Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
626 - Huong Dan to Chuc Hoi Nghi CBGVNV Nam Hoc 2012-2013

626 - Huong Dan to Chuc Hoi Nghi CBGVNV Nam Hoc 2012-2013

Ratings: (0)|Views: 456|Likes:
Published by vongocbichst
626 - Huong Dan to Chuc Hoi Nghi CBGVNV Nam Hoc 2012-2013
626 - Huong Dan to Chuc Hoi Nghi CBGVNV Nam Hoc 2012-2013

More info:

Published by: vongocbichst on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC SƠN TRÀ
Số: 626 /HDLT-PGDĐT-CĐGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Trà, ngày 18 tháng 9 năm 2012
HƯỚNG DẪNVề tổ chức hội nghị viên chức năm học 2012-2013
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của quan; Quyếtđịnh số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ Giáo dục vàĐào tạo (GD&ĐT) về Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường,Phòng GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục (CĐGD) quận Sơn Trà hướng dẫncác trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc tổ chức hội nghị viênchức
(gọi tắt là hội nghị),
năm học 2012 - 2013, gồm các nội dung sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUI. Mục đích
1. Quán triệt đầy đủ và sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX và Nghị quyết Đạihội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ IV.2. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạođức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”.3. Triển khai hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 củangành giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà, của nhà trường.
II. Yêu cầu
1. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy (đối với trường học có Chi bộ Đảng), Hiệutrưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phối hợp với Ban Chấp hànhCông đoàn cơ sở, căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch, chịutrách nhiệm những nội dung và chương trình của hội nghị theo yêu cầu.2. Các văn bản trình hội nghị cần sớm công khai, lấy ý kiến thảo luận từ các bộ phận, tổ chuyên môn. Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội nghị phải mangtính xây dựng, tập trung bàn thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, đảm bảo tiếntrình, kế hoạch tổ chức hội nghị.3. Việc tiến hành tổ chức hội nghị phải đảm bảo nội dung đã quy định; pháthuy dân chủ, trí tuệ của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt nền nếp,kỉ cương trong nhà trường, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học củangành, nhà trường.1
 
4. Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số cán bộ quản lí,giáo viên, nhân viên trong nhà trường được triệu tập có mặt tham dự. Nghị quyếtcủa hội nghị chỉ có giá trị khi có hơn 50% số người dự hội nghị tán thành và khôngtrái với các quy định của pháp luật.
B. QUY TRÌNH, NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊI. Hội nghị trù bị
 1. Thành phầnDo Hiệu trưởng triệu tập, gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thưChi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Tổng phụ trách Đội.2. Nội dung hội nghị- Chuẩn bị nội dung và thông qua báo cáo dự thảo về đánh giá kết quả thựchiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013; các biện pháp thực hiện nhằm cải tiến lề lối làm việc, nghiên cứu khoa học,đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân;kế hoạch tuyển sinh, hợp đồng; bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho đội ngũ. Đánh giákết quả triển khai quy chế thực hiện dân chủ; quy chế làm việc, quy chế chi tiêunội bộ trong đơn vị; báo cáo việc thực hiện ngân sách của đơn vị, việc thu, chi, quỹtự có, quỹ phúc lợi... Các báo cáo cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể;- Chuẩn bị nội dung và thông qua dự thảo mới hoặc bổ sung, sửa đổi các nộiquy, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đơn vị… ;- Chuẩn bị nội dung và báo cáo dự thảo tổng kết phong trào thi đua, đề nghịkhen thưởng đối với tập thể, cá nhân; nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong năm học mới;- Hướng dẫn cách tiến hành hội nghị từ tổ tiến tới hội nghị toàn đơn vị;- Phân công chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tranhân dân năm học 2011-2012 và chương trình công tác của Ban Thanh tra nhândân năm học 2012-2013; phương án nhân sự bầu
(hoặc bổ sung)
Ban Thanh tranhân dân theo quy định của Nghị định 99/NĐ-CP
(nếu hết nhiệm kì);
- Chuẩn bị nội dung và thông qua dự thảo Thỏa ước lao động tập thể
(Đốivới các trường mầm non tư thục).
 
II. Hội nghị cấp tổ
1. Thành phần- Toàn bộ các thành viên trong tổ.- Chủ tọa hội nghị là Tổ trưởng (Tổ Chuyên môn hoặc Tổ Văn phòng) và Tổtrưởng Công đoàn.- Thư kí do Chủ tọa chỉ định.2
 
2. Nội dung hội nghị- Thông qua toàn bộ các bản dự thảo do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoànđơn vị chuẩn bị để cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thảo luận, tham gia đónggóp ý kiến, đề xuất.- Thông qua và thống nhất các nội dung, biện pháp thực hiện các nhiệm vụcủa Tổ và kế hoạch đăng kí, thực hiện công tác thi đua.- Hoàn chỉnh biên bản và tập hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của hội nghị, báo cáo cho Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn đơn vị.
III. Hội nghị liên tịch
1. Thành phầnGồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn,Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng ban Thanh tra nhân dân và các Tổ trưởng.2. Nội dung hội nghị
-
Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn tổng hợp và thông qua các biên bản hộinghị của các tổ; thống nhất và hoàn chỉnh các báo cáo chính thức để trình tại hộinghị toàn đơn vị.- Phân công trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung nội dung, kế hoạch và chuẩn bịcác điều kiện để tiến hành tổ chức hội nghị cấp đơn vị.- Tổng hợp tình hình và chuẩn bị nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghịcủa cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên tại hội nghị các tổ để trả lời và tiếp thu...(thống nhất nội dung trả lời trong Hội nghị; những nội dung chưa rõ, xin ý kiến củalãnh đạo Phòng GD&ĐT và CĐGD quận).- Dự kiến và phân công cụ thể các thành viên Đoàn Chủ tịch và Thư kí hộinghị.
IV. Hội nghị cấp trường
1. Thành phầnToàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên của trường.2. Đoàn Chủ tịch và Thư kí hội nghị- Gồm Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và một cán bộ tiêu biểu đạidiện giáo viên, nhân viên trong đơn vị.- Đoàn Chủ tịch hội nghị cử người làm thư kí ghi biên bản và chuẩn bị Nghịquyết của hội nghị.3. Chương trình hội nghị- Phần Nghi thức do Ban Tổ chức điều hành:+ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thành phần dự hội nghị;+ Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư kí đoàn.- Phần nội dung hội nghị do Đoàn Chủ tịch hội nghị điều hành3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->