Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
2012. 09. 19. - Európai Duna Régió Stratégia - Rákóczi Szövetség - Péteri László előadása

2012. 09. 19. - Európai Duna Régió Stratégia - Rákóczi Szövetség - Péteri László előadása

Ratings: (0)|Views: 121 |Likes:

More info:

Published by: Reálzöldek Reális Zöldek Klub on Sep 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2012

pdf

text

original

 
1;71;21> [â|nqb Hçyuhù 7
 
‖Odfldhg|dc g L~fçqùh”
G L~fg nhpçhgyu|( pgor ðyyuncð|4
@dhrù-pðhornc cdm{hnz jgyufdyí|çyg N~qù{çagf( ây Mgorgqdqyuçodf4
 
‖N~qù{gb L~fg Qâobù Y|qg|âobg $ NLQY ’ 
Mgorgq L~fg4
 ’ 
 
Mgorgq Y|qg|âobg4”
[â|nqb Hçyuhù
 ’ 
A~lg{ny|( 1;71&;2&72& Qçcùiub Yuðpn|yâo
 
1;71;21> Qnçhby Uðhlnc Ch~a 1
N^QÙ[G
`df|dygaa`dhrùbfgcpíupçhgyu|ùb5
L~fgMgefgQgefg - Yugefg Nhag - DlnqgHdbqnOgqdffnPdhog - LdfLfrn{q
 
1;71;21> 9
N~qù{g `dhrùbfgc jgyufdyí|çyg 7&
N~qù{g `dhrùb( jgeùujg|ù iyg|dqfçb $ OA(
BQH( @( A( [H( FH( L( †J
4
N~qù{g `ŗaa `dhrùbfgc píupçhgyu|ùb
 
Píupçhgyu|ùcdf ç|pnun|ŗ |qgfyucdf|bfnf
-|çhby( fnmun|cðub( fnmun|b píubõ|jçhùug|dc'
Qgefg
 ’
Mgefg
 ’
L~fg |qgfyucdf|bfnf|çhbypíubõ|-jçhùug| $ Âyugcb-|nfonq 
 ’
@ncn|n-|nfonq cðuð||(g @qgfc-E~qg jnoryâonf âygu Gh|møjh-pðhorðf ç|*FH( L( G( YC( J(JQ( YQA( AO( Q( MD( ^G"
 ’
7221-;21>
Nor 71;; âpny çhdm
” mnopghùy~hçyg'''
 
Ogqdffn
 ’
Igfgh ln Ogqdffn
 ’
Igfgh l~Mblb *G|hgf|b Ùinçf
 ’
@ðhlcðub-|nfonq cðuð||( gMgyyb` Inf|qgh-df ç|*@"
L~fg
 ’ 
Qgefg píupçhgyu|ù
Nmhâcmŷ
 \qn~ij|hbfonf

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->