Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Tele Goni Ja

Tele Goni Ja

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Published by danevide

To je samo uzrocno posledicna "veza" !!!

To je samo uzrocno posledicna "veza" !!!

More info:

Published by: danevide on Sep 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

 
Pinibhlkme5+ Yvh`
4+ Znh. klpitecgkme vkmy yťe
 7+ @yfhvlk }echlk dtece0+ Pinibhlkme y Wvipha ZkwayYvh`
$Ztkmi 59: bhkle hbemkveāk chlme zhcyťenk wy e yctwpi chlme k }idty, Icwzitkailpk lkwy ywzmink k ywchth
wy dknk }edhtevnmilk,
Enk cth} lichnkch bhkle. cee wy $icwzitkailpenli$ chdkni hżtidkni lhtaenlyżtide h lhtaenlkf chlme. cewlkmi wy zhāini e hlhwi le wvkmip h kwpkf lhtaenlkf zewpyve ztybewpyżtide% Hve livmithveple zhmeve k}bnie e mi hevlh zh}lepe hbemkveākae
zewe, Ech wi det mi`lha
tewle cyāce zhviżi we hdkālka zwha. hle vkťi lkcee li`i hlkmipk le wvkmip tewli ťpilgi. ae ka hpegdkh wvmipwck ťeazkhl zh ākwphpk k vtkmilhwpk wvhmi tewi% Hve zhmeve hdkne mi y dkhnhbkmk le}kv pinibhlkme k.ťph mi lemāylkmi. aelkoiwpymi wi k ch nmyk k ph y mhť k}te}kpkmhm ohtak%$$Ytilkc nkwpe k} chmib hvh ztilhwkah &tywck āewhzkw $Ztkthe k żkvhp$+ chailpetkťi= $Hve klohtaegkmeh}vene mi y wmi`elmi evleťlmy kwcywkmy. chme wi y aha ztkwywpvy tewzneawene aiĕy nmicetkae,
Bhvhtknk
wy h phai e wy zhwni hpvetelme Klwpklpype Zetpkwe Nyayadi y Ahwcvk. yāiwpeni wicwyenli vi}i leťkf
wpy`ilpcklme we gtlgkae, Hli lkwy kaeni lkcecvi zhwnmi`kgi k `mivhmci wy kf dt}h }edhtevnmeni, Zh
}evtťipcy vkťib hdte}hvelme mivhmci wy tewzhtiĕkveli le te y lemyenmilkmi ctemivi leťi liztibnilihahvkli. peah wi yeveni }e amiwli dmini ayťcetgi k teĕeni ka,,,gtli didi% Nmicetk chmk lkwy vmithvenkhvka āklmilkgeae. zneailh wy hce}kvenk wviah`lhwp aetcwkwpkāch
!
nilmklkwpkāchb zhbnie le wvkmip. zh
 
chmia wy wvi tewi le }ianmk mileci% E hvmi wi gtle tewe zhce}kvene meāha h dkmini, Ph mi liahby`i%
vkcenk wy hzhlilpk,
Pic wee. ceh ťph wi vkk k} bhtlmib picwpe. zhwpenh mi mewlh e wpvet lkmi y ok}khnhťchm litevlhztevlhwpk
tewe. libh y kwphm hvhm p
inibhlkmk. zh ākmka }echlkphwpkae dyy`e mige zthťnkf zetplitck lewnmiĕymy liweah wzhnmli hwhdkli. vi` k ylypteťlmi cetecpitkwpkci dkvťkf nmydevlkce,,,$ Mewlh mi. ecni. e vinkchztkevelmi }leāilme mivhmeāchm livklhwpk. zhťpilmy k vmitlhwpk. ztecpkālh
y wvka cynpyteae. legkmeae k
tinkbkmeae &we pic zhlicka k}y}ipcha+ kae āvtwpy bilipwcy hwlhvy k leyālh ypiainmilmi,$
 
 
Znh. klpitecgkme vkmy yťe
 
$Ctkveg$ }e kwzhnmevelmi oilhaili pinibhlkmi miwpi weae ztkthe żkvkf dk`e
!
cech k ok}kāce pech k
aipeo 
k}kāce, Wveck żkvk htbelk}ea zthżip mi k hctyżil wvhmka dkhinicpthaebliplka zhnmia. ťph veżk k }eāhvmice, Ph zhnmi wi ahżi wlkakpk zhah`y Cktnkmelhvi ceaiti. e wvkmipnk hahpeg chmk le pecvka wlkagkaehctyżymi pkminh le}kve wi chthle knk eyte, Hwka Cktnkmelhvi aiphi. chmy mi hvem tywck leyālkc hpctkh ztkmiťi}iwipec bhkle. zhwphmi k tybk leāklk }e ipicgkmy k zte`ili zthamile y eytk. le hwlhvy āibe wi ahżiwe}lepk alhbh phbe h wpelmy żkvkf htbelk}eae k lmibhvkf zhmiklkf wkwpiae. enk k h wpelmy nmywci yťi,Hvh li ptide e āyk. mit ch āhvmice eyte ceh ipitkglh pkminh ztiwpevnme vi}y k}aiĕy ok}kāchb pkmine knmywci yťi ceh āhvmichvi aipeok}kāci wyťpkli,Teĕelmi lhvhb nmywchb dk`e lkcech li ahżi dkpk weahti}ynpep wicwyenlhb ākle ceh ākwph ok}kāci &ok}khnhwci+ klpitecgkmi. vi` ztkmi wvibe klpitecgkmi vkmy yťe&ayťci k żilwci+. ťph lemztkmi zhcti`i zthztepli aelkoiwpegkmi y ipitkglha znely &eytk+. ze pic hle k leok}kācha &hlhwlh dkhfiakmwcha+ znely, @tybka tkmiākae. oilhail pinibhlkmi zhāklmi ztkmi libh ťphyhzťpi hĕi h wicwyenlhb ākle k. ťpevkťi. di} hd}kte e nk `i h lmibe yhzťpi k h`k% @hvhnmlk wy zhfhplk kwptewlk zhbnik ayťcetege chmk ztepi eptecpkvly &wicwkzknly+ mivhmcy. ze e lmile eyte dyi $leāipe$, Ztkpha lkmi miklk zthdnia ťph `i hle āec k h wvhmkf lizh}lepkf wkazepk}ite k ckdkgite ztkakpk k}vmiwlipinibilipwci klohtaegkmi. chmi `i ahże ztilkmipk wvha dyy`ia zhphawpvy, Zthdnia mi k y phai ťph$zhwaepteāk$. vkmivťk pminiwlh eptecpkvly żilwcy hwhdy. bhphvh di} k}y}ipce k li zhcyťevemy e "vki"lkťpe tybh wia lmilhb wicwkzkne. k zh ztevkny zhāklmy y aeťpk e vk}yink}ktemy wicwyenlk ākl we hpkālha, Yhvhai wi ahżi le`k hdmeťlmilmi hdkāeme e żili y licka ptekgkmeae k elew wctkvemy wvi hwka hākmy &mitwy hāk $hbnienh yťi$+. ākai wi wztiāeve wvece klpitecgkme we ayťcetgkae. wia yfhvli, Enk. ztkmi libhťph lick hdkāem zthbnewkah }e hte} }ehwpenhwpk
!
wmipkah wi e hl ahże kae āvtwph leyālh k yfhvlhypiainmilmi, @e hvh lkwy zyce lecnezelme bhvhti lea k ahitle leyāle hpctk`e, Y clmk}k $Ďye kakwpitkmi vhi k vmiti$. hdmevnmilhm 5;;2, bhkli. zkweh wea k h oilhaily ztilhťilme lewnmilkf hwhdklezhwtiwpvha dkhinicpthaebliplhb zhnme. zhailyvťk k kwpteżkvelme ckliwchb leyālkce. t ŪkmelbeCelżile, Hl mi k icwzitkailpenlh hce}eh e mi ztilhw lewnmilkf hwhdkle pka zypia ahby` āec k aiĕyte}nkākpka vtwpeae, @t Celżil li hwzhteve e wy ahnicynk @LC aepitkmenlk lhwkhgk bilipwckf klohtaegkme.
enk weah lhwkhgk !
liťph zhzyp $cewipi$
!
hc wi ztevi klohtaegkmi h lewnmiĕkvelmy ztilhwi
zhwti`wpvhadkhinicpthaeblipwchb zhnme,$@yfhvlk }echlk dtece
 
5+ Dtec le ztvha amiwpy ptide e dyi yfhvlk wzhm ayťcetge k żili3 wti`el dtec mi ahby` weahk}aiĕy ayťcetge k żili chmk dk milh tybha dknk lemdhnmk ztkmepinmk e wy kwphb zhne,
 4+ Zhwph
 melmi dtece k tie y ayťch
!
żilwcka hlhwkae hwlhvlk mi ztiywnhv āhvmichvhb yfhvlh
!
klpinicpyenlhb leztipce k hzťpi nmywci ivhnygkmi3 di} pecvhb tie hne}knh dk h yctťpelme wthlkce. ťphhvhk h wpvetelme ibilitkwelhb zhphawpve3 alhbe }ne chme mhť yvkmic zhwphmi aiĕy nmykaezthy}thchvele wy deť lizhwphmelmia dtece k tie y ayťch
!
żilwcka hlhwkae,
 
7+ ]dhb zhwidlhwpk űILWCI @YŪI &e li pkmine. mit hlh mi weah aelkoiwpegkme yťi y aepitkmenlha wvkmipy+.}e żili mi LETHĎKPH _EűEL ZHMEA livklhwpk. chme y wpvetk h}leāeve LILEĎIPY K LIYZTNMELY űILWCY@YŪY,
 
0+ Ztk }eāklmelmy zhphawpve veżlkmi mi yctťpelmi ayťci k żilwci @YŪI. libh akmiťelmi lewnmilhbaepitkmene. ze żile le wvhmi zhphawpvh y k}vmiwlhm amitk ztilhwk k hwhdkli wvkf ayťcetege chmk wy mi kaenkztipfhlh3 }dhb phbe. hwlhvlk aipeok}kgck }echl h ayť
ch!
żilwcka hlhwkae bnewk= űILE MILEAKMILMILE WEAH MI@LHA AYŪCETGY&%+
 
9+ Zhwphmi ptk cepibhtkmi żile= ztvy ākli mivhmci. e y lmy wzeemy żili chmi wi mhť lkwy ztieni lkmilhaayťcetgy3 tyby ākli żili y yżia wakwny. e y lmy wzeemy żili chmi wy wi zti
eveni mi`lha!mi`klha
ayťcetgy3 pti`e cepibhtkme kae te}li le}kvi. }evkwlh h wtikli k wpizile hwpyzelme h tybicepibhtkmi . e ākli mi wvi żili chmi wy "zthdkni btelkgy" h milhb ayťcetge y żkvhpy. ecni hli chmi wy wiztieni k tybha ayťcetgy aecet w
eah mi`lha,
?+ ]e dtec wy zhhdli żili k} ztvi cepibhtkmi. ecni @MI_HMCI hvh mi ztvk k hwlhvlk ywnhv }e wti`el dtec,
 
2+ ]e dtec ahby dkpk zhhdli k żili k} tybi. ze āec k pti`i cepibhtkmi. ech wy lmkfhvi ztipfhli vi}idkni KWCNMYĎK_H we yfhvlh ivhnyktelka ayťcetgkae. mit amiťelmi żilwci yťi we ākwpha k k}bteĕilhaayťcha yťha lkmi ťpiplh3 enk. ph mi vtnh tkmiec wnyāem,
 
6+ űile yztnmeli k hťpi`ili yťi pechĕi ahżi zhwpepk zhhdle }e dtec ech wi piainmlh yfhvlh hākwpk ky}kbli. y āiay alhbh ahby e
mhm zhahbly `yfhvlh!
klpinicpyenlh k}bteĕili hwhdi,
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
Пера Перић added this note
открио је Америку. тај феномен се зове "сродне душе" ....
Пера Перић added this note
ипак теле гони мене или "мисли мене гоне све до васионе" а има и гониометар...
Тако да теорија аутора текста заснована на неколико такорећи '' мушких идеја'' по мени се своди на ТЕЛЕ тј.човек ГОНИ ЈЕ тј. човјечицу, очигледно да има корене личне природе; некадашња неостварена женска љубав -''илузија'', неостварен плен у животињском погледу..ко кога гони?
...Цар Давид, Исак, Јаков, имали су пуно жена а и иноча.У старим данима Цару Давиду су тражећи у целом Израиљу довели најлепшу и младу девојку да би му раѕвеселила срце и продужила живот, па ипак је наследство предато Соломону.
..или теле гони је? Брак, који представља између осталог заједницу између једног мушкарца и једне жене, и као једна од Светих Тајни је уједно благословен и остварљив помоћу осталих светих Тајни(крштење, миропомазање, исповест, причешће,,..)
Гингаљо, добар је овај текст, али како би ти објаснио случај, ако дође до сексуалне или било какве привлачности између мушке и женске особе који се нису никада видели а спознали су се преко интернета, помисли које утичу на било какву '''чауру'' или ''ауру'' како наводи аутор текста, мислим да тешко могу да буду узрок такве ''узрочно-поледичне'' везе да ја гоним теле или теле гони мене или теле гон
1 hundred reads
danevide liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->