Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gradjansko 1 prirucnik Kreativni

Gradjansko 1 prirucnik Kreativni

Ratings: (0)|Views: 148 |Likes:
Published by Tomislav Perunicic
Prirucnik za gradjansko za 1. razred osnovne skole - Kreativni Centar
Prirucnik za gradjansko za 1. razred osnovne skole - Kreativni Centar

More info:

Published by: Tomislav Perunicic on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
1
 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
2
САДРЖАЈ
Увод..........................................................................................................................3Шта садржи радна свеска ......................................................................................5Зашто Чуварко ........................................................................................................7Употреба радне свеске у настави ..........................................................................8Напомена о оцењивању .......................................................................................26
 
УВОД
Поштовани наставници!
Пред вама је
Радна свеска за грађанско васпитање – сазнање о себи и другима
запрви разред основне школе која је настала, пре свега, из потребе да ученицимаомогућимо да забележе и сачувају битне моменте са наставе грађанског васпитањакоји се тичу њиховог личног развоја и напредовања. Такође, радна свеска ћенаставницима олакшати рад на самим часовима, а родитељима омогућити да сеупознају са садржајима којима се њихова деца баве у оквиру овог наставногпредмета. Радна свеска је креирана на основу програмских садржаја који суобјављени у
Службеном гласнику – Просветном гласнику РС 
бр. 10/04 од 12. августа2004. године и концепцији наставе по приручнику
Грађанско васпитање– сазнањеосеби и другима 1
Наде Игњатовић-Савић,који су наставници добијали на обукама зареализацију овог предмета.Према овој концепцији основни циљ наставе грађанског васпитања 1 јеподстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика првог разредаосновне школе. Активности које се изводе на часовима грађанског васпитања 1 требада им омогуће да примерено узрасту изграде сазнања, умења, способности ивредности,које ће бити основа за формирање самосталне, компетентне, одговорне икреативне личности која је отворена за договор и сарадњу, која поштује и себе идруге.У остваривању овако постављеног циља издваја се неколико основних задатака:– олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалнеинтеграције– успостављање и развијање односа другарства и сарадње савршњацима и одраслима;– подстицање развоја сазнања о себи, о сопственим осећањима и потребама,свести о личном идентитету и особености,самопоштовања и самопоуздања;– проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема,учењетехника за превладавање непријатних емоционалних стања– учење видовасамопотврђивања без агресивности и уз уважавање других;– подстицање групног рада,договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;– развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникацијеи вештина конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима;– развијање креативног изражавања;– упознавање ученика са дечјим правима;– подстицање и оспособљавање ученика за активну партиципацију у животушколе, при чему је битно да све што ученици раде буде из унутрашње, позитивнемотивације,а не због принуде и послушности засноване на страху.Предуслов за рад на овом предмету је да је наставник прошао одговарајућу обукуи да је усавршио способност непристрасног слушања и саосећајне комуникације такода може да се емпатијски повеже са оним што ученик осећа и жели, без уплитања
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Lucija liked this
Sandra Ilić liked this
ana68 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->