Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
GMO Researchers Attacked, Evidence Denied, And a Population at Risk

GMO Researchers Attacked, Evidence Denied, And a Population at Risk

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by GodIsTruth
http://www.globalresearch.ca/gmo-researchers-attacked-evidence-denied-and-a-population-at-risk/
http://www.globalresearch.ca/gmo-researchers-attacked-evidence-denied-and-a-population-at-risk/

More info:

Published by: GodIsTruth on Sep 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

 
mihgliwapalw`c*`l
cuup;((}}}*mihgliwaalw`c*`l(mbh"waalw`caw"luul`nae"avdeaj`a"eajdae"lje"l"phpqiludhj"lu"wdn(
MBH Wapalw`cawp Luul`nae) Avdeaj`a Eajdae)lje l _hqiludhj lu Wdpn
 Gdhihmdpu Lwle _qp{uld cle bhwa uclj 0?? lwud`iap lje <7 ghhnpuh cdp `waedu lje }lp uca }hwie—p uh asawu dj cdp ﬌aie* Gqu }cajca l``deajuliit edp`hvawae uclu majaud`liit bhed﬌ae #MB$ fhheplwa eljmawhqp) ca ga`lba uca gdhua`c djeqpuwt—p gle"ght hpuaw `cdie) pauudjm lj aslbia fhw hucaw p`dajudpup ucdjndjm lghqugih}djm uca }cdpuia*
Dj uca alwit <44?) Ew* _q{uld }l l}lweae l %0 bdiidhj mwlju gtuca QN mhvawjbaju uh eadmj uca tuab fhw lfaut"uaudjm majaud`liit bhed﬌aehwmljdb #MBH$* Cd ualb dj`iqeae bhwa uclj 7? `dajudu }hwndjm lu ucwaafl`diduda) dj`iqedjm uca Wh}auu Djuduqua dj Lgaweaaj) P`huilje) uca uhpjquwdudhjli waalw`c ilg dj uca QN) lje cd abpihtaw fhw uca pwavdhq 01 talw*Uca waqiu hf _q{uld— }hwn }awa qpphae uh ga`hba uca wa|qdwae uaudjmpwhuh`hi fhw lii hf Aqwhpa*
Gqu }caj ca fae pqhpaeit clwbiapp MBhuluhap uh wlup) ucdjmp edej—u mh lp iljjae*
]ducdj kqu <? elt)
uca ljdblip eavaihae huajudliit wa"`lj`awhqp `aiimwh}uc) pbliiaw gwldjp) idvawp lje uapud`iap) lwudliit luwhcdae idvawp)lje elblmae dbbqja ptpuabp
* Bhwahvaw) uca `lqa }l libhu `awuldjitdea a﬏a`u fwhb uca pwh`a hf majaud` ajmdjaawdjm duaif* Dj hucaw }hwe) ucaMB fhhe hj uca blwnau) }cd`c lwa `waluae fwhb uca lba pwh`a) bdmcu clvadbdilw l﬏a`u hj cqblj*]duc pawbddhj fwhb cd edwa`uhw) _q{uld }l djuawvda}ae hj UV ljeaspwaae cd `hj`awj lghqu MB fhhe* Ca ga`lba l cawh lu cd djuduqua ‐ fhwu}h elt*
Ucaj `lba uca chja `liip fwhb uca wh"MBH wdba bdjdpuaw—phff`a uh uca djpuduqua—p edwa`uhw* Uca jasu bhwjdjm) _qp{uld }lp ﬌wae*Ca }lp pdiaj`ae }duc ucwalup hf l il}pqdu) cdp ualb }lp edpbljuiae) ljeuca whuh`hip javaw dbiabajuae* Cdp djpuduqua) uca gdhua`c djeqpuwt)lje uca QN mhvawjbaju) uhmaucaw ilqj`cae l pbalw `lbldmj uheapuwht _qp{uld—p waquludhj
* Lwple _q{uld) l} cd `lwaaw wqjdae gt gdm mhvawjbaju lje gdm lmwd"gqdjaga`lqa ca uhie uca uwquc lghqu MB fhheAvajuqliit) lj djvduludhj uh paln gafhwa _lwidlbaju idfuae cd mlm hweaw lje cdwaalw`c }l pqgidcae dj uca pwaudmdhq
 Ilj`au
* Jh dbdilw dj"eapuc uqedaclva tau uauae uca MB fhhe aluaj avawt elt gt Lbawd`lj*
MBH Waalw`caw Luul`nae) Avdeaj`a Eajdae) l***cuup;((}}}*mihgliwaalw`c*`l(mbh"waalw`caw"l***< hf =?4(<4(7?<7 <<;15 _B
 
Uwldi hf Eavlpuluae) Pdiaj`ae P`dajudpup
Uca uwalubaju hf Ew* _q{uld aju l `cdiidjm pwa`aeaju lwhqje uca }hwie* Gt7??<) Ja} [alilje _lwidlbaju babgaw Pqa Naemiat uhie uca 7??< Whtli@hbbddhj hf Dj|qdwt hj Majaud` Bhed﬌`ludhj; ’_awhjliit D clva gaaj`hjul`uae gt uaiapchja lje a"bldi gt l jqbgaw hf `dajudu }ch clva awdhq`hj`awj lghqu lpa`u hf uca waalw`c uclu d ulndjm pil`a * * * lje ucadj`waldjmit `iha uda uclu lwa eavaihpdjm gau}aaj `daj`a lje `hbbaw`a) gqu}ch lwa `hjvdj`ae uclu df ucat aspwa ucaa falw pqgid`it) avaj lu q`c l`hbbddhj* * * hw avaj df ucat lnae uca l}n}lwe lje edff`qiu |qaudhj) ucat}dii ga alae hqu hf ucadw djuduqudhj*‒Hj Papuabgaw 7) 7??4) uca pwaudmdhq khqwjli
 Jluqwa
l`njh}iaemae uclu ucawamqilw luul`n hj gdhua`c waalw`caw lwa hw`cauwluae gt l ’
ilwma gih`n hf p`dajudpup }ch eajdmwlua wapalw`c gt hucaw iamdudblua p`dajudpup dj l njaa"kawn)lwudplj) abhudhjli }lt uclu dp jhu caifqi dj levlj`djm njh}iaema lje dphqupdea uca dealip hf p`dajud﬌` dj|qdwt 
*‒Ucaa luul`n clva lii gqu uhppae djeapajeaju waalw`c djuh uca caliuc ljeajvdwhjbajuli dea"a﬏a`u hf MBH* L``hwedjm uh Qjdvawdut hf @lidfhwjdl luGawnaiat pwhfahw Dmjl`dh @clpail) ucawa d l ea fl`uh glj hj `dajudu’lndjm `awuldj |qaudhj lje ﬌jedjm `awuldj waqiu*‒ Ca lt) ’Du— vawt clwefhw q uh pqgidc dj ucd ﬌aie* _ahpia lwa `lwae*‒P`dajudu djvhivae dj waalw`c hj uca a﬏a`u hf MBH lwa gadjm ucwaluajaelje ﬌wae fwhb ucadw khg*Ew* @clwia Gajgwhhn) fhwbaw Asa`qudva Edwa`uhw hf uca Ghlwe hj Lmwd`qiuqwa hf uca Q*P* Jludhjli L`leabt hf P`daj`a) lde ca clpawhjliit phnaj }duc eh{aj hf `dajudu }ch ’
cle uh `hjuaje }duc ucdpgl`nilpc lje ucapa `hqjuaw luul`np uclu uca djeqpuwt qjialpcap hj p`dajudpupuclu ucat vda} lp l ucwalu*
Uca blkhwdut hf ucab mau hqu hf uca ﬌aie
* Ucablkhwdut hf ucab }dii jhu qu ucabpaivap) hw ucadw flbdidap) hw ucadw `lwaaw luuclu ndje hf wdpn lmldj
*‒ ca lde*
Djedlj Pqwaba @hqwu Qj`hvawp Wamqiluhwt P`lb
Dj Fagwqlwt 7??3) uca Djedlj Pqpwaba @hqwu lnae wajh}jae gdhihmdu _* B*Gclwmlvl uh avliqlua uca pwl`ud`a hf uca Majaud` Ajmdjaawdjm Lppwhvli@hbbduuaa #MAL@$* Ew* Gclwmlvl luuajeae baaudjm) uqedae qgbddhj) lje`hjqiuae bhwa uclj 6?? `dajud﬌` khqwjli fhw cd ljlitd* Lfuaw <? bhjuc ca`hj`iqeae uclu jhu hjit }l uca Djedlj lppwhvli tuab djlea|qlua) gqu jh MB`whp dj uca }hwie cle avaw gaaj pwhpawit avliqluae* Dj fl`u) hf uca 74 ed﬏awaju`luamhwda hf `dajud﬌` waalw`c uclu ca lde chqie ga `hjeq`uae uh pwhua`uuca ajvdwhjbaju lje pqgid` caliuc) hjit <?! cle gaaj leewaae* Gqu ucaauqeda }awa djequwt"fqjeae ‐ eadmjae h phhwit uclu Ew* Gclwmlvl eaabaeucab }hwucia* Ca lnae uca _wdba Bdjduaw lje Caliuc Bdjduaw uh djuduqua
MBH Waalw`caw Luul`nae) Avdeaj`a Eajdae) l***cuup;((}}}*mihgliwaalw`c*`l(mbh"waalw`caw"l***7 hf =?4(<4(7?<7 <<;15 _B
 
lj dbbaedlua bhwluhwdqb hj MBH qjudi lea|qlua uau `hqie ga `hbpiauae*]cdia luuajedjm uca MAL@) }cajavaw Ew* Gclwmlvl pwaajuae levawa ﬌jedjmlghqu MBH) uca bluawdli }l qbblwdit edbdae }duc uca uluabaju)
Uclu—p gaaj edp`waeduae
*‒ Du edej—u bluuaw }clu pwhbdjaju khqwjli hw cdmcit`waeajudliae `dajudu cle pqgidcae uca }hwn) uca waphja }l lquhblud`*]caj Ew* Gclwmlvl qgbduuae cd h}j waphwu hj uca MAL@) ucat uwdae uhed`waedu cdb dj uca lba }lt*Ew Gclwmlvl fhqje uclu jh MB `whp dj uca }hwie cle avaw gaaj pwhpawitavliqluae* Uca MAL@ luuabpuae uh phwuwlt cdb l ljud"mhvawjbaju) }cd`c }liqed`whq* Ew* Gclwmlvl cle awvae hj hvaw <?? mhvawjbaju `hbbduuaa)dj`iqedjm uca djuaiidmaj`a `hbbduuaa }cawa ca cle qjwauwd`uae l``a uha`wau mhvawjbaju eh`qbaju* Uca MAL@ lih `ildbae uclu ca cle jhaspawdaj`a pqgidcdjm EJL hw WJL waalw`c* Dj walidut) Ew* Gclwmlvl clepqgidcae bhwa waiavlju plpaw uclj lii uca MAL@ babgaw `hbgdjae*
Edwu Eh}j Qjeaw 
Apdeabdhihmdu Kqet @lwblj qae uh djvaudmlua hqugwaln hf edala fhw lulua mhvawjbaju dj Lquwlidl* Pca njh} uclu caliuc pwhgiab lh`dluae }ducMB fhhe bdmcu ga dbphdgia uh uwl`n hw ulna ea`lea uh ed`hvaw* Bhwahvaw)uca qpaw﬌`dli) chwu"uawb ljdbli faaedjm uqeda qqliit
eh jhu avliqluagdh`cabdpuwt) dbbqjhihmt) udppqa luchihmt) mqu fqj`udhj) idvaw fqj`udhj) lje ndejat fqj`udhj
) lje lwa uhh chwu uh uau fhw `lj`aw hwwapwheq`udva hw `cdie caliuc* Ew* @lwblj cl `wdud|qae uca MBH lppwhvlipwh`a hj gaclif hf uca _qgid` Caliuc Lh`dludhj hf Lquwlidl lje palnhpajit lghqu caw `hj`awj* L l waqiu) ca d wapaluaeit luul`nae* _wh"MBH`dajudu ucwaluajae ed`dpidjlwt l`udhj ucwhqmc caw Vd`a"@clj`aiihw) lje`dw`qiluae l eaflbluhwt iauuaw uh mhvawjbaju lje qjdvawdut hff`dli*@lwblj }l l}lweae l mwlju gt uca ]auawj Lquwlidl mhvawjbaju uh `hjeq`uhba hf uca fa} ihjm"uawb ljdbli faaedjm uqeda hj MBH* Lpplwajuit`hj`awjae lghqu }clu ca bdmcu ﬌je) MBH levh`lua }whua iauuaw uh ucamhvawjbaju eabljedjm uclu uca mwlju ga }ducewl}j* Hja `dajudu uwdae uh`hjvdj`a uca ]auawj Lquwlidl Lmwd`qiuqwa bdjduaw uclu qff`daju lfautwaalw`c cle gaaj `hjeq`uae lje ca chqie ucawafhwa `lj`ai uca mwlju* L cdavdeaj`a) ch}avaw) ca pwaajuae l waphwu qbblwd{djm hjit 6? MBH ljdblifaaedjm uqeda ‐ lj dj﬌jduadbli lbhqju hf waalw`c uh kqudft asphdjm ucaajudwa phpqiludhj uh MB fhhe* L `ihaw djvaudmludhj) ch}avaw) wavaliae uclu bhu hf uca 6? uqeda }awa jhulfaut uqeda lu lii* Ucat }awa pwheq`udhj uqeda) balqwdjm) fhw aslbpia) ucaljdbli— `lw`l }admcu*
Hjit 4 `hjuldjae elul lid`lgia uh cqbljcaliuc* Lje 6 hf uca 4 pch}ae levawpa a﬏a`up dj ljdblip uclu lua MB
MBH Waalw`caw Luul`nae) Avdeaj`a Eajdae) l***cuup;((}}}*mihgliwaalw`c*`l(mbh"waalw`caw"l***0 hf =?4(<4(7?<7 <<;15 _B

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->