Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shakespeare, William - Macbeth

Shakespeare, William - Macbeth

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 3,008|Likes:
Published by andreia17

More info:

Published by: andreia17 on Jan 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

 
Macbeth
Traducere de Ion VineaPersoanele
 
DUNCAN, rege al Sco
ţ
iei MALCOLM 1 „. DONALBAIN
 j
.
sal
MACBETH ) generali în armata BANQUO/regelui
 
MACDUFF LENNOX ROSS
 
MENTEITH ANGUS CAITHNESS j FLEANCE, fiul ilui Banquo SIWARD, conte de Northumber-land, general al oasteiengleze TIN
Ă
RUL SIWARD, fiul s
ă
u SEYTON, un ofi
ţ
er din suita lui
 
 
nobili sco
ţ
ieni
 
 
UN B
Ă
IAT, fiul lui Macduff UN DOCTOR ENGLEZ UN DOCTOR SCO
Ţ
IAN UN SERGENT UN PORTAR UNMO
Ş
 NEAG LADY MACBETH LADY MACDUFF O DOAMNA DE ONOARE a Lady-e! Macbeth
 
HECATE
ş
i TREI VR 
Ă
JITOARE Ar 
ă
t
ă
ri, Nobili, gentilomi, Ofi
ţ
eri, Solda
ţ
i, Uciga
ş
i, Curteni
ş
i Crainici.
 
 
 Ac
 ţ 
iunea se petrece în Sco
 ţ 
ia fi în Anglia,
 
A G T U
 L
I
 
SCENA 1
 
Un loc pustiu. Tunete
 ş
i fulgere. Intra trei vr 
ă 
 jitoare.
 
VR 
Ă
JITOAREA I
 
Cînd fi-vom iar, tustrele, noi, Sub fulger, tr 
ă
snete
ş
i-n ploi ?
 
VR 
Ă
JITOAREA II Cînd zurbaua s-a sfîr 
ş
it, Cel învins c-a biruit.
 
VR 
Ă
JITOAREA III Va fi-nainte de-asfin
ţ
it.
 
 
VR 
Ă
JITOAREA I în care loc ?
 
VR 
Ă
JITOAREA II în b
ă
l
ă
rii.
 
VR 
Ă
JITOAREA III Pe Macbeth spre-a-l întîlni.
 
VR 
Ă
JITOAREA I Vin îndat
ă
, Coto
ş
man.
 
VR 
Ă
JITOAREA II Ne-a strigat broscoiul, haidem.
 
491
 
TUSTRELE
 
Ce mi-e slut, ce mi-e frumos, Prin duhoare
ş
i prin pîcl
ă
S
ă
plutim în sus
ş
i-n jos.
(Ies.)
 
SCENA 2
 
O
tab
ă 
ă 
ling 
ă 
Forres. Goarne în culise. Intr 
ă 
Duncan, Malcolm, Donal-bain, Lennox
 ş
i suita. Intîlnesc un sergent plin de sînge.
 
DUNCAN
 
ă
nitul cine-i ? Dup
ă
cum arat
ă
Ne-ar spune, starea cea mai nou
ă
A r 
ă
zvr 
ă
tirii.
 
MALCOLM
 
E sergentul care
 
Ca brav
ş
i bun osta
ş
s-a r 
ă
zboit S
ă
nu cad prins. Salut, viteaz prieten ! D
ă
seama regelui de mersulluptei Din care vii.
 
SERGENTUL
 
Era nehot
ă
rît
ă
, A
ş
a cum doi înot
ă
tori slei
ţ
i Se prind în bra
ţ
e
ş
i se stînjenesc. Macdonwald cruntul,
 
înr 
ă
it rebel, C
ă
firea-n el de-aceea viermuit-a Cu tot ce-a z
ă
mislit mai tic
ă
los, Primi-nt
ă
riri din insule,din vest, De pedestra
ş
i u
ş
or 
ş
i greu arma
ţ
i. Zîmbea Fortuna
ţ
intei lui dr 
ă
ce
ş
ti P
ă
rînd a r 
ă
zvr 
ă
tituluimuiere, Dar în zadar. C
ă
ci în dispre
ţ
ul ei, Macbeth viteazul, vrednic de-al s
ă
u nume, Cu spada-n vîntde sînge fumegînd
ă
,
 
492
 
Copil al biruin
ţ
ii-
ş
i taie drum
Ş
i-ntîmpin
ă
pe tic
ă
los. Nu-i strînge mîna, nu-
ş
i ia bun r 
ă
mas. Ci-ldescusu din f 
ă
lci pîn
ă
-n buric, Pe zidul nostru pro
ţă
 pindu-i capul.
 
DUNCAN
 
O, vrednic v
ă
r ! Viteaz între viteji ! SERGENTUL
 
Dar cum din pragul soarelui r 
ă
sare, Zbucnesc furtuni cu tr 
ă
snete
ş
i-urgii, Tot din acest izvor almîntuirii Pr 
ă
 p
ă
dul se porni. O, rege,-ascult
ă
! De-abia-i silise legea
ş
i bravura Pe-ace
ş
ti pedestrisprinteni s
ă
dea dosul, Cînd regele norveg prinzînd prilejul Cu spor de o
ş
ti
ş
i arme noi c
ă
lite D
ă
iure
ş
 iar.
 
DUNCAN
 
Ş
i c
ă
 pitanii no
ş
tri, Macbeth
ş
i Banquo, s-au temut ?
 
SERGENTUL
 
Precum
 
Un leu de iepuri,
ş
i de vr 
ă
 bii — un vultur. Erau, spun drept,
ş
i trebui s
ă
dau seam
ă
, Ca ni
ş
te tunuri
 
 pline vîrf cu schij
ă
Ce-
ş
i slobozeau de cîte dou
ă
ori Lovirile-n vr 
ă
 jma
ş
. Voita-au oare S
ă
-nal
ţ
e-unnou calvar, sau s
ă
se scalde în fumegînde r 
ă
ni ? Nici eu nu
ş
tiu. Dar m
ă
sfîr 
ş
esc.
Ş
i rana-mi cereleacuri.
 
DUNCAN
 
La fel de bine-
ţ
i stau
ş
i r 
ă
ni,
ş
i vorbe : Simt izul cinstii-n ele. îngriji
ţ
i-l.
 
(Iese sergentul, sprijinit. Intr 
ă 
Ross.)
Dar cine vine ?
 
493
 
MALCOLM
 
Bravul than de Ross. LENNOX
 
Ce grab
ă
-n ochii lui ! A
ş
a prive
ş
te Cel care vine cu ciudate ve
ş
ti.
 
ROSS
 
Tr 
ă
iasc
ă
regele !
 
DUNCAN
 
De unde vii,
 
O, vrednic than ?
 
ROSS
 
Din Fife, m
ă
rite rege, De unde-ale Norvegiei drapele Se-nal
ţă
-n cer, frig adiind spre-ai no
ş
tri. Cu o
ş
ti cumplit demari a dat n
ă
val
ă
Chiar craiul lor, de Cawdor sprijinit, De-acel mi
ş
elnic than
ş
i tr 
ă
d
ă
tor. Dar mirele Belonei, înarmur 
ă
L-nfrunt
ă
-n lupt
ă
dreapt
ă
piept la piept
Ş
i fier în contra fierului rebel îi frînge-avîntul,
ş
i-n sfîrsitizbînda A noastr 
ă
este !
 
DUNCAN Sfînt
ă
bucurie ! ROSS
 
Deci Sweno, azi, norvegul crai, vrea pace. Nu l-am l
ă
sat nici s
ă
-
ş
i îngroape mor 
ţ
ii Pîn' n-a pl
ă
tit, pe insula SaintColme, Desp
ă
gubire zece mii de taleri.
 
DUNCAN
 
Iar thanul Cawdor n-o s
ă
mai m
ă
-n
ş
ele
 
In ce-am mai sfînt. Mergi, mor 
ţ
ii d
ă
-l îndat
ă
.
 
 
Ş
i-n fostu-i rang, tu pe Macbeth l-arat
ă
.
 
494
 
ROSS Voi împlini poruncile ce-ai dat.
 
DUNCAN Ce pierde el, Macbeth a
ş
tigat.
 
SCENA 3
 
Un cîmp pustiu Ung 
ă 
Forres. Intr 
ă 
cele trei vr 
ă 
 jitoare.
 
VR 
Ă
JITOAREA I Pe unde-ai fost, surato ?
 
VR 
Ă
JITOAREA II Porci t
ă
iat-am.
 
VR 
Ă
JITOAREA III Dar tu, soro ?
 
VR 
Ă
JITOAREA I
 
Cu castane-n
ş
or 
ţ
, mai ieri Soa
ţ
a unui din n
ă
ieri Sta
ş
i clef 
ă
ia mereu. „D
ă
 
ş
i mie !" zieu-i eu. „Vr 
ă
 jitoare, hai, te
 
car 
ă
!" Mi-a strigat vorba de-ocar 
ă
Scorpia cea ghiftuit
ă
; So
ţ
u-i la Alep e dus, C
ă
 pitan pe „Taig
ă
r" pus, M
ă
  prefac în
ş
oarec berc, S
ă
-l ajung pe-o sit
ă
-ncerc. M
ă
strecor pe punte-n jos
Ş
i m
ă
pun pe ros, pe ros.
 
VR 
Ă
JITOAREA II Io-
ţ
i dau un vînt.
 
495
 
VR 
Ă
JITOAREA I Ce bun cuvînt !
 
VR 
Ă
JITOAREA III
 
Ş
i-
ţ
i fac
ş
i eu parte.
 
VR 
Ă
JITOAREA I
 
Celelalte-s ale mele, Ori pe unde sufl
ă
ele,
Ş
i limanurile toate Cu p
ă
tratele-nsemnate, Pe a cor 
ă
 biilor carte.
Ţ
i-l
 
usuc ca pe-un uluc, Nici în noapte, nici în zi, Peste-a genelor perdele Somnul nu-i va mai pluti : Ca un f 
ă
c
ă
tor derele, Va tr 
ă
i Bolnav, sfrijit, S
ă
 pt
ă
mîni de nou'ori nou
ă
, S
ă
-i tot fulgere, s
ă
-l plou
ă
Nenecat, dar h
ă
ţ
uit. Haide,
 
ghici, ce-am eu aici ?
 
VR 
Ă
JITOAREA II S
ă
v
ă
d m
ă
las
ă
!
 
VR 
Ă
JITOAREA I
 
E un deget de cîrmaci
 
înecat în drum spre cas
ă
.
(Se aude toba.)
 
VR 
Ă
JITOAREA III
 
I-auzi toba bate-acum
 
C
ă
Macbeth vine pe drum.
 
TOATE
 
Mîn
ă
-n mîn
ă
trei surori, Crainice
ş
i ursitori, Ce se vîntur 
ă
prin toate
Ţă
rile
ş
i m
ă
rile Tîrcolind c
ă
ă
rile,
 
496
 
Trei ori mie, trei ori
ţ
ie,
Ş
i iar trei, nou
ă
s
ă
fie. Gata, vraja e-nchegat
ă
.
 
(Intra Macbeth
 ş
i Banquo.)
 
 
MACBETH
 
Ce trist
ă
 
ş
i ce mîndr 
ă
zi-ntre toate ! BANQUO
 
Depane-i pîn' la Forres ? Cine sînt
 
Aceste iezine stranii-n portul lor.
 
De parc
ă
nu-s f 
ă
 pturi de pe p
ă
inînt
 
Ş
i totu
ş
i sînt ? Tr 
ă
i
ţ
i ? Sînte
ţ
i ceva
 
 
Ce poate fi-ntrebat de c
ă
tre om ?
 
îmi pare c
ă
-n
ţ
elege
ţ
i. Fiecare
 
 
.
Ş
i-a dus în dreptul buzelor zbîrcite
 
Un deget desc
ă
rnat. P
ă
re
ţ
i femei :
 
 
Dar dup
ă
barb
ă
, nu prea-mi vine-a crede.
 
MACBETH Vorbi
ţ
i-mi de pute
ţ
i : voi cine sînte
ţ
i ?
 
VR 
Ă
JITOAREA I Macbeth, m
ă
rire
ţ
ie, than de Glamis !
 
 
VR 
Ă
JITOAREA II
 
Macbeth, m
ă
rire
ţ
ie, than de Cawdor !
 
 
VR 
Ă
JITOAREA III Macbeth, m
ă
rire
ţ
ie, vei fi rege !
 
BANQUO
 
De ce tresari, st
ă
 pîne,
ş
i te sperii
 
De lucruri care-atît de bine-
ţ
i sun
ă
?
 
Pe sfîntul adev
ă
r : sînte
ţ
i n
ă
luci,
 
 
Sau tocmai ce p
ă
re
ţ
i a fi ? Sl
ă
vi
ţ
i
 
Pe treapta-i de-azi pe so
ţ
ul meu ; vestindu-i
 
 
 Noroc m
ă
re
ţ
 
ş
i-un viitor regesc,
 
L-a
ţ
i uluit. Iar mie nu-mi vorbi
ţ
i.
 
 
Dar dac
ă
 
ş
ti
ţ
i citi-n samîn
ţ
a vremii,
 
497
 
(Jg - Teatru — Shakespeare
 
Spunînd ce bob d
ă
rod, ce bob e sterp, Vorbi
ţ
i-mi : nu cer 
ş
esc hatîrul vostru
Ş
i nici de ura voastr 
ă
nu
 
m
ă
tem.
 
Slav
ă
! Slav
ă
 
!
Slav
ă
!
 
VR 
Ă
JITOAREA I
 
VR 
Ă
JITOAREA II VR 
Ă
JITOAREA III
 
VR 
Ă
JITOAREA I
Mai mic decît Macbeth, mai mare totu
ş
i!
 
VR 
Ă
JITOAREA II Mai fericit, dar nu cu-atît noroc !
 
VR 
Ă
JITOAREA III
 
P
ă
rinte-al unor regi, dar rege nu ! Macbeth
ş
i Banquo, slav
ă
vou
ă
!
 
VR 
Ă
JITOAREA I
 
M
ă
rire vou
ă
, Banquo
ş
i Macbeth ! MACBETH
 
Mai sta
ţ
i, obscure-oracole,
ş
i-mi spune
ţ
i: Murind Sinel, sînt than de Glanis,
ş
tiu ! De Cawdor, îns
ă
, cum ? E-nvia
ţă
Cawdor,
Ş
i-i merge-n plin. Iar s
ă
fiu rege, eu, Nu-i de crezut, cum nici „de Cawdor" nu-i. De unde-ave
ţ
i
 
ciudatele vestiri ? De ce cu o profetic
ă
-nchinare, Pe-acest cîmp ars
ş
i plin de b
ă
l
ă
rii Ne-opri
ţ
i din drum ?Vorbi
ţ
i-mi, v
ă
conjur.'
 
(Vr 
ă 
 jitoarele pier.)
498
 
32*
 
BANQUO
 
Cu marea-nal
ţă
aburi
ş
i
p
ă
mîntul. Iar
ele, aburi sînt. Unde-au pierit ?
 
 
MACBETH
 
în aer. Ca suflarea-n vînt s-a dus P
ă
relnicul lor trup. De-ar mai fi stat!
 
BANQUO
 
Dar fost-au ele-aievea cum vorbim, Sau am mîncat din r 
ă
d
ă
cina rea Ce mintea
ţ
i-o-nrobe
ş
te ?
 
MACBETH Copiii t
ă
i s
ă
fie regi !
 
BANQUO Tu, rege ! MACBETH
Ş
i-au spus
ş
i than de Cawdor ! Nu-i a
ş
a ?
 
BANQUO
 
în vorba
ş
i-ntr-un glas. Dar cine vine ?
(Intr 
ă 
Ross
 ş
i Angus.)
 
ROSS
 
Macbeth, a biruin
ţ
ii tale
ş
tire L-a fericit pe rege.
Ş
i citind De vajnica ta lupt
ă
cu rebelii, Uimirea
ş
i-ncîntarea se-ntreceau în sinea lui s
ă
 
ţ
i se d
ă
ruiasc
ă
. Nedumerit
ş
i perindînd în minte Sfîr 
ş
itul b
ă
t
ă
liei,el te afl
ă
In rîndurile dîrjilor norvegi, Nenfrico
ş
at de straniile chipuri Ce-n preajma ta, cu moartea,sem
ă
nai. Ca grindina de-ades soseau
ş
tafete Purtînd cu ele prosl
ă
virea ta.
 
499
 

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
Madalina Petruta liked this
Varga Csaba liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Panica Vadim liked this
Andreea Sh liked this
Andreea Pînişoară liked this
Andreea Pînişoară liked this
florin liked this
Seletos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->