Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Buy Now $24.00
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Bezpieczeństwo
Kontrola konta użytkownika
Szyfrowanie dysku za pomocą mechanizmu BitLocker
Zabezpieczanie usług systemowych
Nowe metody wyszukiwania
Pięć wersji Visty
Windows Vista na tabletach PC
Sieci w systemie Windows Vista
Przyłączanie do domeny Windows Server
Konfiguracja TCP/IP
Narzędzia sieciowe Visty
Sieci bezprzewodowe
Korzystanie z sieci
Pliki offline
Tworzenie konta użytkownika
Windows Vista i Live OneCare7
Personalizowanie Visty
Kontrolowanie menu Start
Kontrolowanie paska zadań
Kontrolowanie zasobnika systemowego
Kontrolowanie kompozycji i wyglądu pulpitu
Kontrolowanie ekranu
Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze?
Zmiana języka i ustawień regionalnych
Rozpoznawanie pisma
Korzystanie z rozpoznawania mowy
Ułatwienia dostępu
Synchronizowanie urządzeń
Korzystanie z technologii Bluetooth
Rozruch i zamykanie Visty
Indeks wydajności komputera
Uruchamianie systemu
Wydajność rozruchu
Logowanie się do systemu Windows Vista
Automatyczna defragmentacja dysków
Zamykanie systemu
Zarządzanie zasilaniem w Viście
Zaawansowane opcje rozruchu
Usprawnianie rozruchu systemu
Praca ze sprzętem
Instalowanie urządzenia
Instalowanie nowego dysku twardego
Drukowanie w systemie Windows Vista
Konsola Zarządzanie drukowaniem
Praca z oprogramowaniem
Instalowanie i usuwanie oprogramowania
Instalowanie komponentów Visty
Automatyczne uruchamianie programów
Określanie akcji i programów domyślnych
Konfigurowanie zgodności aplikacji
Wdrażanie Visty
Przegląd wdrożenia Visty
Scenariusze instalacji Visty
Uruchamianie nadzorowanej instalacji
Wdrożenie za pomocą oprogramowania obrazującego
Przenoszenie danych użytkownika
Internet Explorer 7
Dla czytelników
Za kurtyną
Optymalizacja wydajności
Zbieranie informacji o wydajności systemu
Podsystemy wydajności
Administracja Wiersza polecenia
Zabezpieczenie środowiska systemu Vista
Potrzeba zabezpieczeń
Funkcje zabezpieczeń w systemie Vista
Zarządzanie inspekcją
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
Szyfrowanie pliku
Zarządzanie przydziałami dysków
Zabezpieczenia sieciowe
Inne zabezpieczenia danych
Posiadanie aktualnej wiedzy na temat zabezpieczeń
Vista i Zasady grupy
Zasady grupy systemu Windows
Czym można zarządzać za pomocą Zasad grupy
Zasadnicze elementy rozwiązywania problemów
Automatyczne aktualizowanie systemu Vista
Kilka naprawdę fajnych rzeczy w dowolnej kolejności
A teraz: co byśmy zmienili w systemie Vista, gdyby tylko…
Skorowidz
P. 1
Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny

Ratings: (0)|Views: 284 |Likes:

Kompleksowy przewodnik dla u?ytkowników i administratorów Windows Vista Jak prawid?owo zainstalowa? Vist?? Jak jš optymalnie skonfigurowa?? Jak korzysta? z wiersza polece??

System Windows Vista od swojego pojawienia si? na rynku zdoby? ju? spore grono zwolenników. Najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego da?a u?ytkownikom nie tylko efektowny interfejs graficzny, ale przede wszystkim mnóstwo nowych mo?liwo?ci. Nadal jednak wiele z nich pozostaje nieodkrytych lub nie w pe?ni wykorzystanych. Niewiele te? osób wie, w jaki sposób optymalnie skonfigurowa? ten system i administrowa? nim, szczególnie w przypadku wykorzystywania go w grupie roboczej. Poznanie wszystkich aspektów zarzšdzania Vistš jest tak?e niezb?dne dla administratorów sieci.

Ksiš?ka "Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny" to zestawienie najistotniejszych informacji koniecznych do sprawnego administrowania systemem Windows Vista i sieciš kontrolowanš przez ten system. Czytajšc jš, poznasz mo?liwo?ci i funkcje Visty, podobie?stwa i ró?nice pomi?dzy jej wersjami oraz metody personalizacji. Dowiesz si?, jak zainstalowa? system, zoptymalizowa? jego dzia?anie oraz stworzy? profile u?ytkowników. Nauczysz si? zabezpiecza? Vist?, definiowa? prawa u?ytkowników i grup, ustala? udzia?y dyskowe i zasady konta. Przeczytasz tak?e o rozwišzywaniu problemów z dzia?aniem systemu, tworzeniu kopii zapasowych, o pracy z wierszem polece? systemu Windows Vista i wspó?pracy z przeglšdarkš Internet Explorer 7.

Nowo?ci w systemie Windows Vista Przeglšd wersji Visty Konfigurowanie parametrów pracy w sieci Tworzenie kont u?ytkowników Personalizacja systemu i konfigurowanie u?atwie? dla osób niepe?nosprawnych Uruchamianie systemu i praca w trybie awaryjnym Konfigurowanie parametrów sprz?towych Zarzšdzanie drukarkami Instalowanie nowego oprogramowania Wdra?anie Windows Visty Optymalizacja wydajno?ci systemu Zabezpieczanie ?rodowiska Visty Dobór parametrów pracy grupowej Rozwišzywanie problemów z systemem Zosta? prawdziwym ekspertem w zakresie administracji systemem Windows Vista!

Kompleksowy przewodnik dla u?ytkowników i administratorów Windows Vista Jak prawid?owo zainstalowa? Vist?? Jak jš optymalnie skonfigurowa?? Jak korzysta? z wiersza polece??

System Windows Vista od swojego pojawienia si? na rynku zdoby? ju? spore grono zwolenników. Najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego da?a u?ytkownikom nie tylko efektowny interfejs graficzny, ale przede wszystkim mnóstwo nowych mo?liwo?ci. Nadal jednak wiele z nich pozostaje nieodkrytych lub nie w pe?ni wykorzystanych. Niewiele te? osób wie, w jaki sposób optymalnie skonfigurowa? ten system i administrowa? nim, szczególnie w przypadku wykorzystywania go w grupie roboczej. Poznanie wszystkich aspektów zarzšdzania Vistš jest tak?e niezb?dne dla administratorów sieci.

Ksiš?ka "Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny" to zestawienie najistotniejszych informacji koniecznych do sprawnego administrowania systemem Windows Vista i sieciš kontrolowanš przez ten system. Czytajšc jš, poznasz mo?liwo?ci i funkcje Visty, podobie?stwa i ró?nice pomi?dzy jej wersjami oraz metody personalizacji. Dowiesz si?, jak zainstalowa? system, zoptymalizowa? jego dzia?anie oraz stworzy? profile u?ytkowników. Nauczysz si? zabezpiecza? Vist?, definiowa? prawa u?ytkowników i grup, ustala? udzia?y dyskowe i zasady konta. Przeczytasz tak?e o rozwišzywaniu problemów z dzia?aniem systemu, tworzeniu kopii zapasowych, o pracy z wierszem polece? systemu Windows Vista i wspó?pracy z przeglšdarkš Internet Explorer 7.

Nowo?ci w systemie Windows Vista Przeglšd wersji Visty Konfigurowanie parametrów pracy w sieci Tworzenie kont u?ytkowników Personalizacja systemu i konfigurowanie u?atwie? dla osób niepe?nosprawnych Uruchamianie systemu i praca w trybie awaryjnym Konfigurowanie parametrów sprz?towych Zarzšdzanie drukarkami Instalowanie nowego oprogramowania Wdra?anie Windows Visty Optymalizacja wydajno?ci systemu Zabezpieczanie ?rodowiska Visty Dobór parametrów pracy grupowej Rozwišzywanie problemów z systemem Zosta? prawdziwym ekspertem w zakresie administracji systemem Windows Vista!

More info:

Publish date: Sep 17, 2012
Added to Scribd: Sep 19, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457173400
List Price: $24.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/29/2014

746

9781457173400

$24.00

USD

pdf

You're Reading a Free Preview
Pages 30 to 50 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 80 to 637 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 691 to 746 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->