Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài toán tối đa hóa lợi nhuận

Bài toán tối đa hóa lợi nhuận

Ratings: (0)|Views: 689 |Likes:
Published by Hoa Phạm

More info:

Published by: Hoa Phạm on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
Bài toán tối đa hóa lợi nhuận
 
 
Ta có, doanh thu bằng
sản phẩm nhân với
. 
 
Lại có, chi phí sản xuất bao gồm chi phí thuê mướn nhân công và chi phí thuê vốn (giả định là hãng
 
đi vay để đầu tư mua máy móc và nguyên vật liệu). Chi phí thuê mướn nhân công lại bằng tiền côngnhân với số lượng lao động. Còn chi phí thuê vốn bằng lãi suất nhân với số tiền đi vay.
 
Từ đó,
tính lợi nhuận là:
 
Π=p×F(L,K)
-(wL+rK)
Trong vế phải của công thức trên, nhóm
 chính là doanh thu, còn nhóm 
chính là tổ
ng chiphí.
Tối đa hóa lợi nhuận chính là giải bài toán tính
cả hai vế của công thức nói trên lần lượn theo Lvà K, đồng thời cho
của Π theo L và K bằng 0.
 
Kết quả
 
Kết quả giải bài toán nói trên là
 
 
T
i thi
u hóa chi phí
T
i thi
u hóa chi phí 
là hành vi c
ủa ngườ
i s
n xu
t tìm m
t k
ế
t h
p t
ối ưu lượ
ng c
a cácy
s
n
 
tsao cho v
i m
p nh
ất để
 
đạt đượ
c m
t m
c s
ản lượ
ng m
ục tiêu đã xác đị
nh s
n.Kinh
 
t
h
c vi môphân tích hành vi t
i thi
u hóa chi phí c
ủa ngườ
i s
n xu
t b
ằng mô hình dưới đây.
 
Giả thiết
 
 
 Để cho đơn giản, giả định nhà sản xuất chỉ sử dụng hai yếu tố sản xuất là
  
. 
 
Giá của lao động là w, còn giá của vốn là r. Hai mức giá w và r là cố định.
 
 
Lượng lao động được sử dụng là L, và lượng vốn được sử dụng là K.
 
 
Chi phí để sản xuất là C và chỉ bao gồm chi phí cho hai loại yếu tố sản xuất nói trên. C = wL + rK =f(w, L, r, K). Hàm số này được gọi
 
hàm chi phí 
.
 
Sản lượng mục tiêu là Y cố định. Y = f(L,K)
 
Mô hình
C = min
K,L
wL + rK
với Y = f(L,K)
 
Tổ hợp L
*
và K
*
 
cho phép tối thiểu hóa chi phí để đạt được một sản lượng xác định trước.
 
Giải bài toán tối ưu hóa có ràng buộc trên cho ra kết quả là tỷ lệ biên thay thế kỹ thuật giữa hai yếutố sản xuất đúng bằng tỷ lệ giữa mức giá của hai yếu tố đó. Trên cơ sở đó, tính ra L
*
và K
*
là các
mức đầu vào tối ưu.
 
Minh họa bằng hình
 
Khi minh
họa bằng hình vẽ, lời giải tối ưu của bài toán trên chính là tiếp điểm của
(
 Đường đẳng lượ
ng
, trongkinh t
h
c vi mô,là t
p h
p các k
ế
t h
p gi
a nh
ngy
s
n
 
t
(đầu vào) để
 
đạt đượ
c cùng m
t m
c s
ản lượng (đầ
u ra)) và 
 (
 Đường đẳ
ngphí 
, trongkinh t
h
c vi mô,là t
p h
p các m
không đổ
pb
ràng bu
c khi
 
tìm cách k
ế
t h
p cácy
s
t
(đầu vào) để
s
tra m
c s
ản lượ
ng l
n nh
t.)
 Độ dốc của
 
đường đẳng lượng bằng
tỷ lệ biên thay thế kỹ thuật,còn độ dốc của đường đẳng phí bằng tỷ lệ giữamức giá của hai yếu tố sản xuất.
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
La Nguyên Phong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->