Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aditzak

aditzak

Ratings:

4.77

(13)
|Views: 9,506|Likes:
Published by sustatu
Batuerazko aditz taulak
Batuerazko aditz taulak

More info:

Published by: sustatu on Mar 13, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
Euskal Aditz Laguntzailea: BatuaNOR R-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NOR
NOR NORI NOR NORK NOR NORI NOR
naizNAtzaiTNAuTTThaizHAtzaiK/NHAuK/NK/NK/NdazaiODu-O-garaGAtzaizkiGUGAituGUDi (zki)GUGUzaraZAtzaizkiZUZAituZUZUZUzareteZAtzaizkiZUEteZAituzteZUEZUEZUEdirazaizkiE(NOR 3. pertsona)DituTEETE
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nintzenNINtzaiTNnuennituenNINDuT NNTNhintzenHINtzaiK/NNhuenhituenHINDuK/N NHK/NNzenZItzaiONzuenzituen( )-eNZONginenGINtzaizkiGUNgenuengenituenGINTuGU NGENi (zki)GUNzinenZINtzaizkiZUNzenuenzenituenZINTuZU NZENZUNzinetenZINtzaizkiZUEteNzenutenzenituztenZINTuzteZUE NZENZUEteNzirenZItzaizkiENzutenzituzten( )TE N ZEteN
NOR NORI NOR NORK NORKNOR NORI
banintzbaNINtzaiTbanubanitubaNINDuTbaNTbahintzbaHINtzaiK/NbahubahitubaHINDuK/NbaHK/NbalitzbaLItzaiObalubalitu( )-baZObaginabaGINtzaizkiGUbagenubagenitubaGINTuGUbaGENi (zki)GUbazinabaZINtzaizkiZUbazenubazenitubaZINTuZUbaZENZUbazinetebaZINtzaizkiZUEtebazenutebazenituztebaZINTuzteZUEbaZENZUEtebalirabaLItzaizkiEbalutebalituzte( )TEbaZEte
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nintzatekeNINtzaiTkenukenituzkeNINDukeTNTkehintzatekeHINtzaiK/NkehukehituzkeHINDukeK/NHK/NkelitzatekeLItzaiOkelukelituzke( )-ZOkeginatekeGINtzaizkiGUkegenukegenituzkeGINTukeGUGENi (zki)GUkezinatekeZINtzaizkiZUkezenukezenituzkeZINTukeZUZENZUkezinateketeZINtzaizkiZUEketezenuketezenituzketeZINTuztekeZUEZENZUEketeliratekeLItzaizkiEkeluketelituzkete( )TEZEkete
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nintzatekeenNINtzaiTkeeNnukeennituzkeenNINDukeT NNTkeeNhintzatekeenHINtzaiK/NkeeNhukeenhituzkeenHINDukeK/N NHK/NkeeNzatekeenZItzaiOkeeNzukeenzituzkeen( )-eNZOkeeNginatekeenGINtzaizkiGUkeeNgenukeengenituzkeenGINTukeGU NGEN i (zki)GUkeeNzinatekeenZINtzaizkiZUkeeNzenukeenzenituzkeenZINTukeZU NZENZUkeeNzinateketenZINtzaizkiZUEketeNzenuketenzenituzketenZINTu ztekeZUE NZENZUEketeNziratekeenZItzaizkiEkeeNzuketenzituzketeen( )TE NZEketeN
 
Euskal Aditz Laguntzailea: BatuaNOR R-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NOR
NOR NORI NOR NORK NOR NORI NOR
naitekeNAkiTkeNAzakeTTkeThaitekeHAkiK/NkeHAzakeK/NK/NkeK/NdaitekeDAkiOkeDezake-Oke-gaitezkeGAkizkiGUkeGAitzakeGUDieza (zki)GUkeGUzaitezkeZAkizkiZUkeZAitzakeZUZUkeZUzaiztezketeZAkizkiZUEketeZAitzaketeZUEZUEkeZUEdaitezkeDAkizkiEke(NOR 3. pertsona)DitzakeTEEkeTE
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nintekeenNENkiTkeeNnezakeennitzakeenNINTzakeT NNTeNhintekeenHENkiK/NkeeNhezakeenhitzakeenHINTzakeK/N NHK/NeNzitekeenZEkiOkeeNzezakeenzitzakeen( )-eNZOeNgintezkeenGENkizkiGUkeeNgenezakeengenitzakeenGINTzakeGU NGENieza(zki)GUeNzintezkeenZENkizkiZUkeeNzenezakeenzenitzakeenZINTzakeZU NZENZUeNzintezketenZENkizkiZUEke teNzenezaketenzenitzaketenZINTzaketeZUE NZENZUEteeNzitezkeenZEkizkiEkeeNzezaketenzitzaketen( )E N ZEteeN
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nintekeNENkiTkenezakenitzakeNINTzakeTNThintekeHENkiK/NkehezakehitzakeHINTzakeK/NHK/NlitekeLEkiOkelezakelitzake( )-LOgintezkeGENkizkiGUkegenezakegenitzakeGINTzakeGUGENieza(zki)GUzintezkeZENkizkiZUkezenezakezenitzakeZINTzakeZUZENZUzintezketeZENkizkiZUEketezenezaketezenitzaketeZINTzaketeZUEZENZUEtelitezkeLEkizkiEkelezaketelitzakete( )TELEte
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nadinNAkiTNNAzaTNNTkehadinHAkiK/NNHAzaK/NNHK/NkedadinDAkiONDeza-NZOkegaitezenGAkizkiGUNGA itzaGUNGENi (zki)GUkezaitezenZAkizkiZUNZA itzaZUNZENZUkezaiteztenZAkizkiZUEteNZA itzateZUENZENZUEketedaitezenDAkizkiEND itzaTENZEkete
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nendinNENkiTNnezannituzkeenNINTzaTNNTNhendinHENkiK/NNhezanhituzkeenHINTzaK/NNHK/NNzedinZEkiONzezanzituzkeen( )-NZONgintezenGENkizkiGUNgenezangenituzkeenGINTzaGUNGENieza(zki)GUNzintezenZENkizkiZUNzenezanzenituzkeenZINTzaZUNZENZUNzinteztenZENkizkiZUEteNzenezatenzenituzketenZINTzateZUENZENZUEteNzitezenZEkizkiENzezatenzituzketeen( )TENZEteN
NOR NORI NOR NORK NOR NORI NOR
( )( )TNAza( )T( )hadiHAkiK/NK/NK/NK/NbediBEkiOBeza-O-( )( )GUGAitza( )(B)ieza(zki)GU( )zaitezZAkizkiZUZUZUZUzaitezteZAkizkiZUEteZUEZUEZUEbitezBEkizkiEBitzaTEETE
 
Euskal Aditz Laguntzailea: BizkaierazNOR -NORI NOR-NORK NOR-NORI-NOR
NOR NORI
(NOR 3. pertsona)
NOR NORK NOR NORI NOR
nazNAtxaT (A)dotdodazNAuTDEUST (A)TzhazHAtxaK/NdokdozakHAuK/N (A)DEUK/NAK/NAzdajaKOdaudauz( )u-DEUTSO (TSA)-zgaraGAtxaKUzdogudoguzGAituGUDEUSKUGUzzaraZAtxaTZUzdozudozuzZAituZUDEUTSUZUzzarieZAtxaTZUEzedozuedozuezZAitueZUEDEUTSUEZUEzdirajaKEzdabedabez( )ituEDEUTSEEz
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
nintzanNINtxaTANnebannebazanNINduDANNEUSTAZANhintzanHINtxaKA/NANheuanheuazanHINduA/NANHEUA/NAZANzan-jaKONebanebazan( )(A)EUTSO (TSA)ZANginan gintzazanGINtxaKUzaNgenduangenduzanGINduGUzaNGEUNSKUZANzinan zintzazanZINtxaTZUzaNzenduanzenduzanZINduZUzaNZEUNTSUZANzinien zintzazenZINtxaTZUEzeNzenduenzenduezanZINdueZUzaNZEUNTSUE eZANziran-jaKEzaNebenebezan( )E EUTSE eZAN
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
banintzbaNINtxaT (A)baneubaneuzbaNINduTbaNEUST (A)ZbahintzbaHINtxaA/NAbahendubahenduzbaHINduK/NbaHEUA/NAZbalitzbaLItxaKObaleubaleuz( )-baLEUTSO (TSA)ZbaginabaGINtxaKUzbagendubagenduzbaGINduGUzbaGEUNSKUZbazinabaZINtxaTZUzbazendubazenduzbaZINduZUzbaZEUNTSUZbaziniebaZINtxaTZUEzebazenduebazenduezbaZINdueZUEzbaZEUNTSUE eZbalirabaLItxaKEzbalebebalebez( )TEbaLEUTSE eZ
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
nintzatekeNINtzaKIT-KIDAneukeneukezNINdukeT (DA)NEUSKIT (SKIDA)ZhintzatekeHINtzaKIK/KINAheunkeheunkezHINdukeK/NAHEUSKIK/SKINAZlitzatekeLItzaKIOleukeleukez( )-LEUSKIOZgintzatekezGINtzaKIGUzgeunkegeunkezGINdukeGUzGEUNSKIGUZzintzatekezZINtzaKIZUzzeunkezeunkezZINdukeZUzZEUNSKIZUZzintzatekezeZINtzaKIZUEzezeunkiezeunkiezZINdukeeZUEzZEUNSKIZUEeZlitzatekezLItzaKIEzleukieleukiez( )ELEUSKIEeZ
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
nintzatekeanNINtzaKIDANneukeanneukezanNINdukeT (DA)NNEUSKIT (SKIDA)ZANhintzatekeanHINtzaKIK/KINANheunkeanheunkezanHINdukeK/NANHEUSKIK/SKINAZANlitzatekeanLItzaKIONleukeanleukezan( )-LEUSKIOZANgintzatekezanGINtzazkiKIGUzaNgeunkeangeunkezanGINdukeGUzaNGEUNSKIGUZANzintzatekezanZINtzazkiKIZUzaNzeunkeanzeunkezanZINdukeZUzaNZEUNSKIZUZANzintzatekezenZINtzazkiKIZUEzaNzeunkienzeunkiezanZINdukeeZUEzaNZEUNSKIZUEeZANlitzatekezanLItzazkiKIEzaNleukienleukiezan( )ELEUSKIEeZAN

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
eskolaikt liked this
eskolaikt liked this
Ricardo Gómez liked this
sardus50 liked this
lekeitio liked this
Marian Calvo liked this
Eider Zeziaga liked this
Egoi Markaida liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->