögötte álló féri rátá-maszkodott a hátára, úgyhogy Forrest nem tudott felállni.Amelyik a kezét fogta, vigyorgott, kidugta csonka nyelvét,mint egy darab tarka, véres kolbászt, szeme kitágult, beda-gadt golyvája álla és gallérja közt himbálózott. A mögötteálló féri beakasztotta alkarját Forrest álla alá, és felhúztaaz arcát az ég felé. Alacsonyan hömpölyögtek a borongósszürke meg szénszín felhők.Forrest érezte, hogy keresztben a nyakán elhúzzák a bo-rotvát, hidegnek tűnt, mintha jéggel rajzolnának vonalat a bőrére; érezte a fém hűvös nyomát, és egy pillanatra rá-csodálkozott, milyen sima és fájdalommentes ez, a csilla-gok pettyeit nézte a szakadozott felhőkön át, térde a hideghóban, érezte, átnedvesedik a bakancsa, a háta mögött állóickó szorosan fogta, amelyik előtte volt, az meg a csuklóját 
lawlesss001-392.indd 572012.08.23. 20:48
 
58
tartotta, és vigyorogva hajolt az arcába. Összekeveredő lehe-letük párája feltornyosult körülöttük. Kiürült belőle valamisúly, és hirtelen gyengeségnek adta át a helyét. Aztán érez-te, ahogy a vér a mellkasára ömlik, meg lefelé a torkán, sóskortyokban nyeldekelte – ez gyűrte le:
 A véremet nyelem? Úristen, teljesen körbe fogja vágni, le fogja szedni a fejemet! 
A mögötte levő ickó durván fűrészelte a nyakát, Forrest pe-dig nekigyürkőzött, kapálózott, egyik karját kiszabadította,és belemarkolt a mögötte lévő féri arcába. Kitapintotta azarccsontját meg a szemüregét, hüvelykujját a lágy részbevájta, mire a ickó felüvöltött és félrependerült, Forrest pe-dig lábra állt, néhány tántorgó lépést tett az étterem felé,aztán teljes súlyával négykézlábra vágódott a hóban. Rácso-dálkozott, micsoda vérmennyiség ömlött ki belőle a hóra,mint valami csapból, keze között gőzölgő latyakká olvadt a hó. A parkolón keresztül az étterem falához mászott. Re-csegve-ropogva kivágódott az ajtó, és kiáltozás hallatszott az étteremből, Forrest tudta, bejutottak.A falnak támaszkodott, érzéketlen ujjaival a vágás széleit keresgélte, előtte fehér világgá állt össze a föld. Megragadtaelvágott torka két szélét, és arra gondolt, hogy az embernekilyenkor kell megvonnia élete mérlegét; de csak annyi jutott eszébe, hogy ezek a ickók kérték, hogy megruházza őket,és lám, ő meg is ruházta őket, akkor meg mi ez az egész?Hiányzik belőlem egy darab, gondolta. A világegyetem-ben csak egyetlen lény volt épségben, az, aki reggel felkelt,átlépdelt a hegyeken, lenyúlt óriási, tömpe ujjaival, és úgytépte ki az emberek lelkét, mint gazt a barázdából. AmikorForrest felnézett, az ég boltozata eltűnt, csak egy szakadozott lyuk volt a helyén, kihunytak a csillagok, és a fény lassú, csil-
lawlesss001-392.indd 582012.08.23. 20:48

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->