Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constructii Ancheta Publica Contr465

Constructii Ancheta Publica Contr465

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Cristina Ilie
fundatii, constructii, geotehnice
fundatii, constructii, geotehnice

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Cristina Ilie on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2015

pdf

text

original

 
 NORMATIV PRIVIND PROIECTAREAFUNDA
Ţ
IILOR DE SUPRAFA
ŢĂ
 
(revizuire Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct
ă
,indicativ NP 112-2004)
Faza 1: Redactarea I. Ancheta publica si sinteza observatiilor Contract nr. 465/2010Beneficiar: MDRTElaborator: Universitatea Tehnic
ă
 
de Construc
ţ
ii Bucure
ş
ti
2011
 
 
 1
CUPRINS
Pag.
GENERALITATI
3
PARTEA I.PROIECTAREA GEOTEHNICA
 
A FUNDA
Ţ
IILOR DE SUPRAFA
ŢĂ
 
3I.1 Scop
ş
i domenii de aplicare 3I.2 Defini
ţ
ii, nota
ţ
ii
ş
i simboluri 5I.3 Bazele proiect
ă
rii geotehnice 9I.3.1 Cerin
ţ
e generale 9I.3.2 Situa
ţ
ii de proiectare 11I.3.3 Durabilitate 11I.4 Proiectarea geotehnic
ă
prin calcul 11I.4.1 Generalit
ăţ
i 11I.4.2 Ac
ţ
iuni 12I.4.3 Parametrii geotehnici 13I.4.4 Date geometrice 14I.4.5 St
ă
ri limit
ă
ultime 14I.4.6 St
ă
ri limit
ă
de exploatare 16I.4.7 Abord
ă
ri de calcul 17I.5 Etapele preliminare ale proiect
ă
rii geotehnice 17I.5.1 Stabilirea adâncimii de fundare 17I.5.2 Alegerea tipului de funda
ţ
ie 18I.5.3 Alegerea metodei de calcul 19I.5.3.1 Criterii privind construc
ţ
ia 19I.5.3.2 Criterii privind terenul de fundare alc
ă
tuit din p
ă
mânturi 19I.5.3.3 Criterii de alegere a metodei de calcul 20I.6 Calculul la st
ă
ri limit
ă
ultime 20I.6.1 Capacitatea portanta 21I.6.1.1 Principii generale 21I.6.1.2 Metoda prescriptiva 22I.6.1.3 Metoda directa 23I.6.1.4 Metoda indirecta 25I.6.2 Rezisten
ţ
a la lunecare 25I.6.3 Stabilitatea general
ă
27I.7 Calculul la starea limit
ă
de exploatare normal
ă
27I.7.1 Generalit
ăţ
i 27I.7.2 Deplas
ă
ri
ş
i deforma
ţ
ii 28I.7.2.1 Tasarea absoluta 28I.7.2.2 Deplas
ă
ri
ş
i deforma
ţ
ii posibile 29I.7.2.3 Deplas
ă
ri
ş
i deforma
ţ
ii limit
ă
29I.7.3 Înc
ă
rcarea transmisa la teren 29I.7.4 Aria comprimat
ă
a bazei funda
ţ
iei 29I.8 Calculul la vibra
ţ
ii 30I.9 Funda
ţ
ii pe roci 30
PARTEA II.PROIECTAREA STRUCTURAL
Ă
A FUNDA
Ţ
IILOR DE SUPRAFA
ŢĂ
 
30II.1 Scop
ş
i domenii de aplicare 30II.2 Defini
ţ
ii, nota
ţ
ii
ş
i simboluri 31II.3 Cerinte generale privind proiectarea infrastructurilor 34II.3.1 Cerin
ţ
e privind proiectarea funda
ţ
iilor 34II.3.2 Cerin
ţ
e privind proiectarea substructurilor 34
 
 2II.3.3 Cerin
ţ
e privind proiectarea infrastructurilor 34II.4 Eforturi transmise infrastructurilor 35II.4.1 Prevederi generale 35II.4.2 Eforturi transmise infrastructurilor în gruparea de înc
ă
rc
ă
ri care con
ţ
ineac
ţ
iunea seismic
ă
 36II.5 Materiale utilizate la funda
ţ
ii 38II.6 Proiectarea funda
ţ
iilor izolate 38II.6.1 Funda
ţ
ii pentru stâlpi
ş
i pere
ţ
i de beton armat monolit 39II.6.2 Funda
ţ
ii pentru stâlpi de beton armat prefabrica
ţ
46II.6.2.1 Dimensiunile sec
ţ
iunilor de beton 46II.6.2.2 Pahare cu pere
ţ
i amprenta
ţ
i 47II.6.2.3 Pahare cu pere
ţ
i netezi 48II.6.3 Funda
ţ
ii pentru stâlpi metalici 51II.7 Proiectarea funda
ţ
iilor continue sub stâlpi sau pere
ţ
i 53II.7.1 Domeniul de aplicare 53II.7.2 Eforturi transmise funda
ţ
iilor de stâlpii
ş
i pere
ţ
ii structurali de beton armat 55II.7.3 Dimensionarea bazei funda
ţ
iilor 55II.7.4 Calculul eforturilor sec
ţ
ionale 55II.7.5 Funda
ţ
ii continue sub stâlpi 55II.7.5.1 Sec
ţ
iunea de beton 55II.7.5.2 Armarea funda
ţ
iilor 56II.7.6 Funda
ţ
ii continue sub pere
ţ
i structurali de beton armat 57II.7.7 Funda
ţ
ii continue sub pere
ţ
i structurali de zid
ă
rie 59II.7.7.1 Prevederi generale de alc
ă
tuire 59II.7.7.2 Funda
ţ
ii la cl
ă
diri amplasate pe teren de fundare favorabil în zone cuseismicitate
a
g
 
0,12
g
59II.7.7.3 Funda
ţ
ii la cl
ă
diri amplasate pe teren de fundare favorabil în zone cuseismicitate
a
g
> 0,12
g
62II.7.7.4 Dimensionarea funda
ţ
iilor 63II.7.7.5 Solu
ţ
ii de fundare la pere
ţ
i nestructurali 66II.7.5.6 Racordarea în trepte a funda
ţ
iilor având cote de fundare diferite 67II.7.7.7 Funda
ţ
ii la rosturi de tasare 68II.7.7.8 Funda
ţ
ii cu desc
ă
rc
ă
ri pe reazeme izolate 68II.8 Proiectarea radierelor de beton armat 69II. 8.1 Alc
ă
tuire general
ă
 
ş
i domenii de aplicare 69II.8.2 Elemente de proiectare a radierelor 72II.8.3 Elemente constructive 73II.8.4 Rosturi de turnare
ş
i m
ă
surile care trebuie prev
ă
zute în proiectare din punctulde vedere al rezisten
ţ
ei
ş
i tehnologiei de execu
ţ
ie74II.9 Infrastructuri 76II.9.1 Probleme generale 76II.9.2 Tipuri de infrastructuri 78II.9.2.1 Infrastructuri alc
ă
tuite doar din funda
ţ
ii 78II.9.2.2 Infrastructuri alc
ă
tuite din unul sau mai multe subsoluri
ş
i din funda
ţ
ii 79II.9.3 Determinarea eforturilor pentru calculul infrastructurii 79II.9.4. Indica
ţ
ii privind calculul eforturilor în elementele infrastructurii 79II.9.5 Dimensionarea elementelor infrastructurii 80II.9.5.1 Verificarea plan
ş
eelor 80II.9.5.2 Verificarea pere
ţ
ilor 80II.9.5.3 Verificarea pere
ţ
ilor în zonele de discontinuitate 81

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->