Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VII. Rozwiązania niebędące wynalazkami

VII. Rozwiązania niebędące wynalazkami

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mariusz Yamataka Pan on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2012

pdf

text

original

 
VII. Rozwiązania niebędące wynalazkami
1
dr Panczyk
 
Rozwiązania niebędące wynalazkami
 Za wynalazki
nie uznaje
się pomysłów, które nie mieszczą się w żadnej z dziedzin techniki, nieposiadają bowiem cech technicznych bądź jedynie abstrakcyjny charakter. W konsekwencji zawynalazki
nie uważa
się:
 
- odkryć (naukowych), przez które rozumie się stwierdzenie nieznanych przedtemwłaściwości lub zjawisk występujących w otaczającej nas przyrodzie. Przyczyną dla której odkryciawyłączone są z grona wynalazków, jest okoliczność, iż odkrycie nie powoduje skutku technicznego,a także nie cechuje go nowość ani poziom wynalazczy. Ujawnia ono jedynie pewne zjawiskaobiektywnie istniejące, podczas gdy wynalazek określa nowe sposoby postępowania zmierzające dopraktycznego wykorzystania zjawisk przyrodniczych. Okrycie wzbogaca wiedzę, wynalazek zaśwzbogaca technikę. Nie oznacza to natomiast, że wytwory wykorzystujące te odkrycia nie mogą byćprzedmiotem patentu;
 
Przykład:
w 1847 r. Ascanio Sobrero odkrył substancję wybuchową - nitroglicerynę (C
3
H
5
(ONO
2
)
3
).Okazała się ona niebezpieczna w stosowaniu, ponieważ eksplodowała pod wpływem wstrząsów inawet po lekkim ogrzaniu. Uniemożliwia to jej bezpieczny transport. Dopiero kilkanaście lat późniejAlfred Nobel opracował technologię nasączania nitrogliceryną krzemionki, pozwalającą nawytworzenie pasty, którą można było formować w pręty i bezpiecznie transportować. Rozwiązał wten sposób istotny problem techniczny. W 1867 r. Alfred Nobel uzyskał patent na tę technologię.Technologia ta, a właściwie otrzymywane w wyniku jej zastosowania produkty są znane pod nazwąhandlową dynamit.
- teorii naukowych, przez które rozumie się ustalenie prawidłowości, które zachodzą nie tylkow świecie materii, lecz również w zakresie świata pojęć. Teorie naukowe mogą więc odnosić sięzarówno do prawidłowości występujących w materii i ujmowanych w formę praw fizyki czychemii, jak i prawidłowości zachodzących w świecie pojęć abstrakcyjnych, takich jak prawa logiki,tudzież do prawidłowości ustalanych przez nauki społeczne. Teorie naukowe nie mają charakterurozwiązań technicznych, a jedynie wyjaśniają ich funkcjonowanie. Wynalazkiem zatem nie są teorienaukowe, ale mogą nimi być urządzenia stworzone przy ich wykorzystaniu;
 
Przykład:
w 1861 r. James Clark Maxwell wykazał, że elektryczność i magnetyzm to dwarodzaje tego samego zjawiska - elektromagnetyzmu, a w roku 1886 Heinrich Hertz dokonałpierwszej emisji i odbioru fal elektromagnetycznych. Wykorzystując teorię Maxwella GuglielmoMarcom przeprowadził w roku 1895 r. pierwszą transmisję radiową, a w lipcu 1897 r. jako pierwszyna świecie uzyskał patent na „Transmisję sygnałów elektrycznych" (U.S. Patent 0,586,193 -
Transmitting electrical signals)
stanowiących podstawę funkcjonowania radia.
- metod matematycznych, przez które rozumie się ustalenie prawidłowości występujących wmatematyce;
 
Przykład:
ciąg liczb naturalnych zwany ciągiem Fibonacciego, który został podany w 1202 r. przez Leonarda zPizy zwanego Fibonaccim.
-
 
wytworów o charakterze jedynie estetycznym. Utwory, nie będąc rozwiązaniami o charakterzetechnicznym, nie stanowią wynalazku podlegającego opatentowaniu. Jednakże w przypadku, gdyefekt estetyczny jest wynikiem zastosowania struktury technicznej lub innych środków technicznych,środki służące do uzyskania efektu estetycznego mogą być uznane za wynalazek. Kwalifikacja takadotyczy również sposobów wytwarzania wytworów o charakterze estetycznym, takich jak np.metody drukarskie, czy też utrwalania dźwięku lub obrazów;
-
 
planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier,bowiem wszelkiego tego typu pomysły jako niemające charakteru technicznego nie są wynalazkami;
Przykład:
metoda nauki języków obcych zw. metodą Callana, metoda dystrybucji towarów stosowana przez

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->