Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
o Sinteza a Lucrarii Parintelui Arsenie Boca - 12 Carti

o Sinteza a Lucrarii Parintelui Arsenie Boca - 12 Carti

Ratings: (0)|Views: 90 |Likes:
Published by djrexy
O SINTEZĂ A LUCRĂRII PĂRINTELUI ARSENIE BOCA
1) AUTOBIOGRAFIA PĂRINTELUI ARSENIE
2) VIAŢA ŞI LUCRAREA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA
3) MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA - VOL 1
4) MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA - VOL 2
5) MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA - VOL 3
6) CUVINTE ALE PĂRINTELUI ARSENIE
7) FERICIREA DE A CUNOAŞTE CALEA
8) DESPRE DURERILE OAMENILOR
9) PRAVILA ALBĂ
10) TREPTE SPRE VIEŢUIREA ÎN MONAHISM
11) CUVINTE VII
12)
O SINTEZĂ A LUCRĂRII PĂRINTELUI ARSENIE BOCA
1) AUTOBIOGRAFIA PĂRINTELUI ARSENIE
2) VIAŢA ŞI LUCRAREA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA
3) MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA - VOL 1
4) MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA - VOL 2
5) MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA - VOL 3
6) CUVINTE ALE PĂRINTELUI ARSENIE
7) FERICIREA DE A CUNOAŞTE CALEA
8) DESPRE DURERILE OAMENILOR
9) PRAVILA ALBĂ
10) TREPTE SPRE VIEŢUIREA ÎN MONAHISM
11) CUVINTE VII
12)

More info:

Published by: djrexy on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2012

pdf

text

original

 
 
O SINTEZ
Ă
ALUCR 
Ă
RIIP
Ă
RINTELUIARSENIE BOCA
 
2
 
3
Cuvânt înainte
1
 
G
ă
si
ţ
i aici o seam
ă
de cuvinte, r 
ă
spuns la atâtea lacrimi...
ş
i unele
ş
i altele se adunaula m
ă
su
ţ
a Sfintei Spovedanii, unde mila lui Dumnezeu str 
ă
lucea în ele, ca soarele în picurii de rou
ă
.Str 
ă
lucirile acelea, prinse din lacrimi, împreun
ă
le d
ă
m
-
P
ă
rinte
ş
i p
ă
rin
ţ
i
-
înv
ăţă
turidin vreme urma
ş
ilor, în neam
ş
i în neam, ca s
ă
nu mai orbec
ă
iasc
ă
 
ş
i ei în noapteane
ş
tiin
ţ
ei
ş
i a lipsei de sfat, de unde vin toate relele, care chinuiesc pe oameni, întunec
ă
 vremile
ş
i crunt
ă
p
ă
mântul.Este
ş
i o cale mai senin
ă
: tr 
ă
irea înv
ăţă
turii cre
ş
tine în toat
ă
adâncimea ei
ş
i în toat
ă
 sinceritatea noastr 
ă
. Asta e singura cale sigur 
ă
, asta e C
ă
rarea.
D
ă
ruit
ă
cu p
ă
rinteasc
ă
iubire tuturor cititorilor
ş
i ostenitorilor.
(Arsenie Boca
)
 
În loc de introducere
De la început e bine s
ă
plec
ă
m cu câteva lucruri
ş
tiute
ş
i anume c
ă
: to
ţ
i oamenii, f 
ă
ă
 deosebire, suntem în acela
ş
i timp
ş
i fiii oamenilor 
ş
i fiii lui Dumnezeu (Ioan I, 12-13).Adic
ă
, dup
ă
trup suntem f 
ă
 pturi p
ă
mânte
ş
ti, iar dup
ă
duh f 
ă
 pturi cere
ş
ti, care îns
ă
  petrecem vremelnic în corturi p
ă
mânte
ş
ti (II Corinteni 5, 1). De la Dumnezeu ie
ş
im (IIoan 5, 19), petrecem pe p
ă
mânt o vreme
ş
i iar 
ăş
i la Dumnezeu ne întoarcem. Fericitcine se întoarce s-ajung
ă
iar Acas
ă
, rotunjind ocolul. Aceasta e c
ă
rarea.Unii îns
ă
nu se mai întorc... Sunt cei ce ascult
ă
de o vraj
ă
vr 
ă
 jma
şă
, care îi scoate dincale
ş
i-i încâlce
ş
te în lume cu pofte pieritoare. Vraja aceea, a p
ă
catului, cu vremea lesl
ă
 be
ş
te mintea
ş
i de a
ş
a fel le-o întoarce, încât ajung s
ă
zic
ă
ă
ului bine,
ş
i binelui r 
ă
u(Isaia 5,20),
ş
i nu mai vor s
ă
se întoarc
ă
. Vremea li se gat
ă
, puterea li se stinge
ş
i a
ş
a îi prinde noaptea (Ioan 9,4) - moartea - r 
ă
ma
ş
i r 
ă
t
ă
ci
ţ
i de Dumnezeu
ş
i neîntor 
ş
i Acas
ă
.Acesta este omul cel c
ă
zut între tâlhari, pe când se pogora din Ierusalim în Ierihon(Luca 10,30), adic
ă
Adam c
ă
zut din Rai în lumea aceasta, cu to
ţ
i urma
ş
ii lui. Pentru els-a pogorât din ceruri Samarineanul milostiv. El ne-a f 
ă
cut datori s
ă
 
ş
tim: ce suntem,cine ni-s P
ă
rin
ţ
ii, de unde venim, ce-i cu noi pe aici, cum s
ă
ne purt
ă
m într-o lume cuviclene primejdii, cine ne cheam
ă
Acas
ă
 
ş
i cine ne întinde momeli?C
ă
de la cârma mini
ţ
ii atârn
ă
încotro pornim
ş
i unde s
ă
ajungem.
{Carte de fa
ţă
încerac
ă
s
ă
cuprind
ă
o serie de c
ă
ţ
i scrise de P
ă
rintele Arsenie Boca sau despreP
ă
rintele Arsenie Boca. Aceste c
ă
ţ
i sunt: „Cuvinte Vii”, „Fericirea de a cunoa
ş
te calea”, „Pravila alb
ă
”,„Trepte spre vie
ţ
uirea în monahism”, trei volume cu „M
ă
rturi despre P
ă
rintele Arsenie Boca”, cincivolume „Despre durerile oamenilor”
ş
i din cartea „P
ă
rintele Arsenie Boca, mare îndrumator de suflete dinsec. XX – O sintez
ă
a gândirii P
ă
rintelui Arsenie în 800 de capete” s-a extras de la paginile 12-44
ş
i183-188}
1
Arsenie Boca,
 Fericirea de a cunoa
 ş
te calea,
ed. Credin
ţ
a Str 
ă
mo
ş
easc
ă
, 2006

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->