Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Física Nuclear e Partículas Subnucleares - Capítulo 1 – S. S. Mizrahi & D. Galetti

Física Nuclear e Partículas Subnucleares - Capítulo 1 – S. S. Mizrahi & D. Galetti

Ratings: (0)|Views: 306|Likes:
Published by Salomon S. Mizrahi
Chapter 1 -- Introduction.
Nuclear Physics and Subnuclear Particles
A first course for undergraduate students.
In Portuguese, by S.S. Mizrahi & D. Galetti.
Chapter 1 -- Introduction.
Nuclear Physics and Subnuclear Particles
A first course for undergraduate students.
In Portuguese, by S.S. Mizrahi & D. Galetti.

More info:

Published by: Salomon S. Mizrahi on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Dl}çszbn <Hksqnczàän
< Hksqnczàän <
<+< Fçthdl kzdbjlq5 zgl qjsqnt}jdshvl ohtsôqhdl+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + <<+1 Knslàän j kngjkdblszql + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + <=<+4 Zkhclcjt cj glttl" jkjq`hl j }qn}qhjclcjt cj lb`zglt }lqsçdzblttzakzdbjlqjt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + <<<+3 ]jtn'lsóghdn j lazkcákdhl htnsô}hdl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + <:<+: Jkjq`hl kzdbjlq + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + <0<+6 ]lqsçdzblt tzakzdbjlqjt j jbjgjkslqjt5 zgl qjsqnt}jdshvl ohtsôqhdl+ + + + + 13<+0 L}åkchdj L5 L tjàän cj don|zj cj Qzsojqfnqc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4:<+? Ahabhn`ql
l + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 48<+8 Sjxsnt cj Fçthdl Kzdbjlq j cj ]lqsçdzblt Jbjgjkslqjtqjdngjkclcnt dngn bjhszql lchdhnklb.dng}bjgjkslq + + + + + + + + + + + + 3<
<+< Fçthdl kzdbjlq5 zgl qjsqnt}jdshvl ohtsôqhdl
L Fçthdl Kzdbjlq sqlsl cj zgl `qlkcj vlqhjclcj cj sjglt qjbldhnklcnt dng l klszqjulclt hksjqlàújt jksqj nt dnktshszhksjt cnt
kõdbjnt lsóghdnt
— |zj" kn |zj tj`zj" }ncjqj'gnt knt qjfjqhq l}jklt dngn
kõdbjnt
—" j dng }qn}qhjclcjt cnt fql`gjksnt qjtzbslksjtcj dnbhtújt cj
}lqsçdzblt tzalsóghdlt
" nz cj qlchlàän jbjdsqngl`kèshdl" dng kõdbjnt"j gjtgn cj kõdbjnt dng nzsqnt kõdbjnt+ Jg tçksjtj" l
klbhclcj cj tjz jtszcn è dng' }qjjkcjq l jtsqzszql kzdbjlq" cjtvjkclq dngn tjzt dnktshszhksjt hksjql`jg" jx}bhdlq ljtslahbhclcj kzdbjlq j" }nq 
g" l}qjtjkslq zgl sjnqhl `jqlb dnkchujksj dng nt clcntjg}çqhdnt+ N bjhsnq glht hksjqjttlcn }ncjqì jkdnksqlq kl hksjqkjs Yppp+ltjqdqhlclWzgl hgjktl |zlkshclcj cj hkfnqglàújt tnaqj n lttzksn" jt}jdhlbgjksj kn |zj chu qj't}jhsn í }lqsj ohtsôqhdl" nkcj slgaèg jtsì cht}nkçvjb l glhnqhl cnt lqsh`nt tjghklht|zj qj}nqslqlg lt cjtdnajqslt fzkclgjkslht" }ncjkcn slgaèg jkdnksqlq sqlczàújt }lql n hk`båt cj lqsh`nt nqh`hklbgjksj jtdqhsnt jg nzsqnt hchnglt+L
g cj dnkczuhq n bjhsnq kl dqnknbn`hl clt cjtdnajqslt j lvlkànt cl Fçthdl Kz'dbjlq" flqjgnt l|zh zgl aqjvj qjsqnt}jdshvl ohtsôqhdl clt }qhkdh}lht jsl}lt cn tjz<
Ghuqloh & @lbjssh
 
1 Dl}çszbn <+ Hksqnczàäncjtjkvnbvhgjksn+ Kjttj tjkshcn" zgl }jq`zksl }jqshkjksj }ncjqhl tjq fjhsl5 \zlbfnh n jvjksn cjsjqghklksj |zj }ncjqhl tjq dnkthcjqlcn" cj lb`zgl fnqgl" dngn zgglqdn hkhdhlb }lql l Fçthdl Kzdbjlq> Cj flsn" l }lqshq cn
klb cn tèdzbn _H_" gzhslt }jt|zhtlt j cjtdnajqslt fnqlg fjhslt j sjnqhlt fnqlg }qn}ntslt snclt hg}nqslksjtj hksjq'qjbldhnklclt —" j ch
dhbgjksj tjqhl }nttçvjb l}nkslq zg õkhdn jvjksn" j slg' }nzdn
xlq zgl õkhdl clsl" gjtgn jg zgl qjdnktsqzàän ohtsôqhdl tjg n qh`nq |zjtjqhl jxh`hcn }nq zg ohtsnqhlcnq cj dhåkdhlt+ Lhkcl ltthg" tngnt sjkslcnt l
xlq cnhtgngjksnt jt}jdç
dnt |zlkcn ndnqqjqlg ldnksjdhgjksnt glht glqdlksjt5 jg <8<<"|zlkcn fnh }qn}ntsn" dng altj jg qjtzbslcnt jx}jqhgjkslht j lkìbhtjt |zlkshslshvlt" n }qhgjhqn gncjbn cn ìsngn |zj }qn}zkol l jxhtsåkdhl cj zg kõdbjn cj slglkon
khsnj jg <841" |zlkcn n kåzsqnk fnh cjtdnajqsn
<
" n |zj }jqghshz l jblanqlàän cl }qhgjhqlsjnqhl cn kõdbjn+N fçthdn
Jqkjts Qzsojqfnqc
/]K\'<8=?(
1
hkfjqhz l jxhtsåkdhl cn kõdbjn lsóghdnj cjsjqghknz n tjz slglkon l}ôt lklbhtlq nt qjtzbslcnt jx}jqhgjkslht nashcnt }jbntfçthdnt
Olkt @jh`jq
j
Jqkjts Glqtcjk
" |zj sqlalbolvlg jg tjz blanqlsôqhn kl Zkh'vjqthclcj cj Glkdojtsjq+ Jg jttåkdhl" nt jx}jqhgjksnt dnkthtshlg jg flujq hkdhchq  }lqsçdzblt
μ
/}ntsjqhnqgjksj hcjksh
dlclt dngn ìsngnt hnkhulcnt cn jbjgjksn oèbhn(" }qnvjkhjksjt cj zgl fnksj qlchnlshvl" tnaqj fnbolt gjsìbhdlt gzhsn
klt" dng djqdl cj
3
ºg
/< ghdqógjsqn
7 <=
6
g
( cj jt}jttzql" j jtszclq nt }lcqújt cj jt}lbolgjksnclt
μ
‘t+ Jg <8=8" Qzsojqfnqc olvhl tz`jqhcn sjkslq cjsjdslq }lqsçdzblt
μ
cj
jshclt jg`qlkcjt ák`zbnt+ ]nzdnt chltcj}nht cl tz`jtsän jbjt n hkfnqglqlgY<W |zj olvhlg dnk'tj`zhcn natjqvlq |zj zgl }j|zjkl fqlàän /< 5 1= ===( cj
μ
‘t jql jt}lbolcl jg ák`zbntsqltjhqnt /ák`zbn }nblq 
ο ; ύ.
1
(
4
+ Jtsl dnktslslàän jg}çqhdl fnh cj fzkclgjkslb hg' }nqsákdhl }lql |zj" jg <8<<" Qzsojqfnqc }zcjttj jkzkdhlq l tzl sjnqhl tnaqj l jtsqzszqllsóghdl+ Kl Fh`zql <+< sjgnt zgl qj}qjtjkslàän }hdsôqhdl cj }lqsçdzblt
μ
hkdhchkcntnaqj zg lbvn j }nttçvjht sqlejsôqhlt jg chvjqtnt ák`zbnt cj jt}lbolgjksn+L dnkdj}àän cnghklksj lsè <8<< jtslvl lkdnqlcl kn gncjbn lsóghdn cj
Entj}oEnok Songtnk /
]KF ' <8=6
(
3
" nkcj l dlq`l }nthshvl jtslqhl zkhfnqgjgjksj chtsqhazçcljg zgl jtfjql cn slglkon cn ìsngn9 dìbdzbnt }qjdhtnt hkchdlvlg |zj" kjttl dnk
`z'qlàän" lcj
jxäncjzgl}lqsçdzbl
μ
qjtzbslqhlcjbsh}bntjt}lbolgjksntjncjtvhnsn'slb" qjblshvlgjksj í sqlejsôqhl hkhdhlb" cjvjqhl tjq }j|zjkn+ ]nqèg" jtsj qjtzbslcn sjôqhdnjksqlvl jg dnksqlchàän dng nt clcnt |zj }qnvhkolg clt gjchàújt fjhslt }nq @jh`jq j
<
N }jqçncn jksqj <8<< j <841 }ncjqhl tjq dolglcn cj jql }qè'Fçthdl Kzdbjlq" }nht nt dnkojdhgjksnttnaqj l jtsqzszql cn kõdbjn j tjzt dnktshszhksjt jqlg lhkcl vl`nt" jxhtshkcn l}jklt oh}ôsjtjt j dnkejdszqlt+
1
Blzqjlcn dng n ]qåghn Knajb cj\zçghdl jg <8=?+ Cnqlvlksj" l th`bl ]K\'xxxx nz ]KF'xxxx" ln blcncj zg kngj nz kngjt" hkchdlqì |zj lt }jttnlt dhslclt qjdjajqlg n }qåghn Knajb jg \zçghdl nz Fçthdl" knlkn xxxx+
4
]lql tj sjq zgl hcèhl clt fqlàújt jkvnbvhclt" nt lzsnqjt qj}nqslg
<
5
< ===
μ
³t dng cjtvhnt jg zgák`zbn kn hksjqvlbn /
=
=
"
8=
=
( j
<
5
1== ===
}lql /
<:=
=
"
<?=
=
(+
3
Jg <8<=" Songtnk — n gjtgn |zj cjtdnaqhz n jbèsqnk — }qn}ót n dolglcn gncjbn cj ‒}zchg cjlgjhxl‗ }lql n ìsngn+ Jtsj fnh dnkdjahcn dngn zgl jtfjql dng glttl dnksjkcn zgl dlq`l jbèsqhdl }nthshvlzkhfnqgjgjksj chtsqhazçcl j nt jbèsqnkt" naejsnt }nkszlht cj dlq`l jbèsqhdl kj`lshvl"
dlg chtsqhazçcnt kjttljtfjql dngn lgjhxlt jg zg }zchg+ L dlq`l snslb è jksän kzbl" lttj`zqlkcn'tj" }nqslksn" |zj n ìsngn èjbjsqhdlgjksj kjzsqn" cj ldnqcn dng n |zj tj tlahl jksän+ Jtsj gncjbn fnql tz`jqhcn kn hkçdhn cn tèdzbn __ }nq 
Bnqc Qlbjh`o
+
Ghuqloh & @lbjssh
 
<+< Fçthdl kzdbjlq5 zgl qjsqnt}jdshvl ohtsôqhdl 4Fh`zql <+<5
Lb`zglt }nzdlt
μ
‘t tän jt}lbolclt jg ák`zbnt sqltjhqnt+
Glqtcjk+ Jblt hkchdlvlg |zj l fnqàl |zj jt}lbolvl zgl }lqsçdzbl
μ
" j |zj jql qjt}nk'tìvjb }jblt `qlkcjt cj
jxújt" tj nqh`hklqhl cj zgl õkhdl dnbhtän cjvhcl l zgl }lqsçdzblgltthvl
:
" dng dlq`l jbèsqhdl }nthshvl" |zj jtslqhl dnk
klcl kn djksqn cn ìsngn" jgzgl qj`hän ajg gjknq |zj n tjz slglkon" j kän cjvhcn í tngl cj vìqhnt }j|zjkntjt}lbolgjksnt+Jgcnhtlqsh`nttjghklhtY1W" }zabhdlcntjg<8<<j<8<3"Qzsojqfnqcqjfzsnzngnc'jbn lsóghdn cj Songtnk" tzatshszhkcn'n }jbn tjz }qô}qhn" kn |zlb nt jbèsqnkt nqahslqhlgzg kõdbjn dlqqj`lcn }nthshvlgjksj — jg lklbn`hl lnt }blkjslt jg snqkn cn Tnb — thsz'lcn kn djksqn cn ìsngn+ N jt}lbolgjksn cj
μ
‘t l `qlkcjt ák`zbnt ndnqqj |zlkcn jtsltdoj`lg ajg }jqsn cn kõdbjn" j l glhnqhl clt
μ
‘t kän tnfqj jt}lbolgjksn }nq|zj lsqlv'jttl qj`hújt cjksqn cn ìsngn |zj tän abhkclclt }jbnt jbèsqnkt" tjkshkcn" }nqslksn" ajggjknt hksjktlgjksj lt fnqàlt clt dlq`lt kzdbjlqjt+ Kjtsj tjkshcn" cjvj'tj l}nkslq |zj
Olkslqn Kl`lnil
olvhl }qn}ntsn zg ‒gncjbn tlszqkhlkn‗ /zg gncjbn hkt}hqlcn jgzgl }qn}ntsl cj
Elgjt Dbjqi Glxpjbb
( }lql n ìsngn jg <8=3" jganql jtsj gncjbndnkthcjqj" j|zhvndlclgjksj" |zj l qlchlàän jghshcl }jbn ìsngn }qnvèg cn gnvhgjksngjdákhdn cnt lkèht cj jbèsqnkt j l qlchnlshvhclcj ajsl dnqqjt}nkcl í qz}szql cj zgcjttjt lkèht
6
+Nt cjtvhnt clt sqlejsôqhlt clt
μ
³t tän dlztlcnt }nq zgl fnqàl qj}zbthvl djksqlbcj klszqjul dnzbngahlkl dzel jkjq`hl }nsjkdhlb è
/1
j
(/
Uj
(
.q
" nkcj n flsnq 
1
j
dnq'qjt}nkcj í dlq`l jbèsqhdl cl
μ
"
Uj
è l dlq`l jbèsqhdl cn kõdbjn /
j
è l dlq`l jbèsqhdlcn jbèsqnk("
q
è l chtsákdhl jksqj l }lqsçdzbl
μ
j n djksqn jt}lbolcnq kn qjfjqjkdhlb cn
:
Jganql l }lblvql gltthvl kän tjel jkdnksqlcl knt chdhnkìqhnt cl bçk`zl }nqsz`zjtl" kôt l ztlqjgntqj`zblqgjksj dng n tjkshcn cj !dng glttl!+
6
Jg tjz sqlalbon" Kl`lnil chu |zj n tjz gncjbn l}qjtjksl jtslahbhclcj j chfjqj cn gncjbn tlszqkhlkn cjGlxpjbb" }nq dnkthcjqlq |zj lt }lqsçdzblt kj`lshvlgjksj dlqqj`lclt" chtsqhazçclt jg zg dçqdzbn" tj qj}jbjg"jg dnksqltsj dng glttlt cj tlsèbhsjt" |zj tj lsqljg
Y4W
+ Cn }nksn cj vhtsl ohtsôqhdn" lksjqhnqgjksj" eì jg<8=<"
Ejlk Al}shtsj ]jqqhk
olvhl }qn}ntsn zg gncjbn kõdbjn'}blkjsìqhn }lql n ìsngn
Y3W
+
Ghuqloh & @lbjssh

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lutrento liked this
David Gonzalez liked this
Sun Rise liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->