Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2. KRM3013 Soalan Tugasan Sem 4

2. KRM3013 Soalan Tugasan Sem 4

Ratings:
(0)
|Views: 401|Likes:
Published by Aminah Rahmat

More info:

Published by: Aminah Rahmat on Sep 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

 
 
KRM3013ASAS NOMBOR
[PANDUAN KERJA KURSUS]
SEMESTER 4
ARAHAN
1. Kursus KRM 3013 ini mengandungi tugasan BAHAGIAN A dan BAHAGIAN B sahaja.2. Jawab KESEMUA tugasan tersebut.3. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui link yang tertentu dalam myguru3.4. Sila baca
semua
perkara yang terdapat di dalam
Panduan Kerja Kursus
ini supayaanda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikankerja kursus anda.
 
KATEGORI TUGASANPECAHANTUGASANARAHAN MARKAHTARIKHAKHIRMENGHAN-TARTUGASANBAHAGIANA(PORTFOLIO)40 markah
1. Portfolio perlu dibuat secara individu.2. Siapkan semua tugasan ini dan hantar kepadapensyarah E-Learning anda melalui MyGurumengikut masa yang telah ditetapkan.3. Bahagian ini mengandungi 2 (DUA) tugasanseperti berikut:TUGASAN 1: (Individu)Bagi tajuk tertentu daripada Unit Pengajaran yanganda pilih sendiri, rancangkan 2 (DUA) aktivitipengajaran yang melibatkan penggunaan bahanberikut: bahan konkrit, media atau teknologi. Duaaktiviti berkenaan mestikan menggunakan duabahan berlainan. Contohnya jika aktiviti pertamamenggunakan bahan konkrit maka aktiviti keduapula menggunakan teknologi. Setiap aktiviti yanganda rancangkan itu mestilah bersesuaian denganpengajaran selama 40 minit. Aktiviti ini mestilahditulis dengan arahan yang lengkap dan mudahdifahami. Anda juga mestilah menyediakan apa-apabahan yang digunakan dalam aktiviti tersebut(sekiranya bahan adalah objek 3D, hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yangbersesuaian. Aktiviti ini adalah asli atauberdasarkan pengalaman anda sendiri. Formatpenulisan mengandungi:i. Tema.ii. Tajuk.iii. Hasil pembelajaran.iv. Pengetahuan sedia ada.v. Langkah-langkah (nyatakan tempoh bagisetiap langkah).vi. Bahan pengajaran (sama ada bahankonkrit, media dan teknologi:diintegrasikan dalam (v))vii. Penilaian (boleh diintegrasi dalam (v))viii. Jangkaan refleksi (jangkaan kesukaran20markahMinggu ke6
 
dalam perlaksanakan serta caramengurangkan / mengatasinya)TUGASAN 2: (Individu)
Pelajar akan membuat refleksi ke atas mana-mana 5(LIMA) tajuk daripada 10 (SEPULUH) Unit Pelajaranyang terdapat dalam modul KRM3013 yang diberi.Format refleksi bagi setiap unit pelajaran adalahmeliputi perkara-perkara berikut:-
 
Isi kandungan utama-
 
Cadangan pelaksanaan di sekolah.Arahan tambahan adalah berdasarkan pensyarah/tutorE-Learning masing-masing. Penghantaran bagi tugasanini ialah melalui tapak 
 assignment
yang akan dibukaoleh Pensyarah/Tutor E-Learning mengikut kumpulanmasing-masing. Tarikh akhir penghantaran RefleksiTajuk ini ialah pada hari terakhir minggu 10.Ringkasan Pemarkahan:1 refleksi tajuk yang berkualiti x 4 mrkh x 5 tajuk = 20markah
20markahMinggu ke10
BAHAGIANB(E-FORUM)20 marksdlm forum
Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru3. Setiap pelajar perlumenjawab setiap soalan forum. Kepada setiapsoalan forum, setiap pelajar perlu juga memberikementar kepada mana-mana EMPAT (4) jawapanyang diberi oleh rakan pelajar anda. Markah akandiberi kepada kualiti jawapan anda dan juga komenyang anda beri terhadap jawapan yang diberikepada rakan pelajar yang lain:Soalan forum 1: Sebilangan murid sekolah rendahmengalami masalah miskonsepsi dalampenambahan nombor bulat? Bincangkan.Soalan forum 2: Bincangkan perbezaan antaranombor bulat dan nombor pecahan.Soalan forum 3: Jelaskan bagaimana kalkulator boleh digunakan untuk mengajar konsep operasikira tambah melibatkan wang.Soalan forum 4: Pecahan, perpuluhan dan peratusmempunyai perkaitan yang tertentu. Bincangkan.5 x 4markah

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
劉治凱 liked this
Zi Lin liked this
Eda Lakop liked this
Aruna Madasamy liked this
Yusaini Ahmed liked this
Thamil Selvi liked this
Edayou Ariffin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->