Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOR2012-38

KOR2012-38

Ratings: (0)|Views: 788 |Likes:

More info:

Published by: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk on Sep 19, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/19/2012

 
Kijk op Reeuwijk
 VERKOOPMANIFESTATIE WONINGEN WESTVEEN
pagina 3
 WELPEN HULDIGENOLYMPISCHE SPORTER
pagina 5
SLUIPWIJKSE BAZAARKOMT ERAAN
pagina 7 
 VIVACE ZOEK NIEUWE AANWAS
pagina 13
21E JAARGANGNUMMER 38 - 2012 WOENSDAG 19 SEPTEMBER
De publicatie van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De financieeladviseursvan Advies4U
 K  e n t  u  o n s  a l ?
rofessioneel
nzet
alentvol
PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nlof bel 0182-511424
 WAT IS HET VERSCHIL TUSSENBRILJANT EN DIAMANT?
Een briljant is een rond geslepen diamantmet 58 facetten. De schittering van diamantkomt bij de briljantslijpvorm optimaal tot haarrecht, juwelier van Deth vertelt u graag nogveel meer over diamant.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19
Star Reklame
is eenfull servicegrafimediaureau.U kunt bij ons terecht voor:
+
 rafisch ontwerp
+
 
tp werkzaamheden
+
 
r
 
ukwerk
+
 
webdesign
+
 
llustraties
www.starreklame.nl
 WoningbouwprojectKortezoom afgerond
Ruim 15 maanden nadat de eerste paal was geslagen, werd vorige week dinsdag het woningbouwproject Kortezoom in Reeuwijk-Brug opgeleverd. Het project werd of cieel agesloten door wethouder WendyVerkleij die de symbolische eerste sleutel uitreikte aan mevrouw Bontenbal en de heer Beil, die hunwoonplaats Gouda verruilen voor Reeuwijk.
Het nieuwbouwwijkje,gelegen tussen de korfal-velden en de Raadhuiswegen ontwikkeld door StevastOntwikkeling b.v. uitCapelle aan de IJssel, teltdrie woningtypen: 9 een-gezinswoningen, 8 patio-woningen en 2 vrijstaandewoningen. De bouw werdgerealiseerd door VergeerBouw uit Reeuwijk.Wethouder Wendy Verkleijzei verheugd te zijn dathet mogelijk is gebleken indeze moeilijke bouwmarkttoch een project te realise-ren waarvan, op 1 patio-bungalow na, alle huizenzijn verkocht. “Dat bete-kent dat er goede keuzeszijn gemaakt qua woning-typen, dat is een compli-ment waard.” Zij eliciteer-de de nieuwe bewonersmet de mooie woningen ophet centraal gelegen ‘woon-ho’. Na het overhandigenvan de eerste sleutel waser tijd voor een hapje eneen drankje en dat lever-de, voor zover nodig, eenmooie gelegenheid op vooreen nadere kennismakingtussen met de nieuwebuurtgenoten.
Tekst en beeld: Bert Verver 
Wethouder Wendy Verkleij reikte de eerste sleutel uit aan de bewonersvan de Kortezoom: mevrouw Bontenbal en de heer Beil
Mourits c.s.
advocaten
voor particulier en ondernemer 
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945www.mouritsadvocaten.nl
De beste kwaliteit en de snelste servicevan Nederland!
Italiëweg 5
U
2411 NR Bodegraven
U
Tel. 0172 - 614 000Fax 0172 - 615 500
U
info@bbmglas.nl
U
www.bbmglas.nl
BELOOREEN GRAIS OERE
Einsteinstraat 52
U
2811 EP Reeuwijk
U
Tel. 0182-537067post@alletto.nl
U
www.alletto.nl
UÊVVÕÌ>VÞÊÊUÊ`ÃÌÀ>ÌiÃÊÊUÊi>ÃÌ}>`ÛiÃÊÊUÊi
Loonadministratie goed geregeld? 
 Alletto
Accountants & Adviseurs
 
Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66info@slingerland.nl
www.slingerland.nlWij geven u de ruimte!
GeslaagdeNajaarsmarkt
De Najaarsmarkt in Bodegraven kende ook dit jaar talvan festiviteiten. Het was vanaf vorige week woens-dag een gezellige drukte in het centrum, met kermis,het traditionele Kaascorso, de rommelmarkt, de bra-derie, het ringsteken, voetbaltoernooi en nog veel enveel meer activiteiten voor jong en oud. Iedereen kanterugkijken op een zeer geslaagde editie, waaraanvele inwoners uit de regio plezier beleefden.
 
Kijk op Reeuwijk
19 september 2012 - pagina 2
 ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie
0900-8844 (Als het zonderzwaailicht kan!)
MEDISCHE EN APOTHEEKDIENST
Reeuwijk:
Medisch Centrum Reeu-wijk, Kaarde 13a, (overdag van08.00-17.00 uur), 0182-393244
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde,Burg. Doormanstraat 25,Driebruggen, 0348 501307(overdag van 08.00-17.30 uur).
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP)
Voor spoedeisende huisartsenzorg’s avonds, ’s nachts, in het weekenden tijdens feestdagen. Uitsluitendop tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00uur, in het weekend en tijdens feest-dagen 24 uur bereikbaar. Bleuland-weg 10, Gouda, tel. 0182-322488.
Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-505050. Bezoektijden: Dagelijks13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2, Woerden,tel. 0348-427911.
Apotheek 
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b(overdag), tel. 0182-392042Avond, nacht en weekenddienst apo-theek: Dienst Apotheek Midden-Hol-land (DAM), Bleulandweg 10, Gouda,tel. 0182-698820.
Verloskundige:
Mw. J.C.J. Hoenderdos enMw. I. Mensch 0182-394562.
TANDARTSEN
Spreekuur spoedgevallen za. 22 enzo. 23 september van 11.30 - 12.00uur Praktijk Caredent, Breevaarthoek59, Gouda, tel. 0182-554884.
KERKDIENSTEN
R.K. Parochie De Goede HerderReeuwijk Dorp
Zaterdagavond: 19.00 uurZondag: 09.00 uur
R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden
Zaterdagavond: 17.30 uurZondag: 09.30 & 11.00 uur
Gereformeerde Kerk Waarder
Zondag 23 september:09.30 uur: Ds. A.P. de Graaf18.30 uur: Ds. Alphen-Keijzer
Protestantse Gemeente De Ark Reeuwijk Brug
Zondag 23 september:09.00 uur: Ds. David van Veen
Hervormde Gemeente Sluipwijk 
Zondag 23 september:10.00 uur: Ds. P.A. Versloot18.30 uur:
Ds. A. Robbertsen
Hervormde Gemeente Ichthuskerk Reeuwijk Brug
Zondag 23 september:09.30 uur: Ds. R. van Laar18.30 uur: Ds. T.E. van Spanje
Hervormde GemeenteReeuwijk Dorp
Zondag 23 september:09.30 uur: Ds. A.J. Sonneveld18.45 uur: Ds. A. Schroten
Hervormde Gemeente Waarder
Zondag 23 september:09.30 uur: Ds. D. Breure18.30 uur: Ds. D. Breure
Ned. Herv. Gem. (in HersteldVerband) Waarder
Zondag 23 september:09.30 uur: Ds. D.J. Diepenbroek18.30 uur: Ds. D.J. Diepenbroek
Christengemeente ‘Elim’Basisschool De Regenboog,Greidweide 1, Reeuwijk-Brug
Zondag: 10.00 uur
MAATSCHAPPELIJKEONDERSTEUNING WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,0172–522522. Dagelijks op afspraak,voor vergunningverlening, hand-having en toezicht (VHT) en de Wmo.wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
THUISZORG
Agathos Thuiszorg, tel. 010-2640777
PrivaZorg Thuiszorg, tel. 030-6365302
Vierstroom wijkteam Reeuwijk, tel.0900-9300 en 06-11374663RST Zorgverleners, tel. 0342-422324
Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893
Zorgpartners Midden-Holland,tel. 0182-393222Thuiszorg INIS, tel. 010-4519316
Buurtzorg, Reeuwijk team West,tel.
06-10264752Buurtzorg Reeuwijk team Oost,tel. 06-10449043Buurtzorg Waarder/Driebruggen,tel. 06-83214029.
HULPMIDDELEN
Bij de Vegro Thuiszorgwinkel kanmen (zorg)hulpmiddelen lenen, hurenen kopen, Bodegraafsestraatweg 3,Gouda, tel. 0800-2887766.www.vegro.info
RIVIERDUINEN/GGZ MIDDEN-HOLLAND
Vragen op het gebied van geestelijkegezondheidszorg (o.a. bij depressieen verslaving), Ronsseweg 225,Gouda, tel. 0182-563600.
 ALGEMEENMAATSCHAPPELIJK WERK 
Kwadraad, Kaarde 13e, Reeuwijk.Spreekuur maandag en donderdagvan 09.00-10.00 uur, tel. 0900-1202150/0182-594710. Buiten kantoo-ruren voor crisissituaties: 0900 12021 50 / 0182-594710.
 WMO-RAADBODEGRAVEN-REEUWIJK 
Belangenbehartiging namenslichamelijk en geestelijk gehandi-capten, mantelzorgers en alle anderedoel-groepen binnen de Wmo.Riet Fontijn, tel. 0172-612892,email: m-fontijn@hetnet.nl
OPVOEDBUREAU MIDDEN-HOLLAND (JSO)
Spreekuur Reeuwijk: ma 13.00-16.00uur; MFA De Oude Tol, Hooiweide 4,2811 JE Reeuwijk, 0182-547888.
PALET WELZIJN
Organisatie voor mantelzorgers envrijwilligerswerk in de zorg.Antwerpseweg 7, Gouda,tel. 0182-547920 (bereikbaar opwerkdagen 09.00-12.30 uur).
MEE MIDDEN-HOLLAND
Voor mensen met een beperking ofchronische aandoening. Tielweg 3,2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333.
OUDERENADVISEUR
Welzijnsstichting Kerverland enSWOB, tel. 0348-785499. Spreekuur:woe 10.00-11.30 uur in kantoor naastzaal Kerverland, Waarder.
GEHANDICAPTENPLATFORM
Stichting Platform Gehandicapten-beleid Reeuwijk. Contactpersoon:Wilma Grondman, tel. 0182-395051,wmgrondman@kpnplanet.nl.
 VRIJWILLIGE HULPDIENST
Waarder/Driebruggen
Bereikbaar tussen 08.30-09.30,12.30-13.00 en 18.30-19.30:Ank v. Duuren, 0348-502087,Dirk Hagoort, 0348-501285.
DIABETESLIJN
Voor alle vragen over diabetes,tel. 033-4630566 (24 uur per dag,’s nachts alleen in geval van nood).
PUREE
Platform Uitkeringgerechtigden Bode-graven-Reeuwijk. Tel. 0182-392226,email: info@stichtingpuree.nl
PRE EN POSTNATAAL
Zwangerschapsgym
Iedere woe, Kaarde 13d19.00 u. prenatale gymnastiek21.00 u. postnatale gymnastiekInfo: Yvonne Looman, 0182-395941.
HUISDIEREN
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van Heuven Goedhartstr. 45,Reeuwijk, 0182-392568.
Dierenartsenpraktijk Bodegraven BV
,Zuidzijde 63, Bodegraven,0172-613798.
Dierenhulpverlening Woerden,
Dieren in nood of vermist,0348-414242.
Dag en nacht bereikbaar Email: info@brouwerdekoning.nl Internet: www.brouwerdekoning.nl 
Veerlaan 18a 2851 BV Haastrecht 0182-501230 Tempeldijk 12 2811 PH Reeuwijk 0182-394656 
H.J. Uiterwijk 
Sinds 1962 
 J. de Kat Begrafenisverzorging Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaarwww.jdekatbegrafenisverzorging.nlGoejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 112405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen 
 VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
 
“Ik sta voor persoonlijke aandacht.”
 
Michel de Haan, uitvaartverzorger 
Wij kunnen u altijd van dienst zijn, mét of zonder verzekering.
0182 37 38 99
WWW.DHRVC.NL
 
Ad VerkleijHelma van Dijk
Zinkeling 772771 NZ Boskoopfax: 0172-231906Ad: 06-11263031Helma: 06-40286425
Dag en nacht bereikbaar 
Hierbij danken wij u hartelijk voor uw belangstelling enmedeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijnvrouw, onze moeder en oma
Sien Tuinman-Ekelmans
 Joop TuinmanManita en ErikDennis en Nena
Emiel 
Milo en Monique
 Zoë, Julia en Mila
Reeuwijk, 19 september
Negen eeuwen terug in de tijd
Op woensdag 26 september van 19.30 tot 22.00 uur organiseertde Sticht-Hollands Historische Vereniging een excursie naar deWaterburcht van Waarder. De Kromme Kamp in Waarder is eenmin of meer cirkelvormig stuk grond. Uit onderzoek van archeo-loog Peter de Boer is gebleken dat het hier gaat om een voorma-lige grote waterburcht met vier omliggende grachten. Vermoede-lijk stamt deze waterburcht uit het jaar 1108. Het complex dreigtte verdwijnen door nieuwbouw op de plek. De excursie begint om19.30 uur bij Het Wapen van Waarder. Na de excursie geeft Peterde Boer een presentatie van zijn onderzoek.
 Agenda
DONDERDAG20 SEPTEMBER
• Kerverland, Waarder,Bewegen voor Ouderen,9.00-9.45 uur• Kerverland, Waarder,ko e voor ouderen, 9.45-10.45 uur• Custwijc, Driebruggen,Seniorenvereniging, koers-bal, 14.30-16.30 uur• Zalencentrum de Brug,Reeuwijk-Brug, verkoop-maniestatie Westveen,17.00-20.00 uur• Custwijc, Driebruggen,buurtsport voor jongeren10 t/m 15 jaar, 19.00-20.30uur• Kerverland, Waarder,Onder Ons, lezing over deAmish, 18.30-22.00 uur• PKN Gereormeerde Kerk,Waarder, startbijeenkomstGemeente Groei Groep,20.00 uur
 VRIJDAG 21 SEPTEMBER
• Verzamelgebouw Leegh-waterstraat 25, Reeuwijk-Brug, open huis onderne-mers, 15.00-20.00 uur
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
• Verzamelgebouw Leegh-waterstraat 25, Reeuwijk-Brug, open huis onderne-mers, 9.00-12.00 uur• Streekmuseum Oudheid-kamer, Reeuwijk-Brug,10.00-17.00 uur• Inocentrum De Hart-loper, Reeuwijkse Hout,minisymposium/etsex-cursie landschap, 10.00-16.00 uur, open tot 17.00uur• Hervormde kerk, Reeu-wijk-Dorp, blokuitensem-ble Het Lindeconsor, 19.30uur’• Loose End, Reeuwijk-Brug, summerparty jeugd11 t/m 15 jaar, 20.00-23.30uur
ZONDAG 23 SEPTEMBER
• Inocentrum De Hart-loper, Reeuwijkse Hout,11.00-17.00 uur• Streekmuseum Oudheid-kamer, Reeuwijk-Brug,13.00-17.00 uur
 WOENSDAG26 SEPTEMBER
• Zalencentrum De Brug,Reeuwijk-Brug, winterkle-dingbeurs, vana 9.00 uur• Custwijc, Driebruggen,gymnastiek voor ouderen,9.00-10.00 uur• Kerverland, Waarder,ko e/bingo-ochtend voorsenioren, 9.30-11.30 uur• Kerverland, Waarder,aanwezigheid ouderenad-viseur Heleen Feenstra,10.00-11.30 uur• Kerverland, Waarder,Zorg & Welzijn, Rode Kruis,14.30-16.30 uur• De Reehorst, restaurant,themamaaltijd herstdag,12.00-14.00 uur• Loose End, Reeuwijk-Brug, knutselmiddag jeugd4 t/m 10 jaar, 13.30-15.00uur• Wapen van Waarder,Waarder, excursie en lezingwaterburcht KrommeKamp, 19.30 uur• Gemeentehuis, Bodegra-ven, raadsvergadering,20.00 uur
DONDERDAG27 SEPTEMBER
• Kerverland, Waarder,Bewegen voor Ouderen,9.00-9.45 uur• Kerverland, Waarder,ko e voor ouderen, 9.45-10.45 uur• Custwijc, Driebruggen,Seniorenvereniging, koers-bal, 14.30-16.30 uur• Custwijc, Driebruggen,buurtsport voor jongeren10 t/m 15 jaar, 19.00-20.30uur
 VRIJDAG 28 SEPTEMBER
• Sluipwijkse kerk, Sluip-wijk, bazaar, 18.00-22.00uur• CVC-kantine, Reeuwijk-Brug, klaverjassen, 20.00uur
ZATERDAG 29 SEPTEMBER
• Reeuwijkse Hout, vogel-excursie VolksuniversiteitBodegraven, 9.00-12.00 uur• Sluipwijkse kerk, Sluip-wijk, bazaar, 10.00-16.00uur, opbod veiling 20.00uur• Streekmuseum Oudheid-kamer, Reeuwijk-Brug,10.00-17.00 uur• Inocentrum De Hart-loper, Reeuwijkse Hout,11.00-17.00 uur
Gevonden en vermiste huisdieren
Gevonden:
Waarder, Prins Bernhardstraat, jonge kat, zwart/wit
Vermist:
Reeuwijk, Schinkeldijk, zwarte kater, witte poten en befWaarder, Koningin Julianahof, Britse korthaar poes, 6 maanden,zwart met donkergrijze schaduw lijnen, kale buik door operatieReeuwijk, Kennedysingel,kater, 5 jaar, zwart/wit/beetje bruin,witte buik, rug is zwart/bruin gestreept.
Informatie:
Stichting Dierenhulpverlening Woerden,0348-414242, www.dierenhulpverleningwoerden.nl.Dierencentrale 0186-601199, www.dierencentrale.nl.
 
Kijk op Reeuwijk
19 september 2012 - pagina 3
van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00 2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66  
ÌÀÃVÊÌ>ÝLi`Àv ÊÃV«ÃiÀÛViÊUÊ}Ài«ÃÛiÀÛiÀ 
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Crystal ClearFrisdrank
Alle varianten
2 flessen ofpakken à1,5 liternaar keuze
Verschillende combinatiesmogelijk. Per combinatie kande prijs verschillen.U krijgt50% korting op de totaalprijs.
Alleen op:
 vrijdag
sep tember
za terdag
sep tember
2122
 
1
+
1
 GRATIS
182 308191Leeghwaterstraat 25Reeuwijk www.VerzamelgebouwReeuwijk.nl
wij ontzorgen
ondernemen in een gespreid bedje
OPENDAGEN
vr 21 sept 15:00 - 20:00 en za 22 sept 9:00 - 12:00
 Verkoopmanifestatie woningen Westveen
Op donderdag 20 sep-tember wordt er eenverkoopmaniestatiegehouden voor het woningproject West-veen in Reeuwijk-Brug.De verkoopmaniestatievindt plaats van 17.00tot 20.00 uur in zalen-centrum De Brug inReeuwijk-Brug.
Het project is ontwikkelddoor Timpaan uit Rijsen-hout. De makelaars zijnDrieman Garantiemake-laars o.g. en Laeber Make-laardij BV. Westveen iseen herontwikkeling vanvrijgekomen scholenlo-caties in Reeuwijk-Brugwest. Het plan bestaat uit64 woningen voor uiteenlo-pende doelgroepen. Binnenhet plan zijn 23 huurap-partementen voor seniorendoor Timpaan ontwikkeldvoor Woningbouwvereni-ging Reeuwijk. De bouwvan deze appartementenis inmiddels begonnen enWBV Reeuwijk zal eind vandit jaar beginnen met detoewijzing van deze huur-appartementen. Daarnaasthee Timpaan 8 starters-woningen ontwikkeld diedoor de WBV Reeuwijkdoor middel van de Koop-Goedkoopregeling wor-den verkocht. De overige33 woningen, bestaandeuit 2 levensloopbestendigewoningen, 4 maisonnet-tes, 17 eengezinswoningen,6 twee-onder-één-kapwo-ningen en 4 vrijstaandewoningen, worden doorTimpaan verkocht. Onderbepaalde voorwaardenis een vroegboekkortingop de VON-prijs mogelijkgemaakt door de gemeenteen Timpaan.
Bewonersbenoemenbelang vanduurzaamheid
De MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk heeft de bezoekersvan de Najaarsmarkt in Bode-graven gevraagd hun stem uitte brengen op acht duurzaam-heidthema’s. Zevenentachtighebben van de gelegenheidgebruik gemaakt. De uitkomstvan de voorkeur van de inwo-ners is:24%: Besparen door LED-lampen in openbareverlichting21%: Meer groen in de woon-kernen14%: Opzetten van eenzonnepaneelactie11%: Maak centrum vanBodegraven autovrij9%: Bevorder afval-scheiding met gediffe-rentieerde tarieven8%: Stimuleren van isolatiein woningen7%: Stimuleren van groenedaken6%: Oplaadpalen voorelektrische auto’s opparkeerplaatsenDe MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk zal het resultaat vande enquête aan de gemeentekenbaar maken als input voorhet duurzaamheidbeleid vande gemeente.
 Mooie jubileumdienst De Ark
De Ark van Reeuwijk vierde zondag het 40-jarig bestaan met eenmooie dienst met prachtige muziek. De boeiende tentoonstellingover de bestaansgeschiedenis werd geopend door de voorzittervan de kerkenraad, de heer Polet. In de middag werd een ‘wens-boom’ geplant bij de kerk, met daarin kaartjes waarop gemeen-teleden hun wensen voor de toekomst hebben geschreven. Dekinderen hebben ook ballonnen opgelaten. Al met al een goedgeorganiseerde, feestelijke dag.
De Regenboog zwaait ju Jeannette uit 
Donderdag 13 septem-ber was het eest op DeRegenboog. Een eest meteen lach en een traan,want niemand wilde graagascheid nemen van dealtijd zeer enthousiaste enbetrokken ju Jeannettevan Galen.
De leerlingen waren heteerst aan de beurt. In degezellige hal waren allekleuren van de regenboogte zien. Elke groep had zichnamelijk in een bepaaldekleur gekleed en trad voorde ju op met een liedje,gedicht o sketch.Daarbij klonken meerderemalen vrolijke Arikaanseklanken, aangezien de ju zich volledig gaat wijdenaan haar vrijwilligers-werk voor Hand in Handin Ghana. Dit is een lee-gemeenschap voor kinde-ren met een verstandelijkebeperking. Behalve datelke groep een otolijstjein de eigen kleur met eengroepsoto aan ju Jeannetteoverhandigde, hadden dekinderen met elkaar ookgespaard voor een e-reader.Nu hoef de ju nooit meerte sjouwen met boekenin het vliegtuig als ze delange reis naar Ghana weereens maakt. Na de kinde-ren waren de ouders, oud-leerlingen, oud-collega’s enandere belangstellendenaan de beurt. Dat er zicheen lange rij vormde omJeannette een hand te druk-ken, lag niet alleen aanhet grote aantal bezoekersvan de receptie. Jeannette,zichtbaar genietend, namuitgebreid de tijd om meteen persoonlijk woord allebezoekers gedag te zeggen.Het ascheid werd geheelin stijl agesloten door decollega’s van ju Jeannet-te. Haar ‘topteam’ van DeRegenboog, waar ze bijna20 jaar een soort moedervan de school was, verrastehaar en haar amilie op eenGhanees etentje met tus-sen iedere gang cadeaus engoede woorden.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->