Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
"Dovišta" u Bosni

"Dovišta" u Bosni

Ratings: (0)|Views: 72|Likes:
Published by www.dini-islam.net
www.dini-islam.net
www.dini-islam.net

More info:

Published by: www.dini-islam.net on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2012

pdf

text

original

 
Povodom okupljanja na tzv. "dovištima": "Tiposavjetuj!"
Petak, 29 Svibanj 2009 08:52
PDF
 Hatib:
 Abdusamed Nasuf Bušatlić 
Zato mi ž
elimo da na ovaj način skrenemo pažnju i uputimo savjetBošnjacima, a prije svega predstavnicima Islamske zajednice, da se svičvrsto držimo Kur’ana i sunneta i da ne skrećemo sa staze na kojoj nas je ostavio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, jer samo dosljednimslijeđenjem sunneta mi potvujemo našu pripadnost islamu iostvarujemo dvostruku dobit i nagradu, na dunjaluku i na ahiretuMuhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je jedne prilike držao govorashabima i između ostaloga rekao im: ‘’Oporučujem vam bogobojaznostte poslušnost i pokornost vašim vođama ili imamima, pa makar vamvođa bio i abesinski rob. Ko od vas poživi poslije mene bit će svjedokmnogih razilaženja. Zbog toga vam oporučujem da se držite mogasunneta i sunneta pravovjernih halifa poslije mene. Čvrsto se togadržite, a čuvajte se novih stvari u vjeri, jer je svaka novina u vjerinovotarija, a svaka novotarija je zabluda.’’ (Ebu Davud i Tirmizi) Citiranihadis je upozorenje svim muslimanima do Sudnjega dana da se čuvajunovotarija u vjeri, jer je novotarija najveća opasnost za ummet i izvor jezla i zablude. Osim toga, u ovom hadisu, Muhammed, sallallahu alejhi vesellem, naređuje ummetu dosljedno slijeđenje sunneta, odnosnoAllahovog šerijata koji je, kako stoji u jednom ajetu, savršen i potpun i ukojem nema nikakvih manjkavosti. Sve što je dobro i korisno za ljude on je obuhvatio, i niko nema pravo ubacivati u islam nešto što mu nepripada pa makar se pozivao i na određenu korist koja se u toj novotarijikrije. Primjer Allahovog šerijata je kao primjer Nuhove lađe, onaj ko seukrca u tu lađu, bit će sigurno spašen, a onaj koji to odbije, utopit će se istradati. I kao što se istina i zabluda ne mogu nikada sresti na srediniputa, tako isto se ne mogu sresti i spojiti islam koji je Alla
h objavio inovotarije koje su ljudi protokom vremena uvodili i pripisivali islamu. Nažalost, i pored jasnih Allahovih, dž.š., i Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, upozorenja na opasnost i pogubnost novotarija, neki ljudi koji islamu pripadaju su,
iz samo njima poznatihrazloga, pokušali u čisto i nepatvoreno islamsko učenje i vjerovanjeubaciti različite vidove novotarija koje se u potpunosti kose sa islamom.Eklatantan primjer takvih novotarija su i tzv. dovta u Bosni iHercegovini koja su vremenom postala neodvojivi dio bošnjačko-islamske tradicije. I da stvar bude još gora, ta dovišta se svake godine,
1
 
početkom proljeća pa do kraja ljeta, zavisno o kojem se dovištu radi,organiziraju pod pokroviteljstvom Islamske zajednice u BiH iako takviobiča
 ji nemaju utemeljenje u islamu i nisu poznati nigdje drugo u islamskom svijetu.
Dovišta nikla na paganskim svetištima
U našim krajevima postoje mnoga mjesta koja se smatraju odabranim i blagoslovljenim i poznata su kao dovišta poput: Ajvatovice kod Prusca,
zatim Karići kod Vareša, Divičkod Zvornika, Buna u Blagaju kod Mostara, Dobre vode kod Foče,Brateljevka pećina kod Kladnja itd. Ako kažemo da su ta dovištanovotarija i da nemaju uporišta u islamu, kako su onda nastala i zašto suuvedena u praksu bosanskih muslimana!? Prije svega treba reći da je natemelju historijskih činjenica i podataka utvrđeno da se većinaspomenutih i nespomenutih dovišta u Bosni i Hercegovini nalazi namjestima nekadašnjih bogumilskih hiža. Naime, poznato je da Crkvabosanska nije imala sakralnih objekata i odlučno je zabranjivala njihovugradnju. Umjesto toga izabirana su mjesta u prirodi na otvorenom – ponekim tvrdnjama to su bila stara paganska svetišta. Ova mjesta su se još zvala i crkvišta. Po svemu sudeći, bogumilsko stanovništvo koje jeprimilo islam, zadržalo je sjećanje na ta mjesta pretvorivši ih u tzv.dovišta. Dove pod otvorenim nebom održavale su se u tačno određenedane u godini koji nisu bili vezani za hidžretski kalendar. Dove su upravilu održavane utorkom, pa ih je narod još zvao i dove ‘’utorkovače’’.Ono što je sa akaidskog stanovišta potpuno pogrešno i nedopustivo, jerpredstavlja udar na temelje islamskog vjerovanja, a na što rijetkipojedinci iz krovne vjerske institucije Bošnjaka skreću pažnju, jestečinjenica da većina onih koji posjećuju ova mjesta vjeruju da je ibadet unjima bolji od ibadeta na drugim mjestima, vjeruju naprimjer da kamenjena Ajvatovici krije u sebi čudotvornu moć, da liječi mnoge bolesti i da sena tom mjestu dova sigurno prima. Da stvar nije nimalo bezazlenasvjedoči i to što ljude koji posjećuju Ajvatovicu nazivaju hodočasnicima,a termin hodočasnik u arapskom jeziku ima samo jedno značenje –hadžija. Zato nije čudo što je Ajvatovica u narodu poznata i kao "MalaĆaba". Indolentan odnos i prešućivanje takvih pojava od strane Islamskezajednice u najmanju ruku je zabrinjavajući, jer to znači prešućivanjeopasnog sujevjerja koje je samo po sebi jedan vid neoprostivog grijeha –širka. Osim toga, predstavnicima Islamske zajednice poznato je, kakosmo već kazali, da mnogi historijski izvori, koji su vjerovatno i najbližiistini, govore da su sva dovišta u Bosni i Hercegovini samo naslijeđepaganske tradicije obojene islamom i islamskom terminologijom i da sunikla na najobičnijim narodnim predanjima i legendama. Tako mnogihistoričari kažu da je naprimjer Ajvaz-dedo bio bogumil, zapravo, jedanod čelnika Crkve bosanske. U svom poznatom djelu ''Historija bosanskihbogumila'', Salih Jalimam tvrdi da je historijski utvrđeno da je Ajvaz-dedobio bogumil zbog molitve na starobogumilskoj hiži, i zbog prefiksa
2
 
"dedo", jer su najviši bogumilski dostojanstvenici imali titulu "did, djed".Što se tiče Djevojačke pećine, ona je uz Ajvatovicu najveće dovište uBiH, a za nju je također vezana legenda o djevojci čiji se mezar nalazi nauzvišenju na kraju pećine. U narodu važi uvjerenje da umivanje vodomkoja curi niz zidove pećine donosi zdravlje.
Legende pune sujevjerja i širka
Slična se legenda veže i za dovište Dobre vode koje je smještenonedaleko od sela Zarudina u općini Foča. Naime, Dobre vode su unarodnoj legendi vezane za dvojicu ''evlija’’, šejha Murata i njegovogsina šejha Saliha čiji se mezari nalaze u turbetu koje je sagrađeno uzaseoku Zarudini. Bošnjaci svake godine idu na to dovište, jer suubijeđeni da je to blagoslovljena voda koja ima čudotvornu moć. Postojilegenda koja kaže da je jednog ljeta u vrijeme žetve i vrševine, Salih, sinšejha Murata, bio u vojsci tadašnje Turske carevine. Šejh Murat je vrhaožito na guvnu koje se nalazilo nešto ispod današnjeg turbeta. I kada jebio u pola vršaja, napustio je vršaj, uzeo je vile sa kojima je pretresao jošneovršeno žito i počeo da udara po koprivama i havdici ponikloj uzogradu. Kada se njegov sin Salih vratio sa fronta, nakon što su se is
 pitaliza zdravlje, šejh Murat je upitao sina kako je bilo na toj vojni. Sin Salih je odgovorio:"Babo, da onaj dan ne bi tvojih
vila, svi bismo izginuli." Dakle, šejhove‘’mubareć’’ vile spasile su tursku vojsku u odlučujućem momentu i onesu bile važnije od kompletnog naoružanja i silne turske vojske. Osim štoniko normalan neće povjerovati u ovu bajkovitu hićaju, jer je svojevrsninapad i uvreda za ljudski intelekt, ona je još upitnija sa čisto vjerskogaspekta, jer je puna širka i pripisivanja moći vilama koje se nalaze urukama nekakvog šejha. Pitamo se samo zbog čega su onda Turci išli utolike bitke i gubili vojnike kad su jednostavno sultani mogli angažiratišejhove da mlate vilama i grabljama po koprivama i halugama i priskrbitisebi sigurne pobjede. Očito je da su turski sultani i kapetani, a posebnoulema, bili daleko od vjerovanja u legende, a blizu prirodnog islamskogvjerovanja koje im nije dalo da se survaju u ponor sujevjerja.
Za svoj ummet najviše se bojim imama zabluđivača
Zašto s
e onda kod Bošnjaka vjera islam i njeni veličanstveni propisizamjenjuju kojekakvim običajima koji su daleko od vjere!? I zaštomuslimani, umjesto da zahvaljuju Allahu na blagodati islama, izmišljajunovotarije u vjeri od kojih nikakve koristi nemaju!? Jer
, onaj ko poznaje islami ko je osjetio slast života u okrilju Allahove upute, ni za šta na svijetu ne bi je mijenjao. To je lijepo objasnio Ibn Tejmijje kada je kazao: ‘’Onaj ko zna kakve su se sve novotarijeuvukle u vjeru, molitve, ibadete i praznike eh
lul-kitabija i drugih naroda i koliko ih
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->