Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teledetectie Si Fotointerpretare Geografica

Teledetectie Si Fotointerpretare Geografica

Ratings: (0)|Views: 415 |Likes:
Published by L Grig

More info:

Published by: L Grig on Sep 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

 
 
TELEDETEC
Ţ
IE
Ş
IFOTOINTERPRETARE GEOGRAFIC
Ă
 
CURS 20091. INTRODUCERE
Cu un grad mare de generalitate, teledetec
ţ
ia este definit
ă
 ca fiind o tehnologie care permite ob
ţ
inerea de informa
ţ
iiasupra unor obiecte
ş
i fenomene f 
ă
r
ă
a intra în contactnemijlocit cu acestea. Teledetec
ţ
ia a fost definit
ă
în func
ţ
iede accentul care s-a pus pe o form
ă
sau alta a tehnologieirespective. În
Principiile privind teledetec
 ţ 
ia P
ă
mântuluidin spa
 ţ 
iu
adoptate de ONU, se poate citi:
Termenul teledetec
 ţ 
ie semnific
ă
perceperea din spa
 ţ 
iu asuprafe
 ţ 
ei P
ă
mântului, folosind propriet 
ăţ 
ile undelor electromagnetice emise, reflectate sau refractate deobiectele studiate, în scopul îmbun
ă
ăţ 
irii gestiuniiresurselor naturale
 ş
i utiliz
ă
rii terenurilor, precum
 ş
i pentru protec
 ţ 
ia mediului.
Fiind vorba de rezolu
ţ
iile tratatelor interna
ţ
ionale ale ONUprivind utilizarea pa
ş
nic
ă
a spa
ţ
iului extraterestru, înaceast
ă
defini
ţ
ie nu sunt amintite aplica
ţ
iile militare. În
 Remote sensing: principles and interpretation
, Floyd F.Sabirs (1978) arat
ă
c
ă
:
 
2
Teledetec
 ţ 
ia este
 ş
tiin
 ţ 
a culegerii, prelucr 
ă
rii
 ş
iinterpret 
ă
rii imaginilor care înregistreaz
ă
interac
 ţ 
iuneadintre energia electromagnetic
ă
 
 ş
i materie.
În prezent, cel mai adesea, teledetec
ţ
ia este asociat
ă
cuimaginile digitale preluate de senzori plasa
ţ
i pe sateli
ţ
i
ş
iprelucrate apoi prin intermediul calculatorului electronic.În
ţ
ara noastr
ă
primele înregistr
ă
ri de la sateli
ţ
ii NASA,respectiv sateli
ţ
ii Landsat I
ş
i II, au fost primite în anii1975-1976, când profesorul N. Oprescu, de la Facultatea deConstruc
ţ
ii din Bucure
ş
ti, a încheiat cu NASA un contractprivind e
ş
antionarea
ş
i supervizarea imaginilor care serefereau la
ţ
ara noastr
ă
. Astfel, mul
ţ
i cercet
ă
tori s-auocupat de acest domeniu în aceast
ă
perioad
ă
, cu toategreut
ăţ
ile inerente începutului, dar mai ales lipseiresurselor materiale
ş
i a dot
ă
rii tehnice. În ce prive
ş
tedefini
ţ
ia teledetec
ţ
iei, Cristian Vasile (1993) arat
ă
c
ă
:
Teledetec
 ţ 
ia este
 ş
tiin
 ţ 
a culegerii, prelucr 
ă
rii
 ş
iinterpret 
ă
rii imaginilor satelitare care înregistreaz
ă
 interac
 ţ 
iunea dintre energia undelor electromagnetice
 ş
isuprafa
 ţ 
a P
ă
mântului.
 Tehnologiile de teledetec
ţ
ie permit achizi
ţ
ia
ş
i analizadatelor specifice. Captarea de la distan
ţă
a datelor se facedin atmosfer
ă
sau din spa
ţ
iul cosmic, unde aparatura de înregistrare este trimis
ă
cu diverse mijloace de zbor:avioane, baloane, nave, sateli
ţ
i sau laboratoare cosmice. Înanul 1972 era lansat de c
ă
tre NASA primul satelit din seriaLandsat. Succesul deosebit în ce prive
ş
te utilizarea datelorob
ţ
inute în urma acestei misiuni, a condus la o dezvoltarecontinu
ă
a domeniului teledetec
ţ
iei. Au fost lansa
ţ
i încontinuare
ş
i al
ţ
i sateli
ţ
i de teledetec
ţ
ie, tot maiperforman
ţ
i, atât de c
ă
tre NASA, cât
ş
i de alte agen
ţ
ii.Astfel, Fran
ţ
a lanseaz
ă
seria sateli
ţ
ilor SPOT, India
 
3
lanseaz
ă
seria sateli
ţ
ilor IRS, Agen
ţ
ia European
ă
lanseaz
ă
 sateli
ţ
ii ERS, iar Rusia sateli
ţ
ii de spionaj COSMOS. Înacest fel, pân
ă
în prezent au fost lansa
ţ
i peste 4000 sateli
ţ
i,dintre care mai sunt în func
ţ
iune cca. 400. Anual suntlansa
ţ
i cca. 20 sateli
ţ
i, din care 3/4 sunt pentrutelecomunica
ţ
ie. Astfel, în prezent exist
ă
în spa
ţ
iul extra-atmosferic din jurul P
ă
mântului un mare num
ă
r deplatforme satelitare care sunt purt
ă
toare de senzori deteledetec
ţ
ie. Un alt domeniu de dezvoltare îl constituieplatformele aeriene, acestora fiindu-le proprii senzoriihiperspectrali, senzori caracteriza
ţ
i prin existen
ţ
a unuimare num
ă
r de benzi (canale) spectrale (frecvent peste 20).Platformele aeriene sunt instalate de obicei pe avioaneconstruite special pentru înregistr
ă
ri atât fotogrammetricecât
ş
i a celor multispectrale. Pentru diverse cercet
ă
ri define
ţ
e, pentru unele calibr
ă
ri sau e
ş
antion
ă
ri a diverselortipuri de suprafe
ţ
e de teren, camerele multispectrale se maiinstaleaz
ă
pe unele construc
ţ
ii înalte sau pe macarale. Noilegenera
ţ
ii de sateli
ţ
i echipa
ţ
i cu senzori de mare precizie vordeschide noi domenii de aplicabilitate teledetec
ţ
iei. Princoborârea rezolu
ţ
iei la 1 m sau mai pu
ţ
in, teledetec
ţ
ia seaproprie de performan
ţ
ele care erau specificefotogrammetriei. Odat
ă
cu dezvoltarea fotogrammetrieidigitale, grani
ţ
a dintre aplica
ţ
iile cartografice aleteledetec
ţ
iei
ş
i cele ale fotogrammetriei încep s
ă
seestompeze. Un avantaj deosebit al imaginilor deteledetec
ţ
ie îl constituie faptul c
ă
acestea se g
ă
sesc deja într-un format digital. O parte important
ă
a semnaleloremise sau reflectate de obiecte
ş
i fenomene const
ă
dinradia
ţ
ii luminoase care alc
ă
tuiesc imagini vizuale.Inventarea fotografiei a permis ca imaginile acestea s
ă
 poat
ă
fi înregistrate, imaginea fotografic
ă
putând fi

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mihai Nebunu liked this
Roxy Frumusika liked this
Larisa Lari liked this
Dan liked this
robydown liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->