Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ELP-22-ΚΕΦΑΛΑΙΑ-5-6-Α-ΤΟΜΟΥ

ELP-22-ΚΕΦΑΛΑΙΑ-5-6-Α-ΤΟΜΟΥ

Ratings: (0)|Views: 596 |Likes:
Published by pulak_2

More info:

Published by: pulak_2 on Sep 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2014

pdf

text

original

 
 
www.arnos.gr 
y
www.oktonia.com
y
www.uni-learn.gr 
 
ΣΟΛΩΜΟΥ
29
 ΑΘΗΝΑ
 
210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463
 
φροντιστηριακά
µ
αθή
µ
ατα
 
για
:
Ε
.
Μ
.
Π
. –
 Α
.
Ε
.
Ι
. –
 Α
.
Τ
.
Ε
.
Ι
. –
Ε
.
 Α
.
Π
.
132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
5
ο
 
Η
 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 
ΣΚΟΠΟΣ
 
Στο
 
κεφάλαιο
 
αυτό
 
θα
 
εξεταστεί
 
η
 
γνωσιολογική
,
η
 
φυσική
 
και
 
η
 
ηθική
 
θεωρία
 
των
 
Επικούρειων
,
καθώς
 
και
 
η
 
λογική
 
και
 
η
 
φυσική
 
των
 
στωικών
.
Συγκεκρι
µ
ένα
 
από
 
τη
 
θεωρία
 
των
 
Επικούρειων
 
θα
 
εξεταστούν
 
τα
 
κριτήρια
 
αληθείας
 
για
 
την
 
εξασφάλιση
 
της
 
γνώσης
,
η
 
δο
µ
ή
 
των
 
πραγ
µ
άτων
,
η
 
αντίληψη
 
για
 
τους
 
θεούς
 
και
 
την
 
ανθρώπινη
 
ψυχή
,
ο
 
τρόπος
µ
ε
 
τον
 
όποιο
 
γίνεται
 
αντιληπτή
 
η
 
έννοια
 
της
 
ευδαι
µ
ονίας
.
Επιπλέον
 
από
 
τη
 
θεωρία
 
των
 
Στωικών
 
θα
 
εξεταστούν
 
η
 
διάκριση
µ
εταξύ
 
ση
µ
αίνον
,
ση
µ
αινό
µ
ενον
 
και
 
τυγχάνον
.
Επιπλέον
 
θα
 
εξεταστούν
 
η
 
στωική
 
ηθική
 
και
 
η
 
θεωρία
 
των
 
Σκεπτικών
.
Συγκεκρι
µ
ένα
 
θα
 
γίνει
 
λόγος
 
για
 
τον
 
τρόπο
µ
ε
 
τον
 
οποίο
 
οι
 
Στωικοί
 
συνδέουν
 
την
 
αρετή
µ
ε
 
τη
 
λογική
,
για
 
τα
 
αδιάφορα
,
τα
 
πάθη
,
τη
 
διαφορά
µ
εταξύ
 
των
 
καθηκόντων
 
και
 
των
 
κατορθω
µ
άτων
.
Θα
 
προσδιοριστούν
 
τα
 
βασικά
 
χαρακτηριστικά
 
του
 
ακαδη
µ
εικού
 
σκεπτικισ
µ
ού
,
η
 
έννοια
 
της
 
εναντιότητας
 
των
 
λόγων
,
της
 
εποχής
,
της
 
αταραξίας
,
τα
 
χαρακτηριστικά
 
του
 
πυρρωνισ
µ
ού
,
η
 
έννοια
 
της
 
αφασίας
,
της
 
αταραξίας
.
ΛΕΞΕΙΣ
-
ΚΛΕΙ∆ΙΑ
 
Ση
µ
αίνον
:
 
είναι
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
 
η
 
φωνή
.
Ση
µ
αινό
µ
ενον
:
 
είναι
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
 
η
 
κατάσταση
 
πραγ
µ
άτων
 
που
 
δηλώνεται
 
από
 
αυτή
 
και
 
την
 
οποία
 
ε
µ
είς
 
κατανοού
µ
ε
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τη
 
διάνοια
µ
ας
 
Τυγχάνον
:
 
είναι
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
 
το
 
εξωτερικό
 
αντικεί
µ
ενο
.
Η
 
προτασιακή
 
λογική
:
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
,
η
 
λογική
 
που
 
έχει
 
ως
 µ
ονάδα
 
την
 
πλήρη
 
πρόταση
 
και
 
όχι
 
τους
 
όρους
 
της
 
πρότασης
.
Η
 
καταληπτική
 
φαντασία
:
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
,
οι
 
εναργείς
 
εντυπώσεις
 
που
 
αποτελούν
 
κριτήριο
 
αλήθειας
,
γιατί
µ
ε
 
βάση
 
αυτές
 
οι
 
άνθρωποι
 µ
πορούν
 
 να
 
σχη
µ
ατίζουν
 
αληθείς
 
κρίσεις
.
Το
 
συνεχές
:
 
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
,
ο
 
κόσ
µ
ος
 
που
 
δεν
µ
πορεί
 
 να
 
διαιρεθεί
 
σε
 
διακριτά
µ
όρια
..
Η
 
ει
µ
αρ
µ
ένη
:
είναι
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
 
οι
 
 νό
µ
οι
 
που
 
ρυθ
µ
ίζουν
 
τις
 
σχέσεις
 
ανά
µ
εσα
 
στα
 
σώ
µ
ατα
 
και
 
ταυτίζονται
µ
ε
 
τη
 
θεία
 
πρόνοια
.
Ηδονή
:
 
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τον
 
Επίκουρο
,
η
 
ευδαι
µ
ονία
 
του
 
ανθρώπου
,
είναι
 
η
 
αρχή
 
και
 
ο
 
σκοπός
 
της
µ
ακάριας
 
ζωής
,
η
 
αποφυγή
 
του
 
πόνου
,
Λεκτόν
:
είναι
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
,
αυτό
 
που
 
λέγεται
,
αυτό
 
που
µ
πορεί
 
 να
 
λεχθεί
,
το
 
 νόη
µ
α
.
Κενό
:
είναι
 
ο
 
χώρος
µ
έσα
 
στον
 
οποίο
 
κινούνται
 
τα
 
άτο
µ
α
.
Ατο
µ
α
,
είναι
 
τα
µ
ικρότερα
 
τε
µ
άχια
 
της
 
 ύλης
 
που
 
κινούνται
µ
έσα
 
στο
 
κενό
,
η
 µ
ικρότερη
µ
ονάδα
 
έκτασης
 
που
 
 υπάρχει
 
ως
 
αυθύπαρκτο
 
σώ
µ
α
.
Επι
µ
αρτύρηση
:
είναι
 
η
 
επαλήθευση
 
των
 
αισθητηριακών
 
εντυπώσεων
 
που
 
είναι
 
αληθείς
 
και
 
δεν
 
διαψεύδονται
 
από
 
εναργείς
 
αισθητηριακές
 
εντυπώσεις
.
Αντι
µ
αρτύρηση
:
 
είναι
 
η
 
διάψευση
 
των
 
ψευδών
 
εντυπώσεων
,
οι
 
οποίες
 
δεν
 
επαληθεύονται
 
από
 
εναργείς
 
αισθητηριακές
 
εντυπώσεις
.
 
 
www.arnos.gr 
y
www.oktonia.com
y
www.uni-learn.gr 
 
ΣΟΛΩΜΟΥ
29
 ΑΘΗΝΑ
 
210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463
 
φροντιστηριακά
µ
αθή
µ
ατα
 
για
:
Ε
.
Μ
.
Π
. –
 Α
.
Ε
.
Ι
. –
 Α
.
Τ
.
Ε
.
Ι
. –
Ε
.
 Α
.
Π
.
133
Κριτήριον
 
αληθείας
:
 
είναι
 
τα
 
θε
µ
έλια
 
εκείνα
µ
ε
 
βάση
 
τα
 
οποία
 
θα
 
ελέγξου
µ
ε
 
την
 
αλήθεια
 
των
 
κρίσεων
 
που
 
εκφέρου
µ
ε
 
για
 
τον
 
κόσ
µ
ο
.
Αιτιοκρατία
:
 
κάθε
 
πράγ
µ
α
 
και
 
φαινό
µ
ενο
 
έχει
 
την
 
αιτία
 
του
 
και
 
ο
 
κόσ
µ
ος
 
στο
 
σύνολο
 
του
 
διέπεται
 
από
 
αυστηρή
 
 νο
µ
οτέλεια
.
Προλήψεις
:
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τον
 
Επίκουρο
,
η
 
κατανόηση
 
των
 
ανθρώπων
 
για
 
την
 
έννοια
 
του
 
Θεού
 
που
 
σχη
µ
ατίζονται
 
από
 
εξαιρετικά
 
λεπτές
 
απορροές
 
από
 
τα
 
άτο
µ
α
 
των
 
Θεών
.
 Ύλη
:
 
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
,
το
 
παθητικό
 
στοιχείο
 
που
 
 υπάρχει
 
στον
 
κόσ
µ
ο
 
και
 
παίρνει
 
από
 
τον
 
λόγο
 
τον
 
ιδιαίτερο
 
χαρακτήρα
 
του
.
Λόγος
:
 
είναι
 
το
 
ενεργητικό
 
στοιχείο
 
που
 
 υπάρχει
 
στον
 
κόσ
µ
ο
 
και
 
δίνει
 
σε
 
κάθε
 
τ
µ
ή
µ
α
 
της
 
 ύλης
 
τον
 
ιδιαίτερο
 
χαρακτήρα
 
του
.
Ελεύθερη
 
βούληση
:
είναι
 
η
 
ελεύθερη
 
θέληση
 
του
 
ανθρώπου
 
 να
 
ενεργεί
 
ελεύθερα
 
στον
 
φυσικό
 
κόσ
µ
ο
 
και
 
σχετίζεται
µ
ε
 
την
 
εκτροπή
 
στην
 
κίνηση
 
των
 
ατό
µ
ων
.
Προλήψεις
:
 
είναι
 
οι
 
γενικές
 
έννοιες
 
που
 
σχη
µ
ατίζονται
 
στον
 
άνθρωπο
 
κατά
 
τη
 
διάρκεια
 
της
 
παιδικής
 
ηλικίας
 
από
 
την
 
επανάληψη
 
ο
µ
οιογενών
 
αισθητηριακών
 
εντυπώσεων
.
Είδωλα
:
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τον
 
Επίκουρο
,
ο
µ
άδες
 
ατό
µ
ων
 
που
 
απορρέουν
 
από
 
την
 
εξωτερική
 
επιφάνεια
 
των
 
σω
µ
άτων
,
φτάνουν
 
στα
 
αισθητήρια
 
όργανά
µ
ας
 
και
 
σχη
µ
ατίζουν
 
τις
 
αισθητηριακές
µ
ας
 
εντυπώσεις
.
∆όξα
:
είναι
 
πεποίθηση
 
που
 
σχη
µ
ατίζει
 
ο
 
 νους
µ
ας
 
προσθέτοντας
 
ή
 
αφαιρώντας
 
στοιχεία
 
από
 
τις
 
αισθητηριακές
 
εντυπώσεις
.
Φύση
:
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
,
το
 
ενεργητικό
 
στοιχείο
 
και
 
ταυτίζεται
µ
ε
 
τον
 
θεό
,
που
 
παρουσιάζεται
 
ως
 
το
 
 υπέρτατο
 
λογικό
 
ον
 
που
 
βρίσκεται
µ
έσα
 
στον
 
φυσικό
 
κόσ
µ
ο
 
και
 
διευθύνει
 
τα
 
πάντα
 
ως
 
ψυχή
 
του
 
κόσ
µ
ου
.
Αδιάφορα
:
είναι
 
για
 
τους
 
Στωικούς
 
όλα
 
τα
 
αγαθά
 
που
 
δεν
 
παίζουν
 
ρόλο
 
στην
 
απόκτηση
 
της
 
αρετής
 
και
 
την
 
πραγ
µ
ατική
 
ευδαι
µ
ονία
.
Αρετή
:
είναι
 
η
 
ενάρετη
 
ζωή
 
που
µ
ας
 
οδηγεί
 
στην
 
απόκτηση
 
της
 
ευδαι
µ
ονίας
 
και
 
κατανοού
µ
ε
 
την
 
έννοια
 
της
µ
ε
 
τη
 
βοήθεια
 
του
 
ορθού
 
λόγου
.
Καθήκοντα
:
είναι
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
,
οι
 
ηθικά
 
αρ
µ
όζουσες
 
πράξεις
 
όλων
 
των
 
ανθρώπων
.
Κατορθώ
µ
ατα
 
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
,
οι
 
πράξεις
µ
όνο
 
των
 
σοφών
,
οι
 
οποίοι
 
συνειδητοποιούν
 
ότι
 
η
 
προσπάθεια
 
απόκτησης
 
ενός
 
αγαθού
 
είναι
 
πιο
 
ση
µ
αντική
 
από
 
την
 
ίδια
 
την
 
απόκτησή
 
του
.
Πάθη
:
 
είναι
 
για
 
τους
 
Στωικούς
 
ψευδείς
 
κρίσεις
,
ως
µ
η
 
έλλογες
 
κινήσεις
 
της
 
λογικής
 
ψυχής
 
του
 
ανθρώπου
 
και
 
δεν
 
χαρακτηρίζουν
 
τα
 
άλογα
 
ζώα
 
αλλά
 
τους
 
ανθρώπους
.
Πιθανή
 
φαντασία
:
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τον
 
Σκεπτικό
 
φιλόσοφο
 
Καρνεάδη
,
η
 
εντύπωση
 
που
 
φαίνεται
 
σε
µ
ας
 
αληθής
,
αλλά
 
δεν
 
έχου
µ
ε
 
κανένα
 
λόγο
 
 να
 
θεωρού
µ
ε
 
ότι
 
πράγ
µ
ατι
 
είναι
 
αληθής
,
γιατί
 
δεν
 
γνωρίζου
µ
ε
 
αν
 
αντιστοιχεί
 
ή
 
δεν
 
αντιστοιχεί
 
στο
 
εξωτερικό
 
αντικεί
µ
ενο
 
που
 
την
 
προκαλεί
.
Πιθανότητα
:
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τον
 
Σκεπτικό
 
φιλόσοφο
 
Καρνεάδη
,
η
 
πιθανή
 
φαντασία
.
Εποχή
 
είναι
 
η
 
άρνηση
 
των
 
Σκεπτικών
 
 να
 
πάρουν
 
θέση
 
για
 
οτιδήποτε
,
ακό
µ
η
 
και
 
για
 
το
 
αν
 
ο
 
άνθρωπος
µ
πορεί
 
 να
 
φτάσει
 
στην
 
αλήθεια
,
απόλυτη
 
άρνηση
 
εκφοράς
 
οποιασδήποτε
 
κρίσης
 
σε
 
όλα
 
τα
 
ζητή
µ
ατα
.
Ισοσθένεια
 
των
 
λόγων
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Σκεπτικούς
,
για
 
κάθε
 
θέ
µ
α
 
παρουσιάζονται
 
ισοδύνα
µ
ες
 
αντίθετες
 
απόψεις
.
Εναντιότητα
 
των
 
λόγων
 
η
 
σκεπτική
µ
έθοδος
,
η
 
οποία
 
σε
 
κάθε
 
επιχείρη
µ
α
 
αντιτάσσει
 
ένα
 
ισοδύνα
µ
ο
 
αντεπιχείρη
µ
α
.
Αταραξία
 
η
 
ηρε
µ
ία
 
της
 
ψυχής
 
και
 
η
 
απόκτησης
 
της
 
ψυχικής
 
γαλήνης
 
λόγω
 
της
 
εποχής
,
το
 
αναπόφευκτο
 
αποτέλεσ
µ
α
 
της
 
άρνησης
 
 να
 
εκφέρου
µ
ε
 
οποιαδήποτε
 
κρίση
.
 
 
www.arnos.gr 
y
www.oktonia.com
y
www.uni-learn.gr 
 
ΣΟΛΩΜΟΥ
29
 ΑΘΗΝΑ
 
210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463
 
φροντιστηριακά
µ
αθή
µ
ατα
 
για
:
Ε
.
Μ
.
Π
. –
 Α
.
Ε
.
Ι
. –
 Α
.
Τ
.
Ε
.
Ι
. –
Ε
.
 Α
.
Π
.
134
Αφασία
:
η
 
άρνηση
 
 να
 
διατυπώνουν
 
οι
 
άνθρωποι
 
κρίσεις
 
αυτοαναίρεση
 
ο
 
κίνδυνος
 
 να
 
οδηγηθούν
 
οι
 
Σκεπτικοί
 
σε
 
δογ
µ
ατικές
 
αντιλήψεις
 
στην
 
προσπάθειά
 
τους
 
 να
 
αντικρούσουν
 
τη
 
δογ
µ
ατική
 
φιλοσοφία
.
Απραξία
 
το
 
 να
 
αρνού
µ
αστε
 
 να
 
πάρου
µ
ε
 
θέση
 
για
 
ένα
 
ζήτη
µ
α
.
Τρόποι
 
είναι
 
οι
 
Σκεπτικοί
 
τρόποι
 
των
 
Πυρρωνιστών
,
οι
 
οποίοι
 
αποτελούν
 
το
 
κατάλληλο
 
οπλοστάσιο
,
γιατί
 
τους
 
παρέχουν
 
σε
 
κάθε
 
ζήτη
µ
α
 
το
 
κατάλληλο
 
αντεπιχείρη
µ
α
.
Αντιλογία
 
η
 
παρουσίαση
 
δύο
 
ή
 
περισσότερων
 
αντικρουό
µ
ενων
 
απόψεων
 
για
 
ένα
 
θέ
µ
α
µ
ε
 
την
 
ίδια
 
πειστικότητα
,
το
 
ίδιο
 
βάρος
.
Φαινό
µ
ενο
 
είναι
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Σκεπτικούς
 
αυτό
 
που
 
ποικίλλει
 
και
 
η
 
ποικιλία
 
του
 
οφείλεται
 
στα
 
διαφορετικά
 
 υποκεί
µ
ενα
 
που
 
τα
 
αντιλα
µ
βάνεται
 
είτε
 
στις
 
διαφορετικές
 
συνθήκες
 
κάτω
 
από
 
τις
 
οποίες
 
γίνονται
 
αντιληπτά
,
είτε
 
στα
 
διαφορετικά
 
 υποκεί
µ
ενα
 
που
 
τα
 
αντιλα
µ
βάνονται
.
Εύλογον
,
 
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τον
 
Σκεπτικό
 
φιλόσοφο
 
Αρκεσίλαο
,
το
 
κριτήριο
µ
ε
 
το
 
οποίο
µ
πορούν
 
 να
 
επιλέγουν
 
ή
 
 να
 
απορρίψουν
 
τις
 
πράξεις
 
τους
.
Απερίσπαστος
 
φαντασία
 
είναι
 
η
 
πιθανή
 
φαντασία
,
όταν
 
είναι
 
συνεπής
 
προς
 
όλες
 
τις
 
άλλες
 
εντυπώσεις
 
που
µ
ας
 
φαίνονται
 
αληθείς
.
∆ιεξωδευ
µ
ένη
 
φαντασία
 
είναι
 
η
 
πιθανή
 
φαντασία
,
όταν
 
έχουν
 
εξεταστεί
µ
ε
 
προσοχή
 
όλες
 
οι
 
συνθήκες
 
κάτω
 
από
 
τις
 
οποίες
 
έχου
µ
ε
 
αυτή
 
την
 
εντύπωση
.
Απαραλλαξία
.
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Σκεπτικούς
 
 υπάρχουν
 
στον
 
κόσ
µ
ο
 
δύο
 
ακριβώς
 
ίδια
 
αντικεί
µ
ενα
.
Πνεύ
µ
α
 
είναι
 
η
 
ε
µ
φάνιση
 
του
 
θεού
 
στα
 
πράγ
µ
ατα
,
όταν
 
ο
 
κόσ
µ
ος
 
ξαναγεννιέται
, µ
ε
 
τη
 
πύρινη
µ
ορφή
 
αέρα
.
Σκέψις
 
είναι
 
η
 
έρευνα
 
και
 
η
 
αναζήτηση
,
η
 
οποία
 
κατά
 
τους
 
Σκεπτικούς
 
δεν
 
ολοκληρώνεται
 
πριν
 
εξεταστεί
 
κάθε
 
δυνατότητα
,
δηλαδή
 
δεν
 
στα
µ
ατά
 
ποτέ
.
Τόνος
 
είναι
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
,
ένα
 
είδος
 
κίνησης
 
που
µ
ερικές
 
φορές
 
περιγράφεται
 
ως
 
στιγ
µ
ιαία
 
εναλλαγή
 
των
 
αντιθέτων
 
κινήσεων
 
προς
 
τα
µ
έσα
 
και
 
προς
 
τα
 
έξω
.
Προηγ
µ
ένα
 
είναι
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τους
 
Στωικούς
 
τα
 
προτι
µ
ητέα
 
από
 
τα
 
αδιάφορα
,
τα
 
οποία
 
είναι
 
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
τη
 
φύση
.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lilipoua21 liked this
kapros liked this
Kery Polatidou liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->