Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teemu J. Lehtonen - Organisaation Osaamisen Strateginen Hallinta - Vaitoskirja 951-44-5341-7

Teemu J. Lehtonen - Organisaation Osaamisen Strateginen Hallinta - Vaitoskirja 951-44-5341-7

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by teemulehtonen

More info:

Published by: teemulehtonen on Sep 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
Organisaation osaamisenstrateginen hallinta
 Acta Universitatis Tamperensis 86University of Tampere Tampere 200
AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA
Esitetään Tampereen yliopistonkasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Tampereen yliopistonAmmattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa,Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna,24. päivänä toukokuuta 2002 klo 12.
TEEMU J. LEHTONEN
 
Myynti
Tampereen yliopistonKirjakauppa TAJUPL 61733014 Tampereen yliopistoKannen suunnittelu Juha SiroPainettu väitöskirjaActa Universitatis Tamperensis 867ISBN 951-44-5340-9ISSN 1455-1616Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes PrintTampere 2002Puh. (03) 215 6055Fax (03) 215 7685taju@uta.fihttp://granum.uta.fiSähköinen väitöskirjaActa Electronica Universitatis Tamperensis 173ISBN 951-44-5341-7ISSN 1456-954Xhttp://acta.uta.fi
AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJATampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos
 
 3
Esipuhe
Oma kiinnostukseni osaamisen olemuksen ja sen hallinnan dynamiikan tutkimusta kohtaanheräsi toimiessani koulutussuunnittelijana. Saadessani mahdollisuuden syventyä ammatti-kasvatustieteen jatko-opintoihin tartuin innolla minua askarruttaneeseen aiheeseen. Saama-ni tutkimusapuraha mahdollisti paneutumisen tieteelliseen työhön.Ensiksi osoitan kiitokseni edelliselle työnantajalleni ja erityisesti esimiehelleni M.Div.Simo Lintiselle, joka kannusti jatko-opintojen aloittamiseen. Suurin kiitos työn onnistumi-sesta kuuluu tutkimuksen ohjaajalle dos. Pentti Nikkaselle, joka on jaksanut olla aktiivises-ti mukana tutkimusprosessissa alusta loppuun asti. Hän on paitsi opastanut tieteen teonmaailman, myös kestänyt tutkimustyön paineet, jotka valitettavasti kasaantuvat myös oh- jaajan niskaan. Vastaavat kiitokset osoitan myös prof. Pekka Ruohotielle, joka on tukenut prosessia omalta osaltaan. Henkilökohtaiset kiitokset osoitan vielä FT Seppo Kolehmaisel-le, joka jaksoi perehtyä käsikirjoituksiini ja opastaa tieteellisen työn tekoon. Erityinen kii-tos kuuluu myös työtäni tukeneelle yritykselle, niille henkilöille jotka ovat osallistuneettutkimusprosessiin sekä kaikille, jotka ovat osoittaneet aitoa mielenkiintoa työtäni ja sentuloksia kohtaan.Tämä tutkimus ei olisi kuitenkaan syntynyt ilman kotijoukkojen tukea. Erityisesti puolisonkannustus elämänikäiseen opiskeluun on ollut merkittävää, kun lisäksi tutkimusprosessinaikana myös perheemme on kasvanut. Kiitoksen osoitan siis vaimolleni Kristiinalle, jokaon minua tukenut, sekä Taavi-pojalle, joka on toisinaan osallistunut myös kirjoitustyöhönisän koneella.Fiskarsissa 28.5.2001Teemu J. Lehtonen

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->