Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cennetin Özellikleri

Cennetin Özellikleri

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by abu1hasan
Cennet hakkındaki sözümüz -Allah Teâlâ'nın izniyle- O'nun kitabı Kur'an-ı Kerim'den: Cenneti, cennet nimetlerini ve cennetlikleri yaratan Allah Teâlâ ile Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnette geldiği üzere, cennete giren ve ayakları cennet toprağının üzerine basan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in haberleri hakkında olacaktır.
Cennet hakkındaki sözümüz -Allah Teâlâ'nın izniyle- O'nun kitabı Kur'an-ı Kerim'den: Cenneti, cennet nimetlerini ve cennetlikleri yaratan Allah Teâlâ ile Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnette geldiği üzere, cennete giren ve ayakları cennet toprağının üzerine basan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in haberleri hakkında olacaktır.

More info:

Published by: abu1hasan on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

 
 
CENNET
İ
N ÖZELL
İ
KLER
İ
 
[
Türkçe
]
 
 ﳉ
 
]
ﱰ 
[
Muhammed b.
İ
brahim et-Tuveycrî
 ﳚ
 
 ﳏ
 Terceme: Muhammed
Ş
ahin
 ﲨ
:
ﲔ 
 
 ﳏ
Tetkik eden: Ümmü Nebil
:
 
Rabva Semti
İ
smî Dâvet Bürosu-Riyad
 
 ﳉ
 
 
 ﳌ
1429 - 2008
 
 
 
1
 
 
Cennet:
Allah Teâlâ'n
ı
n, âhirette, îmân eden erkekler ve îmâneden kad
ı
nlar için haz
ı
rlam
ış
oldu
ğ
u selâm yurdudur.
 
Cennet hakk
ı
ndaki sözümüz -Allah Teâlâ'n
ı
n izniyle- O'nun kitab
ı
 Kur'an-
ı
Kerim'den: Cenneti, cennet nimetlerini ve cennetlikleri yaratanAllah Teâlâ ile Kur'an-
ı
Kerim ve sahih sünnette geldi
ğ
i üzere, cennetegiren ve ayaklar
ı
cennet topra
ğı
n
ı
n üzerine basan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in haberleri hakk
ı
nda olacakt
ı
r.
 
Cennetin en çok bilinen isimleri:
Cennet, zât
ı
nda birdir ama s
ı
fatlar
ı
nda türlü türlüdür.Cennetin ençok bilinen isimlerinden baz
ı
lar
ı
 
ş
unlard
ı
r:
1. Cennet
Nitekim Allah Tlâ cennet hakk
ı
nda
ş
öyle buyurmu
ş
tur:
[
 
±
 
°
 
¯
 
®
 
¬
 
«
 
ª
© 
¨
 
§
 
¦
 
¼
 
»
 
º
 
¹
¸µ ´
³
 
²
Z
 
] :
 
[
 
"
İş
te bunlar, Allah'
ı
n
(koydu
ğ
u)
s
ı
n
ı
rlard
ı
r.
 
Kim, Allah’a ve elçisineitaat ederse, Allah onu, alt
ı
ndan
ı
rmaklar akan cennetlere ebedîkalmak üzere koyar
(yerle
ş
tirir)
.
İş
te büyük kurtulu
ş
, budur."
1
 2. Firdevs cennetleri
Nitekim Allah Teâlâ Firdevs cennetleri hakk
ı
nda
ş
öyle buyurmu
ş
tur:
[
»
 
º
 
¹
¸ µ ´
³
 
²
 
±
 
°
Z
 
] :
[
 
"Îmân edip iyi davran
ış
larda bulunanlara gelince, onlar içinmakam olarak Firdevs cennetleri vard
ı
r."
2
 3. Adn cenneti
1
Nisâ Sûresi: 13
2
Kehf Sûresi: 107
 
 
2
Nitekim Allah Tlâ Adn cenneti hakk
ı
nda
ş
öyle buyurmu
ş
tur:
[
j i h g f e d c b a ` _^ ]
Z
] :
 – 
[
"
(Ey Peygamber!)
İş
te bu
(Kur'an, sen ve kavmin için)
, bir zikir
( vebir
ş
eref)
dir.
Ş
üphesiz Allah’a kar
şı
gelmekten sak
ı
nanlara
(takvâehline, nezdimizde)
güzel bir âk
ı
bet vard
ı
r.
(O güzel âkibet,)
kap
ı
lar
ı
 yaln
ı
zca kendileri için aç
ı
lm
ış
olan Adn cennetleridir."
1
 4. Ebedîlik cenneti
Nitekim Allah Teâlâ Ebedîlik cenneti hakk
ı
nda
ş
öyle buyurmu
ş
tur:
[
J I H GF E D C B A @ ? >L K
Z
] :
[
 
"
(Ey Peygamber! Onlara)
de ki:
(Size anlat
ı
lan)
bu
(cehennem)
midaha iyi, yoksa
(Rablerinden korkan)
takvâ sahiplerine vâdolunanebedîlik cenneti mi? Oras
ı
,
(amellerine kar
şı
l
ı
k olarak)
onlar için birmükâfat ve
(âhirette necekleri)
bir var
ış
yeridir."
2
 5. Naîm cennetleri (nimetleri kal
ı
c
ı
olan cennetler)
Nitekim Allah Tlâ Naîm cennetleri hakk
ı
nda
ş
öyle buyurmu
ş
tur:
[
n m l k j i h g f
Z
]
ﲈ 
 :
[
"
Ş
üphesiz îmân edip güzel davran
ış
larda bulunanlara, naîmcennetleri
(nimetleri kal
ı
c
ı
olan cennetler)
vard
ı
r."
3
 6. Me'vâ cenneti
Nitekim Allah Tlâ Me'vâ cenneti hakk
ı
nda
ş
öyle buyurmu
ş
tur:
[
µ ´
³
 
²
 
±
 
°
 
¯
 
®
 
¬
 
«
 
ª
© 
Z
]:
[
 
"Îmân edip güzel davran
ış
larda bulunanlara gelince, onlara
(dünyada)
yapt
ı
klar
ı
na kar
şı
l
ı
k olarak s
ığı
nacak
(ve misâfir kalacak)
lar
ı
 Me’vâ cennetleri vard
ı
r."
4
 7. Selâm (her türlü istenmeyen
ş
eyden selâmette olma) yurdu
1
Sâd Sûresi: 49-50
2
Furkan Sûresi: 15
3
Lokman Sûresi: 8
4
Secde Sûresi: 19

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->