Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fejlesztési területekhez feladatok

Fejlesztési területekhez feladatok

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 244 |Likes:
Published by Anytha0902

More info:

Published by: Anytha0902 on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
Foglalkozási ötletek fejlesztési területek szerint
Figyelemfejlesztés
 
Vizuális figyelem
 
Vizuális figyelem
: Mi változott?
Vizuális figyelem
: Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal)
Vizuális figyelem
: Kakukktojás játékok
Vizuális figyelem
: Melyik nem illik a sorba?
Vizuális figyelem
: Keresd az egyformákat!
Vizuális figyelem
: Pontok összekötése
Vizuális figyelem
: Építs ugyanilyet (pl. pálcikából, kockából stb.)
Vizuális figyelem
: Labirintus játék: térben papíron, mágnessel
Vizuális figyelem
: Tréfás képek
Vizuális figyelem
: Nagy képen kis részlet megtalálása
Vizuális figyelem
: Képek átmásolása
Vizuális figyelem
: Felvillantott képek, információk megfigyelése (látótér növelése)
Vizuális figyelem
:
Lényeges információ kiemelése szövegből, képekből
 
Vizuális figyelem
:
Figyelemmegosztás fejlesztése több egyidejű információ megadásával
 
Vizuális figyelem
:
Betűtáblában megadott betűk, szavak keresés
 
 Auditív figyelem
 Auditív figyelem:
Zörejek, hangok, beszéd hallgatása
 Auditív figyelem:
Kiemelt inger érzékelése, jelzése: taps, koppantás stb megbeszélt jelre, szóra
 Auditív figyelem:
Háttérzaj készítése számítógépen, kazettán pl. (témához illő effektek, zenei aláfestés,
ének,beszéd, állathangok, forgalom zaja stb.)
 Auditív figyelem:
Érzékelés, észlelés, tájékozódás
Percepció
 
A vizuomotoros készség fejlesztése
Célja
: az olvasás-, írás-, számolás, az ún. alapkultúrtechnikák elsajátítását megalapozó vizuális készségfejlesztése.
Feladata
:1. A testséma és az egyensúlyérzékelés fejlesztése
 
iránydifferenciálás
 
téri tájékozódás fejlesztése
Feladata
:
 
a testrészek tudatosítása;
 
az érzékszervek funkciójának ismerete;
 
mozgás, mozgásutánzás, egyensúlyérzékelés fejlesztése;
 
a téri helyzetek, viszonylatok észlelésének kialakítása;-bal-jobb irányok megkülönböztetése, a lateralitás fejlesztése;
 
a szimmetria felfedeztetése.2. A vizuális észlelés fejlesztése
 
szem-kéz koordináció fejlesztése
 
alakállandóság fejlesztése
 
 
alak-háttér felfogás fejlesztése
 
vizuális megfigyelő és elemző készség fejlesztése
Vizuális érzékelés, észlelés
Vizuális érzékelés, észlelés:
Azonosság, különbözőség észrevétetése tárgyakon.
 
Vizuális érzékelés, észlelés:
Azonosság, különbözőség észrevétetése síkban (feladatlapon).
 
Vizuális érzékelés, észlelés:
Kösd össze/jelöld az ugyanolyat!
Vizuális érzékelés, észlelés:
Színezd az egyformát egyforma színűre!
 
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alakállandóság (azonos formák különböző méretben, helyzetben)
 
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alakállandóság: a környezet formáinak alapformák szerinti osztályozása.
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alakállandóság: formák körbejárása (fölrajzolt forma körbejárása).
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alakállandóság: a formák méret, szín, anyag szerinti differenciálása.
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alakállandóság: „varázslás” az
alapformákból (az alapformák azonosításaa környezetben található tárgyakkal).
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alakállandóság: tárgyak formák karakterjegyeinek megismertetése.
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alakállandóság: a formák kitöltése (különböző techni
kák
 –
ragasztás,színezés stb. alkalmazásával).
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alakkonstancia, alak-
és formaállandóság: betűk, számok, ábrák felismerés
elforgatva, egymásra rajzolva, változó helyzetekben
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alakállandóság (azonos
formák különböző méretben, helyzetben)
 
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alak-háttér megkülönböztetése (mi bújt el?)
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alak-
háttér megkülönböztetése: tárgyak válogatással történő
elkülönítése.
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alak-hát
tér megkülönböztetése: tárgyak karakterjegyeik alapján történőelkülönítése környezetüktől.
 
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alak-
háttér megkülönböztetése: a vizuális mező tagolása.
 
Vizuális érzékelés, észlelés:
Alak-
háttér megkülönböztetése: „puzzle
-
 játékok”
összerakása.
Vizuális érzékelés, észlelés:
Szemfixációs gyakorlatok pl. elemlámpa fényének követése, mozgás,képek követése.
 A szem-kéz koordináció fejlesztése:
a szemfixáló mozgásának kialakítása.
 A szem-kéz koordináció fejlesztése
: balról jobbra tartó haladási iránytartás fejlesztése manipulációval.
 A szem-kéz koordináció fejlesztése
: a szem követő mozgásának fejlesztése.
 
 A szem-kéz koordináció fejlesztése:
irány és vonalkövetések.
Vizuális érzékelés, észlelés:
Reprodukciós gyakorlatok térben, síkban
Vizuális érzékelés, észlelés:
Rész-egész pl. kép, rajz kiegészítése, mozaik játékok, puzzle
Vizuális érzékelés, észlelés:
Gestalt-
látás (egységben látás) pl. formák, betűk, szavak, számok, képek
kiegészítése egésszé
Vizuális érzékelés, észlelés:
Vizuális ritmus követése, utánzása, folytatása
Vizuális érzékelés, észlelés:
Változás megfigyelése: hiányok pótlása minta alapján
 
 
 Auditív észlelés
 Auditív észlelés:
Légzésgyakorlat hangutánzással egybekötve
 Auditív észlelés:
Hangutánzás (állatok, járművek, zörejek
)
 Auditív észlelés:
Magánhangzók képzése hallás alapján
 Auditív észlelés:
Ritmus visszatapsolása, kopogása
 Auditív észlelés:
Suttogó gyakorlatok
 Auditív észlelés:
Hangfelismerés, hangdifferenciálás (zöngés-zöngétlen, zörej, hangszerek, hangok,hangos-halk, magas-mély, gyors-lassú, rövid-hosszú)
 Auditív észlelés:
Akusztikus és diszkriminációs gyakorlatok, játékok pl. szó kiegészítése egésszé, hang, szó, szótag
kihallása felolvasott, meghallgatott szövegből
 
 Auditív észlelés:
Akusztikus inger irányának észlelése
 Auditív észlelés:
Szekvenciák követése pl. hangok, szavak, mondatok ismétlése hallás után, hallási
sorrend elismétlése, ismétlőgyakorlatok játékosan.
 
 Auditív észlelés:
Számfogalom kialakítása, fejlesztése auditív megerősítéssel pl. kopogás, taps, egyéb
hangingerek leszámolása.
 Auditív észlelés:
Magánhangzók keresése (Kösd össze a képeket a nevében szereplő
magánhangzókkal!)
 Auditív észlelés: Auditív észlelés:
A hangok helyes formálása, hangoztatása.
 Auditív észlelés:
Betűk helyének meghatározása.
 
 Auditív észlelés:
Taktilis észlelés
 
Taktilis észlelés:
Hideg-meleg érzékeltetése
Taktilis észlelés:
Különféle formák, tárgyak felismerése tapintás alapján
Taktilis észlelés:
Mit rajzolok a hátadra, tenyeredbe?
Taktilis észlelés:
Recés anyagból kivágott formák felismerése csukott szemmel
Taktilis észlelés:
Egymástól markánsan eltérő formájú játékok csukott szemmel történő azonosítása.
 
Taktilis észlelés:
Megközelítőleg hasonló formájú tárgyak tapintással történő megkülönböztetése.
 
Taktilis észlelés:
Egymás arcának, kezének megkülönböztetése csukott szemmel.
Testséma kialakítása
Testséma kialakítása
: fő és résztestrészek, funkciójuk, saját test elhelyezése térben, tájékozódás a
saját testen
Testséma kialakítása
: Testrészek megérintése, megnevezése, mozgássor leutánzása
Testséma kialakítása:
Testrészek megérintése, megnevezése csukott szemmel
Testséma kialakítása:
 
Testrészek megérintése, megnevezése tükör előtt
 
Testséma kialakítása:
Hiányzó testrészek pótlása rajzon
Testséma kialakítása:
Testrészek és funkciójuk
Testsémafejlesztő gyakorlatok:
önmegfigyelési gyakorlatok tükör előtt;
 
Testsémafejlesztő gyakorlatok:
testrészek tudatosítása egyénileg, csoportosan,
Testsémafejlesztő 
gyakorlatok:
érintéssel, mozgatással, megnevezéssel;
Testsémafejlesztő gyakorlatok:
az önazonosítás fejlesztése, önarckép készítése;
Testsémafejlesztő gyakorlatok:
testrészek célzott stimulációja;
Testsémafejlesztő gyakorlatok:
hiány felismerési gyakorlatok egészalakos ábrán és fejen;
Testsémafejlesztő gyakorlatok:
a testrészekből történő ös
szeállítása síkban;
Testsémafejlesztő gyakorlatok:
testrészek, érzékszervek funkciója;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->