Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1894_6

Svoboda-1894_6

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by SVOBODA

More info:

Published by: SVOBODA on Jan 17, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
4%
*
Учіте
ся
брати
моя,
МЯЛТЄ
читаіпе
4%
4г*
ЛІ
І
4
і і чужому lit!)
щ
,
і
Інчс
НЄ
Н
,,.
Вь
еВоп'їХЯТІ
своя правдаII силаН
Воля"
Шевченко
І'
ЧАСОШЮЬ
Д.
і
я
4&
РУСКОГО
НАРО,
І
,Л
Ф
V Ф ф
:
ф "
:
"^ ^ .
"
ВЬ
ЛМКіМПЦі
, *
ВиЧисло
6
-ДЖ
£
Р
£1_
СІТІ.
Н. Д.
ДІятодщя
Ц.
Мартн
1801
ГОДЬ
П
В'Ь ,.Со|о:гВ" СИЛА,
Одень римскін философі
*^т.
с.
учений чоловікь і
ви
-
дячи
що
вь
рнмскомь сенаті нема ладУ, едноети.лшиї
дроблену силу, ком ру можна .тами
£,
бо
ц-ь
м
О)Юзі^онл»!!легко цереломнти
вкь
гін
Нашими ворогами
суть:
ну*
поединчіи прутики". Нако-1 жда матеріальна
и
(ушевнанець
.казать
.
римскіп му-1
темно і
а.
дрецьпозбнратилереломде-
в>.
Шштт
йтМт
ЩШ
ро-
ни
ітрутіткп•
вь одну купузnotмик;і
ве
ijaajcc <••
-<-<•
до
інрі
'пгь'.
котра
я
наш» приНошу
и
дню
щобь Vol
ь
вь
части
"
(бгнаїи
оть
ввоь
ну
жду.
Неї.
впали
Ва
коліна
дякуючи
е
т.чріпчш
н
про
сять лкь юьгтьсн// Старець
сварки
та
колотня,
хотівь
й
стисну ь
сильно йереішаЛли дни;
не
аавсе здаеті.
ся
отиовівіе Неб<^ЗарадИТИ ТОЙу
ЗЛу И
лнер-
К;!МП
иТ((Г1;1
м
,
иь
.
4ИГ!>
.
КО
-
ШїЛЦМЬ; СВІТб
Н
ЛЮ§,
НЄ Му
І^гпид
1
Г
1і
мл
.
)
оВоо
'
,
,
Мі
р.
нутп увагу с^атордвь
же.
ЖДО
щ
цк>бь цереломднаь ту.аавсе
(fepim
иейда,,не ваксо ство ш^очтен лом
ш
му на.
недобро роблять
н
своимь
:
л;т
нку црутовь.
але
ж.
іоні.
:
вертає
онь
зь
роботи
та-
ромь, веегда намятяиь
о
поету пованюмь нароблять
н
,.
ибгь
сего
зді
.пті.
"пко
ким ь.
а
ким.в
дь
рана,
нбй
mu,
Я
пальпую. »,
..Рускій
лпха
п
ИещаСТЯ
для
СВоеП . інідіио, прОМОВПВЬ мудре мь; 'Гповь.-ІІраня
И
оорбножи- [[ародньїи (
ибль,"едв
т
л
отчий
ьі.
Гаме
вь
той
чась| ішединчи прутики
можна
бу
 
тіо
по
Насущний кавалокк трОго
діебощикь
кін» 'ІМЛІ
і.
вороги римекоп имнеріп
ль
\
о
легко
переломити
на двоє, ] хліба,
gap
свопхь
мучонл
щііщи
МІоНЦН Н.-ІЯТННЬ
и
^ВСлПКоЮ
СИЛОЮ
Збройнаго
.,
](
.
д
ИІГ
И1і
КУПЦІ
.
То-
КоН'Ь
ДОННО. ДОКИ
було
ЗДО- ноеьілаНЬ
ІЮ ОЙ
цеіГТ,
Пімго..
войска приближались
до
СЛЙ
рдй
гіу.и»
тагл
.йеп
.тьі
іи<>
|і»овлье. доки
робнлооа,
в>
ни
цо
ej
о смерти е збеталйвиого Риму^
а
сенатори
за^
І
би
зломила.
Сь
того
масте
(ти..бувь ц.чігь
и
кавалокь жебрвкаміь Дісрнзь покбй
букіпп
о
близкбмь
нещастю
науку;
Що
сила
только
вьІхліба
ІЧ>6І
жінці
п
дітямь,діШГалілова
иь
б і.
шклянкнсварили
ся
межь собою
Щ^СоюШ
ьі
Цротоан Вьі
злу-
,
A
.c
коли неумолима:сме|т. пива
а
все
платииь
до
,,СЇ
і
кождий
дбавь
о
ешш
личин
4
}
tJb
,.
я
ііи
одной,
одною
о-
чп
в'ь
дома
на
ложу бол*
ній
ьі.ш*
б^ доЛро^пнпіь
що
т.
вштереса,
отсунуїппо
на
дупцдаени гад
!ШЮ<яіровігти|чи весподіванио
ири
робо-
j
,Х'оюзі
м
сила
и
щ<<
одень
бокь
'випЛльїш громадске
до-
(
>тчину
а
В|мл;у
силу
пере-
ІТІ
аиркс
зь
жиВихь кормиіИ.хь
не
СІИШОЖЄ
ІІЛС ВСІ
бро.
Тогдафилоеофь
входить
лижете.
тткгШт
Ш
ІШІ
ШтіЯйШШ
нераіую.ь. ТенорьНвеиодіїшнну
вь
еенать,
а
Тогда
змветидзсепп сенаторі,!
дьерь п бкна тиспегь Нужда, иамі,
агпо
Йі
оі кн
іши
щ
п-
•ли
ннмь
его
fiyr.i
нисучіїии-несБ-рймскіпиаіюДьiarfm. голодь
н
роспука;
Ш
ти.
і.о... дорогій брам.
t
спору
ВЯЗаНЬД
'
ЗелеНЬГХЬ пру
а
»б
(,
до
рп
а
слова
,\
Ч«
-ного
Той
ИуЧСНИКЬ
праці-.
ЩО
щ
.'.\;.-еь
И'Ь
ЧОрИОЙГОДИНІ
j
товь,
Всі
здивованй иогдя-
п
зобравпшеь
до
громади иа- |тяжеиькді розбивань углиии потрабіЛїИінГ^.
м
(;оюз
(
в
#<
си-
Ш 6 ішт
rl
*^W«дали
на
фн.юсофа,
а
ще
бо.іь
;
щип .вспбльїїими силами
па ока
іьі
йод..
.,.
м.
1(
ю.
або
BbL»
"КождиДЇ
>ускІй
ЧОЛОВІК»
' '
"
,,UU
" ИародИОlire
На
еГОСЛуГу ВНОСЯЧОГО! НСПрИЯТвЛЯ
и
ЙобІДИЛИ
..
фабрИКВХЬ е і
огпа
в ь под і,
а
КбЖда руСКН ДІВЧИНИ
И
А«бра.
A
MU
ІЧ
.пньі
їм
оберемокь прутя. Философч.
На
памятку
той
нобіди да- іаромь
чрокн, лозлп
ь
бе
ауЖНВ
пай
іжиеуі
'.іь
'
О
'
WSin
'
()
>"еч.
до ,,Ру-
ставь, низенько вклонивь
СЯ
ми
гллбитн
ни
марморовоіі
:Д>шнмй
иаЙрЬіТнІИ
окроьа-
p
V!
.,
;
,,
ru
Ца
»»дИОго
Соа^яа
4
'
''
:(i,n
^
tt
^M
IJ><,<1
fy*>
m
V'
ДО ВСІХЬ И такь
ночавь го-: таблиці зодртими буквами
І ь.пдіою еіюсю одеззно. дцобь вьго іпн'І,
(!Н.ЩҐГЦ
Л
"
'
l,
'
iUit%l
"
^МШШфШ
к
ВбрИТИ:
Дорогая
наіШ 0-
І
ТІЙ
СЛОВа „Рл.
(
ч
оюзі
Гпла." j
НспоНипна
з
.ена
КрбЗЬ СЛі
; ,,, го.
лин
:пп-а пм
,
а
і
І,.о '
 
,
,У
,,,<,,
'
и
,,(,,,<
*
АУ*
і
чи ни
знаходить
ся
вь
не-
10 той
!іовь)нчпе вьнчжзаной
\ju
заводить:" горенько
моє,
ш
,
бу
H'
'закопане
В1
аі'о
І*
#
ивді, що
уь
'оюзі
-сила
|4іедолеиьк!> смутная,
ШШ
мабудь ямі.
и
що
тьшстав
-і'
Г<
^
.|,
'
Ьм
'
ь
"
м
'
у,,м
'
и
'
,|!
лшязгт?і/і
ti
Ala.
і ПіЛі
11
\
t
Ід
*
Г*
*
N \l
J
o ІА;
Паши деко'і рн лв »дс
ві*
'руїоть
ще
заообонио
вь я*
[КІЙСЬ
lift
1U Hi.
II
іаіі.Д
!.
Ні
Г
\
і
ДЛЯ
юго гему ДОбрС
|1
ГОЩ
ІЛЄ,
бо
і і
о
її.
ГДШОЮ
.і
і
а іа
*
еро
пил,
СЯ
пдаїїеіою,
(їй.
М
\
ІісИрН
ЬДІ»
;
бо
ЩЗС
І
40*
ЛОВІКВ
ВНСІГІ
Ь
01
і
«чімого.
.V
аа
!
ДрсВИІИ рпМ.іа
По
robojariH
;
КОЖДии
л..п
і
стерь СВОСЙ ДОЛІ!
v
І (ВКОЛИ
Чо.ної
іл,
а, юаь
t)
СВОЮ
Д V
ЧІП
V Ю
<
\
ЛЬ
б\
,
to
;
риетве гнілеалі о»
іі (Bp) бо*
a.ofo
І
(розУМу'
Ві
'<
с ги
е<Л.
ИаНОМЬ
ИВОеЙ
-«ЧИ
\
ац»И
н паном
І.
ДобрОЙ*
і"
ІІ, бо
ю
Собі
еВоИИЬ
розумомь.
*
н-
|о|о
колі,
Н.
.
) ОМИ
МОР
І
Пр.і
іи
і' I,
Які»
ДІВСЬ
СЄ СЬ
іі"''
ДИИоКПМ'Ь
40
ІОВ
ІЛ.-оі
і.
і ;і
і
|.
іі
сь
цілими ші родами.І
»ра і
я < 'юіао
и
показали і Упщетю,
а
нема кому
<'й
по-
1
правмочи;Наша слчва починає треба
И
іншії американь-
МОЧИ
'
ііаіііа
СЛЛІШ
почили*
IIM'V
,»«
іі
-•- і
j- ,
її
ч
.„
,
4
,.,.иііи\еі
уже
пазь тапері»
ПОЧНУ
сама бідна
на
трілмае якусь номочь.
Пат
MCDKHVTH
,
напій римскн
о-
скимь русинамь
ущ VW*
е /
1
-
іь...,,,,,
,,
и
.пнм.
о
взяти собі далскбмь
CBiTbr
1
тихьиа-.д^нть ценювь
на
міеяц
лu стратили силу. Вороги переконатися-
и
взяти
е
наабв-дики люде йдуть
на до;
серіш
И
до
голови.
11
Моя
головонько!
ЩОЖЬ
я
іпая
вь
смутку
[юдина,*
о
\тт\Ч
ИАР(іДПіаЙ
тщтт
Руса
МатиДіти
ш-
пре
Ж.
Америці
а
Наче
:tl>
rpuWy
Щ
гал
1
Ібнядн
<*я
твои\оАн
далекОМь СВІТЛУ ТПХЬИа-
j
двоять цептоь'ь
на
місяцьру іюнтбпь
що
були, посла-
ш
.
есть много щобь заб.мпенаст воиною-а
ви.
сенатори
И
д
0
вн Русини патріоти
у.
ми
ми на
грунть
до
краю
.,пін
свою родину
в
бути
т-
«ЧариТеСЯ
If
згоди Міжь
ьа-
aw
плрщ;оналпеь
п
за
ІШМОІ
бо
бувь докгь.
а
таїюрі,
що
jIr
цсицимь.'що
к
і
Ш
Всп.е
МИ
Нема. Паст г.юнами Труд-
чію
Веевишняго Пога, золо-
j
зароблянь только
що
на
злі
мнНе
о
лущу ВпИСУЙТС
СЯ
НО переконати
и
ДОДОбраІжМЛЯ ..Рускій Народний
іье-
за
щоз;ь гопохбваКо'
ІО
ШтеШ
анкпио'!отчийu заохотити.
Ви
на
,с
ок
.зь." Теперь лншь треба
ІПо
зроблю
зь
сироадмтг? ...
оПа
,
;ь
т
\>у$шт
Нар..
г
"""ь
"
^їлозді
.пг^.ВСЄ глухп
и
байіузліи." щоби все», рускій засиль не-
1
Сама
е
опрусь біді, сама
і
l
|
0
,.
u
ш
»:\и
%
Враіин
л
•><»•
»ь;ь,
іалп.іьиаТогда
философі, казавьроз- ргняігь СЯ
ГОЮ
спмеп гол*. Годна собі
не
порамм!
На .
поиочь
. •'
'
~Z
«
л.
vа
і
IWviine
Г
»й
цніч рнзь
на ,, .
дати .евому слузі кождому; ною гадкою,
що
ві». Союзі разь входить
Вь
хату иов»
,
Ііавікь'икь скріпили
1
"ВІЮЄ
а
МІСЯЧНО
ио
оПпит.'т^
сенато|Л)Вп
ио
одному
пру-
сила,
а
громадно впиеувавь
ну
горн ироспуки,
новаж*
u
-
л
»енерь брата дорогш
* .1
1
.
s
1
1'5
и
«л>
несмертного
не
буде
/ ,
ТИКУ.
ИСІ
ДуМаЛН
ЩО
ОНЬ
і
СЬ !1
ВеТУШіВЬ НоДЬ
ПрИПОрЬ ІНиіІ СТарец'Ь оьОИВОЮ
боро
J
<
кор
.-иько спішіть
ея
/,
. ', ], ! '
розписуватін
н.
ТбЛЬКО
гь
собі
СМ'ВХ'Ь
зь
нпхь робить руского Народного
<
оюан"
ДоЮ
н
клякнувши передь
. И
громидио
то
оюза"
А
л
' * * *. J
мі'лчноп вкладки
сей
ЧВС1*
ні*.
Вь концн фнло<-<ф. поваж-ркот-рого воадіиігпула бр«т-4тлінними остацкамії
і/о<
м
Всі
разомь впишіть <
я1
1
* 1
,
*ТТГіГИЛНЧТееь,
 ЖЯДИОМУ
і
іі
/Г-
нимь
и
внразнимь голос :омь.і няя любовь
и
воиольнл бра і
-
шоіч» роббтшпга, молить
ся
і
.іаі.м світу познаїи
ся
І
,
1 1
t
. '
ИЄ'буде Нері'і.онаН »е
єн н
..ч.азавь пнял» кождип роЗ-1 пяя помочь. Римляни мали
за
vhokoh
.
і
ларщіь вставши
і
що
ВВІ
і
усний МИ,
гт
.
.
прнетунайте
до
ов»»«/' !
 m
, ,
rf
. *
зважим мь
'
BW ЛЮде »
щ
paou
1
-
ломпігь свої! прутикь
-
ко-
j
свопхь ворогбвь нападаю вадь молитви, поважим мьждий легко роалемивь. Але]чихь
на
ихь
<ггчмиу
и
ito-
J
сказань голоеомь: Вогь
зь
нікто
не
доги давь Ся на що трихь
оно
венбльиими св-|/обдЮ-
ішплпкнни
идовиїоі
се,
ДО
ЧОГО
оно
веде
и що
ламп прогнали.
поСпли.
Ми
дігошл.ц
вм ще Ие пі,
п
;.ди,
має значити.
щле,
маємо ^до діла
ще
зьйшрогами,
бо
масте небес-1 .Л'нободуРпзломани прутики, скааивьі <<тринініНііл!Ми_
вг
>ропіми.| ного Огця. котрий
«>
нась
ш<
"
а«5«Д/»филооофь: означають вашиїкотрихь мусимо нрогнатиІ
*
.-мо.
»<
дороге
н
личин ннтереса, вишу
|юз- и та
тбдькне забуде!
Ото
V
ЄИІЬ
г>льними си-|ча.«ьиа родимо пару «ггбвокьТйЖДИЯ.ільше
(ІУЛЛКІ
піо
1
1' її
і,
ЛСЖН НамиРш'иатаї
о
«
нлшоь
;
рілпиихь
І Глбвь
СВЯТИХІі гримаймо/
ь
"Яо
для
тебе j
\ь
и
і
('
і
¥
іі
^"
ілшіІхяш'лЛ
ОДИТЬ
.
Ь'ОЖДо-
!
Гр. Г
:
р,
 
;
'"'Si^H
ьткіггу
ТЬе.
.Miff.
ТРЕТІЙ
A»-
Доивеь.
.
*
g ^
"*£$
Шамотінь
Ца.
&ов
штАт&шь
іюздуш ний.
вдізд вдгрия буде
ягш{
Хвальна Редвнція!
Mtftanv№
Шяядь нагоди-
ПОЯСНЕНІЙ
НА
ПОКСНІЯ.,^§iempre piensa
е
qoe todos ©on
de
sn conch- Иепаяьека посли:-Вь томь дусі В
ВЬ ТОЇ!
-J*.
AKTRJWTA
до
Квропм «ший.,
во зь
серця пожодя-
LlL.."^&хаин»бь сл
ні
Ібгодивахь.
шя
^
ЯЙ
*
та
' ^hm** вглтхжь егояхшбь
чмхь еловь.
кякь** свон пояснені*
д
£
вміето поясняти цілуBet
дшиям'агь
rgpdseHk
«*>ю:
™ ГУМ!?-****
т
**ЛЯЙЛ..
С*>
ЇЙГ& (СЕ^ЛІО^
[аеохотіг
за-
°
ПСОДЯ
Ж
¥
Ю
®*
******
<«"ь|вт,
ще
і%льше затемна»*
' f
колн бідую
н
тяжко подь Убравшись
вь
MTODV
- <
мжтши такт стмт
я
датись
> ^
ш
*
и
г)Ч)жзждею роблю,
то и
скажу стає иередь світоівь
И
об*
'*?г4ляти днвамятомь.
до,
ішГІи^те
юА
40
**
7
а*
іцен*і«Исііяе сену заповідь.
J
ли
не
видінь,
щобь
тбдько
Наеамлередь
кажу
не
рускяхь евященинкбвь
и^ньшь
дуракамь,
же
и*
рускнхь людей -юишлось
до
\
ки не
АШТдеть
ся;
B>
c?i
v
лЛО
ся.
І
Щамокинь
-
радити надь
на
только „свита",
до
к
* Кодою зігіздь-
на-
не4Й^Шкмо
бідою!... Господа мене зачисляє
н
назив^
-
йГ
~ШШлЄШБ^
&
Тобі
за
Твою
рою
апдрухояотогауоь
^ ^
в&пгь ажгь~
в
вірован&, ту" святу
ласку;
шо
я-
еще моть;
 
ііодуня» вервое
ti,
х
ШЩ
і
^ЖШ^Ш
власними очима:
|
канское обг>азоваяіе
нрн гав-
тш
&т**^
и
така секта,
Якь
то
інни беруть
ся до
Л
о-памя*гаоіг
шенцидонкіягр*
вірус
ще
незадовго W«*
»
сміло собі раддтть^раз^ ^Руское
Слово/
Ь
б^Г-ГсШШЗД^^
лучшс
я
яеглу
чивь
"моє"
ііеїтн"
ЇГЇйіШ^
Ц
Р°*
бразованіе,
то не
будуtxa, звпь
ШтШ
»у-j
ДУ»
пракромь іщлозкеню^|стмй чолонікл^
не
могу
зь
Й.
1яхіісь
ослаївь.-
Але
ні
.1*» ДШБІЙФДГТЬ
1
нослонь,>яиеа/>мь
0V*
не
мань цен~
|
радостн встріматвсь
и не на
пе
тї
Вісстникь*
;
—Г~
.J^-rfef^.HTT.'Tav
- ,
.ч"Д:
:>;ДЇІ доісу
OR HWOFFL^
ш^н^^граінііяі
!%{,!я^
ІменііКерйішиІ-1 кчфобг.І * 0ОНИМО нуждм
м
<Иьдм.
я
«d
at
Лнс
poat оШсе
мі|
ка
шнуе те«е^.вь старбмьLerifgy
пг^Н~ф^итш^щ^ім
'найбільше тфшггьнЬ«В' mail ашїіег.*>тЬ
кея
сельскіб иаяіь
*ль.
*-к.іадяя
на
..Народним
Г'УЕКІЙ
Домь
«ть
Коломияемолюгь
ся
інедро.
'foe не-
іяяНи
«
наши братя
вь Л
В<#Г
?
f
-WMk,
itWHJH**<inl
Ut
'P
m
d>
взяти
#-..Г
Д|>БРЄ
ДО
,^^і«гузіі
&илу^
ш>
.
І
голови,
а до
серця
II
не да-
тинь
on,
нась брат'ямь
вь
нричеиляе
*
при
ЛУШІ^
сказавь одновІписати
таки
такь гіросто
якь
|
ло
Ejb43««F»---f
J
aoigi
-
vtf
Іледіпі
вь
до: сво-1 иравДіГ^гла
в
еньть весе, j скажу
отверто
же
,.Г::-
^д^Іихь нірнмхь.
же.
ненець j
На
загаЛьвбмь собранію =
нцкь
*.
збрехань такь.
в* и
im^mivm^itЬ^ат^ле
нь
gSfefegyg^^ва. другій тьі- |.я* власви
очи
видінь
я
и;
хрмй
єсть батькомь
брехні.
;
Ьь
Ясе-
жд^яь. Тогда вірники по-}
то
можу присягнути, духов-
j
е
втявьбн того, jPycKc
ь
^'MHOIJO
ч
«
ли
от давати
вь
руки пас-
І
ньгхь нашихь Отцівь: оо.
!ве" тоже
на
мене
висалил^д^і
такі
с^рші
н*іь
.H^'W'«^
ліс-
що кто
маІь: Обушкевача
^.ОжЩ&йту.
\
свои
дурниці
~
якь
ньші
бідою
^мєрл«
кс
тую
-
н«ен: перстеїгі. гроші ^^бу
|
Поляяского зьОіттебурга,
^
іш»ралунннкь
"Шecгннкь;^
,
'лн навіть таки що записали І протоієрея Товта зьнл-|з|
ено
небуло тогда
ані вь
на еего своя маєтки/ Хмт-, сбєрь.« Тамь бувт>
и
нашь]
іШдааядоїУІ
ані
щш
J^WA^R.
рш!
пасторькористаючн
сь
любиньга
о.
Констаикевичь ннптві
Руского
Слова.',конця світа, зробивь хорр-
о. Г.
ІЧловпчь
зь
Фріляндь, І
Нротое куме '^збрехалі».
:
ьіе
оііи иочатокь
до
лучшого
P> І.
Мардннякь
еь
Газлето- ^б<>гато
и
вдарте
ся вь
житя.* Революція
вь
Бразилія
шє
не скончилась.
На
повстан-ек^мь судні
Жшш
сталосяиещастьс. Мерійл> бравь
бо
мбу
н она
вибух
ла.
ОІИЬ
t-тавь забитий ах»>*дно зато- {
ПИЛОСЬ.
малясам».
То
для
нась
шпдт
;t
in ^^^^
1
^^] ^^Готнтоесможнжле4
силата
можно парками, нбИ*
nXf ot
' | і
только
»д
,абод»,нент«ви.
:
.
г
"«ько
зробити
іп.одномьр N ряднинами церкви
(в.
І
році.
0
тбмь нознійте no-
j
Аи. Петра
н
Павла вь
/v&ep-
сі
Сітівибранн
на
рбкь
1894
слідуючій:
- Якові.
ДанковекіЙ
Юстинь Криницю йколектори.ХечіДорь
ЦІПІДНКЬ
касіерь.
Кто
ХОЧе
Я
ІТИ
ОТПОВІДЬвьякой справі
оть
ІЧдакщинай
и
залу чиїь
н.
марку.Кол.дий Русинь
при,
чи
танка
гам*ть
най
уважав
яка
ОИИ ЄСТЬ,
ІИ»
THIMTL,
1ІП1ХО*дать
ся
газети друкоаннирускнмн буквами
а
пюани
МТТВОЮ
ТГ*'*Г
ТГГ^К-ТГРГУПТ-ИТТІГ^ТГЛ
ЖМдЛвскіті.ладь рускою,
або
5іірабарішін«»к<. котра нягя-на номішаньо яліаковь
щцртж*.
Сли
І
пита
ні
ееть ннсаиа твоимь язикомь• К
Н<*
4старя
*-««і.V»
Народне
д«>-
dpo
-
откинь!
ГОВОрИМЬ.
- -
»о» *f
X
М
і; !' И К А
11
Ь0К Й
,
н
о
Ь
о с
т
и
* Вашингтон**».
Уже
попе-редно нисалнсьхо
вь
нашой,
г
а
г 1
жг
проекті» Вілсонаореформі мита
и
оподатко-ваню невной суми отькапи-та.і6вь, Постань, нріятимт»
вь
щймовой палаті пословь,але
ще
має
бути
іП>ТВ
«-рдя;с-
иимь
черезьсеяать.
Ианамьсенато
|іамь.
якь
пишуть
ту-
тейиіи
гал
<*ти.
не дуже пи
льно діеть
ся и
не 'спішатьврм вавилонмкомь сто.ип>-^положити
вже
разь
конець
Той
еирнві,
черезь
котру
бі-
дви
ро^бтнТякй
зь
голоду
у-
мерають,
ВідаіГсешіТОрамь
не
знана
біда
яка
панує
Межи
«роботпмчою клясою.
Рада церковна.Неволь ОтупннскійВаснліи криннцкійну,
о. Г.
Грушка
сь
Джерсі,Сіті.
..Свободу** назвавь Віет-Вь
кождбмь слові вь кождбм
ннкь" „журналь рєволвері»'*
ділі, було
можна
позвати, і то
добре—бо
се
придасть
І
Я.
же
на
голпвне еоб|>аніе „СЬ-
j
Свобода
44
каже: що ль
І-
юза** ж»Іііплбсь Русини на-: переконались
що
єсть
тріоти, нот}»!! явно іїіщо
І
HI^BJUI^^
заяЖ-йГпер»-ль евітоіь'шДліалпсь
люде
н до
нечі гор-
суть Русинами,
.що
иайдо- путь
ся якь
тоги
пчолидорожша надь
все
щ
»І
світі свого улія.
'
мь руока мова, що|іа нихь Пане рєдантбрьВ! |увш
£;^j.-.Wb
-ДТІ<^
власного
,д;лавословія."
.
рода нро**:нваючоі)&
вь
Амє-І
довідалося
ми, що ви
МА-
риці!
І
ілн
отца
и
Мать
и що ви у-
Я
тенері> отзиваюеь
д«»
ваеі.|же
оть
молодьог:*ь літь
будввеіхь братовь рускнхь
ро-1
пра
'вдпвимь
та
щнримь
па-
ббтникбвь,
Щі
^бь впіїсова | тріотомь
Русиномь
и за се
лись
до
%
,,Союза** такь
якь
її
я н
другії нашн люде,
ко
тра
уя:е
сотками
а
соткамииовнисовалвсь..Родимці послухайте мене,
бо
намь треба туть
вь
Америці Рус
кого
Народного Союзи**
якь
спасевія
зь
неба!ІНамоцкій майнерьТеодозіи ТкачикьКондраті.
Са
нді ншчьИваиь СсмяникьЮрко ПетрнталаАфтань ДошнаКмиліянь ІІЇпакь
(Имсонь
ВаврнньЕмиліянь* Ковальчикь'Павте.шмонь Килечававась
нравитєльство
мадяр-ске
переслідовало
яко
пас ного
москаля**
и
позба
вид.»
вась
всякихьередсілл
до
»:итя.
Зь
вашой
сторони ^ваша
едава^дцо
ви
терп?за
руСкл^ндею,
а
мадярськіму иравитєльству ганьбаму
ЧЙТН
рускнхь людей.
-~ ^ejejcgj^Tb:
з»>
 fofKB
ая
нагла
переміна
зь
загорі
лого
москаля
ні
сіло
ні
ЮЬЕ8І,А
W
8EEOER
Поручае
ся
даскавой намя- впало
ста
-пісьзаілимьво
|Я>-
ти кряяиовь
що вь его
сало- гомь я
койсь „схизми**
в но
ві завсе свіже пиво
и
ро-
5
лнтнческой
пропаганди,
ту
жнородни наноіі.Хороша
са ля для
забавь
н
братскТіхь .засідань.вь
вольної!
Америці?
Чи
чоловікь
сь
характерові»може своє пєрєконаиіе,
.'за
L6S.
Warren
<fcl>odley Stre.
кот
Р^
терпінь, нуждавь
«і
JKHSKY
CITY \ .
страдавь голодь
н
хаіодь,
*
|
безь вайменьшон причини
 
за
що
небудь змінити?
Чи
такій чоловіку л*от»«ші
за
кводра змінивь свой
най-
святійшіи ідеали,
за
котрихарактерний мужі* готовьсмерть понести, єсть годний
чести
и
пошанована?
Чи
такій сміє назвати другогорадикаломь, сощалиетомь
и
анархнетомь
и
закидати ме-
и
h
же
зміняв; свой „убіж-денія", куда вітерь віє?Чи знає кумі,
що за то
слово „анархиеть** можу
го
покликати передь еудь
бо
туть
вь
Америці анархи-бвь запорають
вь
тюрму
и
[
документовівішають
на
шибениці?.
Чи
докажешь*- пане редакіорьтого тогда
же я
анархиеть?
Я,
яко
американьскій граж-данннь, ссго 'зажадаю. ifloби пань редакторі „Віест-ника*' скончивпти дяковскушкод)-
вь
Упгварп знань*оеразь
на
за все
еь
КИМЬ
мас до
діла,
то
му скажу,
и
большезь такими людьми переписуватись
вь
.„Свободі**
не
крбмь пана ІІГмлда, нема пекь!
а я
дурмань, що тоюані одного, котрий
би
мдгь|бьіля,
"
каже цигань,
та
на
натисьчеетнимь чолові- ибйшовь дальше,комі».
* . .
Паш»
редакторьВ. питає ся]
С
удія:
а давно бачивь ся, ска*Коваль.
.'
зроблений
н
гуеняи
на то*
лоеомь „Свободи** Йдуть
сь
Якь-у
горосі
та
ц.-доси... теплою рукою помагати
сви
аамьімрала. Юетивнм черезь І той народкай справі.мене
чи я маю
*яки документи
на
мисіонера
вь
Америку:
а чи
вашн preveleїжу мають? Поспитайте од!Мисіоиер'ь
ССТЬ
той, кто h
де навертати иогтшдвь,
я
зичниковь
на
віру Христову*
але
русі: ихь погань,к{>"мь бахташкардвь гоня*
чихь
за
доларами, вь Амери-
-
ці нема. ГТ
}кіга
і
~ттг-треба-—
Та
ти
вже тре-1 зуби: -а
що,
може
до
пшилп
М*4ногав
Лі
тії! раль тугії. ІЦожь
то
те- -хочешь
его
потягги?
- '
j
а
бс такого иривело?*''
~
,»0й,
-
РозМосвлн
СЯ
зь
ніпнкомь,
{
не щожь,
иио
проклята
. . ,
якь старець
еь
писаною
то-
жандарми-*,
каже обжало-
і
рбою.
Давно бачивь
ся,,
то
\
ваньїнт
j
в заманулось /побачитись,
; МОІІ.Г
ти
.ецо
вь
скриню сховала,
Щ0бЬ
-4І люде
на
Него
щ>
ДИВИЛИСЬ",
' _-г
Л вже жь4 сховала-бь накьПГНЯ ТКЛ'Ь.Цікаве
оповіданеі Івана
Неч\
а
Свой розумь
май, .
і
„(*вободл"
читай} Овя~тя
 
освободвть~—-——-
П добра
научить,
Лакдадаіис чи
іа
паї
і,
!
\
Гр.
Гр.
Таке ЗОЛОТО, аакрпчала ШлХяНТЯ
СЯ,
ірпмаап
іе са
ку ни
отннна. Гррдий Коваль обн* L,Свобода
44
кличе
до
Ban.!ВКСК.1А ХВИЛЯ.
А
вже-мені твбй
Гуляй
СІ
!диіь
туть
у
печінкам..
І
кричала
4
Лйшалева Низька
на
і
КУЗЬМУ
:
Чеі«*зь него нема
і
тобі больше шляху,
якь да
буду.
Я
получивь моє обра-зованіе
вь
Римі,
вь
Парижу
в
во Львові
на
все
-учи-
ЛИЩИ.
Вь Римі здавь
сь
'огличі-емь докторать философіи
и
н богословів
и
получивьвдасть „учити" оті»
са-
Злодій
та
сало. Злодійзалізь
вь
ночи
до
чоловіка-Порфн'ні красти сало,
у-
корчміа.
"
вже
мені
твоя
Коваль
ОСТОЧОрТИВЬ,
ЯКЬ
бо.пічка!
і
зь
саломь
аь
бав-
^
п, гн.—~
:•—-!
Чоготи, Юствнно,еНчелш,
І
КНИГИ
ДО
ОШЧІДАЖИ,якь гуска?
Я до
тебе
Сово-jМ
«».іп
і
ВОС.ЮВІ4
сь
наехал
65:
Піснп
ці
різниш велика
Ж.
подь ноти
, . . . .
адпе
('в.
<». ІІнколая
.
Кпрпль
н
Мефтодійпо
людеки,
а
ти
до
ме
не
ію
гусячії,
сказать
Ко
вадь.
Та
вже
мені естоб%сіли
.пі
КуЗЬМи.
Лкь
ТЄ
лихо
:
са
тини
та
п
Генну
ВЬ
са
СереДЬ
[ти,
дурню,
самь
би
н
стеж
10
на
все
роби
н
аь хаті
и
щІЖитв игібрвв, СввгйжЬ ЙлмГ
"
ІИпі!і
и Ш|
поди
апШ
,
;Пі
І
на
каждиб деньвь році
10,00
сіней. Порфирь иочувь
та і
и
не
знайшовь, до шинку,
якьбьі
не
гой
нродівь
СМЙЬ
А злодій
не
дурний бувь
{)п
чош>
°Р
j
стежки кеанаїйонь?
А
якії
а: Норфиро,
каже,фире!
прпс.іаіп, тобі
сало:
ЗЬ НИМ!гамігие зиайшовь,
го вь
1
А
Порфирь:
Геть]
іюдеіі розпитаиі>
би,
.гово-
ЯЯзь
чортами
неї
|Ч
.
|яй
.
братаюсь,
то и
сала ИХЬ НЄ
0шлдва
KyabMU ЗНалВ, ЩОхочу**:.
ЛЬ-,
каже
зло'
еиномі* ніе
та
СННТЬ,
НЄ Про-
j
сипаї
її- /а
цілий
день.
Вь
Ките
<
1
ь,
Щоріав
інніець
світа
if
If
.iv-W.
час-.,
сіїїо кщнггиГТГ
л
^
>>ш
°1
,
Д^ Wftwfim*
і
н
,
ьно п
не
думає,
та
вож* «брядбвь
р.
Н
VtBTv
.W
оігь
Про
все
на .
Параявь
КоВаЛЮМІ
І
дій,
могосв.
Отца Папьі.Іьва XIII д
Іш
ри водчини
та
поможи
оббнішли одиш
,у друп,
де власно-ручно иодиисавь
На. uepraio.icl;
м.'.п
днильом^.
Моимь професоромь бувьтогда нинішний
апостол
їд
еній делегать АрхіенпскопьСатоллі.
Вь
Парижі -студіо"
ВВВЬ Я
французку ли
'рату-ру
и
всемірну йстбрію.
Во
Львові буві>
яко
питомецьгене
]аільно!і j.ycKoii
СемН*іарін
и
ходивь
на
все-учи-
ипце.
Черезь три роки бувьперви мь иропо відн
И
комьпри архикатедральной церкві
во
Львові
и
видаваньДушпастира'* де поміщаньсвоп ироновідьі,
КОТрЬіМИ
днесь свяиі,енннки иолзують
ся,
Яко
ново-виевященньїпколи
не
хочешь,
ТО
нхь жінки
не
дуж<
піскаян
до
пхь
приятельства,
н<ду-
винести сало!** Тань-
Угай\
сердега
ще ді
ПОМОГЬ,...
* ЦигаПоиь батько. Чоло-
ВІДЬ:
.Двигане, твого батька поймали". Цигань: .
Л<•?"У коморі!"
Цигань:
,.К, у
коморії
JTj
коморі.
ХОЧЬ
ко
го,
тв
поймають,
Ано вій
его
у
поле пустіть,
та
J
і
і*
той чась злапайте".
го
пороги,
и
сходились
на
бесіду
На
уЛИЦИ,
а зь
ули-
иі.
до
ШИНКУ,
Але
ЯЮНіЬ вееною КузьмаГуляй
неначе кроаь землюнбйшовь Ждавьего Іоталь,
іімііндіпп.,
а
Кузьми нема
та
п
нема.
Лоппювь
коваль
вь
орлиду.
(іПННКь)
КуЗЬМи
нема: заі'і-
І
ШОВЬ
у
І
їруЛІВЬ
піинк
'Ь.
і у
і -
Тмітнемаїоббйптові.
усі шші
Оть
н
лихо! Мало*хто го-рівкн
не нГс.
А
якії
бьі'бу*
І
ла
Не доНпіла
за
К'у.п.му,
То
и ,к?(мі
го, г\ти
пасла;
с»:а>Ізавь
КоваЛЬ
дмі.прливи.
Л
учіпс
бу.іа-бь
ПОДЬ
іпумь
нойшла, віжь
а» тво-
г<^
Ьуаі.м\
* дальше
буде.
І'УПШЛМЧі.
* Мною
ии-инп>
доетнла
Наша
[ЯіДаКіПЯ
з
ь
ВСІХЬсі
о-ропь Ам.ріплі
п
Іоіпа.и.»
аь
зяиитанісмь:
чн
Ноже
і.О
ЖДиЙ
русИИЬ ІЗДВДИНОВб
б\
тн ч.ппомь .,І'уск<го
Няро
Не
уса
ХрИі'Та
.
Ш
*
Юда: А
що Нвань.
ТН
ЯКЬ
ввджу змерзь?
Нвань:-
Таки*такь. Морозьажь
тріщить!
Юда:
('ли
би
до того морозу
еще
вітру!
^кагаляеть
]
І
Ивань
ти
каиіляешь?святленникьбуві>язь
про-
иаю
квшель
.
ки,
К
узьмі»
ніхто
яа бачивь. дяого Ооюаа
**т
На
се
дула
Що'
се за
приигга?
Де
дівь
ся
Кузьма*?
З^ма
кимь
чарки
горівкн вини
ридо
омювідасмо,
що
ко-
ЗІДЬІЙ
русниь
іакі.
мужчина
ЯКЬ
Н.
и.еньнпіна
МОЖЄ
іне
І
еще колька.повідею
на
34
мнеіяхь тнерезостн
и
Ми|)ь** тогдашний орган
І.
Кго
ВиСОКО
ПрС-освященьства, назвавь
ме
не втори мь „Мохомь**
а о
Мохь бувь найсдавпійшій
І
вань,
ти
виборець?проповідник'Ь;
Я
скажу що [Ивань
Не
юсай свого
ги,
думань Коваль, тиннючпеь
.по
улицяхь
вбдь
шинку
до
шинку;
а
зайду
я до
Нвань: коби
до
того
кашлю
[Кузьми
вь
хату; може
за-
ти,
нема
зь
кимь
иобалака*
j
належати
До
„("оюза** м
бу
ти
членом».
НаКОЛІІ аанаа
тить
своє* Але лучшебь
бу
ло слибь руСКІЙ людо
ЛИН'ґЮВаЛИСЬ
ДО
місцевого
бра-
Янкелейба,
слабь
та
лежить, нодумнвьКоваль
її
побрів», до
Тули*
Слухай,
Й-!
ввои Х
»ТЬІ.
Увбйшоїп. гСоваЛЬ
ВЬ
хагу
носа
и
застань саму ІС
.лшну.
|!Д-днесь
десять язиками гово-Ідо чужого проса. стинна поралась коло печн,рю
ото моє
образованіе.
j
Янкелейба. Чого
ти
заразь
сажала
вь
цічі» хлібь. Нгля-Протое уважаю,
що
егггь
І
гніваешь ся?
Я
тебе хоті*
негоднимь моей
чести
ба
ви-
j
ло
сказати,
щобь
ти
голоео-
ТИСЬ больше ВЬ иолемнку ЗЬ
ВИВ*
на
того
на
па, ЩО
ТОЄ
папомь редакторомь
В.
в І
..Д"бі*«
й
кнтолвкь/;
г-^т
пригадую едгу щобь ДО
МО-І
ихь фамплтшшхь сира вь
не
- Ціпові, разь цигань
че-
МІшавь ся, бо тогда висту-1 резь
ССЛО,
ТВ
. НОбаЧИЗГЬ
КО-1
ВаЛЯСЬ
в а-гниии
п
».;,u.-,..
плю
вь
обороні
моей чести
ия,
прнвязавого
до
плота.
|гь
ш
TbetoWb*
навітьиипіимь
сноеобомь.
[Сейчась
бере
за
цуглі.
от*
НрОТИ „Соеднненія**
Ье
МаЮІИВНае,
Гай
хочесІдаТИ.
Ажь
ничь Вькбндн занНЛНЮ,
що
туть вибігла
жі
»/ка
сі,
хя-Межн НОКроВНТеляМЯ Со*.
ти. та
кричить:
ГвЙ
н,игаис.
дівши
на
ророзі
Коваля
'
На.
кинула
щ
иегозлимн
о.
чнма.
~~Jtfl6pH
Й
—дстгтг ^^crmfHtt'
сказань Коваль.
Тв доброго зд<і|и>вя!ІОстиниа
и
полізлатс нами
СІП
'
Нсторіа періШН'Хр'с.
Ш
І
'оДОСЛОВНаЯ
і.арі
нна ілілаТіруСКПХ!./
. , . . , , Н&
itiitirt, 'Геодоровь нервуй
руекія книгонечнтннін
і
і
""
(>і
крите Лме^нкя,
,
11
Норадпикь
В
спрніаїх'ь ни-
. «ір-і mini..
..... » '»
Меюдцчиа
граматика
маля»
р\
екого язика,
, .
.00
Орло-нп'ки
діва,
. . Лб
Шлях та х«Сінні.
і
і ва драма
1