Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
khk5253nh2011

khk5253nh2011

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Phan Công Sơn

More info:

Published by: Phan Công Sơn on Sep 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

 
I- VIỆN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
1/ Điện tử viễn thông K52
453
Kíp sáng
NƠI DYNƠI DYTự chọn 18TC (10TC của từngchuyên đề và 8TC trong 12 họcphần tự chọn chung)
Tổng=18TC
ET5010
Thực tập tốt nghiệp
4(0-0-8-16)
 Điện tử 
Chuyên đề 1:
10TC
ET5110
Đồ án tốt nghiệp
10(0-0-20-40)
 Điện tử 
ET4240
Phân tích và thiết kế hƣớng đốitƣợng
3(3-2-0-6)
 Điện tử 
ET4280
Kỹ thuật mạng nâng cao
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET4290
Hệ điều hành
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET4250
Hệ thống viễn thông
3(3-1-0-6)
 Điện tử 
Chuyên đề 2:
10TC
ET4380
Thông tin vệ tinh
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET4310
Thông tin quang
3(3-1-0,5-6)
 Điện tử 
ET4320
Kỹ thuật siêu cao tần - antenna
3(3-1-0,5-6)
 Điện tử 
ET4330
Thông tin di động
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
Chuyên đề 3:
10TC
ET4250
Hệ thống viễn thông
3(3-1-0-6)
 Điện tử 
ET4340
Thiết kế VLSI
3(3-0-1-6)
 Điện tử 
ET4350
Điện tử công nghiệp
2(2-1-0,5-4)
 Điện tử 
ET4360
Thiết kế hệ nhúng
2(2-1-0,5-4)
 Điện tử 
Chuyên đề 4:
10TC
ET5240
Kỹ thuật vệ tinh
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET4320
Kỹ thuật siêu cao tần – anten
3(3-1-0,5-6)
 Điện tử 
ET5260
Định vị sử dụng vệ tinh
3(3-1-0-4)
 Điện tử 
ET5300
Hệ thống thông tin hàng không
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012NĂM THỨ NĂM (K52)
HC KIXHC KX
110409627.xls.ms_office Page 1
 
Kíp sáng
NƠI DYNƠI DY
Các học phần tự chọn chung:
8TC
ET5270
Viễn thám và GIS
3(3-1-0-4)
 Điện tử 
ET5280
Thiết kế ứng dụng dựa trên vị trí
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET5290
Dẫn đƣờng và quản lý không lƣu
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET4370
Kỹ thuật truyền hình
2(2-1-0,5-4)
 Điện tử 
ET4400
Đo lƣờng tự động
2(2-1-0,5-4)
 Điện tử 
ET4390
Định vị và dẫn đƣờng
2(2-1-0,5-4)
 Điện tử 
ET4410
Tổ chức và quy hoạch mạng VT
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET4420
Điện tử y sinh
2(2-1-0,5-4)
 Điện tử 
ET4430
Lập trình nâng cao
2(2-0-1-4)
 Điện tử 
ET4590
Cơ sở xử lý ảnh số
2(2-1-0,5-4)
 Điện tử 
ET4300
Đa phƣơng tiện nâng cao
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET4600
Công nghệ Nanô
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
2/ Điện tử y sinh K52
55
Kíp sáng
NƠI DYNƠI DYTự chọn
16TC
ET5010
Thực tập tốt nghiệp
4(0-0-8-16)
 Điện tử 
ET4230
Mạng máy tính
3(3-1-1-6)
 Điện tử 
ET5110
Đồ án tốt nghiệp
10(0-0-20-40)
 Điện tử 
ET4490
Công nghệ chẩn đoán hình ảnh II
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET4500
Xử lý ảnh y tế
3(3-1-1-6)
 Điện tử 
ET4510
Thiết bị điện tử y sinh I
2(2-1-0,5-4)
 Điện tử 
ET4520
Thiết bị điện tử y sinh II
2(2-1-0,5-4)
 Điện tử 
ET4530
Y học hạt nhân và KT xạ trị
3(3-1-0-6)
 Điện tử 
ET4540
Hệ thống thông tin y tế
3(3-1-0-6)
 Điện tử 
ET4550
An toàn bức xạ và an toàn điệntrong y tế
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET4210
Đồ án thiết kế II
2(1-1-1-4)
 Điện tử 
ET4560
Laser trong y tế
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
ET4570
Xử lý tín hiệu y sinh số
3(3-1-1-6)
 Điện tử 
ET4580
Xác suất và các QT ngẫu nhiên
2(2-1-0-4)
 Điện tử 
HC KIXHC KXHC KIXHC KX
110409627.xls.ms_office Page 2
 
II- VIỆN ĐIỆN
1/ Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp K52
85
Kíp sáng
NƠI DYNƠI DY
EE4417
Tự động hoá quá trình CN
2(2-1-0.4-4)
 ĐKTĐộng 
EE5052
Thực tập tốt nghiệp
4(0-0-8-16)
 KTĐo
EE4513
Quản lý công nghiệp
2(2-1-0-4)
 KTĐo
EE5152
Đồ án tốt nghiệp
10(0-0-20-40)
 KTĐo
Tự chọn
10 TC
EE4523
 Nhiu điện từ và các phương phápchống nhiễu
2(2-0-0-4)
 KTĐo
EE4525
Vi hệ thống 
2(2-0-0-4)
 KTĐo
EE4527 
CĐ1: Công nghệ FPGA và ngôn ngữ 
VHDL 2(2-0-0-4)
 KTĐo
EE4528 
CĐ2: Đo lường nâng cao
2(2-0-0-4)
 KTĐo
EE4529
CĐ3: Tin học công nghiệp
2(2-0-0-4)
 KTĐo
EE4518 
Thiết bị đo y sinh
2(2-0-0-4)
 KTĐo
2/ Tự động hoá K52
146
Kíp sáng
NƠI DYNƠI DY
EE4313
Tự động hoá QTSX
2(2-1-0.3-4)
TĐHoá
EE5032
Thực tập tốt nghiệp
4(0-0-8-16)
TĐHoá
EE4310
Trang bị điện - điện tử các máy CN
3(3-1-0-6)
TĐHoá
EE5132
Đồ án tốt nghiệp
10(0-0-20-40)
TĐHoá
EE4311
Trang bị điện - ĐT các máy GCKL
3(3-1-0-6)
TĐHoá
EE4312
Robot
3(3-1-0.3-6)
TĐHoá
Tự chọn
6 TC
EE4529
C.đề : Tin học công nghiệp
2(2-0-0-4)
TĐHoá
EE4323
Tự động hoá nhà máy Nhiệt điện
2(2-0-0-4)
TĐHoá
EE4317 
Thiết kế hệ thống tự động hoá
2(2-0-0-4)
TĐHoá
EE4322
 Hệ điều khiển SCADA và DCS 
2(2-0-0-4)
TĐHoá
HC KIXHC KXHC KIXHC KX
110409627.xls.ms_office Page 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->