Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Sample Ballot for November 6 Elections

Sample Ballot for November 6 Elections

Ratings: (0)|Views: 109|Likes:
Published by Tomas Avila
Sample of November 6, 2012 General Election full ballot.
Sample of November 6, 2012 General Election full ballot.

More info:

Published by: Tomas Avila on Sep 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
KBBNDNI@ L@LDQNKG MI@@KQTQIQL KB ]CKAL NT@IGADNQ^ KB V]KRNALGDL
Q\LTAI^, GKRLOML] 2, =69=
9' Qk rkql8
Dkov`lql qcl i}}kz#t. vkngqngj qk ~k|} dckndl#t. znqc i tngj`l mk`a `ngl, `nel qcnt '
=' Qk rkql bk} i z}nql/ng diganaiql8
V}ngq qcl giol kb qcl vl}tkg kg qcl m`ige `ngl `iml`la -Z}nql/Ng- bk} qcl kbbndl iga dkov`lql qcl i}}kzvkngqngj qk ~k|} z}nql/ng dckndl `nel qcnt '
4' Qk ditq i tq}injcq vi}q~ rkql8
Dkov`lql qcl i}}kz vkngqngj qk qcl vi}q~ kb ~k|} dckndl ng qcl tq}injcq vi}q~ tldqnkg kb qcl mi``kq' Nb ~k| ditq itq}injcq vi}q~ rkql iga i`tk rkql bk} ig nganrna|i` diganaiql k} diganaiqlt bk} i dl}qing kbbndl kg qcl mi``kq, qcl tq}injcq vi}q~ rkql zn`` gkq ml dk|gqlabk} qciq kbbndl iga kg`~ qcl nganrna|i` diganaiql k} diganaiqlt rkqla bk} zn`` ml dk|gqla bk} qciq kbbndl'
TQIQL Y\LTQNKGTKG MIDE@KDI@ Y\LTQNKGTKG TLVI]IQL MI@@KQ@IT V]KV\LTQITLTQIQI@LT LG L@TNJ\NLGQK VÉJNGI@IT V]KV\LTQIT@KDI@ LTQÉ LGVÉJNGI TLVI]IAI
66
9' Vi}i rkqi}8
Dkov`lql `i b`ldci k b`ldcit y|l iv|gqig cidni t| tl`lddnôg, dkg |gi `ïgli j}|lti, dkok îtqi '
=' Vi}i rkqi} vk} |g diganaiqk d|~k gkom}l gk ivi}ldl lg `i vivl`lqi #-z}nql/ng diganaiql-.
8 Ltd}nmi l` gkom}l al andci vl}tkgi, lg `lq}i alok`al, lg `i `ïgli y|l andl -Z}nql/Ng-, ~ ialoét dkov`lql `i b`ldci y|l iv|gqi cidni l` gkom}l y|l ci ltd}nqk, dkok îtqi '
4' Vi}i lonqn} |g rkqk ngqlj}k vk} |g vi}qnak8
Dkov`lql `i b`ldci y|l tlùi`i cidni l` vi}qnak al t| l`lddnôg lg `i tlddnôg al `i vivl`lqi lg akgal tllonqlg `kt rkqkt ïgqlj}kt' Tn lg `i vivl`lqi |tqla lonql |g rkqk ngqlj}k ~ qiomnîg rkqi vk} |g diganaiqk nganrna|i` k vk} diganaiqkt vktq|`iakt vi}idnl}qk di}jk, l` rkqk ngqlj}k al vi}qnak gk tl dkgqi}é vi}i ltl di}jk ~ tk`iolgql l` diganaiqk nganrna|i` k `kt diganaiqkt vk} `kt y|l tl lonqnô l` rkqktl}é dkgqiak vi}i ltl di}jk'
RKQL MKQC B]KGQ IGA MIDE KB MI@@KQRKQL VK] IOMIT DI]IT AL @I VIVL@LQI, VK] LG B]LGQL ^ VK] L@ ]LRL]TK
V}ldngdq NA =399Dkgj}lttnkgi` Antq}ndq 9Tlgiql Antq}ndq 9]lv}ltlgqiqnrl Antq}ndq 4Dk|gdn`+Zi}a Antq}ndq 1+9Rkqngj Antq}ndq 99
VIVL@LQI KBNDNI@ VI]I @IT L@LDDNKGLTLTQIAK AL ]CKAL NT@IGA / DN\AIA AL V]KRNALGDL
Mi``kq 9Vivl`lqi 9
TQ]INJCQ VI]Q^
Qk rkql i -Tq}injcq Qndelq- dkov`lql qcli}}kz vkngqngjqk qcl vi}q~ kb ~k|} dckndl'
RKQK ÏGQLJ]K
Vi}i lonqn} |g rkqk ïgqlj}k i birk} al|g vi}qnak, dkov`lql `i b`ldci y|liv|gqi cidni l` vi}qnak y|l v}lbnl}i'
ALOKD]IQOKAL]IQL]LV\M@NDIGV]LTNALGQNI@ L@LDQK]TBK]8L@LDQK]LT V]LTNALGDNI@LTI BIRK] AL
V}ltnalgq
Mi}ide KMIOI
Rndl V}ltnalgq
Hkl MNALG
ALOKD]IQV}ltnalgq
Onqq ]KOGL^
Rndl V}ltnalgq
Vi|` ]^IG
]LV\M@NDIGV}ltnalgq
Ji}~ HKCGTKG
Rndl V}ltnalgq
Hiolt V' J]I^
@nml}qi}nigV}ltnalgq
Rn}jn` JKKAL
Rndl V}ltnalgq
Hno D@^OL]
Dkgtqnq|qnkgV}ltnalgq
]ktt D' -]kde~-IGAL]TKG
Rndl V}ltnalgq
@|nt H' ]KA]NJ\LX
H|tqndlV}ltnalgq
Vlqi @NGATI^
Rndl V}ltnalgq
^i}n KTK]NK
Tkdni`nto iga @nml}iqnkgV}ltnalgq
Hn`` TQLNG
Rndl V}ltnalgq
Dcl}n CKGEI@I
J}llgZ}nql/ng
TLGIQK] NG DKGJ]LTT
Tns ^li} Ql}oRkql bk} 9
TLGIAK] LG L@ DKGJ]LTK
Vl}nkak al tlnt iùktRkql vk} 9
Tcl`akg ZCNQLCK\TL
ALOKD]IQ
M' Mi}}lqq CNGDE@L^, NNN
]LV\M@NDIGZ}nql/ng
]LV]LTLGQIQNRL NG DKGJ]LTTANTQ]NDQ 9
Qzk ^li} Ql}oRkql bk} 9
]LV]LTLGQIGQL LGL@ DKGJ]LTKANTQ]NQK 9
Vl}nkak al akt iùktRkql vk} 9
Airna G' DNDN@@NGL
ALOKD]IQ
M}lgaig V' AKCL]Q^
]LV\M@NDIG
Airna T' RKJL@
NgalvlgalgqZ}nql/ng
TLGIQK] NGJLGL]I@ ITTLOM@^ANTQ]NDQ 9
Qzk ^li} Ql}oRkql bk} 9
TLGIAK] LG@I ITIOM@LI JLGL]I@ANTQ]NQK 9
Vl}nkak al akt iùktRkql vk} 9
Oi}~l``lg JKKAZNG
ALOKD]IQZ}nql/ng
]LV]LTLGQIQNRL NGJLGL]I@ ITTLOM@^ANTQ]NDQ 4
Qzk ^li} Ql}oRkql bk} 9
]LV]LTLGQIGQL LG@I ITIOM@LI JLGL]I@ANTQ]NQK 4
Vl}nkak al akt iùktRkql vk} 9
Qckoit I' VI@IGJNK
ALOKD]IQ
]|b|t ]ndi}ak MIN@L^, H]'
]LV\M@NDIGZ}nql/ng
 
RKQL MKQC B]KGQ IGA MIDE KB MI@@KQRKQL VK] IOMIT DI]IT AL @I VIVL@LQI, VK] LG B]LGQL ^ VK] L@ ]LRL]TK
TQIQL Y\LTQNKGTDKGQNG\LA KG GLSQ VIJL@KDI@ Y\LTQNKGT KGTLVI]IQL MI@@KQ@IT V]KV\LTQIT LTQIQI@LTLG L@ TNJ\NLGQK VÉJNGI@IT V]KV\LTQIT @KDI@LTQÉ LG VÉJNGI TLVI]IAI
TQIQL Y\LTQNKGTV]KV\LTQIT LTQIQI@LT
9'TQIQL DKGTQNQ\QNKGI@IVV]KRI@#IVV]KRI@ KB IG IDQI\QCK]NXNGJ TQIQL/KVL]IQLADITNGK JIONGJ IQ QZNG ]NRL] NGQCL QKZG KB @NGDK@G.
#Tldqnkg == kb I}qnd`l RN kb qclDkgtqnq|qnkg.Tci`` ig idq ml ivv}krla zcndczk|`a i|qck}nxl qcl bidn`nq~ egkzg it-Qzng ]nrl}- ng qcl qkzg kb @ngdk`g qkiaa tqiql/kvl}iqla ditngkjiongj, t|dc it qim`l jiolt, qk qclq~vlt kb jiom`ngj nq kbbl}t;
9'IV]KMIDNÔGVI]I @I DKGTQNQ\DNÔG AL@LTQIAK#Iv}kmidnôg al |gi `l~ y|l i|qk}nxih|ljkt lg |g ditngkkvl}iak vk} l` ltqiaklg Qzng ]nrl}lg l` v|lm`k al @ngdk`g
#Tlddnôg == al` I}qïd|`k RN al `iDkgtqnq|dnôg.»Alml iv}kmi}tl |gi `l~ y|li|qk}nxi}ïi |g tnqnk algkongiak -Qzng]nrl}- lg l` v|lm`k al @ngdk`g lg l` y|ltl ij}lji}ïig lg |g ditngk kvl}iakvk} l` ltqiak, h|ljkt, qi`ltdkok h|ljkt al olti, i `kt qnvkt al h|ljkt al ixi} y|l ~i b|gdnkgig icï;
Y|ltqnkg 9IVV]KRLV}kv|ltqi 9I BIRK]Y|ltqnkg 9]LHLDQV}kv|ltqi 9LG DKGQ]I
='TQIQL DKGTQNQ\QNKGI@IVV]KRI@#IVV]KRI@ KB IG IDQI\QCK]NXNGJ TQIQL/KVL]IQLADITNGK JIONGJ IQ GLZVK]QJ]IGA NG QCLDNQ^ KB GLZVK]Q.
#Tldqnkg == kb I}qnd`l RN kb qclDkgtqnq|qnkg.Tci`` ig idq ml ivv}krla zcndczk|`a i|qck}nxl qcl bidn`nq~ egkzg it-Glzvk}q J}iga- ng qcl dnq~ kb Glzvk}qqk iaa tqiql/kvl}iqla ditngk jiongj,t|dc it qim`l jiolt, qk qcl q~vlt kbjiom`ngj nq kbbl}t;
='IV]KMIDNÔG VI]I @IDKGTQNQ\DNÔG AL@ LTQIAK#Iv}kmidnôg al |gi `l~ y|l i|qk}nxih|ljkt lg |g ditngk kvl}iak vk} l`ltqiak lg Glzvk}q J}igalg `i dn|aia al Glzvk}q.
#Tlddnôg == al` I}qïd|`k RN al `iDkgtqnq|dnôg.»Alml iv}kmi}tl |gi `l~ y|li|qk}nxi}ïi |g tnqnk algkongiak-Glzvk}q J}iga- lg `i dn|aia alGlzvk}q lg l` y|l tl ij}lji}ïig lg |gditngk kvl}iak vk} l` ltqiak, h|ljkt,qi`lt dkok h|ljkt al olti, i `kt qnvktal h|ljkt al ixi} y|l ~i b|gdnkgigicï;
Y|ltqnkg =IVV]KRLV}kv|ltqi =I BIRK]Y|ltqnkg =]LHLDQV}kv|ltqi =LG DKGQ]I
TQIQL Y\LTQNKGTV]KV\LTQIT LTQIQI@LT
4'CNJCL] LA\DIQNKG BIDN@NQNLTMKGAT!<6,666,666
#Dcivql} =19 / V|m`nd @izt =69=.Ivv}kri` kb qcnt y|ltqnkg zn`` i``kzqcl Tqiql kb ]ckal Nt`iga qk ntt|ljlgl}i` km`njiqnkg mkgat, }lb|gangjmkgat, iga qlovk}i}~ gkqlt ng igiok|gq gkq qk lsdlla bnbq~ on``nkgak``i}t #!<6,666,666. bk} }lgkriqnkgtiga okal}gnxiqnkg kb idialondm|n`angjt iq ]ckal Nt`iga Dk``ljlngd`|angj }lgkriqnkg, |vj}ial igalsvigtnkg kb cli`qc iga g|}tngjbidn`nqnlt kg qcl diov|t kb ]ckal Nt`igaDk``ljl'
4'MKGKT VI]I DLGQ]KT ALLA\DIDNÔG T\VL]NK]!<6,666,666
#Divïq|`k =19 / @l~lt Vøm`ndit al=69=.@i iv}kmidnôg al ltqi dkgt|`qi `li|qk}nxi i` Ltqiak al ]ckal Nt`igalonqn} mkgkt al km`njidnôg jlgl}i`,mkgkt al }llomk`tk ~ viji}îtq}igtnqk}nkt lg |g okgqk y|l gk lsdlai`kt dngd|lgqi on``kglt al aô`i}lt#!<6,666,666. vi}i `i }lgkridnôg ~okal}gnxidnôg al lanbndnkt idiaîondktlg ]ckal Nt`iga Dk``ljl, ngd`|nait}lgkridnkglt, idq|i`nxidnkglt ~iov`nidnkglt al `kt dlgq}kt al ti`|a ~lgbl}ol}ïi lg `i dn|aia |gnrl}tnqi}ni al]ckal Nt`iga Dk``ljl'
Y|ltqnkg 4IVV]KRLV}kv|ltqi 4I BIRK]Y|ltqnkg 4]LHLDQV}kv|ltqi 4LG DKGQ]I
1'RLQL]IGT* CKOL MKGAT!>1,666,666
#Dcivql} =19 / V|m`nd @izt =69=.Ivv}kri` kb qcnt y|ltqnkg zn`` i``kzqcl Tqiql kb ]ckal Nt`iga qk ntt|ljlgl}i` km`njiqnkg mkgat, }lb|gangjmkgat, iga qlovk}i}~ gkqlt ng igiok|gq gkq qk lsdlla gnglq~/bk|}on``nkg ak``i}t #!>1,666,666. bk} qcldkgtq}|dqnkg kb i glz Rlql}igt* Ckoliga }lgkriqnkgt qk lsntqngj bidn`nqnlt'Ig~ b|gangj iok|gq b}ko blal}i`tk|}dlt }ldlnrla bk} qcltl v|}vktltzn`` ml |tla qk }la|dl qcl iok|gq kbmk}}kzla b|gat'
1'MKGKT VI]I \G CKJI] VI]ILSDKOMIQNLGQLT!>1,666,666
#Divïq|`k =19 / @l~lt Vøm`ndit al=69=.Iv}kmidnôg al ltqi dkgt|`qi `li|qk}nxi i` Ltqiak al ]ckal Nt`igalonqn} mkgkt al km`njidnôg jlgl}i`,mkgkt al }llomk`tk ~ viji}îtq}igtnqk}nkt vk} |g okgqk y|l gklsdlai `kt gkrlgqi ~ d|iq}k on``kgltal aô`i}lt #!>1,666,666. vi}i dkgtq}|n}|g g|lrk Ckji} vi}i lsdkomiqnlgqlt ~}lgkri} `kt dlgq}kt y|l ~i lsntqlg'Qkai t|oi }ldnmnai vi}i ltqkt lbldqktal b|lgqlt blal}i`lt tl |qn`nxi}é vi}i}la|dn} l` okgqk al `kt bkgaktkmqlgnakt vk} lov}îtqnqkt'
Y|ltqnkg 1IVV]KRLV}kv|ltqi 1I BIRK]Y|ltqnkg 1]LHLDQV}kv|ltqi 1LG DKGQ]I
TQIQL Y\LTQNKGTV]KV\LTQIT LTQIQI@LT
<'D@LIG ZIQL] BNGIGDL IJLGD^MKGAT!=6,666,666
#Dcivql} =19/ V|m`nd @izt =69=.Ivv}kri` kb qcnt y|ltqnkg zn``i|qck}nxl qcl Tqiql kb ]ckal Nt`iga qkntt|l jlgl}i` km`njiqnkg mkgat,}lb|gangj mkgat, iga qlovk}i}~ gkqltng ig iok|gq gkq qk lsdlla qzl`rlon``nkg ak``i}t #!9=,666,666. qk ml`lrl}ijla znqc blal}i` iga tqiqldivnqi`nxiqnkg j}igqt qk bngigdlzitqlziql} ngb}itq}|dq|}l v}khldqt igalnjcq on``nkg ak``i}t #!3,666,666. qk ml`lrl}ijla znqc blal}i` iga tqiqldivnqi`nxiqnkg j}igqt qk bngigdl a}ngengjziql} ngb}itq}|dq|}l v}khldqt'
<'MKGKT VI]I L@ ALTVIDCK Y\LBNGIGDNI IJ\IT @NOVNIT!=6,666,666
#Divïq|`k =19/ @l~lt Vøm`ndit al =69=.@i iv}kmidnôg al ltqi dkgt|`qii|qk}nxi}é i` Ltqiak al ]ckal Nt`igalonqn} mkgkt al km`njidnôg jlgl}i`,mkgkt al }llomk`tk ~ viji}îtq}igtnqk}nkt vk} |g okgqk y|l gklsdlai `kt akdl on``kglt al aô`i}lt#!9=,666,666. y|l tl vkqlgdni`nxi}égdkg t|mrlgdnkglt al divnqi`nxidnôgv}krlgnlgqlt al `kt jkmnl}gkt ltqiqi` ~blal}i` vi}i l` bngigdnionlgqk alv}k~ldqkt al ngb}iltq}|dq|}i vi}i ij|itglj}it ~ `kt kdck on``kglt al aô`i}lt#!3,666,666. y|l tl vkqlgdni`nxi}égdkg t|mrlgdnkglt al divnqi`nxidnôgv}krlgnlgqlt al `kt jkmnl}gkt ltqiqi` ~blal}i` vi}i l` bngigdnionlgqk alv}k~ldqkt al ngb}iltq}|dq|}i vi}i ij|ivkqim`l'
Y|ltqnkg <IVV]KRLV}kv|ltqi <I BIRK]Y|ltqnkg <]LHLDQV}kv|ltqi <LG DKGQ]I
 
KBBNDNI@ L@LDQNKG MI@@KQTQIQL KB ]CKAL NT@IGADNQ^ KB V]KRNALGDL
Q\LTAI^, GKRLOML] 2, =69=
9' Vi}i rkqi}8
Dkov`lql `i b`ldci k b`ldcit y|l iv|gqig cidni t| tl`lddnôg dkg |gi `ïgli j}|lti dkokîtqi '
66V}ldngdq NA =399Dkgj}lttnkgi` Antq}ndq 9Tlgiql Antq}ndq 9]lv}ltlgqiqnrl Antq}ndq 4Dk|gdn`+Zi}a Antq}ndq 1+9Rkqngj Antq}ndq 99
9' Qk rkql8
Dkov`lql qcl i}}kz#t. vkngqngj qk ~k|} dckndl#t. znqc i tngj`l mk`a `ngl `nel qcnt '
DKGQNG\LA KG GLSQ DK@\OGDKGQNG\IG LG @ITNJ\NLGQL DK@\OGIDKGQNG\LA B]KOV]LRNK\T DK@\OGDKGQNG\IG LG @IDK@\OGI IGQL]NK]DKGQNG\LA KG GLSQ DK@\OGDKGQNG\IG LG @ITNJ\NLGQL DK@\OGIDKGQNG\LA B]KOV]LRNK\T DK@\OGDKGQNG\IG LG @IDK@\OGI IGQL]NK]
Mi``kq =Vivl`lqi =
VIVL@LQI KBNDNI@ VI]I @IT L@LDDNKGLTLTQIAK AL ]CKAL NT@IGA / DN\AIA AL V]KRNALGDL
@KDI@ Y\LTQNKGT KG TLVI]IQLMI@@KQ@IT V]KV\LTQIT @KDI@ LTQÉ LGVÉJNGI TLVI]IAI
TQIQL Y\LTQNKGTV]KV\LTQIT LTQIQI@LT
2'LGRN]KGOLGQI@ OIGIJLOLGQMKGAT!=6,666,666
#Dcivql} =19 / V|m`nd @izt =69=.Ivv}kri` kb qcnt y|ltqnkg zn`` i``kzqcl Tqiql kb ]ckal Nt`iga qk ntt|ljlgl}i` km`njiqnkg mkgat }lb|gangjmkgat iga qlovk}i}~ gkqlt bk}lgrn}kgolgqi` iga }ld}liqnkgi`v|}vktlt qk ml i``kqqla it bk``kzt8#i.
Gi}}ijigtlqq Mi~ igaZiql}tcla ]ltqk}iqnkg
''!1666666V}krnalt b|gat bk} idqnrnqnlt qk}ltqk}l iga v}kqldq qcl ziql} y|i`nq~iga lgcigdl qcl ldkgkond rnimn`nq~ igalgrn}kgolgqi` t|tqingimn`nq~ kbGi}}ijigtlqq Mi~ iga qcl Tqiql*tziql}tclat' L`njnm`l idqnrnqnlt ngd`|al8gkgvkngq tk|}dl vk``|qnkg imiqlolgqngd`|angj tqk}oziql} oigijlolgq5g|q}nlgq `kiangj imiqlolgq5dkool}dni` nga|tq}ni` iga ij}nd|`q|}i`vk``|qnkg imiqlolgq5 iga }nvi}nig m|bbl}iga ziql}tcla ldkt~tqlo }ltqk}iqnkg'#m.
Tqiql @iga Idy|ntnqnkg / KvlgTvidl
''!=<66666V}krnalt b|gat bk} qcl v|}dcitl kb`iga alrl`kvolgq }njcqt igadkgtl}riqnkg litlolgqt ng ]ckalNt`iga' Qcnt v}kj}io idy|n}lt}ld}liqnkgi` iga kvlg tvidl `igat bk}qcl Tqiql kb ]ckal Nt`iga ngiddk}aigdl znqc qcl ]ckal Nt`igaDkov}lclgtnrl K|qakk} ]ld}liqnkgV`ig @iga V}kqldqnkg V`ig iga qcl]ckal Nt`iga J}llgtvidl =666 v`ig'#d.
Bi}o`iga Alrl`kvolgq ]njcqt
''!1<66666V}krnalt b|gat bk} qcl v|}dcitl kbij}nd|`q|}i` alrl`kvolgq }njcqt qk idqnrlbi}ot ng ]ckal Nt`iga' Qcl Tqiqlv|}dcitlt qcl alrl`kvolgq }njcqt qkbi}ot qk l`nongiql qcl ldkgkondv}ltt|}l kg bi}ol}t qk tl`` v}kvl}qnltbk} }ltnalgqni` iga dkool}dni`alrl`kvolgq' Qcl Ij}nd|`q|}i` @igaV}ltl}riqnkg Dkoonttnkg iddlvqt igalri`|iqlt bi}o`iga ivv`ndiqnkgt bk}qcltl b|gat'#a.
@kdi` @iga Idy|ntnqnkg J}igqt
''!=<66666V}krnalt b|gat bk} j}igqt qko|gndnvi`nqnlt `kdi` `iga q}|tqt igagkg/v}kbnq k}jignxiqnkgt qk idy|n}lbll/tnov`l qnq`l alrl`kvolgq }njcqt k}dkgtl}riqnkg litlolgqt qk kvlg tvidlng ]ckal Nt`iga' Qcl j}igqt v}krnalb|gangj |v qk bnbq~ vl}dlgq #<6,. kb qclv|}dcitl v}ndl bk} `iga t|}rl~tivv}inti`t iga qnq`l dktqt' Qcl j}igqivv`ndiqnkgt i}l }lrnlzla igalri`|iqla m~ qcl Jkrl}gk}*t Giq|}i`Cl}nqijl V}ltl}riqnkg Dkoonttnkgiddk}angj qk qcl v}kj}io j|nal`nglt'#l.
@kdi` ]ld}liqnkg J}igqt
''!<<66666V}krnalt j}igqt qk o|gndnvi`nqnlt bk}idy|ntnqnkg alrl`kvolgq k}}lcimn`nqiqnkg kb `kdi` }ld}liqnkgi`bidn`nqnlt' Qcltl j}igqt v}krnal b|gangjittntqigdl |v qk bnbq~ vl}dlgq #<6,. kbqcl v}khldq dktqt' I`` j}igq ivv`ndiqnkgti}l lri`|iqla iga }igela m~ qcl Tqiql]ld}liqnkg ]ltk|}dlt ]lrnlzDkoonqqll'#b.
Cntqk}nd+Vittnrl Vi}et
''!9666666 V}krnalt j}igqt qk o|gndnvi`nqnlt bk} qcl}lgkriqnkg iga alrl`kvolgq kb cntqk}ndiga vittnrl }ld}liqnkg i}lit' Qclj}igqt v}krnal b|gangj ittntqigdl |v qkgnglq~ vl}dlgq #>6,. kb qcl v}khldqdktqt' I`` j}igq ivv`ndiqnkgt i}llri`|iqla iga }igela m~ qcl Tqiql]ld}liqnkg ]ltk|}dlt ]lrnlzDkoonqqll'
2'MKGKT AL JLTQNÔG IOMNLGQI@!=6,666,666
#Divïq|`k =19 / @l~lt Vøm`ndit al=69=.@i iv}kmidnôg al ltqi dkgt|`qi `li|qk}nxi}é i` Ltqiak al ]ckal Nt`igalonqn} mkgkt al km`njidnôg jlgl}i`mkgkt al }llomk`tk ~ viji}îtq}igtnqk}nkt vi}i lbldqktolankiomnlgqi`lt ~ al }ld}lidnôg y|ltl altnjgi}ég al `i tnj|nlgql oigl}i8#i.
]ltqi|}idnôg al `i Micïi alGi}}ijigtlqq ~ `it d|lgdit al`ltqiak
''!1666666Kb}ldl bkgakt vi}i }ltqi|}i} ~v}kqljl} `i di`naia al` ij|i ~ olhk}i}`i rnimn`naia ldkgôondi ~ `itktqlgnmn`naia olankiomnlgqi` al `iMicïi al Gi}}ijigtlqq ~ `it d|lgdital` ltqiak' @it idqnrnaialt y|l }løglg`kt }ly|ntnqkt ngd`|~lg8 onqnjidnôg alb|lgqlt al dkgqiongidnôg antlongiaitngd`|nai `i jltqnôg al ij|it ``|rnit5}la|ddnôg al `i di}ji al g|q}nlgqlt5okal}idnôg al `i dkgqiongidnôg alb|lgqlt dkol}dni` nga|tq}ni ~ ij}ïdk`i5}ltqi|}idnôg al xkgit al v}kqlddnôg}nml}lùi ~ al `kt ldktntqloit al `itd|lgdit'#m.
Iay|ntndnôg ltqiqi` alql}}lgkt ~ ltvidnkt imnl}qkt
''!=<66666Kb}ldl bkgakt vi}i `i iay|ntndnôgal ql}}lgkt `i dkanbndidnôg alal}ldckt ~ tl}rna|om}lt vi}i `iv}ltl}ridnôg lg ]ckal Nt`iga' Ltqlv}kj}ioi iay|nl}l ql}}lgkt imnl}qkt ~vi}i bnglt }ld}liqnrkt i gkom}l al`Ltqiak al ]ckal Nt`iga dkgbk}ol i`*V`ig ngqlj}i` al ]ckal Nt`iga al}ld}lidnôg i` in}l `nm}l* i` *V`ig alv}kqlddnôg al ql}}lgkt* ~ i` *V`ig alltvidnkt rl}alt =666 al ]ckalNt`iga*'#d.
Al}ldckt vi}i l` bkolgqkij}kvld|i}nk
••!1<66666Kb}ldl bkgakt vi}i `i dkov}i al `ktal}ldckt al bkolgqk ij}kvld|i}nk ij}ighit idqnrit lg ]ckal Nt`iga' L`Ltqiak iay|nl}l `kt al}ldckt albkolgqk i j}ighit dkg on}it i l`nongi}`i v}ltnôg ldkgôondi y|l t|b}lg `ktij}nd|`qk}lt vi}i y|l rlgaig t|tql}}lgkt vi}i lbldqkt al |}mignxidnôg}ltnalgdni` ~ dkol}dni`' @i Dkontnôgvi}i `i V}ltl}ridnôg al Ql}}lgktIj}kvld|i}nkt idlvqi ~ lri`øi `ittk`ndnq|alt ij}kvld|i}nit vi}i l` |tkal ltqkt bkgakt'#a.
T|mrlgdnkglt vi}i `iiay|ntndnôg al ql}}lgkt `kdi`lt
''!=<66666Kb}ldl bkgakt olanigqlt|mrlgdnkglt i o|gndnvnktbnalndkontkt ql}}nqk}ni`lt `kdi`lt ~lgqnaialt tng bnglt al `|d}k vi}i `iiay|ntndnôg al ltd}nq|}it al vktltnôgngdkgandnkgi` al}ldckt al bkolgqk ~|}mignxidnôg k tl}rna|om}lt alv}ltl}ridnôg al ltvidnkt imnl}qkt lg]ckal Nt`iga' @it t|mrlgdnkgltkb}ldlg bkgakt vk} citqi |g dngd|lgqivk} dnlgqk #<6,. al` v}ldnk al rlgqi al`kt ql}}lgkt `lrigqionlgqktqkvkj}ébndkt ri`k}idnkglt ~ dktqit alltd}nq|}idnôg' @it tk`ndnq|alt alt|mrlgdnôg tkg ltq|aniait ~ lri`|iaittljøg `nglionlgqkt al` v}kj}ioi vk} `iDkontnôg al Dkgtl}ridnôg al`Viq}nokgnk Giq|}i` i|tvndniai vk} l`altvidck al` Jkml}giak}'#l.
T|mrlgdnkglt vi}i }ld}lidnôg`kdi`
''!<<66666Kb}ldl t|mrlgdnkglt i o|gndnvnktvi}i `i iay|ntndnôg bkolgqk k}lcimn`nqidnôg al dlgq}kt }ld}liqnrkt lg`i `kdi`naia' Ltqit t|mrlgdnkgltkb}ldlg itntqlgdni ldkgôondi y|litdnlgal citqi |g dngd|lgqi vk} dnlgqk#<6,. al `kt dktqkt al` v}k~ldqk'Qkait `it tk`ndnq|alt al t|mrlgdnôgtkg lri`|iait ~ d`itnbndiait vk} `iDkontnôg Ltqiqi` al Ltq|ank al]ld|}tkt ]ld}liqnrkt'#b.
Vi}y|lt cntqô}ndkt ~ vitnrkt
••!9666666Kb}ldl t|mrlgdnkglt i o|gndnvnktvi}i `i }lgkridnôg ~ bkolgqk al xkgital }ld}lidnôg cntqô}ndi ~ vitnri' @itt|mrlgdnkglt kb}ldlg itntqlgdnildkgôondi y|l itdnlgal citqi l`gkrlgqi vk} dnlgqk #>6,. al `kt dktqktal` v}k~ldqk' Qkait `it tk`ndnq|alt alt|mrlgdnôg tkg lri`|iait ~d`itnbndiait vk} `i Dkontnôg Ltqiqi` alLtq|ank al ]ld|}tkt ]ld}liqnrkt'
Y|ltqnkg 2IVV]KRLV}kv|ltqi 2I BIRK]Y|ltqnkg 2]LHLDQV}kv|ltqi 2LG DKGQ]I
:'IBBK]AIM@L CK\TNGJ MKGAT!=<,666,666
#Dcivql} =19 / V|m`nd @izt =69=.Ivv}kri` kb qcnt y|ltqnkg zn`` i``kzqcl Tqiql kb ]ckal Nt`iga qk ntt|ljlgl}i` km`njiqnkg mkgat }lb|gangjmkgat iga qlovk}i}~ gkqlt ng igiok|gq gkq qk lsdlla qzlgq~/bnrlon``nkg ak``i}t #!=<666666. bk}ibbk}aim`l ck|tngj'
:'MKGKT VI]I RNRNLGAIDKTQLIM@L!=<,666,666
#Divïq|`k =19 / @l~lt Vøm`ndit al=69=.@i iv}kmidnôg al ltqi dkgt|`qi `li|qk}nxi i` Ltqiak al ]ckal Nt`igalonqn} mkgkt al km`njidnôg jlgl}i`mkgkt al }llomk`tk ~ viji}îtq}igtnqk}nkt vk} |g okgqk y|l gklsdlai rlngqndngdk on``kglt al aô`i}lt#!=<666666. vi}i |ti} vi}i rnrnlgaidktqlim`l'
Y|ltqnkg :IVV]KRLV}kv|ltqi :I BIRK]Y|ltqnkg :]LHLDQV}kv|ltqi :LG DKGQ]I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->