Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista de Psiho 2010

Revista de Psiho 2010

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by Fusa Adrian-Manuel

More info:

Published by: Fusa Adrian-Manuel on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
REVISTA DE PSIHOLOGIE
Tomul 56 2010 Nr. 1–2
SUMAR 
STUDII ŞI CERCETĂRI 
ALEXANDRU D. IORDAN, Funcţia executivă concept şi modelare..................................... 7BEATRICE BALGIU, Sindromul burnout ca funcţie a personalităţii şi creativităţii................. 21MARIA NEAGOE, CĂTĂLIN ANDREI NEAGOE, Problema cogniţiei în psihologie. IV..... 33MIHAI ANIŢEI, VIOREL PAŞCA, Aplicaţii ale noilor tehnologii de imagistică corticală îndetecţia comportamentului simulat.................................................................................. 49ELENA STĂNCULESCU, Studiu privind starea de bine subiectivă a profesorilor din învăţământul preuniversitar................................................................................................................... 63VIRGINIA ROTĂRESCU, ALEXANDRU VLAD CIUREA, Stresul psihic în tumorile cranio-cerebrale.......................................................................................................................... 75HORIA PITARIU, CLAUDIA RUS, Stresul ocupaţional în condiţiile actualei crize economice:date comparative din două organizaţii............................................................................. 91IOANA LEPĂDATU, Self-talk-ul, o abilitate mentală.............................................................. 111MIHAELA CHRAIF, Percepţia valorilor culturii organizaţionale sub impactul crizei economice îndepartamentul credite dintr-o unitate bancară.................................................................. 123
 PUNCTE DE VEDERE 
ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, Instanţa psihologică de comunicare................................................ 137DELIA ELENA MATEIAŞ, School climate.............................................................................. 143ANDRA BOLOHAN, O abordare eclectică în psihoterapia tulburărilor anxioase..................... 149GABRIEL UNGUREANU, Psihologia branding-ului, o ştiinţă de graniţă în plin avânt............ 161
CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
 
BEATRICE ADRIANA BALGIU, VICTOR ADÎR,
Comunicare interpersonală. Perspectiveteoretice şi strategii practice
, Bucureşti, Editura Printech, 2009, 184 p. (
Georgeta Preda
)... 169
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 
Un demi-siècle de psychosociologie – Héritage et perspectives. Colloque CIRFIP, 4, 5 et6 Juin, 2009, Paris (
 Adrian Neculau
)............................................................................... 171
Rev. Psih., t. 56, nr. 1–2, p. 1–178, Bucureşti, ianuarie – iunie 2010
 
REVISTA DE PSIHOLOGIE
(JOURNAL OF PSYCHOLOGY)
Vol. 56 2010 Nos. 1–2
CONTENTS
STUDIES AND RESEARCHES 
ALEXANDRU D. IORDAN, The executive function concept and modelling........................ 7BEATRICE BALGIU, Burnout syndrome as function of personality and creativity................. 21MARIA NEAGOE, CĂTĂLIN ANDREI NEAGOE, The problem of cognition in psychology. IV... 33MIHAI ANIŢEI, VIOREL PAŞCA, Applications of the new techniques of the cortical imageryto detect the simulated behaviour.................................................................................... 49ELENA STĂNCULESCU, Secondary and high school teachers’ subjective well-being........... 63VIRGINIA ROTĂRESCU, ALEXANDRU VLAD CIUREA, Psychological stress in cerebraltumors.............................................................................................................................. 75HORIA PITARIU, CLAUDIA RUS, Occupational stress during this economic crisis: comparativedata from two organizations............................................................................................ 91IOANA LEPĂDATU, Self-talk, a mental ability....................................................................... 111MIHAELA CHRAIF, The perception of organizational culture values during economic crisesin banking loan department............................................................................................. 123
 POINTS OF VIEW 
ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, Communicating psychological instance......................................... 137DELIA ELENA MATEIAŞ, School climate.............................................................................. 143ANDRA BOLOHAN, An eclectic approach in the psychotherapy of the anxious troubles....... 149GABRIEL UNGUREANU, The psychology of branding, a border science in full swing of development.................................................................................................................... 161
CRITICISM AND REFERENCES 
BEATRICE ADRIANA BALGIU, VICTOR ADÎR,
Comunicare interpersonală. Perspectiveteoretice şi strategii practice
(The interpersonal communication. Theoretical perspectivesand practical strategies), Bucureşti, Editura Printech, 2009, 184 p. (
Georgeta Preda
)... 169
SCIENTIFIC LIFE 
Un demi-siècle de psychosociologie – Héritage et perspectives. Colloque CIRFIP, 4, 5 et6 Juin, 2009, Paris (
 Adrian Neculau
)............................................................................... 171
Rev. Psih., t. 56, nr. 1–2, p. 1–178, Bucureşti, ianuarie – iunie 2010
 
REVISTA DE PSIHOLOGIE
(REVUE DE PSYCHOLOGIE)
Tome
 
56 2010
os.
1–2
 SOMMAIRE
 ÉTUDES ET RECHERCHES 
ALEXANDRU D. IORDAN, La fonction exécutive concept et modelage............................. 7BEATRICE BALGIU, Le syndrome burnout comme fonction de la personnalité et créativité... 21MARIA NEAGOE, CĂTĂLIN ANDREI NEAGOE, Le problème de la cognition dans la psychologie. IV............................................................................................................... 33MIHAI ANIŢEI, VIOREL PAŞCA, Les applications de nouvelles technologies d’imagistiquecorticale dans la détection du comportement simulé....................................................... 49ELENA STĂNCULESCU, Étude sur l’état subjective de bien des professeurs de l’enseignement préuniversitaire................................................................................................................ 63VIRGINIA ROTĂRESCU, ALEXANDRU VLAD CIUREA, Le stress psychique au cas detumeurs cranio-cérébraux................................................................................................ 75HORIA PITARIU, CLAUDIA RUS, Le stress occupationnel dans les conditions de la criseéconomique actuelle: des données comparatives provenant de deux organisations......... 91IOANA LEPĂDATU, Self-talk, une habileté mentale............................................................... 111MIHAELA CHRAIF, La perception des valeurs de la culture organisationnelle sous l’influencede la crise économique dans le département crédits d`une unité bancaire....................... 123
 POINTS DE VUE 
 ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, L’instance psychologique de communication................................. 137DELIA ELENA MATEIAŞ, Le climat scolaire......................................................................... 143ANDRA BOLOHAN, Une approche éclectique dans la psychothérapie des troubles anxieux.. 149GABRIEL UNGUREANU, La psychologie du branding, une science de frontière en plein essor..... 161
CRITIQUE ET BIBLIOGRAPHY 
BEATRICE ADRIANA BALGIU, VICTOR ADÎR,
Comunicare interpersonală. Perspectiveteoretice şi strategii practice
(La communication interpersonnelle. Des perspectivesthéoriques et des stratégies pratiques), Bucureşti, Editura Printech, 2009, 184 p.(
Georgeta Preda
)............................................................................................................ 169
 LA VIE SCIENTIFIQUE 
Un demi-siècle de psychosociologie – Héritage et perspectives. Colloque CIRFIP, 4, 5 et6 Juin, 2009, Paris (
 Adrian Neculau
)............................................................................... 171
Rev. Psih., t. 56, nr. 1 – 2, p. 1–178, Bucureşti, ianuarie – iunie 2010

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
chirila magda liked this
siastoian liked this
Vikusik Chiperi liked this
Diana Furculita liked this
traxduby liked this
Marina Molodiuc liked this
Ilie Madalin liked this
Monica Olteanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->