Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Khao Sat He Thong Ghep Kenh Luong 2 140mbs Siemen 20120722084257 31

Khao Sat He Thong Ghep Kenh Luong 2 140mbs Siemen 20120722084257 31

Ratings: (0)|Views: 95|Likes:
Published by Thoan Nguyen Van
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tp.HCM. THÁNG 3 - 2000 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA ĐIỆN
ĐỀ TÀI :

BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ

KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, LUỒNG 2 . . . 140MBIT/S SIEMENS

GVHD
SVTH

: HỒ VĂN CỪU
: NGUYỄN ĐỨC HƯNG

LỚP MSSV

: 95KĐĐ : 95101286

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐIỆN BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI : KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, L
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tp.HCM. THÁNG 3 - 2000 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA ĐIỆN
ĐỀ TÀI :

BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ

KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, LUỒNG 2 . . . 140MBIT/S SIEMENS

GVHD
SVTH

: HỒ VĂN CỪU
: NGUYỄN ĐỨC HƯNG

LỚP MSSV

: 95KĐĐ : 95101286

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐIỆN BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI : KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, L

More info:

Published by: Thoan Nguyen Van on Sep 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬTKHOA ĐIỆN 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 
ĐỀ TÀI :
KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, LUỒNG 2 . . . 140MBIT/SSIEMENS
GVHD : HỒ VĂN CỪU
SVTH : NGUYỄN ĐỨC HƯNG
LỚP : 95KĐĐMSSV: 95101286Tp.HCM. THÁNG 3 - 2000
 
 
 Luận Văn Tốt Nghiệp
Trang
2
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCMKHOA ĐIỆNBỘ MÔN ĐIỆN TỬ 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI :
KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP KÊNH, LUỒNG 2 …140MBIT/S
SIEMENS
Giáo viên hướng dẫn : HỒ VĂN CỪUSinh viên thực hiện : NGUYỄN ĐỨC HƯNGLp : 95KĐĐTp.HỒ CHÍ MINH.Tháng 3-2000
 
i Hc Quc Gia Tp.Hcm
Đố 
Cng Hòa Xã Hi Ch Ngha
ĩ 
 Vit Nam
 Trng i hc S phm K thut
ưĐọ ư
c lp - T do -
Đự 
 Hnh phúc
Thành ph H Chí Minh
--------oOo----------------oOo--------
KHOA : IN
Đ
B MÔN : IN T
Đ Ử 
NHIM V LUN VN TT
Ậ Ă
 NGHIP
H và tên :
 …………………………………………………………………………………………………………………………………Khóa : ………………….………………………………………………………………………………………………………………Ngành : ………………………………………………….………………………………………………………………………………
1.u đ lun vn :
Đề ậ ă
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.C s ban đu :
ơ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Ni dung các phn thuyt minh và tính toán :
ế 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.Các bn v và đ th :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.Các b phn hng dn :
ộ ậ ư
Phn
 ầ
H và tên cán b
………………………………………………………………………………………………………
 
 Luận Văn Tốt Nghiệp
Trang
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
beckam88 liked this
beckam88 liked this
beckam88 liked this
beckam88 liked this
beckam88 liked this
beckam88 liked this
Ku Nhỏ liked this
Linh Miu liked this
Hàng Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->