Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A szociális készségek tanítása, fejlesztése

A szociális készségek tanítása, fejlesztése

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 878|Likes:
Published by Anytha0902

More info:

Published by: Anytha0902 on Sep 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
ELTE BGGYFK
 
„AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK PEDAGÓGIÁJA”
 
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY - KAPOCS KIADÓ
 
2010
VÍGH KATALIN - KAN IZS AI-N AGY ILDIKÓ
A SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK TANÍTÁSA, FEJLESZTÉSESEGÉDANYAGOK
KÉSZÜLT A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL
Szociális ésMunkaügyiMinisztérium
 
Vígh Katalin
 
A mentalizációs készségek fejlesztése
1. A mentalizáció fogalma
A mentalizáció (más elnevezések: tudatteória, naiv tudatelmélet, népi pszichológia,elmeolvasás,
Frith 1989-t 
s könyvében pedig „gondolatiasítás”) segít bennünket abban, hogyképesek legyünk eligazodni az emberek között, az emberi kapcsolatainkban mindennapjainksorán. A mentalizáció az a képességünk, amely abban segít, hogy megértjük, a többi ember isérez, gondolkodik, hisz, vágyai és hiedelmei vannak, azaz képesek vagyunk mentálisállapotokat tulajdonítani embertársainknak. Ehhez természetesen hozzátartozik, hogy sajátmagunkkal kapcsolatban is tudatosak vagyunk, nem kíván részünkről különösebb erőfeszítést,hogy azonosítsuk saját érzelmeinket, vágyainkat.A tipikus fejlődésmenetű gyermekek már 3-4 éves korban képesek a mentalizációraanélkül, hogy direkt módon tanították volna erre őket. Automatikusan, intuitív módontanulják meg, hogy az emberek érzelmekkel, gondolatokkal, vágyakkal, hiedelmekkelrendelkeznek. Képesek megérteni a konkrét cselekvések mögötti szándékokat, következtetnieljövendő, az aktuálisan mutatott cselekvésből fakadó lépésekre is.A mentális állapotok olvasásának komoly szerepe van a mindennapokban. Alegfontosabb, hogy értelmet ad a kommunikációnak és a társas viselkedésnek (
 Howlin, Baron-
 
Cohen és Hadwin, 1999).
Ezt a képességünket szinte folyamatosan használjuk, de legalábbisállandó készenlétben tartjuk, mert bármelyik pillanatban adódhat olyan helyzet, hogyalkalmaznunk kell. A bennünket körülvevő szociális világ ugyanis „... nem más, minthihetetlen bonyolultságú és összefonódottságú mentalizációs háló, ahol nagyon apróinformációk során nagyon gyorsan kell dönteni”
(Kanizsai-Nagy, Kiss, Szaffner, Vígh, 2003,
 
13. o.).
2. A mentalizáció sérülésének megjelenése autizmusban
Az autizmussal élő emberek esetében a naiv tudatelméleti készség sérült: „... azautizmussal élő embereknek hiányzik az a képességük, hogy gondolkodjanak a gondolatokrólés az érzelmekről, ebből következően kifejezetten károsodtak bizonyos (de nem az összes)
 
szociális, kommunikációs és képzelettel kapcsolatos készségeik.- írja
 Happé (1992, 41. o.).
 Számos érintett ember számára már az alapvető érzelmek (vidám, szomorú, mérges, ijedt)azonosítása is komoly nehézséget okozhat, előfordul, hogy csak az eltúlzottan, nagyonhangsúlyosan bemutatott arckifejezések értelmezhetőek számukra. Más személyekmagabiztosan képesek érzelmi állapotokat is értelmezni, de annak megértése, hogy azemberek vágyakoznak valamire, hiedelmeik, elképzeléseik, vélekedéseik vannak adottdolgokról, már igen komoly akadályokba ütközhet. Bonyolult, átláthatatlan feladatként élhetikmeg annak megértését, hogy az embereknek lehetnek a valóságnak megfelelő hiedelmeikmellett téves vélekedéseik is, lehetnek reális vágyaik, de a realitásoktól elrugaszkodottak is.Ezen a szinten már olyan „leheletfinom készségekre”
(Jordán és Powel, 1995)
van szükség,amelyek az autizmusban többnyire nem alakulnak ki, vagy hiányosan működnek.Az autizmussal élő emberek számára még nehezebbé teszi a többi ember mentálisállapotainak megértését, hogy nem, vagy csak részben képesek olvasni a verbális és nonverbális jelzéseket (pl.: hangerő, hangszín, mimika, gesztusok), amelyek pedig jelentősmértékben segítik a megértést.A mentalizációs készségeknek jelentős szerepük van a kortárs kapcsolatok terén is. Atipikusan fejlődő emberek az esetek többségében különbséget tudnak tenni a valódibarátkozás szándékával történő közeledés és az érdekből mutatott „baráti” megnyilvánulásokközött. A mentalizációs készségek deficitje következtében számos autizmussal élő gyermek ésfelnőtt élte már át azt, hogy kortársai olyan dolgok megtételére vették rá őket, amelyek nemvoltak helyénvalók. Ezek az emberek - ha tudtak volna olvasni társaik gondolataiban,képesek lettek volna felmérni szándékukat és cselekedeteik társas következményeit - biztosannem mentek volna oda például az iskolaigazgatóhoz/főnökhöz, hogy trágár jelzőkkel illessék.Az ilyen szituációkat az osztálytársak jó heccnek tartják, a megviccelt (autizmussal élő)kortársak számára azonban nem egyszerűen csak kényelmetlen helyzetek alakulnak ki, hanemmegalázva, megszégyenítve kerülhetnek ki az ilyen és hasonló szituációkból. Az érintettemberek sebezhetősége, kiszolgáltatottsága nyilvánvaló az ilyen esetekben. Azoknak azérintett embereknek, akik jobb mentalizációs képességekkel rendelkeznek, általában szociáliskompetenciája is magasabb szintű.Látjuk tehát, hogy a naiv tudatelméleti sérülés komoly problémákat okoz, igen fontostehát azok direkt és strukturált tanítása. Ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az érintettszemélyek szociális-kommunikációs készségei egyre magasabb szintre jussanak, független,kompetens emberként tapasztalják meg önmagukat, ennek következtében pedig a lehető lég
2009
.
01
.
22
.
2

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
corikira liked this
Angelus Pali liked this
Melinda Bota liked this
Mimmoka liked this
Mimmoka liked this
Csilla Kerekes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->